Semnal editorial: Basarabia, Bucovina și Transnistria în „Fondul S” al Bibliotecii ASTRA (autori – Tetiana Toma și Silviu Borș)

Autor: Eugen Străuțiu.

Tetiana Toma (lector la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și membru al Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean din Sibiu) și Silviu Borș (directorul Bibliotecii ASTRA) au pus în circulație volumul intitulat „Basarabia, Bucovina și Transnistria în Fondul S al Bibliotecii ASTRA”, editat în colaborare de către casele editoriale Armanis din Sibiu și Mega din Cluj-Napoca.

Lucrarea continuă eforturile de restituire publică a titlurilor cenzurate pe timpul regimului comunist, care au fost colectate în fonduri separate cu regim secret („Fondul S”) peste tot în bibliotecile din România. Acest regim s-a aplicat, între altele, tuturor publicațiilor (cărți, broșuri, reviste) care au făcut referire la provinciile Basarabia, Bucovina și Transnistria. Regimul comunist a exclus astfel informația din circuitul cercetării și a intenționat să obtureze memoria publică cu privire la epocile în care aceste teritorii au aparținut statului român și au contribuit la creșterea economică și spirituală a națiunii române.

Nota editorilor ne oferă o scurtă excursie în fenomenul cenzurii fondurilor Bibliotecii ASTRA, imediat după încheierea războiului, până la instituționalizarea „Fondului S”. Baza legală a constituit-o Decretul-lege 364 din 1945, care stipula scoaterea sau distrugerea „tuturor publicațiilor periodice și neperiodice apărute în România de la 1 ianuarie 1917 până la 23 august 1944, cu caracter legionar, fascist, hitlerist, șovinist, nazist sau pasagii dăunătoare bunelor relații ale României cu Națiunile Unite”. Au fost incluse aici titlurile despre Basarabia, Bucovina și Transnistria (desigur, dăunătoare bunelor relații cu Uniunea Sovietică) împreună cu alte titluri anticomuniste și antisovietice, fasciste, filosofice, creștine etc.

Urmează partea cea mai consistentă în economia generală a cercetării – Lista publicațiilor interzise din Fondul special al Bibliotecii Județene ASTRA din Sibiu, care este rezultatul cernerii a aproximativ 13.000 de titluri. Lucrările indexate sunt prezentate prin date bibliografice uzuale (autor, titlu, locul apariției, editura, anul, numărul de pagini) și indicarea cotei de inventar la care se află în prezent. Cea mai mare parte a lucrărilor inventariate este urmată de o scurtă descriere a conținutului, cu trimiteri la autor în măsura relevanței.

Pentru activitatea Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, care oferă un serviciu de informare bibliografică (https://www.lact.ro/2020/03/29/lact-inaugureaza-un-serviciu-de-informare-bibliografica/), lucrarea semnată de către Tetiana Toma și Silviu Borș este un binevenit prilej de a întregi lista titlurilor pe care le prezintă în propriul catalog, mai ales sub inventarul capitolului „Românii din Transnistria”.

 

În extras, titlurile care pot fi consultate la Biblioteca ASTRA, cu referire la problema transnistreană, sunt următoarele:

– Catalog de seminţe selecţionate produse în Transnistria. Bucureşti, Luceafărul, 16 p.: il.; 15 cm. (11816 FS)

– Dicționarul geografic al Transnistriei: chestionar. [S.l.], [S.n.], 24 p.; 30 cm. (11392 FS)

– Instrucțiuni pentru înregistrarea datelor în formularele de inventariere a populației și a bunurilor din Transnistria / Anleitungen für das Eintragen der Angaben über die Bevölkerung und die Güter in Transnistrien in die Fragebogen für die Bestandsaufnahme / Instructii dlia zapalnenia blankov uceta naselenia i imuscestva Transnistrii. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, 1941, 51 p.; 16 cm. (10970 FS)

– Transnistria: ein Jahr seit Falle Odesas: 16. Oktober 1941-16 Oktober 1942. București, Luceafărul, 32 p.: il., tab.; 15 cm. (10775 FS

– Transnistria: un an dela căderea Odesei: 16 octombrie 1941-16 octombrie 1942. București, Luceafărul, 32 p.: il., tab.; 15 cm. (10825 FS) [O paralelă între administrația Transnistriei în timpul regimului sovietic și a celui instaurat de mareșalul Antonescu. Sunt prezentate structurile de stat, instituții, sisteme de impozitare, aspecte referitoare la situația industriei, realizările guvernării românești, hărțile administrativă, politică și industrială, fotografii.]

– Balaur, Dimitrie I. Destinul unui preot transnistrian. Bălți, Tipografia Eparhială, 16 p.; 22 cm. (11898 FS) [Un volum de mici dimensiuni în care este prezentată soarta preotului Petru Vasilcovschi, care a slujit timp de 12 ani în județul Moghilev (Republica Sovietică Socialistă Ucraineană), nevoit să se refugieze în nordul Basarabiei din cauza prigonirii regimului sovietic.]

