Anuar / Yearbook

„ANUARUL LABORATORULUI PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN” (ISSN: 2971– 849X    ISSN – L 2601 – 1174 ) este publicația academică peer-review a Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean – structură de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (asociat Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu).

Publicația este destinata diseminarii rezultatelor obținute în activitatea de cercetare științifică de către cadre didactice universitare, cercetători și experți profilați în analiza conflictului transnistrean, din România și străinatate.

Revista este tipărită o dată pe an.

Publică articole în limbile română, rusă și engleză.

Afiliere internațională: CEEOL, Index Copernicus, Socionet.ru, e-Library.ru.


„ANUARUL LABORATORULUI PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN” (ISSN: 2971– 849X   ISSN – L 2601 – 1174) works as the peer-reviewed academic publication of the Laboratory for the Transnistrian Conflict Analysis – a research structure within the Research Center for Political Sciences, International Relations and European Studies (associated with the Faculty of Social Sciences and Humanities of the “Lucian Blaga” University of Sibiu).

The publication is intended to disseminate the results obtained in the scientific research activity by academics, researchers and experts profiled in the analysis of the Transnistrian conflict, both in Romania and abroad.

It is printed once a year.

Publish papers in Romanian, Russian and English.

International affiliation: CEEOL, Index Copernicus, Socionet.ru.

 

«ЕЖЕГОДНИК ЛАБОРАТОРИИ ПО АНАЛИЗУ ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА» (ISSN: 2971– 849X   ISSN – L  2601 – 1174) это научная рецензируемая публикация Лаборатории по Анализу Приднестровского Конфликта – исследовательская структура в рамках Научного Центра Политических Наук, Международных Отношений и Европейских Исследований (учреждение Факультета социально-гуманитарных наук, Университета «Лучиан Блага» города Сибиу).

Публикация предназначена для распространения результатов, полученных в ходе научно-исследовательской деятельности академическим персоналом, а также исследователями и экспертами из Румынии и за рубежом, которые анализируют приднестровский конфликт.

Журнал печатается один раз в год.

Статьи публикуются на румынском, русском и английском языках.

Международная принадлежность: CEEOL, Index Copernicus, Socionet.ru, e-Library.ru.