Ivan Babici: Medicina gratuită în Transnistria: există sau nu?

O chestiune importantă pentru majoritatea cetăţenilor Transnistriei, iar acolo potrivit datelor oficiale ale recensământului din 2015 trăiesc peste 475.000 de oameni (din care 142.000 în mediul rural), este cea a serviciilor medicale. În societate apar frecvent dezbateri, pornind de la garanţiile din Constituţia transnistreană, în care cetăţenilor li se garantează dreptul la ocrotirea sănătăţii, inclusiv serviciile medicale gratuite şi tratamentul în instituţii medicale publice. Ocrotirea sănătăţii populaţiei trebuie să fie o sarcină prioritară a oricărui stat, întrucât vizează pe toată lumea. Problemele ramurii medicale sunt de cea mai mare actualitate şi în ultima perioadă sunt dezbătute foarte pasional în societatea transnistreană. În Transnistria cetăţenilor le este asigurată ocrotirea sănătăţii fără nicio discriminare.

Ocrotirea sănătăţii transnistrenilor se prezintă ca un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, juridic, social, cultural, ştiinţific, medical, sanitar-igienic şi anti-epidemic, ce urmăresc menţinerea şi consolidarea sănătăţii fizice şi psihice a tuturor oamenilor, menţinerea unei vieţi active de durată, acordarea de asistenţă medicală în cazul unei îmbolnăviri (art. 66) etc.

Numai că ceea ce este scris frumos în lege diferă mult de starea practică de lucruri în instituţiile medicale din Transnistria. Mulţi locuitori sunt de părere că deja s-au împăcat cu gândul că numai există medicină gratuită. Sistemul instituţiilor private cu plată nu este dezvoltat. Statul a stabilit tarife pentru majoritatea serviciilor medicale, iar acum locuitorii pot pe banii lor să apeleze la un medic, să facă analize, ecografii, operaţii, să se trateze în spital, să fie asistaţi la naştere.

Potrivit explicaţiilor de la ministerul sănătăţii al Transnistriei, în fiecare an guvernul elaborează şi aprobă în limitele bugetului Programul de garanţii de stat pentru acordarea de asistenţă medicală gratuită cetăţenilor Transnistriei. Programul reglementează formele şi volumul asistenţei medicale acordate gratuit, finanţate de la bugetul republican, condiţiile şi modalitatea de acordare a acesteia, lista de afecţiuni pentru care pacienţii au dreptul să primească asistenţă medicală gratuită, precum şi lista de afecţiuni pentru care pacientul se poate adresa direct unui medic specialist de profil. Dreptul la tratament gratuit, finanţat de la bugetul de stat, poate fi obţinut în cazul solicitării urgenţelor medicale şi a asistenţei medical-sanitare primare, care include şi asistenţă medicală acordată populaţiei de medicii de circumscripţie, medici specialişti de profil şi personal medical mediu; monitorizarea bolnavilor în dispensare; monitorizarea dinamică a veteranilor de război, invalizilor, copiilor, femeilor însărcinate şi lăuzelor; controlul profilactic al copiilor până la 17 ani inclusiv, femeilor din organizaţiile educaţionale şi medicale. Cetăţenii trimişi în instituţii medicale de comisariatele militare, recruţii şi militarii prin contract, cursanţii instituţiilor de învăţământ militare sunt consultaţi şi trataţi gratuit. Sunt gratuite întotdeauna investigaţiile fluorografice pentru toate grupele de populaţie, vaccinările şi transfuziile de sânge. De asemenea, programul garantează cetăţenilor asistenţa medicală spitalicească gratuită (diagnosticare, tratare, asigurarea cu medicamente, alimentaţie, îngrijire) în cazul îmbolnăvirilor acute şi acutizării bolilor cronice, intoxicaţiilor şi traumelor care necesită terapie intensivă, în cazul spitalizării planificate care necesită monitorizare medicală continuă, în cazul patologiei sarcinii, naşterii, avorturilor din cauze medicale, în perioada primelor săptămâni de viaţă.

Statul garantează şi gratuitatea asistenţei medicale specializate în cazul afecţiunilor care necesită metode speciale de diagnosticare, tratament şi utilizarea tehnologiilor medicale complexe. Consultul la stomatolog, asistenţa stomatologică, în cazul unor situaţii acute care necesită tratarea imediată, este gratuită. În program sunt enumerate şi cazurile în care cetăţenii pot conta pe medicamente, articole medicale, produse (de exemplu, lapte praf pentru sugari) gratuite.

Un punct important al programului electoral al noului preşedinte, V. Krasnoselski, a fost medicina gratuită, fapt care ar favoriza clar creşterea nivelului de trai al populaţiei. Toate programele planificate ale autorităţilor sunt alcătuite pe baza mesajelor pe care cetăţenii le-au adresat în perioada campaniei electorale, în decembrie 2016, în care sarcina principală este de a crea condiţiile necesare unei vieţi normale a oamenilor. Măsurile prioritare în sfera medicală deja elaborate sunt:

– în limitele bugetului pe 2017, trebuie să fie prevăzută finanţarea programului de stat de profilaxie a afecţiunilor cardiovasculare şi oncologice;

– se intenţionează deschiderea unei reţele suplimentare de farmacii sociale, în care categoriile defavorizate vor putea pe baza unor taloane să achiziţioneze gratuit medicamentele necesare;

– se intenţionează renunţarea la principiul existent până acum al teritorialităţii serviciilor medicale, acum ele se acordă gratuit indiferent de locul de domiciliere al persoanei;

– în curând, activitatea punctelor sanitare va fi în regim non-stop, cel puţin în satele mari din Transnistria;

– tomografia computerizată, care anterior era cu plată, va deveni gratuită;

– serviciile centrelor de diagnostic din Tiraspol şi Rîbniţa vor deveni gratuite pentru categoriile defavorizate de cetăţeni;

– se intenţionează acordarea gratuită de servicii medicale veteranilor şi participanţilor celui de-al II-lea Război Mondial (mai sunt 174 de persoane), în caz de necesitate la aceştia va sosi echipajul care va efectua consultul pe loc. În perspectivă, veteranii vor putea primi medicamente gratuit, iar fondurile pentru aceasta ar putea fi obţinute din veniturile instituţiilor medicale provenite din serviciile cu plată acordate. În Transnistria rămâne dificilă situaţia preţurilor la medicamente, a căror valoare este de 1,5 – 2 ori mai mare decât în statele vecine – Ucraina şi Republica Moldova;

– în curând, în incinta universităţii îşi va începe activitatea laboratorul de cercetări ştiinţifice în domeniul oncologiei. Acum trebuie rezolvată chestiunea achiziţionării de reactivi pentru echipamentele existente. pentru aceasta este necesară suma de 1.500 de dolari;

– în cadrul întâlnirii cu vicepremierul Rusiei, reprezentant special al preşedintelui Rusiei pentru Transnistria, Dmitri Rogozin, s-a propus ca să aibă acces gratuit la operaţiile cu tehnologie avansată din Rusia nu numai cetăţenii ruşi din Transnistria, ci toţi locuitorii Transnistriei care necesită asistenţă medicală.

“Starea actuală a ramurii poate fi caracterizată drept rezultat al medicii sovietice. Am luat din aceasta tot ce se putea, acum este timpul pentru reformarea sistemului sănătăţii. Cum va trebui să fie acesta în viitor, rămâne să o stabilească Guvernul, Sovietul Suprem, societatea în ansamblu. Însă este incontestabil că sistemul nu mai poate funcţiona în actuala formă”, – susţine ministrul Andrei Guranda.

În pofida orientării sociale, anul trecut finanţarea ramurii a fost foarte mică, de exemplu: achiziţii de medicamente – 13% din necesar, alimentaţia pacienţilor în instituţii de tratament – 26%, investiţii capitale – 0,2%, reparaţii curente – 0.3%, perfecţionarea cadrelor – 0,6%. Cum ar mai putea fi îndeplinită norma constituţională privind medicina gratuită la un asemenea nivel al finanţării de la buget? Chestiunea rămâne în continuare una retorică. De aceea, la guvern se lucrează, cu sprijinul deputaţilor din comitetul parlamentar de profil, la crearea concepţiei de reformă etapizată a sistemului sănătăţii. În Transnistria rămâne în continuare deosebit de acută problema cadrelor, este nevoie de circa 400 de medici. În oraşe şi în raioane nu există câteva specializări medicale. Ce-ar fi de spus dacă în Tiraspol nu există nici un neuropatolog pediatru, iar la punctul de urgenţe medicale din Grigoriopol nu există nici un medic (acolo primul ajutor este acordat exclusiv de specialiştii cu pregătire medie).

Opinia publică din Transnistria are multe nelămuriri referitoare la alcătuirea preţurilor medicamentelor şi controlul calităţii lor, plata / gratuitatea serviciilor medicale, utilizarea raţională şi eficientă a echipamentelor medicale scumpe. Toate aceste chestiuni pot fi rezolvate doar atunci când în Transnistria economia va fi în creştere. Sfera socială este o derivată a economiei. La examinarea bugetului republican pe 2017, deputaţii Sovietului Suprem trebuie să revizuiască volumul finanţării sănătăţii în direcţia creşterii, întrucât “dacă populaţia dispare, restul va fi inutil”.

