La Universitatea Liberă Internațională din Chișinău, Focus-group organizat de către LACT (18 noiembrie 2014)

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Universitatea Liberă Internațională a Moldovei a găzduit, la data de 18 noiembrie, un Focus-group în proiectul de cercetare „Dezvoltarea ca soluție a conflictului transnistrean”. Au participat experți din Chișinău (Mihai Cernencu, Nicolai Tsveatcov, Liliana Barbăroșie, Ion Manole) și Tiraspol (Vladimir Yastrebceak, Viktor Khoteev, Luiza Doroshenco). Discuția a beneficiat de prezența unui grup de studenți la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrație a Universității de Stat a Moldovei.

Proiectul este implementat de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean, fiind coordonat de către conf. univ. dr. Eugen Străuțiu.

Participanții au discutat asupra itemilor care pot face utilă o analiză comparativă a stadiilor de dezvoltare pe cele două maluri ale Nistrului, cu referire la domeniile economic, politic, al societății civile, mass-mediei și drepturilor omului. Rezultatul cercetării va fi prezentat la Sibiu, în luna martie 2015, oferind profesorilor Universității „Lucian Blaga” din Sibiu datele pentru un Raport care să constate decalajele, uniformitățile și oportunitățile de dezvoltare socială pe cele două maluri ale Nistrului.

Proiectul este finanțat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Biroul Regional pentru Europa și Comunitatea Statelor Independente, prin Asistența oficială pentru dezvoltare implementată de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

 

Director LACT

conf. univ. dr. Eugen Străuțiu