LABORATOARE DE CERCETARE

LABORATORUL PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN

            Scopul organizării și activității LACT este de inițiere, coordonare și valorificare a unor proiecte de cercetare științifică referitoare la cauzele, formele de exprimare, stadiul și perspectivele conflictului  transnistrean.

            În vederea realizării acestui scop, LACT utilizează următoarele metode și mijloace:

–          organizarea de conferințe, workshopuri, mese rotunde și seminarii, la care vor fi invitați experți în problema transnistreană;

–          publicarea cercetării științifice în volume, în publicațiile științifice proprii (revista „Studia Securitatis” și volumul conferiței internaționale anuale „Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate”), în publicațiile științifice ale partenerilor Centrului de Cercetări în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, în alte publicații de profil;

–          organizarea de stagii de cercetare în Transnistria și zonele vecine, pentru cercetători individuali sau pentru echipe de cercetare care vor prezenta conducerii executive LACT un proiect viabil, aprobat ca atare;

–          depunerea de proiecte în competițiile organizate de către instituții guvernamentale și neguvernamentale, române și străine, în calitate de unic titular sau în parteneriat, în vederea obținerii finanțărilor necesare proiectelor proprii de cercetare;

–          diseminarea informațiilor publice referitoare la evenimentele curente din Transnistria și activitățile LACT printr-un site propriu, precum și prin comunicate de presă transmise către mass-media.

            Din anul 2017, publică „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean” (ISSN: 2601-1174). Revista este tipărită o dată pe an. Publică articole în limbile română, rusă și engleză. Este indexată în bazele de date internaționale CEEOL (Germania), Index Copernicus (Polonia), E-library și Socionet (Federația Rusă).

            Conferința internațională „The Transnistrian Conflict Files” a debutat în septembrie 2017, la Sibiu; ediția a doua – noiembrie 2018, la Bacău; ediția a treia – septembrie 2019, Bacău.

            Până în prezent, sub egida LACT au apărut următoarele volume științifice:

1.         Eugen Străuțiu, Vasile Tabără, A comparative analysis of the development on the two banks of the Dniestr, Editura Techomedia, Sibiu, 2015

2.         Eugen Străuțiu, The Transnistrian Conflict Files, Editura Technomedia, Sibiu, 2017

3.         Eugen Străuțiu, Nicoleta Munteanu, Marius Șpechea, Opțiunile partidelor politice din Republica Moldova în problema transnistreană, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017

4.         Mihai Melintei, Cronologia conflictului transnistrean adnotată bibliographic (cu versiune în limba rusă), Armanis, Sibiu, 2018

5.         Eugen Străuțiu, Transnistrian Bibliography, Editura Technomedia, Sibiu, 2019.

Între proiectele permanente ale LACT enumerăm:

  1. Repertorizarea surselor bibliografice științifice referitoare la conflictul transnistrean
  2. Dialogurile LACT
  3. Cronologia conflictului transnistrean 
  4. Serviciul de informare bibliografică.

LACT a fost prezent în edițiile 2018 și 2019 ale proiectului „Noaptea Cercetătorilor” al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, cu propriul proiect, intitulat „Cum analizăm conflictele internaționale? Cazul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”.

 

 

LABORATORUL PENTRU ANALIZA SECURITĂȚII UMANE

                        Scopul organizării și activității LAUS este de inițiere, coordonare și valorificare a unor proiecte de cercetare științifică referitoare la domeniul securității umane (la nivelurile individual, al comunității umane, statal și suprastatal).

            În vederea realizării acestui scop, LAUS va utiliza următoarele metode și mijloace:

–          organizarea de conferințe, workshopuri, mese rotunde și seminarii, la care vor fi invitați experți în securitate umană;

–          publicarea cercetării științifice în publicațiile științifice proprii (revista „Studia Securitatis”, volumul conferinței internaționale anuale „Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate”), în publicațiile științifice ale partenerilor Centrului de Cercetări în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, în alte publicații de profil;

–          organizarea de stagii de cercetare, în regiuni de conflict relevante pentru amenințări și soluții la adresa securități umane, pentru cercetători individuali sau pentru echipe de cercetare care vor prezenta conducerii executive LAUS un proiect viabil, aprobat ca atare;

–          depunerea de proiecte în competițiile organizate de către instituții guvernamentale și neguvernamentale, române și străine, în calitate de unic titular sau în parteneriat, în vederea obținerii finanțărilor necesare proiectelor proprii de cercetare;

–          diseminarea informațiilor publice și analizelor experților referitoare la securitatea umană, în mediul științific și în opinia publică.

                  LAUS lucrează cu resurse umane proprii și asociate, care întrunesc calități de cercetare sau pot contribui la îndeplinirea obiectivelor sale în calitate de experți guvernamentali, activiști neguvernamentali, jurnaliști și creatori de opinie publică.

            Resursele materiale necesare derulării proiectelor se vor obține prin aplicații în cadrul programelor de cercetare ale Universității „Lucian Blaga”, Ministerului Educației și Cercetării, Uniunii Europene, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Consiliului Europei, fundațiilor și corporațiilor private care au interes în domeniul țintit prin obiectivele LAUS.

            În perioada 2014-2019, LAUS raportează :

–          Secțiuni speciale dedicate securității umane în cadrul Conferinței internaţionale anuale Ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii de securitate;

–          Capitole speciale în cadrul volumului conferinței menționate, sub denumirea „Political Science, International Relations and Security Studies”;

–          Capitole speciale în cadrul revistei „Studia Securitatis”.