Ivan Babici: Protecția drepturilor consumatorului din Transnistria necesită o atenție mai mare / Защите прав потребителей в Приднестровье нужно уделить больше внимания

Transformările profunde  de tip economic, politic, social, cultural, spiritual, informațional și de altă natură, desfășurate în Transnistria în ultimii 5-7 ani, au schimbat radical conștiința multor transnistreni: facilitățile sociale, păstrarea rublei, deschiderea unor noi locuri culturale, centre medicale noi, posibilitatea de a munci pentru organizații publice și altele.

Fiecare societate se caracterizează printr-un sistem personal de valoari, în Transnistria, reînnoirea societății s-a răspândit asupra modului de a înțelege drepturile, legile și statul de drept. Evaluarea de către populație a importanței drepturilor fundamentale ale omului reflectă nevoile de bază ale societății. Concentrându-se pe cele mai recente cercetări realizate în 2012, în cadrul activității Camerei Publice din Transnistria, pot fi trase  anumite concluzii, ierarhia celor mai importante drepturi ale omului în Transnistria arată în felul următor:

 • Dreptul la viață (52,8%);
 • Dreptul la asistență medicală (36,2%);
 • Dreptul la libera exprimare (32,1%);
 • Dreptul la asistență la bătrânețe în caz de boală (30%);
 • Dreptul la un loc de muncă bine plătit pe specialitate (27,6%);
 • Dreptul la educație gratuită (25,9%).

Drepturile omului trebuie să fie întotdeauna luate în considerare în raport cu interesele publice și puterea de stat. Opinia publică a Transnistriei este caracterizată de prevalența intereselor personale față de cel public (stat).

Rezultatul sondajului, a arătat că, pentru a obține prosperitate economică în Transnistria, o proporție semnificativă a populației 41,5% este gata să renunțe la libertatea de a protesta împotriva acțiunilor guvernului. Aceasta vorbește despre  o anumită ascultare a populației din Transnistria, iar acele persoane care nu împărtășesc acest punct de vedere, părăsesc republica.

Pe de altă parte, pentru dezvoltarea economică a societății, oamenii nu sunt gata să sacrifice libertatea de exprimare și dreptul de a vota la alegeri.

În opinia publică transnistreană la momentul actual sistemulu juridic nu este prea prezentat, iar rata alfabetizării juridice este scăzută în rândul populației. Sistemul juridic poate fi evaluat prin tratarea cetățenilor în caz de încălcare a drepturilor lor, care, pe baza studiului efectuat, 36,2% ar prefera să contacteze poliția pentru asistență, dar, din păcate, aproximativ 7,8% ar folosi oportunitățile oferite de structurile societății civile din sfera de protecție a drepturilor. Acești indicatori permit instituțiilor societății civile să acorde mai multă atenție la furnizarea de asistență juridică sistematică și de înaltă calitate pentru populație, care ar spori încrederea în asociațiile obștești ale populației în 2017 și este baza în organizare unei activități de parteneriat a ONG-urilor cu statul și societatea.

Te face să te gândești și atrage atenția persoanelor interesate asupra rezultatelor răspunsului la întrebarea adresată transnistrenilor: „Dacă vă sunt încălcate drepturile, unde ați prefera să vă adresați?”:

 • Este greu de răspuns (17,7%);
 • Structurile criminale (5,5%);
 • Organizații publice (7,8%);
 • Aș decide totul singur (14%);
 • Prieteni, rude (18,8%);
 • La serviciile de ordin public (36,2).

Încrederea scăzută față de stat și de societate, aproximativ 33% se bazează pe forța lor și pe a celor apropiați, ceea ce vorbește despre munca slabă în această direcție a autorităților de stat și a instituțiilor de management a societății civile.

În ultimii ani, misiunea ONU a investit fonduri semnificative prin programe și granturi pentru infrastructura transnistreană, însă totodată alfabetizarea juridică a populației, pentru a-și proteja drepturile și libertățile fundamentale, ar trebui să rămână un subiect prioritar pentru ei.

