REVISTE ȘTIINȚIFICE

STUDIA SECURITATIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAL SCIENCE, INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY STUDIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUARUL LABORATORULUI PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN