Ivan Babici: Populația din Transnistria este alarmată de aprecierea rublei față de dolarul american și de reformele Guvernului A. Martînov / Население Приднестровья настораживает поднятие курса рубля к доллару США и реформы Правительства А.Мартынова

În Transnistria, populația așteaptă o nouă creștere a cursului valutar, care afectează în mod direct posibilitățile de consum ale oamenilor din regiune. Organul responsabil pentru aceste procese, reprezentat de către Banca Centrală a Transnistriei, enumeră anumiți factori responsabili pentru această situație. Acțiunile Băncii Republicane Transnistrene în 2017 au fost cauzate de următorii factori: politica monetară din ultimii ani nu a răspuns la provocările interne și externe de tip financiar; lipsa rezervelor de aur și valută; emisiune monetară inutilă; dualitatea ratelor de schimb și dezvoltarea piețelor din umbră de schimb valutar.

Lipsa reacției Băncii Centrale în perioada 2014 – 2016 la scăderea ratelor de creștere economică mondială, la devalorizarea semnificativă în țări precum Ucraina, Rusia și Moldova a condus la o scădere a competitivității prețurilor producătorilor pe piețele externe. Deprecierea efectivă reală a rublei transnistrene pentru perioada 2014 – 2016 s-a accentuat cu 43,1%. Consolidarea rublei transnistrene, inclusiv, a devenit motivul reducerii volumului producției industriale în 2016. La sfârșitul anului 2016, veniturile bugetare din toate nivelurile, acopereau cheltuielile cu mai puțin de 60%. În astfel de condiții, piața valutară s-a caracterizat printr-un deficit imens de fonduri de schimb valutar – unde de la mijlocul anului 2016 s-au și dezvoltat piețele din umbră de schimb valutar, rata cărora a ajuns la 18-19 ruble pentru un dolar american. Astfel s-a format inflația și devalorizarea, la care și s-au așteptat populația și agenții economici.

În acest sens, Banca Republicană Transnistreană justifică ridicarea rublei față de dolar, și declară că aceasta va duce la atenuarea crizei monetare, va crea condiții pentru promovarea exportului, va asigura accesul egal al agenților economici la valută străină. Efectuarea devalorizării rublei transnistrene în iunie 2017 a creat un mediu favorabil pentru recuperarea și creșterea în continuare a exporturilor, a eliminat dualitatea ratelor de schimb, precum și dezvoltarea piețelor valutare din umbră, a minimizat fluxul de schimb valutar în țările vecine, în cadrul  turismului de „produse”. Dinamica pozitivă a principalilor indicatori macroeconomici este în principal rezultatul produs de devalorizarea rublei, îmbunătățirea calității managementului întreprinderilor publice, eliminarea schemelor gri, precum și reducerea bazei de datorii în comparație cu anul trecut, atunci când cei mai mulți agenți economici din regiunea transnistreană au fost în criză.

Stabilizarea relativă a pieței valutare a dat rezultate: în cele unsprezece luni ale anului 2017, producția industrială a crescut la prețuri comparabile cu 12,2% (excluzând energia electrică – cu 33,0%). Pe piața de consum din Transnistria s-a observat o creștere a cifrei de afaceri în comerț în prețuri comparabile cu 11,3%. Volumul exporturilor pentru anul 2017 a crescut cu 19,2% (excluzând exporturile de energie electrică – cu 53,0%). A doua devalorizare a avut loc în decembrie 2017 și a însumat 16,80 ruble pentru un dolar american.

Începând cu 1 ianuarie 2018, volumul bazei monetare (obligațiile prezente ale Băncii Centrale) au fost  de 1.750,7 mln. de ruble, micșorându-se  pentru aceeași perioadă a anului 2017 cu 369,0 mil. ruble, sau 17,4%. Volumul monetar național a fost de 2.334,1 mln. ruble,  cu 184,7 mln. de ruble sau cu 7,3% mai puțin decât la începutul anului 2017, inclusiv valoarea numerarului în circulație a scăzut cu 111,8 mln. ruble, sau cu 10,2%. Prin urmare, în 2018, pentru a menține nivelul de referință selectat pentru un curs de schimb real efectiv în termen de o schimbare a cursului nominal de schimb al dolarului în rublele Transnistriei este planificat un interval de 16,0 – 16,50 ruble pentru un dolar.  Nivelul preconizat al inflației în 2018, potrivit BRT, va fi de 5-7%.

Cu toate acestea, acțiunile indicate vor fi suficiente numai pentru a încerca pe termen scurt de a echilibra cererea și oferta pe piața valutară, de a reduce așteptările de devalorizare ale participanților la piață, de a oferi cetățenilor Transnistriei posibilitatea de a accesa fonduri și de a se apropia treptat de convergența valorilor cursurilor oficiale și comerciale. În acest caz, probabilitatea de acumulare a rezervelor de aur și de schimb valutar în 2018 de către Banca Republicană Transnistreană este absentă.