Complicațiile întregii game de drepturi ale omului trebuie reduse la dezvoltarea unor mecanisme eficiente de protecție a acestora. Astăzi, o problemă majoră fără mecanisme de protecție reale în administrația locală, este dreptul la protecția omului în calitate de consumator. Una dintre sarcinile oricărui stat pentru cetățenii săi este aplicarea unor metode eficiente de protecție a drepturilor consumatorilor. Până în prezent, potrivit sondajelor de opinie, peste 70% din populație, cel puțin o dată pe an, se întâlnește cu problema încălcării drepturilor lor de consumatori, care provoacă daune sănătății, pagube materiale, prejudiciu moral.

Trebuie remarcat faptul că cea mai comună încălcare între entitățile juridice, care oferă bunuri și servicii, este lipsa sau prezentarea unor informații inexacte. Una dintre probleme este lipsa posibilității de a obține bani înapoi pentru un produs de calitate rea. Unul dintre drepturile fundamentale ale consumatorilor este dreptul la protecție împotriva riscului de a cumpăra un produs, servicii care îi pot afecta viața, sănătatea, ereditatea sau securitatea. Adesea, consumatorul nu știe unde să meargă și să se consulte cu privire la drepturile sale încălcate. Cunoașterea legii, privind protecția consumatorilor, capacitatea de a furniza bunuri și servicii de calitate, este necesară nu numai pentru consumatori, ci și pentru cei care oferă oamenilor bunuri și servicii – producători și vânzători.

În prezent, în Transnistria există următoarele probleme în domeniul protecției drepturilor consumatorilor:

 • Un număr foarte mic de specialiști în acest domeniu;
 • Lipsa comisiilor interdepartamentale pentru protecția drepturilor consumatorilor în municipii;
 • Lipsa organizațiilor publice pentru protecția drepturilor consumatorilor;
 • Necunoașterea de către consumatori a drepturilor, garanțiilor și metodelor de protecție a acestora;
 • Informatizarea insuficientă a oamenilor cu privire la calitatea produselor;
 • Cumpărătorul nu primește întotdeauna informații fiabile despre calitatea și originea mărfurilor.

Cea mai eficientă metodă de combatere a infracțiunilor pe piața de consum, mai mult în conformitate cu interesele rezidenților, nu este de a proteja drepturile deja încălcate, ci prevenirea lor.

În Transnistria, pe fondul unei situații economice înrăutățite din ultimii doi ani, este necesar să se creeze o structură publică care să informeze consumatorii cu privire la siguranța alimentelor prin compoziție, etichetare, depozitarea alimentelor, furnizarea de informații corecte despre produsele achiziționate și produsele care respectă standardele de siguranță.

Locuitorii din Transnistria, pur și simplu nu cunosc informații, la care din autoritățile publice trebuie să se adreseze pentru ale proteja drepturile, dar în același timp, în Transnistria nu este o structură separată, care ar lucra în acest domeniu, ceea ce agravează situația privind protecția locuitorilor Transnistriei de bunurile de calitate rea. În prezent, există aproximativ doi specialiști în Transnistria din Ministerul Justiției în acest domeniu, care nu pot face față  la aplicarea completă a problemelor existente în acest domeniu și activitatea lor este redusă la o colecție de date statistice și răspunsuri one-off la unele încălcări. În mass-media, nu este posibil să se vadă astăzi orice informație raportabilă despre activitățile sau măsurile lor preventive.

Ce obiective ar trebui stabilite în fața societății în ceea ce privește protecția consumatorilor? În cadrul societății, se intenționează efectuarea unei căutări și dezvoltarea unor modalități noi, simple și eficiente de protecție a drepturilor consumatorilor. În 1995 a fost adoptată Legea „Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor” din Transnistria, care reglementează relația dintre consumatori și întreprinderi, stabilește drepturile consumatorilor de a achiziționa bunuri (servicii) de bună calitate, siguranța vieții și sănătății lor, pentru a obține informații despre mărfuri (servicii) și producătorul lor (executor, vânzător), educarea consumatorilor, protecție guvernamentală și publică a intereselor lor, asociația în organizațiile publice ale consumatorilor, precum determină și punerea în aplicare a acestor drepturi într-o varietate de forme de proprietate.

Protecția drepturilor consumatorilor – activitatea organizațiilor de stat și publice care urmăresc protejarea drepturilor consumatorilor și a intereselor lor, pentru a preveni metodele necinstite de comercializare. În Transnistria, respectarea prevederilor prezentei legi este la un nivel foarte scăzut.

Cu toate acestea, în conformitate cu Codul de procedură Civilă din Transnistria, orice persoană interesată are dreptul, în modul prevăzut de lege, de a se adresa instanței pentru protecția legii încălcate sau contestate sau a interesului protejat legal.

Toată lumea  ajunge la situația în care informațiile primite din publicitate cu privire la bunuri sau servicii nu corespund realității sau conțineau informații incomplete despre ele. Atunci când se confruntă cu astfel de situații față în față, este dificil pentru orice consumator să schimbe ceva independent, fără ajutorul nimănui. Totuși, acest lucru se poate face prin crearea unei societăți care să protejeze drepturile consumatorilor din Transnistria. Societățile pentru protecția drepturilor consumatorilor sunt o instituție indispensabilă a unei societăți civilizate. Odată cu dezvoltarea relațiilor de piață, mulți întreprinzători, au încălcat drepturile consumatorilor. Adesea cetățenii devin victime ale unor bunuri de calitate rea sau servicii discutabile. În același timp, mulți chiar nu știu unde să meargă dacă drepturile lor sunt încălcate.

Cel mai mult suferă tinerii, care nu au o experiență de viață bogată și care nu știu la ce trucuri au recurs vânzătorii pentru a vinde bunurile. Ignorarea drepturilor omului duce deseori la faptul că consumatorul nu poate să facă schimb de mărfuri în mod independent, să refuze un serviciu de calitate proastă sau să i se returneze banii. Studiul Legii „Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor”, îmbunătățește cultura de consum,  și îțî oferă informația unde să meargi în diferite situații, să fii competent și atent atunci când cumpări un produs, să nu îți fie teamă să îți revendici drepturile – este necesar ca activitățile organizațiilor publice să fie orientate spre studiul acestei Legi, care pot duce la salvarea vieții tinerilor din Transnistria și poate ridica nivelul calității serviciilor și bunurilor.

Astăzi există o nevoie urgentă în Transnistria de a crea condiții pentru constituirea organizațiile societății civile, care, împreună cu autoritățile locale vor lucra pentru a elimina problemele din domeniul protecției consumatorilor prin: alfabetizarea juridică, stimularea îmbunătățirii calității bunurilor și a serviciilor, dezvoltarea unui sistem de instruire și îmbunătățire a competențelor personalului din acest domeniu și efectuarea unor examinări independente ale consumatorilor din Transnistria, revizuirea legislației.

Structurile europene monitorizează respectarea drepturilor omului în Transnistria și sprijină prin intermediul organizațiilor neguvernamentale mecanisme și modalități de protejare a drepturilor și libertăților. În 2017, în Transnistria Fundația Est-Europeană implementează proiectul „Construcții de poduri și depășirea barierelor”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei. Proiectul va oferi sprijin organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului, prin crearea și administrarea unei rețele de 2 centre regionale în domeniul siguranței produselor alimentare de sprijin pentru consumatori în Transnistria în orașele Tiraspol și Râbnița. Aceasta va aduce, printre altele, la consolidarea potențialului organizațiilor societății civile de pe malul stâng al Nistrului. Scopul acestui proiect al Fundației pentru Europa de Est este de a dezvolta o rețea de organizații neguvernamentale care vor deveni centre de informare la nivel regional și vor oferi servicii de asistență pentru consumatori în caz de nerespectare a drepturilor lor. În cadrul programului fondului vor fi acordate 2 granturi care vor acoperi din punct de vedere geografic întregul teritoriu al Transnistriei. Ca urmare a implementării proiectelor, nivelul de participare a reprezentanților societății civile din malul stâng al Nistrului în procesul de îmbunătățire a nivelului siguranței alimentelor în regiune va crește și va permite specialiștilor din acest domeniu să participe la Rețeaua Națională de Organizații Neguvernamentale a Republicii Moldova cu privire la protecția consumatorilor.

