LACT propune abordarea problemei transnistrene prin cooperare academică, la nivel național

Între prioritățile de politică externă și securitate ale României, problema conflictului înghețat din estul Republicii Moldova (Transnistria) rămâne de maximă importanță – având în vedere stadiul de amenințare și potențialul de escaladare, cu posibile consecințe asupra securității naționale, dar și a alianțelor din care România face parte.

Cercetarea academică a problemei transnistrene, cu mijloacele inter- și multidisciplinare ale istoriei, geopoliticii, științelor politice, dreptului internațional, studiilor de securitate ș.a., necesită un efort colaborativ nu doar între diferitele științe și cercetătorii deja profilați, dar și între universitățile românești (cu institutele și centrele lor de cercetare). Soluțiile academice sunt așteptate pe masa decidenților politici naționali și internaționali.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a inaugurat o direcție de cercetare specializată, în anul 2014, prin Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean[1] – program de cercetare al Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene. Până în prezent, raportăm șase volume de cercetare (de autor și colective), patru numere ale periodicului „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean” (indexat în bazele de date internaționale CEEOL, Index Copernicus, Socionet, e-Library), trei ediții ale conferinței internaționale „The Transnistrian Conflict Files”, patru ediții ale workshopului internațional „Transnistria – the Format of the Problem and Possible Solutions”, mai multe proiecte de cercetare internaționale și naționale, dezbateri, lansări de carte și revistă.

Pornind de la infrastructura și expertiza Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, supunem atenției mediului academic oferta noastră de colaborare științifică – în principal structurilor de cercetare și învățământ în profilurile „drept”, „științe politice”, „relații internaționale și studii europene”, „studii de securitate”, „istorie” ș.a.

Oferim cercetătorilor, profesorilor și studenților interesați, acces la:

 1. Serviciul de informare bibliografică (peste 130 titluri de volume analitice, 77 titluri de capitole în volume, 248 titluri de articole în reviste științifice, 178 titluri de studii și rapoarte, 32 titluri de teze de master și dizertații doctorale, 22 denumiri de reviste științifice specializate, 23 titluri de volume memorialistice);
 2. Revista presei cu privire la procesul de reglementare a conflictului și temele adiacente (se redactează și publică zilnic pe site-ul LACT);
 3. Cronologia conflictului transnistrean, începând cu data izbucnirii fazei militare (se redactează și publică lunar pe site-ul LACT);
 4. Toate publicațiile noastre (volume și periodice) full-text, în format electronic;
 5. Colecția de filme documentare referitoare la faza militară a conflictului;
 6. Colecția de documente (fotocopii) referitoare la faza și militară și momentele-cheie ale procesului de reglementare.

Pe de altă parte, invităm profesorii și cercetătorii interesați să se conecteze la proiectele LACT, prin:

 1. Publicarea de articole de cercetare în „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”;
 2. Publicarea de analize punctuale pe site-ul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean;
 3. Publicarea de cărți sub egida Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, în edituri sibiene recunoscute de către comisiile de specialitate CNATDCU;
 4. Participarea profesorilor și cercetătorilor interesați la evenimentele organizate de către Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean;
 5. Identificarea, în comun, de competiții de proiecte în care putem depune propunerile noastre, în vederea implementării în echipe mixte.

 

Pentru detalii și propuneri:

Prof.univ.dr. Eugen Străuțiu

 • Directorul Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
 • Directorul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean
 • Redactor-șef al „Anuarului Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”

E-mail: eugen.strautiu@ulbsibiu.ro

Tel.: 0734306434

 

[1] https://lact.ro/