Însă, dacă ne vom uita la bunăstarea cetățenilor obișnuiți, atunci într-adevăr, în timp scurt  nu se va simți îmbunătățire. Și acest lucru se datorează amplorii problemelor cu care se confruntă Banca Centrală și Guvernul de la 1 ianuarie 2017. La acel moment deficitul bugetar era undeva de 20% din PIB – această cifră este catastrofală pentru orice țară. Volumul monetar pentru ultimii 5 ani a crescut de 2 ori, ceea ce provoacă inflația de la sine.

Creșterea economică realizată în termeni de cifre în 2017 este de natură restaurativă, iar pentru a ajunge la traiectoria creșterii durabile, sunt necesare deja alte mecanisme. Acest mecanism ar trebui, în primul rând, să aibă un caracter investițional. Aceasta înseamnă că doar creșterea investițiilor va permite pe termen mediu asigurarea creșterii bunăstării populației din Transnistria.  Atragerea investițiilor străine este sarcina principală pentru Guvern și BRT, iar acest lucru trebuie făcut în contextul unui statut politic și juridic nerecunoscut, în care este foarte dificil de a atrage investiții. Transnistria ar trebui să creeze condiții mai bune pentru a face afaceri decât concurenții săi, iar dacă aceste condiții vor fi confortabile, dacă va exista o politică monetară eficientă, dacă va fi un volum fiscal adecvat, o politică tarifară ponderată, acestea fiind prețurile energiei pentru întreprinderi, atunci în regiune investitorii vor veni.

Istoricul problemei constă în formarea bugetului fragil creat în perioada 2007-2008. Dacă vom analiza deficitul bugetar din PIB în perioada 2006-2008, acesta a fost în intervalul 1 –  3,5% din PIB. Dar, din 2009, deficitul nostru bugetar ca procent din PIB începe să depășească 24%.  Până în 2017, deficitul a fost în intervalul de la 12% la 20%. Aceasta indică faptul că salariile din economie au crescut mai repede decât s-a dezvoltat economia Transnistriei, ceea ce este teoretic imposibil.

Dacă vom apela, de exemplu, la o familie obișnuită, există o situație în care venitul s-a redus, iar familia continuă să cheltuiască aceeași sumă. Bineînțeles că s-a format o întrerupere, care poate fi acoperită fie prin împrumuturi, fie în alt mod, reducând costurile. Transnistria a ales calea de împrumut din așa-numitul „cont de gaz”. În Transnistria, volumul comerțului exterior depășește PIB-ul, ceea ce reprezintă o mare dependență. Astfel, îndată ce economia mondială începe să se schimbe, ceea ce se manifestă prin reducerea prețurilor și reducerea cererii, întreprinderile transnistrene (în primul rând cele mari, care tranzacționează pe piețele externe), încep să reducă cifra de afaceri a producției și suferă pierderi. Drept urmare, veniturile nu se mai  încadrează în buget, iar mai apoi banii intră pe așa-numitul „cont de gaz”. Este clar că o astfel de politică se va sfârși într-o zi. Atunci când creșterea veniturilor reale în economie nu este susținută de creșterea economică, ci este formată în detrimentul surselor alternative, o astfel de construcție nu este rezistentă. Această sursă de acoperire a deficitelor uriașe nu este infinită, iar mai devreme sau mai târziu, aceste costuri vor trebui reduse. Acest lucru și s-a întâmplat în 2014 când în Transnistria, deficitul bugetar a fost de 20% din PIB, acest lucru înseamnă că există unele probleme în buget și politica fiscală. De îndată ce această sursă s-a uscat, au apărut probleme. Acești factori sugerează că existența independentă a Transnistriei, datorită activităților sale economice externe și interne nu ar fi posibilă, precum și faptul că nu ar fi posibil întreținerea organele executive, autorităților legislative și judiciare. Aceste condiții dovedesc în continuare infuzia economică a unui partener extern, care este Federația Rusă. Autoritățile economice transnistrene trebuie să răspundă în timp util și eficient la provocările externe. Dacă trebuie minimalizate pierderile din aceste apeluri externe, atunci este nevoie de o politică bugetară și fiscală echilibrată,  de o politică monetară echilibrată. Cheia succesului nu poate fi numai în politica monetară eficientă. Trebuie să înțelegem că în fiecare zi pentru Transnistria există riscuri enorme ca sancțiunile din partea Uniunii Europene să fie înrăutățite. Aceasta este o mare problemă atât pentru atragerea investițiilor, cât și pentru întreprinderile care activează în regiune. Prin urmare, este clar că, dacă apar noi sancțiuni de orice fel, în ciuda ratelor ridicate de creștere ale economiei mondiale, economia transnistreană va avea de suportat. Problema pentru sistemul bancar transnistrean este, în primul rând, blocarea activității economice externe prin utilizarea anumitor instrumente. Și aici, chiar dacă întreprinderile vor fi gata să muncească, dacă va exista un mediu extern bun, sancțiunile vor avea încă un impact asupra economiei, politicii fiscale, politicii monetare. În absența acestor circumstanțe de forță majoră, BRT va putea menține rata rublei neschimbată în valută străină, iar în caz contrar prognozele ajung la 22-25 ruble pentru un dolar american.