În Transnistria, este în prezent relevantă problema creării unui Centru pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor, care va viza fiecare locuitor din Transnistria și orice agent economic și unde va fi asigurată protecția cotidiană a drepturilor consumatorilor – prin consiliere juridică, redactarea reclamațiilor și declarații de revendicare, examinarea independentă a consumatorului asupra securității și calității bunurilor serviciilor, verificarea conformității lor cu regulile comerțului și serviciilor pentru consumatori, educația consumatorilor.

Centrul poate contribui la crearea unui sistem eficient de protecție a drepturilor consumatorilor din Transnistria și de a oferi asistență reală celor care aplică, ale căror drepturi sunt încălcate și care oferă servicii:

 • Examinarea cererilor și plângerilor cetățenilor, consilierea acestora cu privire la principalele acte legislative de reglementare în domeniul protecției consumatorilor;
 • Educația juridică a consumatorilor, aducerea la cunoștința lor a tuturor modificărilor care apar în legislația actuală;
 • Informarea autorităților locale competente despre cazurile detectate de produse alimentare contrafăcute sau periculoase;
 • Depunerea de propuneri privind adaptarea cadrului de reglementare în domeniul siguranței alimentare a consumatorilor la organele reprezentative din Transnistria, pe baza normelor și standardelor internaționale;
 • Interacțiunea cu autoritățile de supraveghere în exercitarea controlului public asupra siguranței și calității bunurilor (servicii), în vederea adoptării măsurilor necesare pentru protejarea drepturilor consumatorilor și multe altele.

Trebuie remarcat faptul că, pentru a obține mai multe rezultate pozitive în protecția drepturilor consumatorilor în Transnistria, ar trebui să vorbim despre cooperarea cu toate întreprinderile interesate, organizațiile publice și științifice, autoritățile legislative și executive, organizațiile străine și internaționale și alte entități și persoane juridice.

Din păcate, în prezent, organizațiile publice pentru protecția drepturilor consumatorilor nu au fost încă înființate pe teritoriul Transnistriei, deși legea le prevede în mod direct existența. Pentru a crea aceste organizații în beneficiul și în interesul populației, este necesară o inițiativă a unui anumit cerc de persoane care poate oferi asistență calificată în domeniul protecției drepturilor consumatorilor încălcate.

Pe baza rezultatelor cercetării, în pregătirea acestui articol, putem vorbi despre cererea în societate de activități ale societății civile în domeniul protecției în special a drepturilor consumatorilor și a drepturilor omului în Transnistria, pe de o parte, și lipsa de conștientizare a populației, pe de altă parte.

Mulți avocați tind să creadă că gradul de dezvoltare și prevalență a aptitudinilor și obiceiurilor legale în societate este un indicator vizibil al stării culturii juridice în societate. În condițiile moderne, Transnistria are nevoie de o atenție deosebită în educația și dezvoltarea culturii juridice în rândul populației prin interacțiunea societății civile și a statului după exemplul țărilor din Uniunii Europene.

 

 

Проводимые в Приднестровье за последние 5-7 лет глубокие экономические, политические, социальные, культурные, духовные, информационные и иные преобразования коренным образом изменили сознание многих приднестровцев: строительство социальных объектов, удержание курса рубля, открытие новых культурных объектов, новые медицинские центры, возможность открыто работать общественным организациям и другое.