– Bănescu, Marcu. Pe pământul Transnistriei. Caransebeș, Editura Consiliului Eparhial, secția culturală, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1942, 81 p.; 20 cm. (10932 FS) [Impresiile pr. Marcu Bănescu din Transnistria. Autorul descrie călătoriile la Râbnița, Butor și Balta și întâlnirile cu inochentiștii.]

– Boldur, Alexandru. Cu privire la istoria Transnistriei. Studiu critic. București, Tipografia Universul S. A., 1943, 20 p.; 23 cm. (10937 FS)

– Boldur, Alexandru V. Românii şi strămoşii lor în Istoria Transnistriei. Iaşi, Liga Culturală, 1943, 82 p.: il.; 21 cm. (11750 FS) [Incursiune în istoria teritoriilor de la est de Nistru cu prezentări grafice referitoare la teritoriul bolohovean și la colonizările rusești. Sunt prezentate aspecte despre expansiunea etnică românească, prezența românilor în viața Odesei și a Transnistriei și situația acesteia în preajma revoluției bolșevice din 1917 și sub bolșevici.]

– Cardaș, Agricola. O pagină din economia Transnistriei. [S.l.], [S.n.], p. 323-334; 25 cm. (10839 FS)

[Extras din Buletinul nr. 10 (1942) al Academiei de Științe din România referitor la economia Transnistriei. Scurtă prezentare a cadrului geografic, a climei, a solurilor, a populației, a agriculturii și a industriei regiunii transnistrene.]

– Constantinescu, C. Gh. Românii transnistrieni. București, Tipografia „Viața literară”, 71 p. il.; 23 cm. (10809 FS) [Autorul și-a propus să demonstreze vechimea populației românești în regiunea dintre Nistru, Bug, Nipru și să urmărească legăturile permanente dintre transnistreni și teritoriul din dreapta Nistrului. Textul conține numeroase referințe la localități transnistrene și reproduceri fotografice cu peisaje naturale, rurale și urbane (casa unui român din Târnauca, bătrân moldovean din Coșnița, Nistrul la Doroțcaia, Moghilau, sat românesc din Transnistria, Moș Vasile Bogatu din Sucleia, Cetatea Albă), imagini de front, portretele regelui Mihai I și a mareșalului Antonescu.]

– Constantinescu, N. A. Nistrul: fluviu românesc ce reprezintă Basarabia: două conferinţe. Bucureşti, Tipografia „Bucovina”, I. E. Torouțiu, 32 p.; 17 cm. (11434 FS)

– Diaconescu, Emil. Românii din răsărit. Transnistria. Iaşi, Institutul de Arte Grafice şi Editură Ath. Gheorghiu, 1942, 241 p.: il.; 24 cm. (10608 FS) [Volumul abordează detaliat istoria românilor de dincolo de Nistru, începând cu antichitatea. Autorul reproduce surse cartografice ruseşti şi europene, oferă date statistice, informaţii despre deportarea băştinaşilor, ştiri ale călătorilor străini, aspecte de viaţă economică, religioasă, culturală etc.]

– Drăgulin, Nichita. Prizonier la bolşevici. Bucureşti, Tipografia Vremea, 1944, 144 p.; 19 cm. (11305 FS) [Memoriile lui N. Drăgulin, participant la războiul împotriva bolșevicilor, descrierea luptelor de pe malul Nistrului, misiunile în satele transnistrene, atacul de la Odesa.]

– Iliin, Paul Șt. Transnistria și Ucraina. București, [S.n.], 1941, 32 p.: h.; 24 cm. (10765 FS) [Scurtă expunere istorică a românismului din Transnistria și Ucraina. Autorul pune accent pe prezența românității în spațiul de la est de Prut și extinderea elementului românesc până în zona Mării de Azov. Este accentuată politica de deznaționalizare dusă de către Rusia în Basarabia, oferindu-se informații preluate din surse rusești, care vorbesc despre strămutările moldovenești în regiunea Odesa, Nikolaev, Kirovograd, în bazinul Donului, în regiunea Dnepropetrovsk, Caucazul de Nord, Asia de Mijloc și Siberia. Autorul menționează, spre exemplu, o dislocare a circa 32 000 de familii de moldoveni (aproximativ 160 000 de persoane), realizată în anul 1906 în ținutul Turgai-Turkestan, la est de Marea Caspică.]

– Mailat, N. Ioan. Transnistria: studiu de documentare biografică, istorică, socială și politică. București, Editura Ziarului „Universul”, 1942, 144 p., 3 h.; 19 cm. (10986 FS)  [O incursiune în istoria regiunii transnistrene din perioada antică până la cel de-al doilea Război Mondial. Sunt prezentate și aspecte legate de colonizările la est de Nistru și afirmarea elementului moldovenesc. Volumul conține și harta fostei Republici Moldovenești împărțită pe raioane; harta Transnistriei și fosta Republică Moldovenească; harta Transnistriei cu județele și capitalele acestora.]

– Mirea, Ilie I. Abecedar româno-rus pentru Trasnistria / Bukvari. București, Informaţia zilei, 1942, 144 p.: il.; 21 cm. (10893 FS) [Abecedarul editat sub patronajul Departamentului Guvernământului Civil al Transnistriei și al Comandamentului de Căpetenie al Armatei. A fost tipărit sub îngrijirea lui Gh. Alexianu, primul guvernator al Transnistriei.]

