Ivan Babici: Universitatea Transnistreană „T. Șevchenko” – centru de dezvoltare al Transnistriei / Приднестровский Университет им. Т.Г.Шевченко – центр развития Приднестровья

„Universitatea de Stat din Transnistria” (UST) este succesorul Institutului Pedagogic de Stat de la Tiraspol, fondat în anul 1930. Fiind prima instituție de învățământ superior din Moldova Sovietică, institutul a fost implicat în pregătirea personalului pedagogic, care era foarte solicitat la acel moment. În prezent, UST este o universitate clasică de cercetare, cu un sistem de învățământ pe trei niveluri, al cărui vector principal este educația, cercetarea și inovația. UST este singurul centru educațional și științific de stat din Transnistria pentru instruirea personalului pedagogic și științific de cea mai înaltă calificare. Ca și în toată Transnistria, în Universitate funcționează echitabil trei limbi oficiale: moldoveneasca, ucraineana și rusa. De remarcat faptul că, limba moldovenească este predată în scriptul său chirilic original. Una dintre cele mai importante realizări ale universității din ultimii ani este primirea acreditării în Serviciului Federal de Supraveghere în Educație și Știință al Federației Ruse. Aceasta înseamnă că Universitatea este o instituție cu tip de învățământ superior rusesc și își construiește metodologia educațională pe programele și standardele educaționale din F. Rusă. Fondatorul UST este președintele.

Scopul strategic al UST  pentru viitorul apropiat este de a lucra pentru asigurarea competitivității universității în furnizarea de înaltă calitate a învățământului preuniversitar, superior, postuniversitar și suplimentar. Crearea unui cadru metodologic pentru formarea studenților de noi competențe și gândire inovatoare în Transnistria. Cea mai importantă sarcină a strategiei de dezvoltare a UST este concentrarea eforturilor și a resurselor în domenii inovatoare și prioritare: 1. Formarea unui sistem eficient de învățământ profesional continuu modern; 2. Îmbunătățirea mecanismelor organizaționale și economice pentru modernizarea programelor educaționale; 3. Crearea unui sistem universitar de măsurare a calității educației bazat pe experiența universităților din Rusia; 4. Crearea unui standard modern al infrastructurii universitare adecvat universității clasice multiple; 5. Crearea unui sistem de socializare și auto-realizare a tineretului în Transnistria.

În UST sunt realizate programe de educație pentru următoarele niveluri:

 • Învățământul superior: Licență – 4 ani în învățământ cu frecvență la zi; 5 ani de studiu cu frecvență redusă;
 • Învățământul superior: Specialitate – 5 ani în învățământul cu frecvență la zi, 6 ani cu frecvență redusă;
 • Învățământ superior: Masterat – 2 ani pentru studii cu normă întreagă, 2 ani și 6 luni pentru forme de studiu cu normă redusă.

UST este centrul de cercetare științifică a 295 de doctori și candidați de știință și cercetare fundamentală, care fac cercetare aplicată în științe, laboratoare de cercetare în direcțiile prioritare ale activității științifice, cum ar fi: dezvoltarea socio-umanitară și dezvoltarea juridică a țării; patrimoniul cultural al statului; fundații științifice naturale pentru îmbunătățirea calității vieții; baza dezvoltării economice a statului; tehnologii și inovații înalte; protecția sănătății umane.

UST are contacte științifice cu Academia Rusă de Științe, Academia Rusă de Științe Naturale, Academia Rusă de Științe Agricole, Institutul de Studii Strategice din Rusia și Parcul Tehnic „Skolkovo”. Mai mult de 60 de universități din Rusia sunt parteneri oficiali ai universității în activități științifice. În prezent sunt înscriși la studii la UST  112 de aspiranți, în universitățile din Rusia 54 de aspiranți.  Conducera aspiranților este gestionată de 19 doctori în știință, profesori și 16 candidați în știință, asociați. În ultimii zece ani, au fost apărate 106 de disertații pentru gradul de candidat al științelor, 6 – doctori în știință. În prezent 34 de angajați lucrează la disertațiile doctorale. În UST funcționează 30 de laboratoare de cercetare în direcții diferite, dintre care 11 vor fi noi în 2018.