Каждое общество характеризуется своей системой ценностных ориентаций, в Приднестровье обновление общества отразилось на состоянии и понимании прав, законности и правопорядка. Оценка населением значимости основных прав человека отражает основные потребности общества. Ориентируясь на последние исследование проводимые в 2012 году в рамках работы общественной палаты Приднестровье можно сделать определенные выводы, иерархия самых важных прав человека в Приднестровье выглядит следующим образом:

– Право на жизнь (52,8%);

– Право на медицинскую помощь (36,2%);

– Свобода слова (32,1%);

– Право на обеспечение в старости, при болезни (30%);

– Право на хорошо оплачиваемую работу по специальности (27,6%);

– Право на бесплатное образование (25,9%).

Права человека необходимо всегда рассматривать в соотношение с общественными интересами и государственной властью. Общественное мнение Приднестровья характеризуется преобладанием личных интересов над общественными (государственными).

В результате опроса было выявлено, что ради достижения экономического процветания в Приднестровье значительная часть населения 41,5% готова отказаться от свободы выражать протест против действий правительства. Что говорит об определенной покорности и послушности населения в Приднестровье, а те лица, которые не разделяют данную точку зрения покидают данную территорию государства.

С другой стороны, ради экономического развития общества люди не готовы жертвовать свободой слова и правом голосовать на выборах.

В общественном мнении Приднестровья сегодня плохо выражены представления относительно желаемой правовой системы и отмечается низкая правовая грамотность населения. Правомерность поведения можно оценивать и с точки зрения обращения граждан в случае нарушения их прав, где на основании опроса 36,2% предпочли бы обратиться в правоохранительные органы за помощью, но к сожалению около 7,8% использовали бы возможности, предоставляемые структурами гражданского общества в сфере защиты своих прав. Данные показатели дают возможность институтам гражданского общества обратить больше внимания на предоставление населению системной и качественной правовой помощи, что приведет к поднятию доверия к общественным объединениям у населения и в 2017 году является основным для организации партнерской работы НПО, государства и общества.

Заставляют задуматься и привлечь внимание заинтересованных лиц на результаты ответа Приднестровцев на вопрос: «При грубом нарушении Ваших прав, куда Вы предпочли бы обратиться?»:

– Затрудняюсь ответить-17.7%;

– Криминальным стуктурам-5.5%;

– В общественные организации-7.8%;

– Решил бы все самостоятельно-14%;

– К друзьям, близким-18.8%;

– В правоохранительные органы-36.2%.               

Низкое доверие к государству  и обществу, а около 33% рассчитывают на свои силы и своих близких говорит о слабой работе в этом направлении органов государственной власти и управления и институтов гражданского общества. 

За последние годы миссией ООН были инвестированы значительные средства через программы и гранты в инфраструктуру Приднестровья, но так же приоритетной темой для них должна оставаться правовая грамотность населения на защиту своих основных прав и свобод.                                                        

Сложности соблюдения всего комплекса прав человека должны сводиться к выработке эффективных механизмов их защиты. Сегодня острым вопросом не имеющим в органах местной власти реальных механизмов защиты выражены в праве на защиту своих прав человека как потребителей. Одной из задач любого государства для своих граждан – это применение эффективных методов защиты прав потребителей. На сегодняшний день  по социологическим опросам 70%  граждан бы в сталкиваются нарушениями потребительских которые ущерб , убытки,  моральный .

Следует обратить внимание на то, что наиболее распространенным нарушением среди юридических лиц, предлагающих товары и услуги, это отсутствие или подача недостоверной информации. Одной из проблем является отсутствие возможности получить назад деньги за некачественный товар. Одним из основных прав потребителей является право на защиту от риска покупки продукта, услуги, которые могут повлиять на его жизнь, здоровье, наследственность или безопасность. Часто потребителю не ясно, куда идти и где четко можно получить консультацию по нарушенным его правам. закона о прав потребителей, предоставлять качественные и услуги не только но и тем, кто предоставляет эти товары услуги – производителям и продавцам.

