LACT, invitat la conferința internațională „Dimensiunile vecinătății. Focus – România, Republica Moldova și chestiunea transnistreană”

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost, în zilele de 13 și 14 decembrie, gazda conferinței internaționale „Dimensiunile vecinătății. Focus – România, Republica Moldova și chestiunea transnistreană”, organizată în parteneriat cu Fundația Universitară a Mării Negre, la sediul Centre for International Studies and Human Rights.

La lucrările conferinței au participat cadre universitare din mai multe centre universitare din România (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea din București, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean), din Republica Moldova (Universitatea de Stat din Moldova din Chișinău, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Republicii Moldova) dar și de la două universități din Elveția respectiv Marea Britanie. Au fost prezenți jurnaliști din România și Republica Moldova. Invitatul special al organizatorilor a fost Mircea Druc, fost prim-ministru al Republicii Moldova.

 

Programul conferinței:

 VINERI, 13 Decembrie

14:00 – 14:30 Prezentarea inițiativei:

Prof. Dr. Florin Tudor – Coordonator CIS

Prof. Dr. Eugen Străuțiu – Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean

14:30 – 15:45 Masă rotundă privind stadiul cercetării actuale în domeniul vecinătății cu accent pe Republica Moldova și Transnistria – Dezbatere moderată. Moderator: Prof. Dr. Eugen Străuțiu

16:00 – 17:00 Perspective din regiune (Republica Moldova și Transnistria)

17:00 – 17:45 Contribuții în cadrul Panel-ului A: Securitate și politică externă în vecinătate, contextualizarea situației transnistrene. Moderator: Dr. Petrișor Peiu

SÂMBĂTĂ, 14 Decembrie

9:00 – 10:30 Contribuții în cadrul Panel-ului B: Dimensiunea socială/ Drepturile omului & Perspective din regiune. Moderatori: Prof. Dr. Radu Carp, Av. Antonie Popescu

10:45 – 13:15 Dezbaterea concluziilor în cadrul mesei rotunde. Moderatori: Andra Martinescu & Cătălina Moisescu

Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean  a fost reprezentat de către directorul programului de cercetare, profesorul Eugen Străuțiu, care a făcut o scurtă descriere a rezultatelor LACT din ultimii șase ani. Au fost prezentate mai multe lucrări care au luat naștere prin munca de cercetare a profesorilor de la Sibiu, cu sprijinul experților în problema transnistreană. Este vorba de „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, articole publicate în revista „Studia Securitatis”, cărțile „ The Development as Solution for the Transnistrian Conflict” – autori Eugen Străuțiu și Vasile Tabără, „O cronologie a conflictului transnistrean adnotată bibliografic (cu versiune în limba rusă)” – autor Mihai Melintei, „Transnistrian Bibliography ” – autor Eugen Străuțiu, „Opțiunile partidelor politice din Republica Moldova în problema transnistreană” – autori Eugen Străuțiu, Nicoleta Munteanu și Marius Șpechea, „The Transnistrian Conflict Files” – autor Eugen Străuțiu, la care se adaugă aproximativ douăzeci de articole și studii publicate în reviste și volume științifice ș.a.
Cărțile au fost prezentate și explicate în contextul proiectelor câștigate prin competiție sau proiectelor interne ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. În cazul „Anuarului Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, au fost evidențiate structura tematică, colectivele de redactori și autori, bazele de date internaționale în care a fost indexat și cataloagele electronice care oferă acces la conținut.

 

Proiectul „Republica Moldova și Transnistria în contextul vecinătății estice a României”

Potrivit inițiatorilor de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, proiectul „are drept scop redimensionarea expertizei academice în contextul vecinătății estice a României, în special în relația cu Republica Moldova și Ucraina. Creșterea vizibilității la nivel internațional a problemelor regionale și o înțelegere a acestora la nivel politic și strategic, identificarea pozițiilor și a intereselor naționale pe termen lung sunt elemente sine qua non în formularea unui discurs politic coerent la nivel național și regional. În aceeași notă, revizuirea politicii europene de vecinătate (PEV) – și  a Parteneriatului Estic în mod specific –  a făcut obiectul a numeroase consultări publice reunind contribuții din partea statelor membre, a instituțiilor UE, a organizațiilor internaționale dar și a societății civile, ceea ce reconfirmă necesitatea reevaluării PEV.  Obiectivele generale ale acestui proiect sunt crearea unui consorțiu științific de colaborare la nivel academic și de cercetare menit să reunească expertiza deja existentă pe vecinătatea estică a României, identificarea pozițiilor și a intereselor regionale/naționale pe termen lung printr-o analiză sistematică a ceea ce s-a realizat (sau nu) până în prezent (foreign policy and strategic review) și informarea politicilor și strategiilor naționale axate pe vecinătatea estică, și implicit formularea unui discurs coerent la nivel european/internațional. Reconfirmarea contribuției României la revizuirea Parteneriatului Estic printr-o strânsă coordonare în contextul elaborării unei strategii globale a UE în domeniul politicii externe și de securitate, cu efect direct în relațiile cu statele din est, în mod specific cu Republica Moldova și Ucraina”.

Un prim pas în dezvoltarea acestui proiect va fi organizarea în primăvara lui 2020 a unei conferințe internaționale la Universitatea de Stat din Moldova  (USM) focusată pe tematica vecinătații: examinarea percepțiilor geopolitice și a situațiilor de conflict și cooperare din regiune. Cum definesc/interpretează/percep actorii regionali vecinătatea și o traduc în politica externă?.

Securitatea de la frontiera estică a NATO și a Uniunii Europene cu accent pe situația din Republica Moldova și regiunea transnistreană ar putea face obiectul altor conferințe, în cadrul aceluiași proiect, care să fie organizate și în centre universitare din Odessa, Kiev, Bruxelles, Londra și Timișoara.