Problematic este faptul că, cadrele didactice nu au posibilități de a îmbunătăți gradul lor științific decât numai în Rusia, iar protecția doctorandului în Republica Moldova nu este salutată de conducerea regiunii transnistrene și  administrația universității. În acest sens, o mai mare atenție trebuie să acorde Academia de Științe a Republicii Moldova, prin implementarea unui program de integrare a cadrelor didactice din Transnistria în viața științifică a Republicii Moldova, ceea ce ar permite un proces mai rapid și cu succes a reintegrării Transnistriei în Republica Moldova. Comunitatea științifică din Transnistria ar putea aduce o contribuție semnificativă la acest proces.

În cadrul Universității este publicată revista „Buletinul Universității din Transnistria”, care cuprinde trei serii: Științe Umaniste; Științe Medicale și Bio-chimice; Fizică, Matematică și Inginerie. Din aprilie 2016, revista a fost inclusă în baza de date electronică bibliografică a publicațiilor autorilor ruși (RINC). În același timp sunt publicate și revistele „Gândul public al Transnistriei” și „Almanahul Pedagogic”, care sunt ediții ale Facultății de Științe Sociale și Facultății de Pedagogie și Psihologie. Ca parte a UST funcționează o editură care răspunde nevoilor universității în literatura științifică, metodică și educațională. Biblioteca Științifică a UST este cea mai mare din Transnistria – fondul său de cărți are peste 1 milion de exemplare. O activitate de cercetare și educație activă desfășoară muzeele: Muzeul de Istorie a UST, Muzeul de Arheologie din Transnistria, Muzeul Zoologic, Muzeul Geologic și Paleontologic.

În ultimii 5 ani, oamenii de știință ai Universității au dezvoltat aproximativ 100 de proiecte de inovare și investiții, au primit peste 70 de documente de protecție pentru rezultatele activității lor științifice. Stepan Beril, rectorul UST: „Sunt destul de multe evoluții. Crearea condițiilor pentru oamenii de știință pentru a deschide noi eșantioane de noi tehnologii. Aceasta va fi lucrarea comună a universității cu întreprinderile mari și din această cauză, vom putea, în primul rând, să reținem cei mai talentați  tineri aici”.

Dar, din cauza lipsei fondurilor pentru invenții și inovații la universitate, rezultatele lucrărilor științifice ale facultății nu pot fi implementate și nu au ocazia de a crea un model care să atragă un investitor de afaceri în această sferă. Fără vizibilitate nimeni nu este dispus să investească. Aceasta împiedică în mod semnificativ dezvoltarea activităților științifice aplicate în UST.

Universitatea organizează instruire educațională la următoarele facultăți și institute pe baza autonomiei facultăților: Facultatea Agrar-Tehnologică; Filiala Politehnică din Bender; Facultatea Natural – Geografică; Institutul Tehnic; Facultatea de Științe Sociale; Institutul de Limbă și Literatură; Facultatea de Medicină; Filiala din Rîbnița (specialități de inginerie); Facultatea de Pedagogie și Psihologie; Facultatea de Educație Fizică și Sport; Facultatea de Fizică și Matematică; Facultatea de Științe Economice; Facultatea de Drept.

O realizare pentru ultimii 7 ani este deschiderea a cinci centre culturale:

 1. Centrul de Cultură Moldovenească a fost deschis în anul 2010. Centrul are o bogată bibliotecă, care cuprinde literatura științifică și metodologică publicată de membrii Catedrei de Filologie a Moldovei la UST, artă și literatură străină, folclor. În cadrul Centrului se desfășoară nu numai activități educaționale, ci și educaționale: după vizionarea filmelor, profesorii duc o conversație cu studenții, le extind orizonturile folosind tehnologii inovatoare. Se desfășoară o activitate importantă pentru întărirea și extinderea legăturilor naționale și culturale, pentru familiarizarea reprezentanților altor state cu tradițiile și cultura regiunii transnistrene. Centrul găzduiește evenimentele și festivaluri, cum ar fi: Ziua Limbii Mamei, Ziua Poezie, Ziua Cărți pentru Copii, Ziua Umorului, Anul Nou etc. În centru sunt organizate în mod constant expoziții de carte ale membrilor Departamentului de Filologie din Moldova, se realizează o cercetare cu privire la conținutul fondului de bibliotecă, înștiințarea elevilor și colegilor de la alte instituții de învățământ cu noutăți de literatură, care sunt publicate în limba chirilică. Trebuie remarcat faptul că accesul la formare și informare electronică în centru este prea puțin din cauza faptului că învățarea limbii moldovenești cu alfabetul latin nu este binevenită, iar studiul în alfabetul chirilic nu este relevant și necesar în societate.
 2. Centrul de Cultură Ucrainian al UST a fost creat pentru a organiza și desfășura activități sistematice cu universitățile de top din Ucraina, instituții de învățământ ucrainene din Transnistria și organizații publice. Centrul a reunit deja studenți și profesori pentru al optulea an și, de asemenea, leagă publicul în jurul ideii de a păstra și de a dezvolta în continuare limba și cultura poporului ucrainean. O fundație solidă a artei și literaturii științifice populare, accesul la Internet, seminare și mese rotunde pentru profesorii școlilor secundare, studenți și elevi ai colegiilor, gimnaziilor și liceelor ​​- au transformat Centrul Cultural al Ucrainei într-o instituție cu o mare popularitate. O atenție deosebită este acordată păstrării istoriei și tradițiilor naționale ale ucrainenilor care locuiesc pe malul stâng al Nistrului – sunt realizate întâlniri cu artiști, scriitori și poeți ai Transnistriei și personalul muzeului. În Centrul de Cultură ucraineană, se vizualizează filme despre Ucraina și ucrainenii din Transnistria, sunt cântate cântece și citite poezii ucrainene, aici se scriu lucrări științifice. Conservarea limbii ucrainene, tradițiilor și ritualul național ucrainean, dezvoltarea și aplicarea lor în condițiile moderne este o legătură între timpuri și generații, conservarea și întărirea rădăcinilor și valorilor spirituale ale popoarelor slave.
 3. Centrul pentru Cultura engleză și americană. Neobișnuit pentru universitate a fost deschiderea, la 18 martie 2013, de către ambasadorul Americii în R. Moldova a unui astfel de centru în UST. În activitățile sale, Centrul pentru limba engleza si cultura americană este guvernat de legile Transnistriei, ordinele și instrucțiunile ale Ministerului Educației și Ministerul Afacerilor Externe al Transnistriei, programul de dezvoltare a universității, Carta universitară, ordinele ale rectorului și directorului al Institutului de Limbă și Literatură, precum și acordul privind cooperarea dintre UST și Ambasada SUA în Republica Moldova. Scopul este de a stabili o cooperare cu diverse organizații internaționale de orientare similară atât în ​​interiorul cât și în afara Transnistriei, cu universitățile de frunte și școlile secundare care sunt interesate în îmbunătățirea calității predării și promovarea diversității limbii engleze. Centrul oferă următoarele activități: să studieze și să desfășoare activități de cercetare pe baza literaturii științifice educaționale, artistice, biografice în limba engleză; familiarizarea și utilizarea în procesul educațional a periodicelor de diverse subiecte, inclusiv cele mai recente informații despre evenimentele din lume și diverse aspecte ale vieții din SUA; vizionarea de filme artistice, documentare și animate în limba engleză, cu și fără subtitrări; accesul la bibliotecile electronice din SUA care conțin o gamă largă de literatură științifică și educațională, materiale audio și video, e-cărți, publicații și manuale; educație completă cu petrecerea timpului liber prin jocul educațional TraceEffects. Pe parcursul timpului de activitatea a acestui centru, o atenție deosebită este acordată din partea administrației universității, pentru ca acesta să nu propagandeze valori americane pentru masele largi și, prin urmare, la universitate centrul nu este foarte popular printre studenți din cauza lipsei de publicitate.
 4. Din 2003, activează Centrul Cultural Francez, care este un loc de atracție pentru studenți, profesori și școli de limba franceză din regiune, studenți, precum și oaspeți din Franța. În acest centru sunt organizate diverse evenimente culturale și educaționale pentru a introduce studenții în cultura franceză și a dobândi cunoștințe despre limba franceză. A fost creată o bibliotecă video care numără peste 50 de filme și clipuri video franceze moderne în limba originală; au fost dezvoltate sarcini de testare pentru munca independentă a studenților în toate disciplinele. La dispoziția studenților există o bibliotecă care numără mai mult de 1000 de exemplare. Centrul organizează: concurs pentru studiul țării „A TRAVERS LA FRANCE”; Lumina de Crăciun „NOEL”, un eveniment în care elevii efectuează numere artistice în limba franceză, prezentând tradițiile poporului francez; Festivalul cântecului francez, în care juriul este format din reprezentanți ai Ambasadei Franței și Alianței franceze din R. Moldova; concursul „Pana de Aur” („Plume d’Or”), ca premiu fiind oferită o excursie la Paris pentru 10 zile pentru studenți.
 5. Centrul pentru Cultura bulgară al UST a fost înființat în 2008. Centrul reprezintă interesele diasporei bulgare și unește eforturile cu alte structuri similare pentru a revigora valorile tradiționale spirituale și culturale, cercetarea și popularizarea lor. Aproximativ 20.000 de bulgari locuiesc în Transnistria, majoritatea provenind din Parkan, singurul sat bulgar din Transnistria. Restul sunt bulgari urbanizați, reprezentând culturile tradiționale ale satelor bulgare din Ucraina și R. Moldova. Centrul are o cooperare strânsă cu Universitatea de Stat din Sofia „Sf. Clement din Ohrid”. Rezultatul colaborării cu Institutul de Patrimoniu Cultural al Academiei de Științe a Republicii Moldova a fost studiul „Moldova Polietnică”. Centrul colectează informații originale și le publică atât în ​​publicații locale, cât și în străinătate. Sărbătorile oficiale și legale ale bulgarilor sunt ținute în centru, se organizează expoziții, se sărbătoresc momente memorabile, se poate vedea un material etnografic bogat pentru expoziții.

