Rezultatele ediției a treia a Conferinței internaționale „Dosarele conflictului transnistrean” (Bacău, 20-22 septembrie 2019)

Participanții la a treia ediție a conferinței internaționale „Dosarele conflictului transnistrean”, organizată de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean, au fost primiți de către organizatori la Bacău, la data de 20 septembrie.

Dezbaterile au avut loc în data de 21 septembrie, în sala festivă a Palatului Administrativ din Bacău. Au fost prezenți 35 de invitați – profesori universitari, cercetători, doctoranzi, studenți, experți și oficiali implicați în gestionarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Au participat jurnaliștii George Damian, Laurențiu Mihu și Mircea Merticariu – membri ai echipei de jurnaliști beneficiari ai proiectului LACT „Dosarele conflictului transnistrean”, derulat în 2016-2017. Din partea ambasadei Federației Ruse, a fost prezent domnul consilier Alexandr Vasiliev. Mediul academic românesc a fost reprezentat, alături de profesorii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, de profesori din Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Lucrările au fost deschise de către directorul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, prof.univ.dr. Eugen Străuțiu, care a oferit o informare detaliată asupra activităților LACT  de la precedenta ediție a conferinței (noiembrie 2018) până în prezent. Au fost descrise, explicate și analizate probleme organizatorice, proiectele în derulare, cărțile și revistele editate, articolele științifice publicate, evenimentele organizate. De asemenea, au fost prezentate, în schiță, viitoarele proiecte pe care LACT intenționează să le demareze. În continuare, profesorul Constantin Constantinescu a prezentat noi inițiative de proiect din partea Grupului pentru Dialog Social și Cultural din Adjud, în care acesta va fi sprijinit de către LACT.

În secțiunile științifice, au condus la dezbateri ample mai ales comunicările prezentate de către Eduard Țugui (University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, Chișinău) – A new European security architecture and a „new project” for the settlement of the Transnistrian conflict; Natalia Putina (State University of Moldova, Chișinău) – Phenomenon of the „de Facto States” and Nation identity construction – Transnistrian paradigm; Anatoly Dirun (School for Political Research, Tiraspol) – „Operations of influence” in the settlement Moldovan – Transnistrian conflict; Vitaly Gamurari (Free International University of Moldova) – Amnesty and punishment in the context of transitional justice and the reconciliation of a post-conflict society; Veaceslav Popescul („Taras Sevcenco” University, Tiraspol) – Respect for human rights in Transnistria: problems, characteristics and independent reports; Aurelian Lavric (Armed Forces Military Academy „Alexandru cel Bun”, Chişinău) – Right and Left Banks of the Dniester Parts of the Moldovan State: Common values and interests; Luiza Dorosenco (Media Center, Tiraspol) – Roma population in Transnistria.

Workshopul intitulat „The Transnistrian Conflict: Format of the problem and possible solutions”, a beneficiat de expunerile unor membri ai echipelor de negociere desemnați de către Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului (în persoana lui Marin Bodrug și Ivan Țurcan, respectiv Alexandr Stetsiuk și Vladmimir Bodnarenko). În oglindă, au fost prezentate realizările și obiectivele celor două părți în procesul de negociere, care au fost dezbătute și explicate suplimentar prin dialog între autorii expunerilor, dar și prin întrebări și precizări din partea celorlalți invitați.

Comunicările prezentate vor fi publicate în numărul din 2019 (Vol. III) al „Anuarului Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”.

Concluziile conferinței au fost prelungite într-o atmosferă destinsă, la Palatul Ghika din Dofteana, unde invitații s-au bucurat de prestația unui cvartet de muzică clasică format de către Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău.