Serviciile și infrastructura LACT/CCSPRISE au fost înregistrate pe platforma guvernamentală ERRIS (LACT/CCSPRISE services and infrastructure were registered on the ERRIS government platform)

Serviciile și infrastructura de cercetare oferite de către Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean, în cadrul Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, au fost înregistrate pe platforma guvernamentală ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructures System).

Astfel, LACT oferă cercetătorilor, profesorilor, studenților și publicului interesat următoarele servicii:

  1. Serviciul de informare bibliografică (detalii la https://lact.ro/lact-inaugureaza-un-serviciu-de-informare-bibliografica/)
  2. Instrumente de cercetare privind cronologia conflictului transnistrean, adnotate bibliografic. Prin intermediul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, CCSPRISE oferă: – lista cronologică a evenimentelor, pe o durată indicată; – lista evenimentelor în care este implicată o anumită instituție cu responsabilități în soluționarea conflictului transnistrean; – lista evenimentelor în care o anumită persoană cu responsabilități este implicată în soluționarea conflictului transnistrean; – lista evenimentelor grupate într-o anumită categorie (militar, negocieri, implicarea unui actor internațional etc.). Cererile pot fi trimise la adresa de e-mail office@lact.ro. Coordonator de proiect: Mihai Melintei
  3. Servicii de bibliotecă în problema conflictului transnistrean. Prin intermediul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, CCSPRISE oferă acces la: – Peste 100 de exemplare de volume științifice și reviste specializate în problema conflictului transnistrean, în format tipărit, în limbile română, rusă și engleză. – Peste 50 de documentare despre conflictul transnistrean. – Biblioteca audio-vizuală cu înregistrarea evenimentelor organizate de Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean. Biblioteca print și bibliotecile audiovizuale pot fi consultate la sediul din Sibiu, Calea Dumbrăvii. Nr. 34, etaj 2, camera 12. Pentru programări: nicoleta.munteanu@ulbsibiu.ro. Coordonator de proiect: Nicoleta Annemarie Munteanu
  4. Revista presei în problema transnistreană. Prin Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean, CCSPRISE oferă zilnic revista presei în problema transnistreană, însumând cele mai relevante articole, știri, editoriale, comentarii și interviuri. Titlurile originale ale acestora sunt listate pe site-ul www.lact.ro, iar accesarea linkurilor conduce la sursa primară – unde textul poate fi consultat în întregime. Arhiva poate fi consultată prin utilizarea funcției „căutare”, sau prin accesarea lunii de interes în „Arhivă”, prin accesarea zilei de interes în „Calendarul publicărilor”. Coordonator de proiect: Eugen Străuțiu (eugen.strautiu@ulbsbiu.ro)

Mai multe detalii: https://erris.gov.ro/RCPSIRES.

 

The services and research infrastructure offered by the Transnistrian Conflict Analysis Laboratory, within the Center for Research in Political Science, International Relations and European Studies, were registered on the governmental platform ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructures System).

Thus, LACT offers the following services to researchers, teachers, students and the interested public:

  1. Bibliographic information service (details at https://lact.ro/lact-inaugureaza-un-serviciu-de-informare-bibliografica/)
  2. Research instruments on the chronology of the Transnistrian conflict, bibliographically annotated. Through the Transnistrian Conflict Analysis Laboratory, CCSPRISE provides:- the chronological list of events, for an indicated duration;- the list of events in which a certain institution with responsibilities in the settlement of the Transnistrian conflict is involved;- the list of events in which a certain person with responsibilities is involved in the settlement of the Transnistrian conflict;- list of events grouped in a certain category (military, negotiations, involvement of an international actor, etc.). Requests can be sent to the email address office@lact.ro. Project coordinator: Mihai Melintei
  3. Library services on the issue of the Transnistrian conflict. Through the Transnistrian Conflict Analysis Laboratory, CCSPRISE offers access to:- Over 100 copies of scientific volumes and journals specialized in the issue of the Transnistrian conflict, in print format, in Romanian, Russian and English.- Over 50 documentaries on the Transnistrian conflict. – Audio-visual library with recording of events organized by the Transnistrian Conflict Analysis Laboratory. The print library and the audiovisual libraries can be consulted at the headquarters in Sibiu, Calea Dumbrăvii. No. 34, floor 2, room 12. For appointments: nicoleta.munteanu@ulbsibiu.ro. Project coordinator: Nicoleta Annemarie Munteanu
  4. Press-review on the Transnistrian issue. Through the Transnistrian Conflict Analysis Laboratory, CCSPRISE provides a daily press review on the Transnistrian issue, summarizing the most relevant articles, news, editorials, comments and interviews. Their original titles are listed on the website www.lact.ro, and accessing the links leads to the primary source – where the text can be consulted in full. The archive can be consulted by using the “search” function, or by accessing the month of interest in the “Archive”, or by accessing the day of interest in the “Calendar of publications”. Project coordinator: Eugen Străuțiu (eugen.strautiu@ulbsbiu.ro).

More details: https://erris.gov.ro/RCPSIRES