Creșterea cursului de schimb valutar față de rubla transnistreană a afectat deja atât prosperitatea populației, cât și necesitatea ca autoritățile transnistrene să realizeze reforme în administrația publică. Guvernul transnistrean a ales în primul an de conducere politica de economisire a cheltuielilor guvernamentale, modernizarea ministerelor pilot în ceea ce privește personalul și unificarea structurilor subordonate. Guvernul a ajuns la faptul că organele de conducere din Transnistria sunt foarte mari, iar optimizarea activității ministerelor și departamentelor este necesară pentru a face structurile guvernamentale mai compacte și mai eficiente. Reforma va fi efectuată în anul 2018, folosind un plan de program elaborat de compania de audit din Rusia „Consultanți financiari și contabili”. Astăzi, personalul multor ministere este umilit nejustificat, iar sub reducere vor fi angajații care, în loc să-și desfășoare activitatea, se implică în alte „sarcini”.

„Astăzi există o mulțime de oameni, inclusiv tineri care vin să lucreze pentru a bea ceai, cafea, a trage un fum, a se juca la calculator. Am văzut-o cu ochii mei, când am lucrat la întreprinderi, în structuri de stat. Iar pentru unii dintre acești angajați, 60-70% din timp nu este cheltuit pentru locul de muncă. În acest caz, nu se poate spune că acești oameni primesc salarii. Salariul este taxat pentru muncă. E ca un fel de asistență socială din partea statului, care este plătită acestor cetățeni care vin „pentru a servi numărul” la locul de muncă” – a spus A. Martînov.

Scopul final al reformei administrative, este de a face autoritățile publice cât mai compacte și eficiente, în conformitate cu planurile preliminare ale Guvernului, care pot dura de  la un an la doi ani. În acest caz fără implementarea reformei va fi dificil să se realizeze creșterea salariilor în ministere și departamentele acestora, pentru că într-o astfel de situație, contribuabilii (cei care plătesc impozitele) vor plăti pentru creșterea salariilor, ceea ce este nedrept. Fondurile eliberate ca urmare a optimizării cheltuielilor guvernamentale vor fi utilizate pentru a crește salariile celorlalți angajați. Punerea în aplicare a acestei reforme, deși este o „măsură nepopulară”, dar totuși este justificată și necesară. Potrivit șefului Guvernului, angajații reduși din ministerele stat vor putea să utilizeze programul de stat pentru recalificare și obținerea de specialități de lucru, o lipsă semnificativă a cărora se simte pe piața muncii transnistrene. Pentru a face acest lucru, va fi necesar să se urmeze cursuri în centre de formare care vor fi organizate la întreprinderile de stat și instituțiile de învățământ secundare profesionale și să înceapă activitatea de la începutul anului 2018.

În 2017, Ministerul Afacerilor Interne, Camera de Conturi, Ministerul Finanțelor și Dezvoltării Economice au fost incluse în proiectul pilot al reformei administrative. Noile norme privind limitele salariale se aplică administrațiilor de stat ale orașelor și districtelor, inclusiv instituțiilor municipale. Excepție au fost organizațiile educaționale municipale. Reforma administrativă a afectat deja Ministerul Dezvoltării Economice, la care s-au alăturat Comitetul pentru Prețuri și Antimonopol, dar și Ministerul Dezvoltării Regionale din Transnistria, care a fost însoțit de o reducere a numărului de personal.

Reforma va fi pusă în aplicare în prima jumătate a anului 2018 în ceea ce privește Ministerul Afacerilor Externe al Transnistriei, unde șeful este Vitalii Ignatiev. Ca parte a reformei, departamentul de politică externă va putea să utilizeze resurse financiare suplimentare pentru a susține resursele umane. Potrivit legii „Cu privire la bugetul republican pentru anul 2018”, limitele salariilor se calculează pe baza numărului maxim de personal al departamentului, însă în cazul reducerilor de personal aceste limite rămân la același nivel. Astfel, structurile de stat au oportunități de a crește salariile specialiștilor calificați. Aceasta este esența acestui proiect pilot, al cărui scop nu este de a economisi costurile administrației publice, ci și de a eficientiza sistemul de management. Totuși, în mod ciudat, pe fondul activizării activităților de politică externă din Transnistria, are loc optimizarea și reducerea personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Transnistriei, ceea ce va conduce fără îndoială la o deteriorare a eficacității activității lor.

Populația rămâne din ce în ce mai departe de procesul de luare a deciziilor de către Președinte, Parlamentul și Guvernul Transnistriei, găsind scuze în înrăutățirea situației de securitate socială a omului simplu care trăiește în Transnistria, care subminează credibilitatea autorităților. Simțul real al populației total diferă, în cazul în care 44,6% dintre lucrătorii din Transnistria, adică aproape fiecare al doilea, este plătit mai puțin cu  3 mii de ruble. La rata actuală, aceasta este mai mic de 200 de dolari. Din această categorie cel mai mult fac parte lucrătorii din sfera bugetară. Conform Buletinului BRT, salariile a încă 18,6% din lucrători se situează în intervalul între 3 și 4 mii, iar 11,5% au salariu de 4 – 5 mii de ruble.

Însă, doar un sfert din muncitorii transnistreni se pot bucura de un venit de 5 mii de ruble (aproximativ 300 de dolari) și  mai sus. În primul rând, aceștia sunt cei care lucrează în domeniul telecomunicațiilor și al băncilor, precum și în industriile avansate ale industriei locale, cum ar fi metalurgia feroasă și energia electrică. În sectorul telecomunicațiilor, salariul mediu în 2017 a crescut și a ajuns la 10 mii de ruble (600 de dolari), iar în sfera băncilor și împrumuturilor – a scăzut și s-a situat la nivelul de 6,8 – 7 mii ruble. Aceste două sectoare continuă să dețină de mulți ani funcțiile celor mai bine plătiți muncitori în Transnistria. Din păcate, în ultimele locuri, nivelul de remunerare a forței de muncă rămâne lucrătorii poștali, precum și domeniul sănătății și protecției sociale.

Buletinul informativ al Băncii Centrale afirmă că numărul total al angajaților din sectorul real al economiei Transnistriei a scăzut în ianuarie-septembrie 2017 cu 1,5 mii de persoane. Scădere de personal a fost observată în sectorul transporturilor și comerțului – cu 256 și, respectiv, 216 de persoane. Piața internă a Transnistriei stagnează, multe întreprinderi mici se află acum pe punctul de a se închide, iar antreprenorii au plecat și continuă să plece. Rata oficială a șomajului în Transnistria a fost înregistrată în primele 9 luni la 4,5% din populația activă economic, dar imaginea reală este cardinal diferită, în cazul în care oamenii care călătoresc în afara Transnistriei nu se stabilesc ca persoane fără loc de muncă și nu sunt înregistrate la centrele de angajare.

Pe fondul creșterii șomajului se agravează și situația criminală din Transnistria, unde numai între 19 și 25 ianuarie, în Transnistria au fost înregistrate 185 de plângeri și rapoarte de infracțiuni, din care 148 dintre ele în timpul zilei. În cursul săptămânii au existat 18 furturi, dintre care 6 au fost deschise. Au fost identificate și documentate 9 fapte în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri și 2 extorcări – indivizi identificați pentru toate cazurile. Poliția a găsit 11 criminali urmăriți.

Specialiștii din diviziile de migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Transnistria au identificat și au reținut doi neplătitori de pensie alimentară și un cetățean căruia i s-a interzis intrarea pe teritoriul Transnistriei. Angajații Inspectoratului de Stat al Traficului Rutier au dezvăluit mai mult de o mie de încălcări ale Regulilor de Trafic. Au reținut 16 șoferi care au condus transportul într-o stare de intoxicare. În plus, au fost înregistrate 8 incendii. Pentru încălcarea Regulilor privind siguranța împotriva incendiilor, au fost elaborate 26 de protocoale administrative. Acești indicatori sunt destul de mari pentru săvârșirea de crime în comparație cu anii trecuți pentru Transnistria cu o populație reală de aproximativ 400 mii de persoane. Pentru Transnistria, în 2017, rata de detecție a infracțiunilor este mai mare de 80%, datorită numărului mare de agenții de aplicare a legii – însă acești indicatori vor fi înrăutățiți în cazul reformei administrative din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Transnistria, fără achiziționarea de noi echipamente ale unității de combatere a criminalității.

Noua echipă de manageri reformatori din Guvern încep cu încetul să se împotmolească în rutina sistemului de guvernare, care a fost format în ultimele decenii, care este rău organizat și nu este eficient, iar din cauza stereotipurilor nu permite realizarea reformelor necesare. În cazul în care reprezentanții autorităților legislative și executive vor găsi puterea de a înțelege motivul real pentru care totul este atât de rău, și aceasta este din cauza că interferența autorităților transnistrene în afaceri este încă prea mare – ceea ce împiedică dezvoltarea și independența în luarea deciziilor.

