Pentru Autori / For Authors

Termene

 • Pentru transmiterea propunerilor de articole: 1 septembrie
 • Apariția numărului anual: 31 ianuarie

 

Specificații generale

 1. Propunerile de articole sunt recepționate la adresele de mail office@lact.ro sau eugen.strautiu@ulbsibiu.ro.
 2. Articolele trebuie să cuprindă între 4000 – 8000 caractere (7-14 pagini în formatul publicabil).
 3. Fiecare articol va conține:
 • Abstract (150-200 cuvinte, în limba engleză)
 • Key words (5-7 cuvinte, în limba engleză)
 • Date privind afilierea instituțională a autorului
 • Date de contact ale autorului (de preferință adresa de mail)
 • Adresa și date de contact ale instituției la care autorul se afiliază.

 

Precizări de politică editorială

 1. Revista nu publică mai mult de un articol al unui autor în același număr.
 2. În cazul in care un articol are mai mulți autori, ordinea acestora va fi decisă în funcție de titlul știintific și gradul didactic al autorilor, în ordine descrescătoare. În caz de egalitate, ordinea va fi cea alfabetică, dupa numele de familie al autorului.
 3. În cazul în care autorii au apartenența instituțională la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (în calitate de profesori titulari, profesori asociați, masteranzi, absolvenți de master, studenți sau absolvenți de studii de licență), această apartenență va figura în mod obligatoriu ca afiliere principală în caseta tehnică.

 


 

Deadlines

 • For submitting papers: 1st of September
 • Each issue publication: 31st of January

 

General Specifications

 1. Papers are received at the following address: office@lact.ro or eugen.strautiu@ulbsibiu.ro.
 2. Articles should contain between 4,000 and 8,000 characters (7-14 pages in the publishable format).
 3. Each article shall contain:
  –   Abstract (150-200 words, in English)
  –   Key words (5-7 words, in English)
  –   Institutional affiliation data of the author
  –   Contact information of the author (preferably the email address)
  –   Address and contact details of the institution to which the author is affiliated.

 

Editorial policy clarifications

 1. The magazine does not publish more than one article of an author in the same number.
 2. If an article has more than one author, its order will be decided according to the scientific title and the teaching degree of the authors, in descending order. In case of equality, the order will be the alphabetical, after the author’s surname.
 3. If the authors have institutional affiliation at the Lucian Blaga University of Sibiu (as professors, associated professors, master students, master graduates, students or license graduates), this membership will necessarily be the main affiliation in the technical box.

 


 

Descarcă (DOC, 46KB)