Deja este evident că rezultatele reformelor derulate în ultimii ani nu au produs efectele dorite. În pofida modernizării bazei tehnico-materiale, calitatea serviciilor acordate populaţiei nu este pur şi simplu modestă, ci periculoasă. Iar dincolo de faţadele proaspăt văruite ale instituţiilor medicale, se află pardoselile putrezite şi pereţii crăpaţi ai sănătăţii autohtone. În Transnistria, într-o perioadă relativ scurtă, cetăţenii au rămas fără asistenţă medicală calificată. Ea cumva există, oamenii umplu zilnic toate policlinicile, spitalele, punctele medicale, însă cine şi cum îi tratează? Absolvenţii Universităţii de stat transnistrene se autointitulează medici, dar în realitate nu corespund minimului nivelului specialiştilor similari din statele vecine: Rusia, Moldova şi Ucraina. Absurditatea situaţiei provine din faptul că actualele cadre didactice ale Facultăţii de medicină sunt în fapt absolvenţii de ieri. Sunt cei care nu au reuşit să se realizeze în medicina aplicată, adică fără practică medicală, care au învăţat după o bază ştiinţifico-metodică învechită. Desigur, medicii au salarii mici şi o mare responsabilitate. Fără îndoială, sunt medici specialişti veritabili care, în pofida dificultăţilor, merg zi de zi la muncă pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor. Practic nu există posibilităţi de perfecţionare a angajaţilor din sănătate. În trecutul nu prea îndepărtat, cadrele medicale în mod obligatoriu treceau prin reatestarea periodică, care preceda instruirea în instituţii de profil din străinătatea apropiată. Aceasta le dădea posibilitatea să facă practică pe lângă specialişti de marcă. O consecinţă a acestui fapt este aceea că în Transnistria lipsesc specialişti capabili să opereze echipamente moderne. Apare o întrebare legitimă: pentru ce trebuia să achiziţionăm în 2014 tehnică scumpă pe care se aşează praful în cabinete fără activitate? Rezultă că s-au cheltuit destui bani dar fără folos. Au fost modernizate şi completate cu tehnică şi echipamente maternităţile în condiţiile unui declin demografic stabilit.

Au perspectivă asigurările de sănătate, probabil, în calitate de alternativă pentru dezvoltarea ramurii. Însă în condiţiile realităţilor transnistrene această chestiune necesită o studiere aprofundată şi nu doar un an pentru implementare. Din cauza situaţiei economice o parte importantă din populaţia aptă de muncă, care contribuie la asigurări, a fost nevoită să părăsească Transnistria. Rămân pensionarii – principalii consumatori de servicii medicale. De aceea şi abordarea asigurărilor trebuie să fie una diferenţiată, ca şi controlul repartizării pe obiective a fondurilor obţinute.

Principala prioritate pentru reanimarea sistemului este crearea unei competiţii corecte, pe fondul creşterii responsabilităţii personale a cadrului medical faţă de procesul tratării. Este necesară elaborarea unui sistem unitar multilevel de tratament, cu atragerea suplimentară de specialişti şi crearea de consilii ştiinţifice. Ultimele nu sunt posibile fără o intensificare a controlului disciplinei în muncă din partea conducerii ministerului şi, desigur, fără o îmbunătăţire a componentei sociale pentru medici, o creştere a salariilor şi instituirea pachetului social.

Nu există nici un stat în lume în care oamenii să fie mulţumiţi de situaţia medicinii. Fără îndoială, este nevoie în mod operativ de o reformă a sănătăţii în Transnistria. Este important să ne lămurim ce servicii medicale trebuie acordate gratuit populaţiei în cadrul asistenţei medicale minime garantate, şi pentru care va trebui să se plătească, ţinând cont de nivelul actual de dezvoltare al economiei şi al finanţării de la buget. Acum este nevoie ca Guvernul să adopte programul complex de dezvoltare a ramurii şi de pregătire a cadrelor; mărirea finanţării de la buget a sistemului sănătăţii. Sfera medicinii trebuie să fie una modernă, de calitate şi accesibilă financiar tuturor.

Este necesară o reformare etapizată a sistemului, la fundamentul căruia trebuie să se afle întotdeauna calitatea şi accesibilitatea serviciilor medicale pentru populaţie.

 

Articolul este publicat în cadrul proiectului „Dosarele conflictului transnistrean. Soluții pentru dezvoltarea societății pe cele două maluri ale Nistrului” este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid) și implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală.

 

sample