Existența a cinci centre permite universității să consolideze relațiile interetnice cu alte țări, ceea ce oferă unele investiții în procesul educațional al studenților din America, Franța, Bulgaria și Ucraina. Însă, există întotdeauna o problemă a finanțării și dezvoltării limbii moldovenești (române) în Transnistria. Autoritățile oficiale nu doresc să obțină asistență din partea Republicii Moldova pentru dezvoltarea limbii și să nu aloce fonduri proprii la universitate sau din bugetele locale pentru dezvoltarea limbii și culturii și, prin urmare, această direcție este adesea într-o poziție rea.

În activitatea internațională UST vede următoarele sarcini importante: întărirea cooperării cu instituțiile de învățământ superior din Federația Rusă, precum și cu centrele științifice, de experți și culturale din străinătate; organizarea și susținerea metodologică a programelor educaționale implementate în colaborare cu organizațiile științifice și educaționale ruse și străine; crearea condițiilor favorabile creșterii profesionale și extinderii oportunităților educaționale pentru angajații și studenții universității din afara Transnistriei.

Transnistria este integrată în spațiul educațional al Rusiei; în școli instruirea se desfășoară în conformitate cu programele și standardele rusești. Prin urmare, dezvoltarea contactelor cu Federația Rusă în domeniul educației pentru Transnistria este foarte importantă. Universitatea de Stat din Moscova „M. V. Lomonosov”  se află printe Universitățile partenere ale UST  deja de 12 ani și datorită acesteia, pe baza universității transnistrene, în 2018 va fi format Centrul de competență în domeniul învățării on-line. Un centru similar a fost creat și funcționează cu succes în Sevastopol. În timpul întâlnirilor din cadrul Ministerului Educației al Federației Ruse cu rectorul UST S.I. Beril a fost discutată crearea unui grup de lucru privind cooperarea între sistemele educaționale din F. Rusă și Transnistria.

Popularizarea profesiilor de lucru este o altă direcție, care se desfășoară atât în Rusia, cât și în Transnistria. În 2012, Moscova s-a alăturat mișcării internaționale WorldSkills și a creat Uniunea Tinerilor Profesioniști (Worldskills Russia). Activitatea sa principală este organizarea și desfășurarea campionatului de profesii lucrative „WorldSkills”, care este numit și „Olimpiada pentru muncitori”. Conducerea UST a primit sprijin din partea „RosSotrudnichestvo” sub formă de cote pentru educație în Rusia, care va fi alocată  Transnistriei în 2018.

Crearea unui Centru de Competență pe baza Universității a devenit o chestiune nouă pentru UST, unde scopul său este recalificarea personalului pentru sistemul de administrare a statului din Transnistria.

Trebuie remarcat faptul că există o viziune foarte restrânsă a cooperării internaționale la universitate, care constă doar în promovarea integrării universității în spațiul științific, educațional și inovator al Rusiei. Acest lucru complică posibilitățile Universității de a participa la programe internaționale Erasmus +, Orizont 2020, dar și altele, care ar ridica nivelul de educație la un nou standard, ca sectorul European al activității universitare – nu afectează cunoștințele profesorilor și studenților de limbi străine, limitând oportunitățile lor. Universitatea ar trebui să fie conectată la proiecte științifice internaționale.