În economia de astăzi există o prejudecată – producătorul plătește mai multe impozite decât comerciantul și cel care revinde. Din această cauză, producția moare. Va veni timpul când și comerțul va muri, pentru că nu va mai fi nimeni care să cumpere și nici motiv pentru a cumpăra nu va mai fi. Este necesară o corectare a acestei prejudecăți. Antreprenoriatului în Transnistria trebuie în continuare să i se asigure protecția drepturilor de proprietate, dar astăzi astfel de garanții în Transnistria nu există, și până când aceste nu vor fi, investiții în economia Transnistriei tot nu vor fi. În Transnistria, este necesar ca autoritățile și conducerea să  asigure ca serviciile furnizate de ministere și departamente să fie cât se poate de apropiate de dorințele și nevoile populației, inclusiv de comunitatea de afaceri.

Din nefericire, s-a descoperit că există o problemă perenă în Transnistria: după alegeri, politicienii își uită repede promisiunile și „schimbă obiectivele publice pe cele personale”. Alegerile transnistrene se bazează pe un vot de protest: mai întâi votăm împotriva unora, apoi împotriva altora și „împotrivă” – nu înseamnă „pentru”. Prin urmare, în regiune nu există o unitate de afaceri între ele și o societatea civilă cu o guvernare pentru rezolvarea în comun a problemelor emergente.

 

 

В Приднестровье население ожидает очередного поднятия курса валюты, что напрямую влияет на покупательскую способность жителей региона. Отвечающий за эти процессы орган, в лице Центрального банка Приднестровья, приводит определенные оправдательные факторы сложившейся ситуации. Действия Приднестровского республиканского банка в 2017 году были обусловлены следующими факторами: не отвечающая внешним и внутренним вызовам денежно-кредитная политика прошлых лет; отсутствие золотовалютных резервов; излишний денежный навес; двойственность валютных курсов и развитие теневого валютного рынка.

Отсутствие реакции Центрального банка в 2014-2016 годах на падение мировых темпов роста экономики, на существенную девальвацию в странах Украины, России, Молдовы привело к снижению ценовой конкурентоспособности производителей на внешних рынках. Реальный эффективный курс приднестровского рубля за период с 2014 по 2016 год укрепился на 43,1%. Укрепление приднестровского рубля, в том числе, стало причиной сокращения в 2016 году объёма промышленного производства. По итогам 2016 года доходы бюджетов всех уровней покрывали расходы менее чем на 60%. В таких условиях валютный рынок характеризовался огромным дефицитом валютных средств, где с середины 2016 года развивался теневой валютный рынок, курс на котором достигал 18-19 руб. за доллар США и формировались инфляционные и девальвационные ожидания населения и экономических агентов.

В связи с этим Приднестровский республиканский банк обосновывает  поднятие курса рубля к доллару, и заявляет, что это приведет к смягчению последствий валютного кризиса путём снятия излишнего денежного навеса, создаст условия для стимулирования экспорта, обеспечения равного доступа хозяйствующих субъектов к иностранной валюте. Проведение девальвации приднестровского рубля в июне 2017 года обеспечило создание стимулирующих условий для восстановления и дальнейшего наращивания экспорта, ликвидировало двойственность валютных курсов и развитие теневого валютного рынка, минимизировало вывоз иностранной валюты в сопредельные государства в рамках «продуктового» туризма. Позитивная динамика основных макроэкономических показателей главным образом стала результатом проведённой девальвации рубля, повышения качества управления государственными предприятиями, ликвидации серых схем, а также обусловлена низкой базой сравнения прошлых лет, когда большая часть приднестровских экономических агентов находилась в кризисном положении.

 Относительная сформировавшаяся стабилизация валютного рынка дала свои результаты: за одиннадцать месяцев 2017 года наблюдается рост объёмов промышленного производства в сопоставимых ценах на 12,2% (без учёта электроэнергетики – на 33,0%). На потребительском рынке в Приднестровье отмечен рост объёмов розничного товарооборота в сопоставимых ценах на 11,3%. Объём экспорта за 2017 год увеличился на 19,2% (без учёта экспорта электроэнергии – на 53,0%). Вторая девальвация произошла в декабре 2017 года и составила 16,80 рублей за доллар США.

