Ivan Babici: Transnistria ar trebui să devină mult mai interesantă pentru investitori – în curând va avea loc o nouă etapă de privatizare în Transnistria / Приднестровье должно стать более интересным для инвесторов – скоро новый этап приватизации в Приднестровье

În prezent, noul guvern transnistrean evaluează restul proprietății de stat, după care posibil va începe procesul de deznaționalizare și privatizare a bunurilor rămase. Va fi oare posibil ca aceste proprietăți să fie achiziționate de altcineva decât Sheriff? Întrebarea este previzibilă – fie Sheriff, fie un investitor străin. Pentru a gestiona proprietățile de stat rămase, în viitorul apropiat va fi creată o societate de administrare, care va spori eficiența utilizării proprietății de stat și va transfera aceasta către cumpărătorul “necesar”.

Pe de altă parte, noul guvern vrea să creeze condiții pentru a atrage investitori străini în regiune, dar pentru acesta este nevoie de siguranță în zonă. Analizând activitatea investițiilor pentru anul trecut, putem deduce următoarele: volumul investițiilor în capital primar față de PIB a scăzut semnificativ la 9%, pe când în perioada anilor 2013 – 2015 era de 14%. Ponderea principală în structura investițiilor din  Transnistria o au activele de capital ale organizațiilor transnistrene, adică întreprinderile din sectorul real al economiei. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice din Transnistria, declinul investițiilor în industrie și complexul agroindustrial în ultimii trei ani a fost de aproximativ 41%.

Noul concept de lege cu privire la  activitatea investitorilor, dezvoltat de noua echipă a Ministerului de Dezvoltare Economică, propune să egalizeze în funcție de preferințe pe investitorii străini și locali; de asemenea sunt prevăzute și niște garanții din partea statului. Acum problema primordială  în Guvern este lansarea unui registru unic al serviciilor de stat și formarea unui portal de investiții, care va caracteriza Transnistria și potențialul său. Acest tip de portal funcționează în toate subiectele Federației Ruse și în viitor va fi o cartă de investiții în Transnistria.

Esența modificării legii constă în faptul că administrația Transnistriei planifică reducerea  impozitelor în sectorul bussines. Acum, dimensiunea impozitelor în Transnistria se apropie de 32-33% din PIB; în Rusia, fără venitul din sectorul energetic, este de doar 23% din PIB; în țările din Uniunea Vamală – 28%. Ca urmare, investitorului străin nu îi este rentabil să investească bani în Transnistria, deoarece el poate să direcționeze capitalul său în alte state, care îi vor lua mai puține taxe. În primul rând se presupune reducerea taxelor din sectoarele industriale, pentru a cointeresa investitorii să aducă bani în sectorul industrial și în întreprinderile de stat.

Însă guvernul nu va schimba mult sistemul simplu de taxe, care funcționează în Transnistria. Poate că dacă în viitorul apropiat Transnistria va intra în  Uniunea Vamală împreună cu Rusia, Belorusia și cu Kazahstan, atunci în cadrul economiei comune integrate, va avea loc trecerea la un alt sistem de taxe.

Guvernul a solicitat asistență din partea Federației Ruse pentru alocarea fondurilor necesare pentru perioada de reformă. Aproximativ 40 de milioane de dolari sunt necesare pentru reforma administrativă, reforma procesului bugetar, reforma legislației privind investițiile, precum și menținerea situației socio-economice din Transnistria.

În același timp, Ministerul Dezvoltării Economice lucrează la crearea unui departament al managementului proprietății de stat. “Concluzia este că în cadrul acestei structuri toate activele statului vor fi concentrate. Vorbim despre crearea unei societăți de administrare care să gestioneze proprietatea de stat “, a declarat Alexandr Martînov.

Un alt factor negativ care înspăimânta potențialii investitori este simplul fapt al nerecunoașterii internaționale a Transnistriei. Și, prin urmare, afacerea are îngrijorări cu privire la siguranța proprietății sale.

Experții ruși oferă Transnistriei o cale de ieșire din situație prin acordarea unor garanții de inviolabilitate proprietății. De exemplu, se presupune că un investitor mare va avea un acord individual în care vor stabili regulile de impozitare, politica tarifară și garanțiile riguroase pentru conservarea proprietății. O astfel de garanție este posibilitatea ca un antreprenor, în cazul în care constată că interesele au fost încălcate în mod ilegal, să facă un proces nu cu tribunalul transnistrean, ci cu cel străin – de exemplu, autoritățile judiciare din Rusia sau țările europene.

“Se formulează un plan de acțiune ca deciziile instanței ruse și, să presupunem, acțiunile executorilor judecătorești ai Federației Ruse să fie complet legitime pe teritoriul transnistrean, astfel încât o hotărâre judecătorească, dacă ar fi în favoarea investitorului, ar putea fi implementată pe deplin aici”, a declarat premierul A. Martînov.

În urma acestor afirmații, un număr de antreprenori și-au exprimat deja disponibilitatea de a-și dezvolta afacerile în Transnistria, unde cele mai populare domenii de investiții potențiale sunt industria, precum și agricultura.

Transnistria vizează obținerea creditului din partea Rusiei, așa cum a subliniat un plan de prezentare a unei imagini complete a economiei, pe care în prezent lucrează aprofundat auditorii ruși.

La începutul anului, guvernul s-a confruntat cu lipsa planurilor de afaceri în multe întreprinderi de stat, mulți nu au nici o idee despre modul în care se vor dezvolta întreprinderile în 2017. Acest lucru sugerează că managementul acestor întreprinderi nu are competențe manageriale.

Prin urmare, poziția aleasă de guvern este acea că proprietatea este fie necesară privatizării, fie administrării. Guvernul a fost instruit să elaboreze un standard unic de guvernanță corporativă pentru toate întreprinderile de stat, conform standardelor OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Standardele existente de guvernanță corporativă la o întreprindere de stat care se conduce strict după un plan de afaceri, care urmează a fi elaborate înainte de începutul anului, ar trebui să formalizeze o politică privind remunerarea, o procedură de audit intern, publicarea rezultatelor activităților unei întreprinderi în mass-media – deoarece întreprinderile de stat aparțin oamenilor, nu oficialilor.

Deja de anul viitor aceste reguli vor fi comune tuturor, regulile de transparență a activităților vor fi aprobate și se vor aplica tuturor întreprinderilor de stat și, ca urmare, ar trebui să existe o utilizare mai rațională a fondurilor de stat și a activelor statului.

Directorul General al Întreprinderii de Stat “Aprovizionare cu Apă și Salubritate” a prezentat planul de afaceri al întreprinderii, angajând 1897 de persoane. Principala activitate a întreprinderii este alimentarea cu apă, care a reprezentat 56%. Serviciile prestate includ, de asemenea, eliminarea apei (35%), întreținerea (5,46%) și alte servicii, care includ instalarea și întreținerea contoarelor de apă. Principalul consumator de servicii pentru întreprinderi este populația. Vorbind despre instalarea contoarelor pentru consumul de apă – în momentul în care acestea sunt instalate pentru 256 mii consumatori, acestea reprezintă 73% din numărul total de abonați. În cadrul modernizării, compania intenționează să realizeze construcția și reconstrucția rețelelor de alimentare cu apă, reparațiile stațiilor de tratare a apelor reziduale, automatizarea sistemelor de management al echipamentelor de pompare și achiziționarea de echipamente noi.

Să facem cunoștință cu următorul plan de afaceri al fabricii “Elektromash”, unde lucrează 604 de persoane, care se ocupă cu producția și vânzarea de echipamente electrice pentru industria combustibilului, energiei, mineritului, chimiei și altor sectoare energetice din țările CSI și străine. Capacitatea de încărcare a companiei din 2014 a crescut. Astfel, în 2014 și 2015, această cifră a fost de 46% și 50%, iar în 2016 – 60%. În 2017, rata de utilizare a capacității este planificată să crească la 64%. În același timp, aproximativ 79% din produse sunt exportate în Rusia. Livrează bunuri în țările Uniunii Europene, Kazahstan, Armenia și Belarus.

”Nevoia acută de a achiziționa echipamente noi, modernizarea și revizia tehnologiei existente este condiționată, în primul rând, de cerințele clienților principali care sunt implicați în acceptarea produselor direct la uzină”, a declarat Vladimir Trandasir. Compania intenționează să extindă și să pregătească produse noi, să crească volumul producției, să crească exportul de produse.

Șeful uneia dintre cele mai mari și mai profitabile întreprinderi din republică – “Tiraspoltransgaz-Transnistria” SRL a declarat că compania nu numai că asigură tranzitul gazului în țările din regiunea balcanică și Turcia, ci se mai ocupă de transportul gazelor naturale pe teritoriul Transnistriei, dar și de alte tipuri de activități. Astăzi există 1488 de persoane în cinci sucursale din republică. Comparativ cu 2014, organizația a înregistrat o reducere de 181 de unități de personal. Compania oferă 360 km de conducte de gaze naturale și 4839 km de distribuție a gazelor, rețele subterane și terestre. Potrivit Directorul general, în 2017, pe baza parametrilor volumetrici și de cost, se preconizează să primească venituri în valoare de 308 milioane ruble, ceea ce este aproximativ la nivelul anului 2016. Sub control special este nivelul pierderilor de gaze naturale. Datoriile către companie, atât din partea furnizării de energie termică, cât și din partea altor consumatori, reprezintă aproximativ 477 milioane de ruble.

Planul de afaceri pentru anul 2017 a fost prezentat Guvernului și de organizația de asistență medicală, Centrul Medical “Tyramed”, care a fost deschisă datorită fostului președinte al Transnistriei E. Shevchuk. Centrul medical are o datorie față de furnizorii de bunuri pentru echipamente de înaltă tehnologie. “Suntem orientați social – încercăm să facem serviciile accesibile populației. Deci, în 2016-2017, 30 de mii cercetări pentru categoriile de cetățeni neprotejați social. În plus, potrivit programului de examinare medicală programată a veteranilor celui de-al doilea război mondial, au fost examinați 200 de veterani și persoane asemănătoare cu aceștia, dintre care 63 au fost examinați acasă și diagnosticați cu condițiile casei “, – a declarat medicul șef al Centrului Medical” Tyramed “.

Din august 2004, în legătură cu agravarea relațiilor dintre Transnistria și Moldova, a fost creată o întreprindere unitară de stat “Căile Ferate Transnistrene” (CFT), care a ieșit din căile ferate moldovenești. CFT include stațiile Tiraspol, Bender și Rîbnița, unde există 749 de angajați. CFT se ocupă de asigurarea siguranței circulației trenurilor, de întreținerea pasagerilor, de vânzarea biletelor, de informarea pasagerilor cu privire la transportul acestora. Vorbind despre analiza activității financiare și economice a întreprinderii: volumul cifrei de afaceri în 2017 este planificat să crească cu 23%. În același timp, pentru primul trimestru al anului 2017, volumele declarate nu au fost îndeplinite integral. După cum remarcă reprezentanții întreprinderii, implementarea planului de afaceri este posibilă numai în cazul realizării volumelor declarate.

Situația din Transnistria este grea, există o criză economică severă, care este exacerbată de factori externi și interni. Transnistria are doar un timp foarte limitat pentru reforme. Obiectivele stabilite pentru buget sunt întotdeauna mai mari decât execuția reală. Structura cheltuielilor publice, din care populația transnistreană continuă să trăiască, este complet deformată și nimic nu rămâne pentru investițiile de capital. Mecanismul prin care serviciile non-statale sunt finanțate anual, conform estimărilor instituțiilor de învățământ, spitalelor, s-a epuizat și este ineficient. Dacă conducerea transnistreană nu va reconsidera politica de stat, nu va schimba structura cheltuielilor, atunci în cele din urmă vom obține colapsul sistemului social.

Guvernul, folosind experiența anterioară de 25 de ani, solicită Rusiei o asistență pe scară largă pentru perioada reformelor. Și cu scopul de a purta un dialog cu partea rusă asupra proiectelor financiare, auditorii invitați din Rusia au mărit astfel transparența financiară a bugetului transnistrean. În continuare, se poate presupune că vine investiția rusă în întreprinderile transnistrene privatizate către investitori, ceea ce va întări influența și interesele Rusiei în Transnistria.

O cale este privatizarea și reducerea rolului statului în economie. Pentru bugetul Transnistriei, privatizarea este o sursă suplimentară de venituri, însă doar pentru perioada de tranziție. Trebuie să se înțeleagă că civilizația mondială nu a inventat nimic mai eficient decât afacerile private.

Dar pentru oamenii din Transnistria există o teamă că restul întreprinderilor de stat vor fi cumpărate la valoarea semnificativă subestimată a acelor organizații care au astăzi suficiente fonduri libere. Mai mult de 20 de întreprinderi mari aparțin statului astăzi, iar în fața poporului transnistrean stă o întrebare: vor cădea în mâinile unui investitor real sau vor deveni proprietatea companiei Sherif în persoana directorului Victor Gushan? Această întrebare ar trebui discutată de toate părțile interesate în dezvoltarea economiei Transnistriei.

 

Сегодня новое Правительство Приднестровья оценивает оставшееся в государственной собственности имущество, после чего возможно начнется процесс разгосударствления и приватизации оставшегося имущества. Будет ли еще возможности данное имущество приобрести кому то кроме фирмы «Шериф»? Вопрос предсказуемый – либо «Шериф» либо иностранный инвестор. Для управления оставшимся у государства имуществом в ближайшее время будет создана управляющая компания, которая повысит эффективность использования государственного имущества и передачи его к «нужному» покупателю.

С другой стороны новое Правительство Приднестровья хочет создать условия для привлечения иностранного инвестора в регион, но для этого необходимо создать безопасные для него условия.  Анализируя инвестиционную деятельность за прошедшие четыре года, то можно привести цифры, что  объем инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП с  2013 по 2015 года составил 14%,  а в 2016 значительно упал до 9%.  Основную долю в структуре инвестиций сейчас в Приднестровье в основной капитал составляют средства приднестровских организаций, то есть предприятий реального сектора экономики. Так же по данным Министерства экономического развития Приднестровья спад инвестиций в сектор промышленности и АПК за последние три года составил порядка 41%.

Новая Концепция закона об инвестиционной деятельности разработанная новым составом Министерства экономического развития  предлагает  уравнять в преференциях иностранных и внутренних инвесторов, а также предоставить определенные гарантии со стороны государства.  Так же сейчас первостепенной задачей у Правительства  стоит запуск Единого реестра государственных услуг и создание инвестиционного портала, который будет характеризовать Приднестровье и его инвестиционный потенциал. Подобные порталы работают во всех субъектах Российской Федерации и в дальнейшем будет являться картой возможных инвестиционных вложений в Приднестровье.  

Суть изменений заключается в том, что Приднестровские органы власти планируют снижение налоговой нагрузки на бизнес и предоставление жестких гарантий сохранения собственности за инвестором. Сейчас размер налоговой нагрузки в Приднестровье высокий на экономику и составляет около 32−33% ВВП,  в РФ без учета нефтегазовых доходов эта цифра составляет всего лишь 23%, в странах Таможенного союза — 28%. В результате иностранному бизнесу становится просто невыгодно вкладывать деньги в Приднестровье, так как можно направить свой капитал в иные государства, где с него будут брать меньше налогов. В первую очередь предполагается уменьшить ставки налогов в производственном секторе, для того, чтобы, заинтересовать инвесторов вкладывать деньги в промышленный сектор и  дать возможность действующим предприятиям за счет снижения налогов накопить прибыль и  модернизировать свое производство.

Но Правительство не будет менять относительно простую налоговую систему, которая действует в Приднестровье, на более сложную. Возможно, если в перспективе Приднестровье войдет в состав Таможенного союза вместе с Россией, с Белоруссией, с Казахстаном, тогда в рамках общей интегрированной экономики, возможно, переход к  классической системе где будут введены новые для Приднестровья налоги как: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на имущество юридических лиц, налог на прибыль.

Помощи в выделении необходимых средств на период проведения реформ Правительство запросило у Российской Федерации. На административную реформу, реформу бюджетного процесса, реформу инвестиционного законодательства, а также на поддержание социально-экономической ситуации в Приднестровье и социальные выплаты республике нужно около 40 млн. долларов США, и уверено что в ближайшее время, данная помощь прейдет от России.

Вместе с тем, министерство экономического развития ведет работу по созданию департамента управления государственным имуществом. «Суть в том, что в рамках этой структуры будут сконцентрированы все государственные активы. Речь идет о создании управляющей компании, которая будет управлять госимуществом», – пояснил Александр Мартынов.

Еще один негативный фактор, отпугивающий потенциальных инвесторов, — это сам факт международной непризнанности Приднестровья. И поэтому у бизнеса есть опасения по поводу сохранности его собственности. Российские эксперты предлагают Приднестровью выход из ситуации в предоставлении эффективных гарантий неприкосновенности частной собственности. Например, предполагается, что с крупным инвестором будет заключаться индивидуальное соглашение, в котором пропишут правила налогообложения, тарифную политику и жесткие гарантии сохранения собственности. Одна из таких гарантий — возможность предпринимателя, в случае если он посчитает, что интересы были незаконно ущемлены, обратиться с иском не в приднестровский суд, а в иностранный, например, судебные органы России или европейских стран.

«Прорабатывалась такая возможность, чтобы решения российского суда и, скажем так, действия судебных приставов РФ были полностью легитимными на территории Приднестровья для того, чтобы судебное решение, если оно будет в пользу инвестора, могло быть в полном объёме здесь исполнено», — отметил премьер-министр А.Мартынов. После подобных заявлений, если это будет реализовано в законодательстве Приднестровья, то ряд предпринимателей уже высказали готовность развивать свой бизнес в Приднестровье, где наиболее популярными сферами потенциальных инвестиций являются промышленность, а также сельское хозяйство.

Приднестровье нацеленное получить кредитование из России, наметило план представить полную картину в экономике, где сегодня проходит  масштабная работа российских аудиторов.

В начале года Правительство  столкнулось с тем, что на многих государственных предприятиях отсутствуют бизнес-планы, у многих нет понимания, как предприятия будут развиваться в 2017 году. Это говорит о том, что руководство этих предприятий не имеет навыков управления, им чужды такие понятия, как бизнес-планирование; как контроль исполнения бизнес-плана.

Как результат, выбранная позиция Правительства следующая, что собственность необходимо либо приватизировать, либо управлять.  Правительству было поручено разработать единый стандарт корпоративного управления для всех государственных предприятий – это стандарт ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития), который предписывает, какова должна быть процедура в части бизнес-плана и поведение совета директоров в том или ином случае, а также политика оплаты труда. Существующие  международные стандарты корпоративного управления на госпредприятии, которые в жесткой форме предписывают, что должен быть бизнес-план, который составляется до начала года, должна быть формализована политика об оплате труда, процедура внутреннего аудита, публикация результатов деятельности предприятия в СМИ, потому что госпредприятия принадлежат людям, а не чиновникам. Уже начиная со следующего года, это правила, единые для всех, правила прозрачности деятельности будут утверждены и будут распространяться на все госпредприятия и как результат должно быть более рациональное использование государственных средств и государственных активов.

На площадке Правительства приднестровские предприятия порядка 20 представляли свои бизнес-планы на текущий год. Общей сложностью они должны обеспечить дополнительно рабочими местами еще полторы тысячи приднестровцев.

Ряд программ приднестровских предприятий с государственным участием хотелось бы представить, на примере: ГУП «Водоснабжение и водоотведение», НП ЗАО «Электромаш», ОАО «Бендерский речной порт» и другие.

Генеральный директор ГУП «Водоснабжение и водоотведение» представил бизнес-план предприятия, где трудятся 1897 человек. Основным видом деятельности предприятия является водоснабжение, на долю которого приходится 56%. Среди оказываемых также услуг – водоотведение (35%), техническое обслуживание (5,46%) и прочие услуги, куда входит установка и обслуживание приборов учета расхода воды. Основной потребитель услуг предприятия – это население. Говоря об установке приборов учета расхода воды – на сегодняшний момент они установлены для 256 тысяч потребителей, это 73% от общего числа абонентов.  В рамках модернизации предприятие намерено провести строительство и реконструкцию водопроводных сетей, капремонт очистных сооружений, автоматизацию систем управления насосным оборудованием и приобретение новой техники.

Ознакомимся со следующим бизнес-планом завода «Электромаш», где работают 604 человека, который занимается производством и реализацией электротехнического оборудования для топливно-энергетической, горнодобывающей, химической и других отраслей промышленности и энергетики стран СНГ и дальнего зарубежья. Загрузка производственных мощностей предприятия с 2014 года росла. Так, в 2014 и 2015 годах этот показатель составил 46% и 50%, а в 2016 году 60%. В 2017 году коэффициент загрузки производственных мощностей планируют повысить до 64%. При этом порядка 79% продукции экспортируют в Россию. Поставляют товар и в страны Европейского Союза, Казахстан, Армению и Белоруссию.

«Острая необходимость приобретения нового оборудования, модернизация и капитальный ремонт имеющейся техники обусловлены, в первую очередь, требованиями со стороны основных заказчиков, которые участвуют в приемке продукции непосредственно на заводе», – рассказал Владимир Трандасир. В планах у предприятия – расширение и подготовка новых изделий, увеличение объемов производства, рост экспорта продукции.

Руководитель одного из крупнейших и прибыльных предприятий республики – ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» рассказал, что предприятие не только обеспечивает транзит голубого топлива газа в страны балканского региона и Турцию и занимается транспортировкой природного газа по территории Приднестровья, но и иными видами деятельности. Сегодня в пяти филиалах по республике работает 1488 человек. По сравнению с 2014 годом в организации произошло сокращение на 181 штатную единицу. Всего предприятие  обеспечивает 360 км магистрального газопровода и 4839 км газораспределительных, подземных и наземных сетей. По словам и. о. генерального директора, в 2017 году на основании объемных и стоимостных параметров планируется получение доходов в сумме 308 млн рублей, что примерно на уровне факта 2016 года.  Под особым контролем находится уровень потерь природного газа. Долги перед предприятием как от теплоснабжающих, бюджетных организаций, так и от прочих потребителей составляют порядка 477 млн. рублей.