Este foarte dificil pentru UST să atingă direcțiile strategice remarcate, pentru că este nevoie de a depăși contradicțiile de bază ale administrației universitare și deficiențele în educația mediului intern, cum ar fi: poziția conservatoare a  comunității pedagogice din Universitate; conexiunea slabă a universității cu sectorul real al economiei, care nu permite dezvoltarea unor direcții în universitate și a potențialul uman; lipsa stimulentelor pentru schimbări progresive în sfera educațională a Transnistriei; o bază materială și tehnică slabă a universității și un nivel scăzut de calificare a profesorilor care nu au posibilitatea de a-și îmbunătăți în mod sistematic calificările.

Experiența mondială arată că creșterea economică a statului este precedată de investiții solide în sistemul educațional și în cercetarea științifică. Rezolvarea problemelor anunțate mai sus vor permite formarea de specialiști calificați, capabili în viitor de a învăța în mod independent, pentru a răspunde în mod flexibil schimbărilor  pieței muncii și punerea în aplicare a tehnologiilor moderne de informare și industriale. Realizarea misiunilor strategice și a obiectivelor  universității vor permite formarea recursului intelectual al regiunii transnistrene,  crearea inovațiilor și evaluarea gradul de pregătire a personalului academic pentru a rezolva probleme științifice, educaționale și practice complexe pentru dezvoltarea întregii Transnistrii, precum și pentru a arăta capacitatea de a aborda în mod creativ la crearea de noi cunoștințe și tehnologii. Cu toate acestea, în ciuda tuturor problemelor complexe, UST rămâne singurul centru major în dezvoltarea regiunii transnistrene, în instruirea cadrelor științifice și a centrelor culturale.

 

 

Приднестровский Государственный университет (ПГУ) – правопреемник Тираспольского государственного педагогического института, основанного в 1930 году. Будучи первым высшим учебным заведением Советской Молдавии, институт занимался подготовкой педагогических кадров, крайне востребованных в то время. Сегодня ПГУ – это классический университет исследовательского типа с трёхуровневой системой образования, главным вектором которого является учебно-воспитательная, научно-исследовательская и инновационная деятельность. Это единственный государственный учебно-научный центр Приднестровья по подготовке педагогических и научных кадров высшей квалификации. Как и во всем Приднестровье, в вузе равноправно функционируют три официальных языка: молдавский, украинский и русский. Причём молдавский язык преподаётся в его исконной кириллической графике. Одно из самых главных достижений университета за последние годы – получение аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. Это означает, что университет является вузом российского образца и строит свое обучение на российских образовательных программах и стандартах. Учредителем Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко является Президент.

Стратегической целью ПГУ им. Т.Г. Шевченко на ближайшую перспективу является работа по обеспечению конкурентоспособности вуза в предоставлении высокого качества довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного образования; созданию методологической базы для формирования у студенческой молодежи новых компетенций и инновационного мышления, способствующих сохранению статуса системообразующего центра образования, науки в Приднестровье. Важнейшей задачей стратегии развития ПГУ им. Т.Г. Шевченко является концентрация усилий и ресурсов на прорывных и приоритетных направлениях: 1. формирование эффективной системы современного непрерывного профессионального образования; 2. совершенствование организационно-экономических механизмов модернизации образовательных программ; 3. создание университетской системы измерения качества образования на основе опыта российских вузов; 4. создание современной, адекватной многопрофильному классическому университету российского стандарта инфраструктуры вуза; 5. создание системы социализации и самореализации молодежи в Приднест­ровье.

В ПГУ им. Т.Г. Шевченко реализуются образовательные программы следующих уровней:

 • высшее образование: бакалавриат – 4 года по очной форме обучения, 5 лет по очно-заочной и заочной формам обучения;
 • высшее образование: специалитет – 5 лет по очной форме обучения, 6 лет по очно-заочной и заочной формам обучения;
 • высшее образование: магистратура – 2 года по очной форме обучения, 2 года и 6 месяцев по очно-заочной и заочной формам обучения.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко является центром научных исследований 295 докторов и кандидатов наук осуществляют фундаментальные и научно – прикладные исследования на кафедрах и в научно – исследовательских лабораториях по таким приоритетным направлениям научной деятельности, как: – социо-гуманитарное развитие и правовое развития государства; – культурное наследие государства; – естественно-научные основы повышения качества жизни; – основы экономического развития государства; – наукоемкие технологии и инновации; – охрана здоровья человека.