По состоянию на 1 января 2018 года объём денежной базы (текущих обязательств центрального банка) составил 1 750,7 млн руб., сократившись по отношению к началу 2017 года на 369,0 млн руб., или на 17,4%. Национальная денежная масса составила 2 334,1 млн руб., что на 184,7 млн руб., или на 7,3% ниже начала 2017 года, в том числе сумма наличных денег в обращении уменьшилась на 111,8 млн руб., или на 10,2%. Поэтому на 2018 год в целях поддержания выбранного ориентира реального эффективного курса в пределах 1 изменение номинального курса доллара к рублю Приднестровья планируется в рамках диапазона 16,0-16,50 руб./долл. Ожидаемый уровень инфляции в 2018 году, по оценке ПРБ, составит 5-7%

Однако обозначенных действий будет достаточно лишь для того, чтобы в краткосрочном периоде попытаться сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке, снизить девальвационные ожидания участников рынка, обеспечить свободную возможность доступа жителей Приднестровья к средствам и постепенно перейти к сближению значений официального и коммерческих курсов. При этом возможность накопления золотовалютных резервов в 2018 году Приднестровским республиканским банком, скорее всего, будет отсутствовать.

Но если посмотреть на благосостояние простых граждан, то действительно, пока он улучшения почувствовать не может. И связано это с масштабом проблем, с которыми Центральный банк и Правительство столкнулись по состоянию на 1 января 2017 года, на тот период дефицит бюджета составлял где-то в районе 20% ВВП – это катастрофические цифры для любой страны. А денежная масса за 5 лет выросла в 2 раза, что напрашивает само собой инфляцию. 

Полученный по цифрам экономический рост в 2017 году носит восстановительный характер, а для того, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, уже нужны другие механизмы. И этот механизм должен, прежде всего, носить инвестиционный характер. То есть только рост инвестиций позволит в среднесрочной перспективе обеспечить рост благосостояния населения Приднестровья.  Привлечение внешних инвестиций – это ключевая наша задача для Правительства и ПРБ, это необходимо сделать в условиях непризнанного политико-правового статуса, что весьма тяжело привлечь инвестиции. В Приднестровье должны создать условия для ведения бизнеса лучше, чем у конкурентов и если эти условия будут комфортными, если будет эффективная денежно-кредитная политика, если будет адекватная налоговая нагрузка, если будет взвешенная тарифная политика, это цены на энергоносители для предприятий, то в регион придут инвесторы.

История вопроса кроется еще в созданной непрочной бюджетной конструкции 2007-2008 годах. Если посмотреть на дефицит бюджета к ВВП в 2006-2008 годах, он находился там в диапазоне 1-3,5 % ВВП. Но с 2009 года у нас дефицит бюджета в процентах к ВВП начинает составлять более 24%. И до 2017 года он находился в диапазоне от 12 до 20%. Что указывает на то, что зарплаты в экономике росли быстрее, чем развивалась сама экономика Приднестровья, что по теории невозможно.

Если обратиться, к примеру обычной семьи, то сложилась ситуация, когда доход уменьшается, а семья продолжает тратить столько же. Естественно, возник некий разрыв, который можно либо покрыть за счет каких-то заимствований, либо пойти другим путем, снизив расходы. Приднестровье выбрало путь пойти по пути заимствования с так называемого «газового счета». В Приднестровье объем внешней торговли превышает ВВП, что является огромной зависимостью. Поэтому как только начинает изменяться мировая экономика, что проявляется в снижении цен и в снижении спроса, Приднестровские предприятия, прежде всего крупные, которые торгуют на внешних рынках, начинают снижать обороты производства, терпят убытки. В результате выпадают доходы в бюджете, далее выпадают денежные средства на так называемом газовом счете. Было понятно, что такая политика когда-то закончится. Когда рост реальных доходов в экономике не подкреплен экономическим ростом, а формируется за счет альтернативных источников, то такая конструкция не прочна. Этот источник покрытия огромных дефицитов не бесконечен, что рано или поздно эти расходы придётся снижать. Вот к этому как раз и начали приходить где-то к 2014 году в Приднестровье, т.е. когда дефицит бюджета составляет 20% ВВП, это означает, что какие-то проблемы есть в бюджете, налоговой политике. Как только этот источник иссяк, то возникли проблемы. Данные факторы говорят о том, что самостоятельное существование Приднестровья за счет своей внутренней экономической и внешней деятельности было бы невозможно, а так же не возможно было бы содержать органы исполнительной, законодательной и судебной власти, данные обстоятельства дополнительно доказывают экономическое вливание со стороны внешнего партнера, которым является Российская Федерация.

