Studenți din Republica Moldova au vizitat Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean

Un grup de studenți din Republica Moldova, care urmează cursuri de licență în specializarea „Relații internaționale și studii europene” la Cahul, în cadrul Facultății Transfrontaliere de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, au vizitat Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean.

Studenții se află la Sibiu în cadrul unei școli de vară, având programate activități academice și culturale la sediile mai multor instituții din municipiu, sub coordonarea lector univ. dr. Tatiana Toma.

Formatul activităților la sediul LACT a prevăzut o serie de prezentări ale membrilor LACT, deschise spre dezbatere atât de către lectori, cât și la inițiativa studenților.


Prof. univ. dr. Eugen Străuțiu a oferit o expunere vizând organizarea Universității „Lucian Blaga” și a Facultății de Științe Socio-Umane; parteneriatele instituționale ale LACT în Republica Moldova; activitățile de cercetare și predare desfășurate de către membrii Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate la Chișinău; organizațiile care reprezintă studenții basarabeni din Facultatea de Științe Socio-Umane; cărțile și revistele editate sub egida LACT și a Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene.

Asistentul univ. dr. Marius Șpechea a descris, pe bază de videoproiecție, proiectele, conferințele, workshopurile și celelalte categorii de activități derulate de către LACT.

Masterandul Mihai Melintei a răspuns întrebărilor referitoare la tehnologia unei cercetări în problema transnistreană și a descris câteva dintre contribuțiile sale (concretizate în cărți, studii și articole).

Studenții au formulat întrebări și au inițiat dezbateri referitoare la rolul OSCE în reglementarea transnistreană, modul în care populația poate participa la concretizarea unei soluții; ponderea factorilor intern și extern în definirea soluțiilor; modalități de gestionare a dialogului între participanții de la Chișinău și Tiraspol în cadrul proiectelor LACT; dificultăți întâmpinate în cazul deplasărilor la Tiraspol și altele.