Бизнес-план на 2017 год представила Правительству и недавно работающая организация в сфере здравоохранения – ГУП «Медицинский центр «Тирамед», которая открылась благодаря реформам бывшего президента Приднестровья Е.Шевчука. По словам главного врача центра Андрея Панасюка, на рынке медуслуг он всего 11 месяцев, но уже активно работает в различного рода направлениях. Также у медицинского центра существует задолженность перед поставщиком расходных материалов для высокотехнологичного оборудования, на котором сегодня работают медики, на рынке платных медицинских услуг предлагаемые цены конкурентоспособны.

«Мы социально ориентированы – стараемся, чтобы услуги были доступны населению. Так, в 2016-2017 проведено 30 тыс. исследований для социально незащищённых категорий граждан. Для проведения этих мероприятий была произведена скидка на 207 тыс. рублей. Кроме того по программе плановой диспансеризации ветеранов ВОВ обследовали 200 ветеранов и лиц приравненных к ним, из них сотрудники осматривали 63 на дому и провели диагностику в условиях дома», – констатировал главный врач ГУП «Медицинский центр «Тирамед».

Начиная с августа 2004 года в связи с обострением отношений между Приднестровьем  и Молдовой было создано государственное унитарное предприятие «Приднестровская железная дорога», которое вышло из состава Молдавской железной дороги. ПЖД включает в себя станции Тирасполь, Бендеры и Рыбница, где насчитывается 749 работников. ГУКП «ПЖД» занимается обеспечением безопасности движения поездов, обслуживанием пассажиров, продажа проездных билетов, информированием пассажиров по вопросам их перевозки. Говоря об анализе финансово-экономический деятельности предприятия: объем грузооборота в 2017 году планируют увеличить на 23%. Данные увеличения прогнозируются за счет премирования экспортно-импортных перевозок в три раза и ростом местных в четыре раза. Рост перевозок основан на заявках контрагентов. При этом за первый квартал 2017 года заявленные объемы не выполнились в полном размере. Как отмечали представители предприятия, реализация бизнес-плана возможна только в случае выполнения заявленных объемов.

Ситуация в Приднестровье складывается тяжелая, идет тяжелый экономический кризис, он усугубляется и внешними факторами, и внутренними. Приднестровской республике для реформ отведено совсем немного времени. Плановые показатели, которые закладываются в бюджет, всегда выше фактического исполнения. Полностью деформирована структура государственных расходов, где приднестровское население всё проедаета на капитальные вложения ничего не остается. Механизм, при котором ежегодно финансируются не государственные услуги, а сметы образовательных учреждений, больниц, себя исчерпал, и является  неэффективным. Если руководство Приднестровья не пересмотрит государственную политику, не поменяет структуру расходов, не будет подходить более рационально, экономично, то в конечном счёте мы получим коллапс социальной системы.

Правительство, используя предыдущей опыт 25 лет, просит выделить Приднестровью масштабную помощь на период проведения реформ из России. И с целью, что бы вести диалог с российской стороной о финансовых проектах, то пригласили аудиторов из России тем самым повысили финансовую прозрачность бюджета Приднестровья. Исходя из этого можно предположить, что инвестором в предприятия Приднестровья прейдут только российские организации, которые будут тем самым усиливать российское влияние и свои интересы на территории Приднестровья.

Один из путей это приватизация и уменьшение роли государства на экономику. Для бюджета Приднестровья сегодня приватизация, это дополнительный источник доходов как раз на данный переходный период. Надо понимать, что эффективнее частного бизнеса мировая цивилизация ничего не придумала.

Но для народа Приднестровья есть опасение, что оставшиеся государственные предприятия скупят за существенно заниженную стоимость те организации, у которых сегодня есть достаточно свободных средств. Более 20 крупных предприятий принадлежащие сегодня государству, а в его лице народу Приднестровья, которые попадут в руки потенциальному инвестору или станут собственностью фирмы «Шериф» в лице директора Виктора Гушана, этот вопрос должен обсуждаться всеми заинтересованными сторонами в развитии экономики Приднестровья?