Proiect de cercetare: Cronologia procesului de reglementare a conflictului transnistrean

Scopul proiectului:

Crearea unui instrument de lucru la dispoziția cercetătorilor, profesorilor, jurnaliștilor, studenților, membrilor organizațiilor neguvernamentale, funcționarilor publici interesați de cunoașterea informațiilor esențiale referitoare la activitățile instituționale desfășurate în cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean.

Activități:

1.    Publicarea și distribuirea unui volum științific cuprinzând cronologia conflictului transnistrean, cu referire la perioada 1992 – mai 2018 (datele bibliografice: Mihai Melintei, Cronologia conflictului transnistrean adnotată bibliografic, cu versiune în limba rusă, Armanis, Sibiu, 2018). Poate fi consultat la: https://lact.ro/o-noua-carte-sub-egida-lact-mihai-melintei-o-cronologie-a-conflictului-transnistrean-adnotata-bibliografic-cu-versiune-in-limba-rusa-editura-armanis-sibiu-2018/;

2.    Redactarea și publicarea lunară, pe site-ul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, a cronologiei procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Cronologiile lunare pot fi consultate la: https://lact.ro/category/cronologia-reglementarii/;

3.    Redactarea și publicarea anuală a cronologiei procesului de reglementare a conflictului transnistrean prin însumarea cronologiilor lunare. Vezi: https://lact.ro/mihai-melintei-cronologia-procesului-de-reglementare-a-conflictului-transnistrean-2019/;

4.    Organizarea unui serviciu de informare intitulat „Instrumente de cercetare privind cronologia conflictului transnistrean, adnotate bibliografic”, care pune la dispoziție, la cerere: lista cronologică a evenimentelor, pe o durată indicată;  lista evenimentelor în care este implicată o anumită instituție cu responsabilități în soluționarea conflictului transnistrean;  lista evenimentelor în care o anumită persoană cu responsabilități este implicată în soluționarea conflictului transnistrean;  lista evenimentelor grupate într-o anumită categorie (militar, negocieri, implicarea unui actor internațional etc.)

 

Coordonator de proiect: Mihai Melintei

contact: mihai.melintei@ulbsibiu.ro; mihai.melintei@lact.ro