ПГУ осуществляет научные связи с РАН, РАЕН, РАСХ, Российским институтом стратегических исследований, технопарком «Сколково». Более 60 вузов России являются официальными партнерами университета в научной деятельности. В настоящее время в аспирантуре ПГУ обучается 112 человек, в аспирантуре ведущих российских вузов – 54. Руководство аспирантами осуществляют 19 докторов наук, профессоров и 16 кандидатов наук, доцентов. За последние десять лет защищено 106 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 6 – доктора наук, 34 сотрудника в настоящее время работают над докторскими диссертациями. В Университете по различным направлениям работают 30 научно-исследовательских лабораторий, 11 из которых будут новыми в 20018 году.

Проблемным является то, что у професорско-преподавательского состава нет возможностей повышать свою ученную степень кроме Росси, например защита кандидатских и докторских в Республике Молдова не приветствуется руководством Приднестровья и всячески препятствуется администрацией университета. В данном вопросе большее внимание должна уделить Академия Наук РМ через реализацию программы по включению профессорского состава из Приднестровья в научную жизнь Республики Молдова, что позволило бы более быстрому и успешному процессу реинтеграции Приднестровья в Молдову. Научное сообщество Приднестровья могло бы в этот процесс внести значительный вклад.

В ПГУ издается научный журнал «Вестник Приднестровского университета», включающий три серии: Гуманитарные науки; Медико-биологические и химические науки; Физико-математические и технические науки. С апреля 2016 года журнал включен в электронную библиографическую базу данных публикаций российских авторов (РИНЦ). В настоящее время также выходят в свет журналы «Общественная мысль Приднестровья» и «Педагогический альманах», которые соответственно являются изданиями факультета общественных наук и факультета педагогики и психологии. В составе ПГУ работает издательство, которое удовлетворяет потребности вуза в научной, методической и учебной литературе. Научная библиотека ПГУ является самой крупной в Приднестровье – ее книжный фонд насчитывает более 1 млн. экземпляров. Активную исследовательскую и просветительскую работу ведут музеи университета: Музей истории ПГУ, Музей археологии Приднестровья, Зоологический музей, Геолого – палеонтологический музей.

За последние 5 лет учеными университета разработано около 100 инновационно – инвестиционных проектов, получено более 70 охранных документов на результаты научной деятельности. Степан Берил, ректор ПГУ им. Т.Г.Шевченко: «Достаточно много этих разработок. Создание условий для ученых для того, чтобы мы создали образцы новой техники, естественно, востребованные нашими производствами. Это будет совместная работа университета с крупными предприятиями и за счет этого нам удастся, во-первых, задержать здесь самую способную и талантливую молодежь».

Но из-за отсутствия в университете средств на изобретения и инновации, то полученные результаты научного труда професорско-преподавательского состава не имеют возможности быть внедренными и не имеют возможности для создания промышленного образца, что бы привлечь в эту сферу бизнес- инвестора, а без наглядности вкладывать средства в полученные разработки никто не желает. Это значительно тормозит процесс развития прикладной научной деятельности в ПГУ.

Университет организует обучение на следующих факультетах и институты на правах факультетов: Аграрно-технологический факультет; Бендерский политехнический филиал; Естественно-географический факультет; Инженерно-технический институт; Факультет общественных наук; Институт языка и литературы; Медицинский факультет; Рыбницкий филиал (инженерные специальности); Факультет педагогики и психологии; Факультет физической культуры и спорта; Физико-математический факультет; Экономический факультет; Юридический факультет.

Достижением за последние 7 лет является открытие пяти культурных центра:

