Ivan Babici: Raportul Guvernului. Pentru ce nota doi?

Președintele Guvernului din Transnistria, Pavel Procudin în luna iulie anul curent a prezentat în fața Sovietului Suprem un raport privind activitatea organului suprem a puterii executive pe anul 2015. Pentru Transnistria anul care a trecut s-a desfășurat în condiții complicate atât economice cât și de politică externă: la factorul negativ, precum este nerecunoașterea statalității Transnistriei pe plan internațional s-au adăugat problemele economice ce au apărut în țările tradiționale partenere de afaceri cu Transnistria, ceea ce a dus la pierderea piețelor de desfacere, scăderea competivității prețurilor mărfurilor atât pe piețele interne cât și de cele externe, a cauzat pierderi esențiale din cauza căderii cursului valutelor naționale în țările, în care se exportă producția Transnistriei. Toate acestea au cauzat o lovitură serioasă economiei Transnistriei, dar în același timp, în aceste condiții complicate s-a reușit păstrarea potențialului de producție, direcția socio-economică a politicii interne în condițiile unui deficit extraordinar al bugetului țării.   

Un succes important al activității Guvernului pot fi raportate, susține Pavel Procudin următoarele: “Anul 2015 a fost încheiat în condițiile reușitei procesului de plată a datoriilor la pensii. în Transnistria a fost menținută stabilitatea socio-economică. A fost  menținută situația stabilă în domeniul valutar, nu a fost admisă devalorizarea valutei naționale fapt ce s-a simțit direct în nivelul de viață, în primul rând pentru categoriile social vulnerabile ale populației, nivel ce nu este mai prejos decât în țările vecine”

Deasemenea Președintele Guvernului în raport a indicat că în anul care a trecut au fost micșorate taxele la serviciile comunale către populație cu 7%. Pentru minimalizarea efectelor  negative cauzate de  factorii externi asupra economiei republicii Guvernul a elaborat un Plan în privința unor măsuri suplimentare îndreptate la combaterea crizei.

Pentru prima data au fost elaborate documente precum Concepția politicii industriale pe perioada 2015- 2019 și Concepția dezvoltării întreprinderilor mici pe perioada 2015- 2020. A fost construită baza legislativă pentru posibilitatea realizării Legii “Despre parteneriatul stat- mediul privat”. În 2015 prețurile la agenții energetici au scăzut  în 3 etape pentru întreprinderile din complexul industrial. În consecință, prețul la gazul natural s-a micșorat de 2 ori, fapt ce a fost posibil datorită politicii loiale a Federației Ruse față de Transnistria. De asemenea o inovație pe teritoriul Transnistriei a fost și implementarea unui nou sistem Național de  plăți, care a emis deja mai mult de 25 mii de carduri de plată NPS.

Principala problemă de care a fost preocupat Guvernul în 2015 a fost realizarea programului de înlocuire a importului. Pentru protecția producătorului autohton au fost introduse taxe vamale sezoniere și special pentru unele categorii de produse alimentare. A fost constituit registrul agenților economici din Transnistria care produc mărfuri ce înlocuiesc importul și cu care întreprinderile de stat din Transnistria și organele de stat și locale pot încheia contracte tender.

Un rezultat al proceselor negative ce au loc în economie a fost micșorarea în 2015 cu 27%  a venitului în bugetul consolidat comparativ cu anul 2014. În consecință, Guvernul a adoptat o hotărâre nepopulară, dar dictate de factorii obiectivi ce au dus la  deficitul colectării de mijloace în bugetul de stat, și anume Hotărârea Guvernului despre finanțarea salariilor în sectorul bugetar și a pensiilor proporțional cu veniturile colectate la buget, adică oprirea a 30% din suma de plată. Dacă Ministrul finanțelor al Transnistriei ar fi plătit integral (100%) salariile și pensiile, spitalele din regiunea Transnistriei ar fi rămas fără medicamente etc.

Este necesar de subliniat faptul că în ultimii ani au avut loc schimbări esențiale în domeniul medicinii, unde au fost investite mijloace colosale pentru achiziționarea  unei cantități mari de aparatură medicală modernă. Dar după instalarea aparaturii noi au crescut semnificativ prețurile la serviciile medicale cu plată, deoarece acestea necesită reactivi mai scumpi. În prezent perioada de exploatare a unei părți importante a aparaturii medicale din Transnistria a expirat și ca rezultat, calitatea serviciului medical efectuat pe aparatura învechită nu asigură o diagnosticare corectă și un  tratament eficient, majoritatea aparaturii medicale fiind rămase în circuit de pe timpul URSS.

Deputații Sovietului Suprem, pentru prima data din istoria Transnistriei, au dat o notă negativă activității Guvernului pe anul 2015. Deputații au criticat sever hotărârile luate de organul suprem al puterii executive practice pe  toate domeniile de responsabilitate. Critica principală a deputaților a fost axată  pe domeniul  de politică socio-economică promovată de Guvern. Unul din factorii ce i-au  nemulțumit sever pe deputați a fost că agenții  economici din tară au pierdut o serie de piețe de desfacere importante  din cauza căderii cursului valutar din țările în care producătorii Transnistriei exportau producția. O serie de alți  factori au dus la scăderi esențiale în economia tării și ca rezultat – la scăderea PIB-ului cu 20%, micșorarea volumului producției industriale cu 15%, scăderea exportului cu 14,6%, a importului cu 30%. Pentru comparație, în Republica Moldova, PIB-ul a scăzut cu 18.1% în Ucraina – 30,1% și în Rusia  cu 35,8%.

A fost condamnată de asemenea de către Sovietul Suprem al Transnistriei și de către majoritatea populației măsura ce prevede plata salariilor și a pensiilor din domeniul bugetar diminuate cu 30%. Această Hotărâre a provocat așa numitul efect  Domino” deoarece populația primind un salariu și pensii mai mici a pierdut capacitatea de cumpărare a mărfurilor produse, oamenii de afaceri au început să vândă tot mai puține mărfuri și în consecință a scăzut importul, iar în bugetul statului au venit mai puțini bani, au scăzut și volumul taxelor vamale.

Deputații afirma ca înlocuirii importului în regiune i se atribuie o atenție nesatisfăcătoare și producătorii de produse agricole transnistreni nu pot asigura regiunea Transnistria cu produse alimentare pe tot palierul necesar.

Criza valutară în Transnistria a dat naștere la asa zisul “turism alimentar” spre Moldova și Ucraina, unde cetățenii transnistreni au început sa exporte valuta în cantități mari peste hotare, susținând în acest mod nu producătorii autohtoni ci pe cei străini.

O apreciere negativă a activității Guvernului a fost dată de către Ministerul Ocrotirii Sănătății, care nu înțelege, unde din fonduri extrabugetare au fost alocate resurse de multe milioane, a fost achiziționată aparatură nouă iar în multe unități au fost efectuate reparații. Alexandru Gonciar, adjunctul ministrului ocrotirii sănătății al RMT: “Datorită eforturilor depuse de medicii noștri am reușit să micșorăm nivelul de îmbolnăviri de tuberculoză. A fost îmbunătățit procesul de diagnosticare preventivă a patologiilor oncologice, nu mai există mortalitate în rândul mamelor, a scăzut mortalitatea în rândul nou născuților, și a celor născuți prematur. Avem multe asemenea indicii, ele sunt nesemnificative la prima vedere, dar în spatele fiecăruia se află o viață de om”.

Nu sunt de acord cu aprecierea dată Guvernului nici cei din ministerul agriculturii. Svetlana Timotina, ministrul agriculturii și al resurselor naturale al RMT: “Dacă e să ne uităm la indicatorii anului 2015, global, datorită măsurilor care au fost luate, datorită taxelor sezoniere și speciale, s-a mărit producția de carne de păsări cu 25% la fel și a celei de porc cu mai mult de 37%”.

Recapitulând pretențiile colegilor săi Președintele Sovietului Suprem Vadim Crasnoseliskii a explicat ca principalul motiv pentru care parlamentul a dat o apreciere negativă a activității Guvernului o constituie măsura luată de Guvern în 2015 de a reține temporar din salariul și din pensiile  bugetarilor 30% ceea ce a eclipsat, după părerea lui, toate performanțele organelor puterii executive.

Sciziunea între activitățile organelor legislative și executive va duce inevitabil la destabilizarea situației în politica internă a Transnistriei. Un indicator important este deasemenea și dorința diferitelor structuri ale puterii de a reexamina în mod cardinal atribuțiile puterilor reprezentative, executive și judecătorești.

În acest context, Vadim Crasnoseliskii, președintele Sovietului Suprem al RMT a spus: “În ceea ce privește aprecierea, poate oare o structură legislativă a puterii să dea o apreciere activității altei structuri a puterii cum este cea executivă? În principiu Constituția nu interzice acest lucru, nu există restricție constituțională care să spună că nu avem dreptul să dăm o asemenea apreciere a activității, noi ne-am spus părerea”.

Partea adversă a conflictului emite o altă părere. Pavel Procudin, Președintele Sovietului Suprem al RMT: “O structură componentă a puterii nu poate da apreciere altei structuri componente a puterii. Aceasta este părerea mea principială. Adică în formă de sugestie, de a adopta, a discuta, unde este necesar de a corecta câte ceva, asta mi se pare absolut normal. Cine a dat dreptul de a da apreciere la ceva? Una din structurile puterii, în cazul dat cea legislativă, a dat o apreciere a activității altei structuri a puterii, celei executive. Nicăieri în Constituția noastră nu este prevazută o subordonare a unei structuri a puterii față de altă structură a puterii”.

Este necesar de subliniat că în Constituția Transnistriei nu sunt specificate situațiile dacă poate organul legislativ să dea apreciere activității organului puterii executive sau a demnitarilor pe care nu Sovietul Suprem îi numește în funcție. Guvernul nu este un organ subordonat Sovietului Suprem, de aceea este nelegal de a spune că parlamentul prin hotărârile sale dă o oarecare apreciere activității organului suprem al puterii executive al RMT pe anul 2015. În hotărârea Sovietului Suprem este admisibilă o singură formulare-am luat cunoștință de raportul activității Guvernului, cu atât mai puțin este valabil ca prin votul majorității să fie emisă o hotărâre, că am stabilit ca activitatea Guvernului pe anul 2015 este nesatisfăcătoare.

Anul 2015 a fost un an foarte complicat din toate punctele de vedere. Pe plan extern-restricții noi pentru activitatea economică externă impuse Transnistriei și anume interdicția la importul mărfurilor purtătoare de acciză. Nesoluționată a rămas până la sfârșitul anului problema comerțului preferențial cu Uniunea Europeană. Scăderea venitului exportatorilor transnistreni din cauza devalorizării valutei naționale a țărilor partenere. Acestea și alți factori au dus la pierderi substanțiale în economie.

Dar organele puterii ale Transnistriei au reușit totuși să plătească în luna decembrie practic 100% din datoriile la pensii pe anul 2015. Datoriile față de bugetari au fost returnate în luna mai a anului 2016, când Guvernul a luat un împrumut bancar de la SRL ”Șerif”.

Guvernul constată că aprecierea dată de deputați este neobiectivă. În acest context, Prezidentul E. Sevciuk subliniază că aprecierea dată activității Guvernului trebuie să se sprijine pe fapte și nu pe dorințe, dacă aceasta este o prelungire a activității de dezinformare a societății sub aspectul companiei electorale – e una, dar aceasta trebuie privită sub aspectul interesului de stat, al opiniei cetățenilor care așteaptă ca organele puterii de stat să activeze în folosul cetățenilor.

Aprecierea negativă dată pentru prima data Guvernului arată că acesta este un pas ordinar preelectoral de discreditare a organelor executive cu intenția clară ca posibilul candidat la postul de Prezident va fi înaintat din componenta actualului Soviet Suprem. În Transnistria neoficial a început Campania electorală. Pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor din Transnistria este necesar de obținut ca toate structurile puterii să activeze în direcția stabilității economice. Aceste neînțelegeri în Sovietul Suprem fără îndoială că influențează și imaginea pe plan internațional a Transnistriei. Poporului transnistrean îi rămâne sa spere că în anul ce urmează organele puterii de stat vor lucra consolidat și în interesul cetățenilor săi.