Rezultatele ediției a doua a Conferinței internaționale „Dosarele conflictului transnistrean” (Bacău, 23-25 noiembrie 2018)

A doua ediție a conferinței internaționale „Dosarele conflictului transnistrean” și-a desfășurat lucrările la Bacău, în sala de conferințe a Consiliului Județean, la data de 24 noiembrie 2018.

Alături de participanții înscriși în program, conferința a beneficiat de prezența Excelenței Sale, Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în România – domnul Oleg Bankov (însoțit de către domnul consilier Pavel Rohovei) și de cea a ministrului plenipotențiar, lector univ.dr. Gabriel Micu – din partea Ministerului Afacerilor Externe al României.

Programul a fost deschis de către Directorul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, profesorul Eugen Străuțiu, care a prezentat raportul de activitate LACT după precedenta ediție a conferinței. Au fost expuse detalii privind cărțile și revistele editate, proiectele inițiate, evenimentele organizate sau cele la care au participat membrii Laboratorului, conferințele la care aceștia au expus teme referitoare la conflictul transnistrean, articolele pe care le-au publicat în volume și reviste științifice, noutățile în organizarea și metoda de actualizare a site-ului, precum și principalele obiective ale organizației în perioada următoare.

Secțiunea științifică a beneficiat, între altele, de comunicările expuse de către Vitalie Gămurari (Free International University of Moldova, Chișinău) – „Transitional justice in terms of its effects in relation to the process of restoring confidence between societies on both banks of the Dniester”; Aurelia Peru (University of European Studies of Moldova, Chișinău), Valentin Dorogan (State University of Moldova, Chișinău) – The reform of the electoral system in the Republic of Moldova: the particularities of the vote on the left bank of the Dniester River; Veaceslav Popescul (Taras Sevcenco University, Tiraspol) – Characteristics of social policy in Transnistria: issues and perspectives; Natalia Putină (State University of Moldova, Chișinău) – Linguistic and educational policy in the Transnistrian region; Igor Shornikov (Institute of Socio-Political Studies, Tiraspol) – Peacekeeping Mission on the Dniester: frontiers of stability;  Zurab Todua (The Slavonic University, Chișinău) – The negotiation process in 2018: the progress in detail, the complete uncertainty in the main issue; Nikolai Tsveatkov (Institute of Legal and Political Research of the Academy of Sciences of Moldova, Chișinău) – Some aspects of promoting the constitutional status of neutrality of the Republic of Moldova.

Sesiunea de întrebări și răspunsuri a acoperit o tematică diversă, precum: necesitatea și defecțiunile formatului de pacificare; rolul Ucrainei, NATO și România în evoluția conflictului; utilitatea justiției tranziționale în cazul unei agresiuni externe; perspectivele școlilor cu grafie latină care funcționează în stânga Nistrului; distribuția votului acordat de către alegătorii din stânga Nistrului în alegerile parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova; rolul contactelor informale în cadrul negocierilor; tipul de neutralitate necesar (sau nu) Republicii Moldova, și multe altele.

Workshopul „Transnistria – formatul problemei și posibile soluții” a propus teme formulate de către Alexandru Zubco (The Peoples Advocate – Ombudsman of Chișinău), The Role of the Ombudsman Institution in the Transnistrian conflict; Andrey Lozinsky (representing the Chief-Negotiator of Tiraspol) – Stage and perspective of the negotiation process. The point of view of Tiraspol; Viorel Cernăuțeanu (representing the Chief-Negotiator of Chișinău) – Stage and perspective of the negotiation process. The point of view of Chisinau; Vitaly Shmakov (Media Center, Tiraspol), Report on the Transnistrian mass-media.

Comunicările vor fi publicate în numărul 1/2018 al „Anuarului Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, preconizat pentru tipar în luna ianuarie a anului 2019.