– Netea, Vasile. Transnistria. București, Cartea Românească, 32 p.; 19 cm. (10543 FS)

[Broșură din seria „Cunoștințe folositoare din lumea largă”.]

– Nica, Antim. Viața religioasă în Transnistria. Bucureşti, Monitorul Oficial si Imprimeriile Statului. Imprimeria Chişinău, 1943, 77 p.; 23 cm. (11794 FS)

– Nica, Sergiu Matei. Furtuni pe Nistru: versuri. Chișinău, „Cuvânt Moldovenesc”, 135 p.; 22 cm. (11911 FS) [Volum de versuri.]

– Niculescu, Andrei T. Balta: oraşul luminilor transnistrene. Bucureşti, „Bucovina” I. E. Torouţiu, 1941, 16 p.; 23 cm. (12413 FS) [Considerații istorico-geografice, informații legate de structura etnică, starea culturală, viața economică, mișcarea religioasă de la Balta, inochentismul în literatura sovietică și Balta – capitala RASSM. ]

– Nistor, Ion. Aspecte geopolitice și culturale din Transnistria. București, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1942, 42 p., h., 25 cm. (10933 FS) [Comunicare publică ținută în 10 iulie 1942. Textul este însoțit de 4 hărți și 2 anexe în limba germană.]

– Panaitescu, C. Spicuiri dintr`un jurnal de campanie: acțiunile Regimentului 12 Roșiori în Basarabia și Transnistria. București, Imprimeriile „Curentul”, 1941, 11 p.: il.; 21 cm. (11561 FS)

– Paschia, Gheorghe. Despre Dumnezeu. Dialoguri din Transnistria. București, Tipografia Cărților Bisericești, 1943, 64 p.; 16 cm. (11503 FS)

– Pillat, Ion. Poeți basarabeni: culegere. București, Cartea Românească, 48 p.; 19 cm. (7881 FS) [Culegere de versuri. Sunt prezentate poezii ale scriitorilor basarabeni: Al. Petriceicu Hajdeu, C. Stamati, Al. Donici, Ioan Sârbu, B. P. Hajdeu, Tudose Roman, Alexei Mateevici, Pan Halippa, Ion Buzdugan, dar şi ale poeţilor transnistrieni: Nistor Cabac şi Săteanu.]

– Pop, Sever. Importanța graiului românesc din Bucovina de Nord, Basarabia și regiunea transnistreană. Bucureşti, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1941, p. 424-436 p.; 23 cm. (13266 FS)

– Popescu, Ioan Gr. Drepturile românești asupra Basarabiei și Transnistriei după hărțile actuale rusești. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1943, p. 105-108; 32 cm. (12384 FS) [Autorul colonel Popescu Ioan Gr. a fost directorul Muzeului Militar Național. Textul său reprezintă un extras din Buletinul Muzeului Militar Național, anul V, nr. 9-10.]

– Popp, Nicolae M. Românii din Basarabia şi Transnistria. Bucureşti, M. O., Imprimeria Naţională, 1942, 46 p. il., 7 h.; 25 cm. (10671 FS, 10935 FS) [Volumul conține reproduceri de hărți referitoare la Basarabia și Transnistria și informații istorice legate de aceste provincii.]

– Popp, Nicolae M. Transnistria: încercare de monografie regională. București, Imprimeriile Soc. Naționale de Editură și Arte Grafice „Dacia Traiană”, 1943, 211 p.; (10972 FS)

– Rosetti, Radu. Războiul pentru reeliberarea Bucovinei și Basarabiei. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1942, 18 p.: h.; 25 cm. (10679 FS) [Comunicare publică, desfășurată în 20 martie 1942, în care sunt prezentate operațiunile militare derulate de Armata Română pentru eliberarea Bucovinei și a Basarabiei. În anexe sunt prezentate hărți cu operațiunile de pe frontul român: Bucovina, Basarabia, Transnistria și Odesa.]

– Smochină, N. P. Din amarul românilor transnistrieni: masacrele dela Nistru. Bucureşti, „Bucovina” I. E. Torouţiu, 1941, 64 p., 48 p. il.; 24 cm. (10660 FS) [O descriere a atrocităților sovietice care au marcat localitățile moldovenești de dincolo de Nistru. Sunt descrise deportările, arestările și crimele GPU din perioada interbelică. Se evidențiază soarta numeroșilor moldoveni refugiați pe teritoriul României, masacrele din pădurea Olănești și receptarea lor în Parlamentul de la București, în presa națională și cea străină.]

– Smochină, N. P. I Romeni fra il Diniester ed il Bug. București, Tipografia „Bucovina”, I. E. Toroutiu, 1942, 32 p.: XXXII planșe; 24 cm. (10666 FS)

– Vaidomir, N. P. Drepturi românești în Transnistria. Mediaș, Tipografia Carol Feder, 1942, 84 p.: h.; 24 cm. (10657 FS)