Proiect LACT: Repertorizarea surselor bibliografice științifice referitoare la conflictul transnistrean

Scop:

Realizarea unui repertoriu bibliografic de maximă cuprindere, catalogând autori, titluri, editori și reviste științifice care au publicat volume, studii, rapoarte, policy-papers și articole științifice referitoare la cauzele, evoluția conflictului armat și a procesului de reglementare, precum și perspectiva conflictului transnistrean.

Obiective:

1. Realizarea unui volum intitulat „Transnistrian Bibliography” („Bibliografie transnistreană”), cu introducere în limbile engleză și română, care va inventaria sursele bibliografice ce investighează în manieră de cercetare științifică problema transnistreană, pe următoarele capitole: Volume de cercetare; Capitole în volume; Studii și rapoarte; Articole științifice, Teze de master și dizertații doctorale; Memorii; Românii în Transnistria. Volumul va fi tipărit, iar o versiune electornică va fi publicată pe site-ul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean.
2. Realizarea unei biblioteci electronice, prin dowloadarea tuturor cercetărilor indicate în volum, apoi organizarea și stocarea acestora pe suport electronic, pentru a fi la dispoziția cercetătorilor interesați – indiferent de posibilitatea ca aceste cercetări să nu mai poată fi regăsite în rețeaua Internet, în viitorul apropiat sau mai îndepărtat.

Echipa:

1. Eugen Străuțiu – coordonator
2. Marius Șpechea
3. Mihai Melintei

Activități și termene:

1. Documentarea surselor bibliografice: 01.05.2019
2. Catalogare, redactare, editare, traducere: 01.06.2019
3. Tipar: 01.07.2019
4. Realizarea bibliotecii electronice: 01.09.2019
5. Lansarea produselor finale: în cadrul Conferinței internaționale „Transnistrian Conflict Files” (septembrie 2019).

Notă anunț: Experții și orice alte persoane interesate care doresc să semnaleze lucrări de cercetare publicate, referitoare la problema transnistreană, pentru a fi cuprinse în volum și în bilioteca electronică, sunt rugate să transmită un mesaj la adresa de poștă electronică office@lact.ro, sau coordonatorului proiectului, la adresa eugen.strautiu@ulbsibiu.ro.