В  настоящее в Приднестровье можно такие проблемы в сфере защиты прав потребителей, как:

количество в области;

в  муниципальных образованиях межведомственных по прав

-отсутствуют действующие общественных организаций по защите прав потребителей;

– не потребителями прав, и защиты;

информированность людей о товара;

не всегда получает информацию качестве и происхождении

эффективным борьбы правонарушениями потребительском в степени интересам является защита нарушенных а предупреждение профилактика.

В Приднестровье на фоне резко ухудшающей экономической ситуации за последние два года необходимо создать общественную структуру, которая будет информировать потребителей о продовольственной безопасности по составу, маркировки, хранению продуктов питания, предоставлять точную информацию о приобретенных продуктах и товарах, соответствующих стандартам безопасности.

Жители Приднестровья просто не знают информации, в какие компетентные органы обращаться для защиты своих прав, но вместе с тем в Приднестровье отсутствует отдельная структура, которая бы работала в данной сфере, что усугубляет ситуацию по защите жителей Приднестровья от некачественных товаров, работ и услуг. На сегодняшний день имеется около двух специалистов Министерства юстиции Приднестровья в данной сфере, которые не могут справиться со всем объемом имеющихся проблем в данной сфере и поэтому их работа сводиться к сбору статистических данных и разовому реагированию на отдельные случаи нарушения.  В СМИ не предоставляется возможным на сегодняшний день увидеть ни отчетной информации о деятельности, ни профилактических мероприятий.

Какие цели и задачи должны ставиться перед обще­ством по защите прав потребителей?
В рамках общества должно планироваться проведение поиска и разработки новых, простых и эффективных способов защиты потребительских прав. Еще в 1995 году был принят Закон «О защите прав потребителей» в Приднестровье, который регулирует отношения, возникающие между потребителями и предпринимателями, устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества, на безопасность их жизни и здоровья, получение информации о товарах (работах, услугах) и их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение потребителей, государственную и общественную защиту их интересов, объединение в общественные организации потребителей, а также определяет механизм реализации этих прав в условиях разнообразия форм собственности. Защита прав потребителей — деятельность государственных и общественных организаций, направленная на защиту прав потребителей и интересов, для предотвращения нечестных методов ведения торговли. В Приднестровье соблюдения норм данного закона находится на очень низком уровне.

Тем не менее, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Приднестровья, всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса.

Каждому приходилось сталкиваться с ситуациями, когда полученные из рекламы сведения о товарах или услугах не соответствовали действительности или содержали неполную информацию о них. При столкновении с такими ситуациями лицом к лицу, любому потребителю трудно справиться с ними или изменить что-либо самостоятельно, без чьей-либо помощи. Однако это можно сделать посредством создания общества по защите прав потре­бителей в Приднестровье. Общества по защите прав потребителей являются необходимым институтом цивилизованного общества. С развитием рыночных отношений многие предприниматели ведут нечестную конкуренцию, нарушая права поку­пателей. Нередко простые граждане становятся жертвами некачественного товара или сомнительных услуг. При том, многие даже и не знают, куда надо обращаться, если нарушены их права.

Больше всего от недобросовестных продавцов страдает молодежь, не имеющая еще богатого жизненного опыта, не знающая, к каким уловкам прибегают продавцы, чтобы сбыть залежалый, не пользующийся спросом, а то и просто негодный товар. Незнание своих прав часто ведет к тому, что потребитель самостоятельно не может обменять товар, отказаться от некачественной услуги или вернуть деньги. Изучать закон «О защите прав потребителей», повышать свою потребительскую культуру, знать, куда следует обращаться в различных ситуациях, быть грамотным и внимательным при покупках, не бояться предъявлять свои права – на это необходимо направить своим мероприятия организациям Приднестровье, что может в результате спасти жизни молодым людям Приднестровья и повисит уровень качества предоставляемых услуг и товаров.

Сегодня возникла острая необходимо в Приднестровье создать условия для работы общественных организаций, которые совместно с местными органами власти и управления будут работать над устранением проблем сфере защиты потребителей через: повышение грамотности информированности ; стимулирование качества работ услуг; системы и квалификации кадров в данной сфере и проведение в Приднестровье независимых потребительских экспертиз; – пересмотр законодательных норм по ужесточению требований введения предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями в Приднестровье, что в дальнейшем сделает более защищенным потребителя в отстаивании своих прав.