 1. Центр молдавской культуры был открыт в 2010 году Центр располагает богатой библиотекой, которая состоит из научно-методической литературы, изданной членами кафедры молдавской филологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, художественной и зарубежной литературы, фольклора. В Центре  ведется не только образовательная, но и воспитательная работа: после просмотра кинофильмов преподаватели проводят беседу со студентами, расширяют их кругозор, используя инновационные технологии. Проводится грандиозная работа по укреплению и расширению национально-культурных связей, ознакомлению представителей других государств с традициями и культурой приднестровского края. Здесь проводятся мероприятия и праздники, такие как: День родного языка, День поэзии, День детской книги, День юмора, Анул ноу и др. В центре постоянно проводятся выставки книг членов кафедры молдавской филологии, ведется работа по наполнению библиотечного фонда, ознакомлению студентов и коллег из других учебных заведений с новинками литературы, которые издаются на кириллице. Тут необходимо обязательно отметить, что недостаточно мероприятий и доступа к учебной и электронной информации в данном центре, из-за того, что обучение молдавскому языку на латинице не приветствуется, а изучение ее на кириллице не является актуальным и востребованным в  обществе.
 2. Центр украинской культуры ПГУ им. Т. Г. Шевченко создан  для организации и проведения систематической работы с ведущими вузами Украины, украинскими учебными заведениями Приднестровья и общественными организациями.Центр уже восьмой год объединяет студентов и преподавателей, а также сплачивает общественность вокруг идеи сохранения  и дальнейшего развития языка и  культуры украинского народа. Солидный фонд художественной и научно-популярной литературы, доступ к сети Интернет, проведение семинаров и круглых столов для учителей средних школ, студентов и учащихся колледжей, гимназий и лицеев – сделали Центр украинской культуры  востребованным и популярным. Большое внимание в работе центра уделяется сохранению отечественной истории и традиций украинцев, которые проживают на левом берегу Днестра – это встречи с художниками, писателями и поэтами Приднестровья, с сотрудниками музеев. В Центре украинской культуры смотрят фильмы об Украине и украинцах Приднестровья, поют песни и читают стихи, здесь пишут научные работы. Сохранение украинского языка, традиций и национальной обрядовости, развитие и применение их в современных условиях – это связь времен и поколений, сохранение и укрепление духовных корней и ценностей славянских народов.
 3. Центр английского языка и американской культуры. Необычным для университета стало открытие 18 марта 2013 года Послом Америки в Молдове такого центра в  ПГУ. В своей деятельности Центр английского языка и американской культуры руководствуется законами Приднестровья, приказами и инструкциями Министерства просвещения и Министерства иностранных дел Приднестровья, программой развития университета, Уставом университета, приказами ректора и директора Института языка и литературы, а так же договором о сотрудничестве между ПГУ им. Т. Г. Шевченко и посольством США в Республике Молдова. Целью является установление сотрудничества с различными международными организациями аналогичной направленности внутри и за пределами Приднестровья, с ведущими вузами и средними учебными заведениями, заинтересованными в совершенствовании качества преподавания и разнообразии форм популяризации английского языка.

Центр предоставляет возможность осуществления следующих видов деятельности: –  изучение и ведение исследовательской работы на базе учебной, художественной, детской, биографической и научно-популярной литературы на английском языке; – ознакомление и использование в учебном процессе периодических изданий разнообразной тематики, включающих самую последнюю информацию о событиях в мире и различных аспектах жизни США; – просмотр художественных, документальных и мультипликационных фильмов на английском языке, с субтитрами и без; –  получение доступа к электронным библиотекам США, содержащим широкий спектр научной и учебной литературы, аудио и видео материалов, электронных книг, публикаций и учебников; -совмещение образования с проведением досуга через образовательную компьютерную игру TraceEffects. Все время к деятельности данного центра пристальное внимание от администрации университета, чтобы  он не пропагандировал для широких масс американские ценности и поэтому в университете большой популярностью у студентов он не пользуется из-за отсутствия рекламы услуг центра.

 1. С 2003 года Центр французской культуры является местом притяжения студентов университета, учителей французского языка школ республики, школьников, а также гостей из Франции. Здесь проводятся различные мероприятия культурно-просветительского характера с целью приобщения студентов к французской культуре и приобретения знаний по французскому языку. Создана видеотека, насчитывающая более 50 современных французских фильмов и видеоклипов на языке оригинала; разработаны тестовые задания для самостоятельной работы студентов по всем дисциплинам. В распоряжении студентов имеется библиотека, насчитывающая более 1000 экземпляров.

В Центре организовываются: конкурс по страноведению “A TRAVERS LA FRANCE”;рождественский огонёк «NOEL» – мероприятие, где студенты выступают с художественными номерами на французском языке, представляя традиции французского народа; – фестиваль французской песни, в котором в состав жюри входят представители Посольства Франции и Французского Альянса в Молдове; – конкурс «Золотое перо» (“Plume d’or”), в качестве приза предлагается поездка в Париж на 10 дней для студентов.

 1. Центр болгарской культуры ПГУ им.Т.Г.Шевченко был создан в 2008 году. Центр представляет интересы  болгарской диаспоры и объединяет усилия с другими аналогичными структурами по возрождению традиционных духовно-культурных ценностей, их исследованию и популяризации. В Приднестровье проживает около 20 тысяч болгар, большинство из   которых выходцы из Паркан, единственного болгарского села в Приднестровье. Остальные – это урбанизированные болгары, представляющие традиционные культуры болгарских сёл соседних Украины и Молдовы. Тесное сотрудничество связывает Центр с Софийским государственным университетом им. Св. Клемента Охридского (СГУ).  Результатом сотрудничества с Институтом культурного наследия Академии наук РМ стало исследование «Полиэтническая Молдова». Центр собирает оригинальную информацию и публикует её как в местных, так в зарубежных изданиях. В Центре проходят официальные и народные праздники болгар, организуются выставки, отмечаются памятные даты, можно увидеть богатый этнографический материал для выставок.