Необходимо органам экономического развития Приднестровья вовремя и эффективно реагировать на внешние вызовы. Если нужно минимизировать потери от этих внешних вызовов, то здесь нужна взвешенная бюджетная и налоговая политика, здесь нужна взвешенная денежная политика. Залог успеха не может быть только лишь в эффективной денежной политике. Надо понимать, что для Приднестровье ежедневно  есть огромные риски того, что санкции от европейского Союза в любой момент могут быть  ужесточены. Это большая проблема и для привлечения инвестиций, и для работы действующих предприятий. Поэтому понятно, что если появятся новые санкции какого-либо вида, то, несмотря на высокие темпы роста мировой экономики, Приднестровской экономики будет несладко. Проблемой для банковской системы Приднестровья является прежде всего, блокирование внешнеэкономической деятельности с задействованием тех или иных инструментов. И тут, даже предприятия будут готовы работать, если есть хорошая внешняя конъюнктура, то санкции всё равно будут оказывать влияние на экономику, на бюджетно-налоговую политику, на денежную политику. При отсутствии данных форс-мажорных обстоятельств ПРБ сможет оставить неизменным курс рубля к иностранной валюте, а впротивном случае прогнозы доходять до цифр 22-25 рублей за 1 доллара США.

Увеличения курса валют по отношению к рублю ПМР уже повлияло и на достаток населения, так и на необходимость проведения реформ Приднестровскими властями в государственном управлении. Правительство Приднестровья  выбрало в первый год управления политику экономии государственных расходов, на модернизации пока пилотных министерств в плане штатной численности и объединения подведомственных структур. Правительство пришло к тому, что органы управления в Приднестровье очень огромные и оптимизация работы министерств и ведомств необходима для того, чтобы госструктуры стали более компактными и эффективными. Реформа будет проводиться в 2108 году с использованием программы-плана, разработанной российской аудиторской компанией «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Сегодня штаты многих министерств неоправданно раздуты и под сокращение попадут сотрудники, которые вместо осуществления трудовой деятельности заняты другими «задачами».

«Сегодня достаточно много в том числе и молодых людей, которые приходят на работу попить чай, кофе, покурить, пораскладывать пасьянс на компьютере. Я это видел своими глазами, когда работал на предприятиях, в госструктурах. И у некоторых таких сотрудников 60-70% рабочего времени уходит не на работу. В данном случае нельзя сказать, что эти люди получают заработную плату. Зарплату начисляют за труд. Это же похоже на некое социальное пособие со стороны государства, которое выплачивается этим гражданам, приходящим “отбывать номер” на рабочем месте», – сказал А.Мартынов.

Конечная цель административной реформы, сделать государственные органы максимально компактными и эффективными и согласно предварительным планам Правительства, на это может потребоваться от года до двух. При этом без проведения реформы будет проблематично проводить повышение заработных плат в министерствах и ведомствах, так как в этом случае налогоплательщики заплатят и за увеличение таких «зарплат-пособий», что является несправедливым. Высвободившиеся в результате оптимизации госрасходов средства будут направлены на увеличение зарплат оставшимся сотрудникам. Проведение такой реформы хоть и является «непопулярной мерой», но тем не менее она оправданна и необходима. По словам руководителя Правительства, сокращенные госслужащие смогут воспользоваться государственной программой по переподготовке и получить рабочие специальности, значительный недостаток которых ощущается на приднестровском рынке труда. Для этого нужно будет пройти курсы в учебных центрах, которые будут организованы при государственных предприятиях и учреждения среднего профессионального образования и начинают работу с начала 2018 года.

В 2017 году в пилотный проект административной реформы ранее были включены МВД,  Счетная палата, Министерства финансов и экономического развития. Новые правила по лимитам оплаты труда действуют и для  государственных администраций городов и районов,  включая муниципальные учреждения. Исключение составили муниципальные организации образования. Уже административная реформа коснулась Министерства экономического развития, к которому были присоединены Комитет цен и антимонопольного законодательства и министерство регионального развития Приднестровье, что сопровождалось сокращением штатной численности сотрудников.

Реформа будет осуществлена в первой половине 2018 года в отношении Министерства иностранных дел Приднестровья где руководителем является Виталий Игнатьев. В рамках реформы внешнеполитическое ведомство сможет использовать дополнительные финансовые ресурсы на поддержку кадрового потенциала.  Согласно закону «О республиканском бюджете на 2018 год», лимиты на оплату труда рассчитываются исходя из предельной штатной численности ведомства, однако в случае сокращений персонала эти лимиты остаются на прежнем уровне. Таким образом, у государственных структур появляются  возможности для увеличения зарплат квалифицированным специалистам. Такова суть упомянутого пилотного проекта, цель которого не сэкономить затраты на госуправление, а сделать саму систему управления более эффективной. Довольно странным является на фоне активизации внешнеполитической деятельности Приднестровья проведение оптимизации и сокращения сотрудников МИД Приднестровья, что безусловно приведет к ухудшению эффективности их работы.

