LACT va organiza stagii de practică de specialitate pentru studenții Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

În baza Convenției de practică încheiată între Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean și Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, LACT va organiza stagii de practică pentru studenții programelor de licență și master organizate de DRISPSS, în cadrul propriilor proiecte și activități.

Tematica stagiului de practică, adaptată proiectelor și activităților aflate pe calendarul LACT, va viza următoarele:

–         Formarea competențelor și abilităților necesare unui membru în comitetul de organizare a unei conferințe științifice în domeniul securității și relațiilor internaționale;

–         Formarea competențelor și abilităților necesare organizării altor activități publice (workshop, dezbatere, lansare de carte/revistă ș.a.) în domeniul securității și relațiilor internaționale;

–         Formarea competențelor și abilităților necesare unui membru în comitetul editorial al unei reviste științifice în domeniul securității și relațiilor internaționale;

–         Formarea competențelor și abilităților necesare unui membru în echipa de implementare a unui proiect în domeniul securității și relațiilor internaționale;

–         Formarea competențelor și abilităților aferente activității de promovare a unui think-tank în domeniul securității și relațiilor internaționale.

Anual, DRISPSS și LACT vor analiza nevoile de practică de specialitate, în conformitate cu planurile de învățământ adoptate pentru următorul an universitar, și vor agrea de comun acord programele de studii pentru care LACT va asigura cadrul instituțional al practicii de specialitate.