Европейские структуры с пристальным внимания следят за соблюдением прав человека в Приднестровье и поддерживают через неправительственные организации механизмы и способы защиты прав и свобод. Так  в Приднестровье в 2017 году Фондом Восточная Европа осуществляет проект «Строим мосты, преодолеваем барьеры», финансируемого Европейским Союзом и софинансируемого Правительством Швеции. Проект будет оказывать поддержку Организациям Гражданского Общества с обоих берегов Днестра, через создание и администрирование сети из 2 Региональных Центров Поддержки Потребителей в области пищевой безопасности в Приднестровье в городах Тирасполь и Рыбница. Это приведет в том числе и к консолидации потенциала Организаций Гражданского Общества на левом берегу Днестра. Целью данного проекта Фонда Восточная Европа является развитие сети неправительственных организаций, которые станут информационными центрами на региональном уровне и будут предоставлять услуги по поддержке потребителей в случае несоблюдения их прав. В рамках программы фонда будут предоставлены 2 гранта, которые смогут покрыть географически всю территорию Приднестровья. В результате осуществления финансируемых проектов повысится уровень участия представителей гражданского общества левого берега Днестра в процесс улучшения уровня безопасности продуктов питания в регионе и позволит специалистам в данной области принимать участие в давно работающей Национальной сети общественных организаций Республика Молдова по защите прав потребителей.

В Приднестровье актуален сегодня вопрос по созданию Центра по защите прав потребителей, который будет ориентирована на каждого жителя Приднестровья и каждого экономического агента, где будет каждодневная защита прав потребителей – через консультации юристов, составление претензий и исковых заявлений, независимая потребительская экспертиза безопасности и качества товаров и услуг, проверки соблюдения правил торговли и бытового обслуживания, потребительское просвещение и образование.

Центр может поспособствовать созданию  эффективной системы защиты прав потребителей в Приднестровье и предоставлять реальную помощь для обратившихся, чьи права нарушены и предоставлять услуги:

·                      рассмотрение заявлений и жалоб граждан, консультирование их по основным нормативно-правовым актам в сфере защиты прав потребителей;

·                      просвещение и правовое образование потребителей, доведения до них всех изменений, происходящих в действующем законодательстве;

·                       информирование компетентных органов местного управления об обнаруженных случаях контрафактной или опасной потребительской пищи;

·                       представление предложений по корректировке нормативной базы в области продовольственной безопасности потребителей в представительные органы Приднестровья основываясь на  международных нормах и стандартах;

·                       взаимодействие с органами  надзора при осуществлении общественного контроля за безопасностью и качеством товаров (работ, услуг), с целью принятия необходимых мер для защиты прав потребителей и многое другое.

Необходимо отметить, что для более эффективного достижения положительных результатов в деле защиты прав потребителей в Приднестровье следует говорить об сотрудничестве со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными органи­зациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.

К сожалению, в настоящее время на территории Приднестровья еще не созданы общественные организации по защите прав потребителей, хотя Законом прямо предусмотрено их наличие. Для того, чтобы создавались данные организации на пользу и в интересах населения, необходима инициатива со стороны определенного круга лиц, способного оказать квалифицированную помощь в области защиты нарушенных потребительских прав.

Основываясь на результатах исследования, при подготовке данной статьи, можно говорить о востребованности деятельности гражданского общества в сфере защиты прав потребителей в частности и прав человека в Приднестровье в общем, с одной стороны, и о недостаточной информированности населения с другой.

Многие правоведы склонны считать, что степень развитости и распространенности правовых навыков и привычек в обществе является зримым и веским показателем состояния правовой культуры в обществе. В современных условиях Приднестровье нуждается в большом внимании по воспитанию и развитию правовой культуры у населения при взаимодействии гражданского общества и государства на примере стран Европейского Союза.