Население становится все дальше и дальше от вопросов принятия решений Президентом, Парламентом и Правительством Приднестровья, находя оправдания ситуацией ухудшения благосостояния простого человека живущего в Приднестровье, что подрывает доверие к органам управления. Реальные ощущения населения абсолютно другие где 44,6% работников в Приднестровье, то есть практически каждый второй, получают зарплату ниже 3 тысяч рублей. По нынешнему курсу это менее 200 долларов США. В основном в этой категории – работники бюджетной сферы. По данным Вестника Приднестровского республиканского банка, зарплата еще 18,6% трудящихся находится в диапазоне от 3 до 4 тысяч рублей, а 11,5% получают от 4 до 5 тысяч. Но лишь четверть приднестровских работников может похвастаться доходом, составляющим от 5 тысяч рублей (примерно 300$) и выше. В первую очередь это те, кто трудится в сфере электросвязи и банках, а также в таких передовых отраслях местной промышленности, как черная металлургия и электроэнергетика. В сфере электросвязи средняя зарплата в 2017 году росла и достигла 10 тысяч рублей (600$), а в сфере банков и кредитования – упала и находилась на отметке 6,8 – 7 тысяч рублей. Эти две отрасли продолжают уже в течение многих лет удерживать позиции самых высокооплачиваемых в Приднестровье. К сожалению, на последних же местах по уровню оплаты труда остаются работники почты, а также здравоохранения и социальной защиты.

Как отмечает издание Центробанка, общая численность занятых в реальном секторе экономики Приднестровья сократилась в январе-сентябре 2017 года на 1,5 тысячи человек. Отток кадров наблюдался также в транспорте и торговле – на 256 и 216 человек соответственно. Внутренний рынок Приднестровья стагнирует, многие небольшие предприятия сегодня находятся на грани закрытия, а предприниматели как уезжали так и продолжают уезжать. Официальная безработица в Приднестровье фиксировалась по итогам 9 месяцев  на уровне 4,5% экономически активного населения, а реальная картина координально другая, где лица, которые выехав за пределы Приднестровья не фиксируют себя как безработные лица и не становятся на учет в центры занятости.

На фоне увеличения безработицы ухудшается немного криминогенная обстановка в Приднестровье, где только в период с 19 по 25 января на территории Приднестровья зарегистрировано 185 заявлений и сообщений о преступлениях, по 148 из них в течение суток установлены подозреваемые лица. За неделю произошло 18 краж, 6 из них раскрыты по горячим следам. Выявлено и задокументировано 9 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 2 вымогательства – лица установлены по всем случаям. Сотрудники милиции разыскали 11 объявленных в розыск преступников. Специалисты миграционных подразделений УпВМ МВД Приднестровья выявили и задержали двоих неплательщиков алиментов и одного гражданина, которому запрещён въезд на территорию Приднестровья. Сотрудники Госавтоинспекции выявили более тысячи нарушений Правил дорожного движения. Задержаны 16 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, зарегистрировано 8 пожаров. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 26 административных протоколов. Это довольно большие показатели по совершению преступлений по сравнению с прошлыми годами для Приднестровья с реальной численность около 400 тысяч населения. По Приднестровью за 2017 год раскрываемость преступлений составляет более 80% , это обусловлено большим штатом правоохранительных органов, но данные показатели будут ухудшены в случае проведения административной реформы в министерстве внутренних дел Приднестровья без закупки нового оборудования и оснащения техником данные подразделения по борьбе  с преступностью.

Новая команда управленцев-реформаторов  в Правительстве начинает потихоньку увязать в рутине той системы государственного управления, которая в Приднестровье сформировалась десятилетиями, которая засасывает и не дает проводить из-за стереотипов необходимые реформы. Если представители законодательной и исполнительной властей найдут в себе силы осознать настоящую причину того, почему у нас все так плохо и неправильно, а это  из-за того, что по-прежнему вмешательство органов управления Приднестровья в дела бизнеса слишком сильно, что мешает развитию и самостоятельности в принятии решений.

В экономике сегодня существует перекос – производитель платит больше налогов, чем торговец и тот, кто перепродает. Из-за этого производства умирает. Придет время, когда умрет и торговля, потому что покупать будет некому и не за что. Перекос нужно исправлять. Предпринимателю в Приднестровье необходимы  дополнительно гарантировать на защиту прав собственности, а сегодня таких гарантий в Приднестровье нет, и пока их нет, инвестиции в экономику Приднестровья не пойдут. В Приднестровье необходимо органам власти и управления добиться того, что бы услуги со стороны министерств и ведомств были максимально приближены к желаниям и потребностям населения, в том числе и бизнес сообществу.

К сожалению выявлено, что в Приднестровье сохраняется извечная проблема: после выборов политики довольно быстро забывают о своих обещаниях и «меняют общественные цели на личные». Приднестровские  выборы основаны на протестном голосовании:  сначала голосуем против одних, затем против других, а «против» – это не значит «за».  Поэтому в регионе нет единства бизнеса между собой и гражданского общества с правительством для совместного решения возникающих проблем.