PROIECTUL „DEZVOLTAREA CA SOLUȚIE A CONFLICTULUI TRANSNISTREAN”

În perioada mai 2014 – iulie 2015, LACT derulează proiectul „Dezvoltarea ca soluție a conflictului transnistrean”, finanțat de către United Nations Development Programme – Regional Center Bratislava, în urma competiției „Ajutor pentru Dezvoltare” organizată de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

Proiectul propune realizarea unui dialog dialog tip „oglindă” (aceeași temă, același loc, același public, cu prezentare în succesiune a analizei proprii, urmând imediat dezbaterea cu angrenarea unui public format cu precădere din experți) între experți în dezvoltare din Chișinău și Tiraspol.

Dezbaterile vor viza domeniile: decizie politică (analiști politici și actuali/foști decidenți politici din Chișinău și Tiraspol), dezvoltare economică (analiști economici sau maganeri ai unor firme reprezentative cu interese economice pe ambele maluri ale Nistrului), dezvoltarea societății civile (lideri de organizații neguvernamentale din Chișinău și Tiraspol, cu programe și interese pe ambele maluri ale Nistrului), cadrul și direcțiile de dezvoltare a mass-media (jurnaliști/analiști de presă care urmăresc fenomenul de presă pe ambele maluri ale Nistrului), stadiul și perspectivele dezvoltării drepturilor omului (experți guvernamentali și neguvernamentali în domeniu).

Prezentările și discuțiile vor fundamenta realizarea Raportului cu propuneri de politici privind reducerea diferențelor de dezvoltare în interiorul societății moldovene, pe cele două maluri ale Nistrului. Raportul va sintetiza punctele esențiale din prelegerile experților, insistând pe identificarea diferențelor/asemănărilor, precum și analizele și soluțiile rezultate din dialogul cu publicul al experților care au susținut prelegeri. Partea a doua va prezenta propunerile de politici care pot fi adoptate de către decidenții politici de la Chișinău și Tiraspol, pentru minimizarea diferențelor și maximizarea asemănărilor, și va reprezenta efortul de analiză al echipei de implemenetare a proiectului, formată din profesori universitari ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, cu consultarea experților partenerului Promo LEX din Chișinău.