Существование пяти центров позволяет университету укрепить межнациональные связи с другими странами, что дает определенные инвестиции в образовательный процесс студентов из Америки, Франции, Болгарии и Украины. Но всегда остается проблематичный вопрос финансирование и развития молдавского (румынского) языка в Приднестровье. Официальные власти не хотят брать помощь у Республики Молдова на развитие языка, а собственных средств в Университете или из местных бюджетов не выделяется на развитие языка и культуры и поэтому данное направление зачастую находится в  ущербном положении.

Основными задачами в международной деятельности университет видит: – укрепление сотрудничества с учреждениями высшего образования Российской Федерации, а также научными, экспертными и культурными центрами ближнего и дальнего зарубежья; -организационное и информационно-методическое обеспечение образовательных программ, реализуемых совместно с российскими и зарубежными научно-образовательными организациями; – создание благоприятных условий для профессионального роста и расширения образовательных возможностей сотрудников и студентов университета за пределами Приднестровья.

Приднестровье интегрировано в образовательное пространство России, в школах обучение проходит по российским программам и стандартам. Поэтому развитие контактов с РФ в сфере образования для Приднестровья очень значимо. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в числе вузов-партнеров ПГУ уже более 12 лет и благодаря этому на базе приднестровского вуза будет создаваться в 2018 году Центр компетенций в области онлайн-обучения. Аналогичный центр создан и успешно функционирует в Севастополе. В рамках встреч в  Министерстве образования РФ с Ректором ПГУ С.И.Берил обсуждалось создание рабочей группы по вопросам взаимодействия образовательных систем России и Приднестровья. Популяризация рабочих профессий – еще одно направление, над которым работают как в России, так и в Приднестровье.  В 2012 году Москва подключилась к международному движению WorldSkills и создала Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Основная  её деятельность — организация и проведение чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». Руководство ПГУ получила поддержку со стороны Россотрудничества в виде квот на обучение в России, которые будут выделены Приднестровью в 2018 году.

Новым для ПГУ стал вопрос создания на базе университета Центра компетенции, где его цель – переподготовка кадров для системы государственного управления Приднестровья.

Нужно заметить, что весьма узкое видение международного сотрудничества в университете, которое сводиться только к содействию интеграции университета в российское научно-образовательное и инновационное пространство. Это затрудняет возможности университета участвовать в международных программах Erasmus + , Горизонт 2020 и других, что позволило бы поднять уровень образования на новый уровень, так же на Европейское направления деятельности университета влияет не знание преподавателями и студентами иностранных языков, что ограничивает их возможности. Университет должен подключаться к международным научным проектам.

Приднестровскому университету очень тяжело достичь отмеченных стратегических направлений, т.к. необходимо преодолеть администрации ВУЗа основные противоречия и недостатки в образовательной внутренней среды, такие как: – избыточная консерватизкая позиция педагогического сообщества университета; – слабая связь вуза с реальным сектором экономики, что не дает развить определенные направления в университете и человеческий потенциал; – отсутствие стимулов для прогрессивных изменений в образовательной сфере Приднестровья; – слабая материально-техническая база университета и низкий уровень производственной квалификации преподавателей, которые не имеют возможности систематически повышать свою квалификацию.

Мировой опыт свидетельствует, что экономическому взлету государства предшествуют солидные инвестиции в систему образования и научные исследования. Решение вышеперечисленных проблем позволит осуществлять подготовку квалифицированных специалистов, способных в дальнейшем обучаться самостоятельно, гибко реагировать на изменения условий рынка труда и применять на практике современные информационные и производственные технологии. Воплощение миссии и стратегической цели университета позволит сформировать интеллектуальную привлекательность Приднестровского региона к созданию инноваций и оценить степень готовности научно-педагогических работников к решению комплекса научно-образовательных и прикладных задач для развития всего Приднестровья, а также показать способность творчески подходить к созданию новых знаний и технологий. Тем не менее, несмотря на весь комплекс проблем ПГУ остается единственным крупным в Приднестровье центром развития региона, подготовки кадров, научным и культурным центром