Ivan Babici: Cum va trăi Transnistria cu noul Guvern: despre noile reforme / Как будет жить Приднестровье с новым Правительством: о новых реформах

Economia Transnistriei este strâns implicată în procesele de schimb internațional, fiind caracterizată printr-un grad ridicat de deschidere și dependență de factorii externi. În condițiile actuale, atunci când rolul factorilor externi crește semnificativ, în prim-plan  se situează problema de coordonare a politicii economice interne și externe. Astăzi Transnistria este într-o situație dificilă, deoarece economia a atins valorile critice ale dezechilibrelor din sistemul economic, bancar și al finanțelor publice. Deci, pentru un muncitor revine un pensionar, iar fiecare al doilea individ din forța de muncă ocupată în economie este angajat din sectorul public. Cheltuielile guvernamentale sunt mai mult de 50% din PIB, deficitul bugetar este de mai mult de 20%. Cheltuielile pentru  salarii și pensii reprezintă 44% din PIB, ceea ce reduce semnificativ flexibilitatea bugetului și limitează capacitatea ajustărilor fiscale. Totalitatea acestor disproporții indică prezența unei crize structurale acute în economie și prezintă riscuri enorme pentru agenții economici și pentru locuitorii din Transnistria. Cu politicile macroeconomice nu s-a lucrat de mult timp în Transnistria, deoarece în anul 2000 au venit bani din privatizarea activelor de stat, mai târziu au fost bani din gaz – iar problema reformei politicii economice nu a apărut cu necesitate. Există un principiu, care spune că reformele din economie încep atunci când banii se termină – acest lucru este ceea ce trebuie să se întâmple acum în Transnistria, și anume trebuie să vină un timp al reformelor economice.

Guvernul Transnistriei și-a formulat o proprie viziune asupra reformelor de bază și după experiența F. Ruse și a formulat „foi de parcurs” în zone corespunzătoare.

Desigur, impactul negativ al factorilor externi (mai ales nerecunoașterea statului), afectează în mare măsură starea actuală a lucrurilor din Transnistria. Însă politica fiscală din 2016 a dus la o lipsă semnificativă a capacității economice, la creșterea prețurilor serviciilor de stat, încetinirea creșterii economice pe fondul  schemelor negre ale lui E.Shevchuk, care au destabilizat sistemul bancar al Transnistriei.

Cu toate acestea, noile autorități din Transnistria trebuie să meargă mai departe și să îndeplinească așteptările cetățenilor – de a crea locuri de muncă și de a face din regiunea transnistreană un stat atractiv și confortabil pentru o viață decentă. Pentru atingerea acestor obiective, autoritățile executive ale Transnistriei intenționează să pună în aplicare reformele în următoarele domenii:

  1. Reforma bugetului. De la începutul anului 2017 apar restricții privind cheltuielile curente ale administrației publice. Creșterea economică este posibilă numai în cazul creșterii exporturilor. În Transnistria se așteaptă reformatarea structurilor guvernamentale, de consum, al capitalului. În primul rând, în domeniul educației și sănătății. Începând cu anul 2018 se așteaptă ca în planurile guvernamentale transnistrene să fie asigurate fonduri de bugetare pentru aceste scopuri. Un domeniu important este revizuirea sistemului de finanțare a administrației  publice, în contextul clasificării funcționale și economice. Accentul va fi pus pe revizuirea mecanismului de finanțare și acordarea unui statut bugetar al organizațiilor/instituțiilor autonome. Prin analogie cu Federația Rusă, în cazul în care scopul principal al creării instituțiilor autonome este de a îmbunătăți eficiența serviciilor de stat și municipale, prin crearea unor condiții și stimulente pentru reducerea costurilor interne ale instituțiilor și aducerea acestora în afara bugetului, crearea de surse de sprijin financiar, precum și crearea condițiilor autorităților executive pentru a optimiza competența existentă în rețeaua instituțiilor. În cazul în care în Transnistria se va introduce statutul instituțiilor autonome, bugetul transnistrean poate fi salvat în mod semnificativ.
  2. Reforma administrativă. Scopul este de a crea un sistem compact și extrem de eficient al administrației publice. Este nevoie de noi abordări și principii în remunerarea funcționarilor publici cu înaltă calificare. Transnistria este foarte mică, pentru a avea un număr mare de funcționari. Un domeniu important al reformei administrative este crearea guvernării electronice, un portal unic al serviciilor publice, a sistemului de pașapoarte electronice pentru cetățeni. Acest lucru va optimiza dimensiunea autorităților publice cât mai mult posibil pentru a elimina contactul direct al funcționarilor publici cu cetățenii, persoana juridică, ceea ce va reduce și barierele administrative și corupția. În acest sens, Guvernul Transnistriei a început să lucreze cu Banca Mondială. Astăzi, Guvernul începe procesul de deznaționalizare și de privatizare. Pentru a administra proprietatea rămasă, în viitorul apropiat, va fi creată o societate de administrare, care va fi ghidată de standardele internaționale. Toate acestea ar crește foarte mult eficiența proprietății de stat, cu toate consecințele asupra bugetului.
  3. Reforma terenurilor. Problema terenurilor este una dintre problemele cele mai dificile și sensibile în multe țări. Excepție de la care nu Transnistria, unde nu există proprietate privată asupra terenurilor. Terenurile ar trebui să fie implicate în cifra de afaceri de piață, care va deschide mari oportunități pentru dezvoltarea sectorului agricol, crearea unor oportunități suplimentare pentru creditare. În Transnistria, nu există nici un instrument de garanție, astfel încât băncile nu se grăbesc să acorde împrumuturi agricultorilor la rate scăzute ale dobânzii. Președintele Transnistriei, V. Krasnoselski, consideră că terenul ar trebui să fie în proprietatea statului și utilizarea acestuia ar trebui să fie sub controlul statului. Potrivit lui, statul ar trebui să creeze un mecanism pentru achiziția de terenuri de la utilizatori fără scrupule. În momentele discutabile instanța trebuie să decidă cu privire la dreptul de transfer de teren, dar în procedura de pre-proces statul ar trebui să aibă un mecanism pentru utilizatorii de terenuri conștiincioși. În total  în Transnistria sunt 367.100 hectare de teren, din care aproximativ 70% – teren agricol. Potrivit specialiștilor se utilizează ineficient terenuri agricole, în valoare de 17.666 de hectare. În cazul în care statul ar forma un mecanism de utilizare a terenurilor eficient, ar crește PIB-ul în sectorul agricol, unde acum cifra este de 7%. Transnistria are nevoie de mai mult de 1 mld. dolari pentru investiții în dezvoltarea agriculturii de fructe și legume, fonduri necesare pentru organizarea sistemelor de irigații, amenajarea de depozite și frigidere, achiziționarea de utilaje agricole. Acest tip de afacere agricolă necesită o investiție inițială relativ mică, dar, aduce profit mare. Astfel, vânzarea de fructe și legume în străinătate ar putea fi o sursă alternativă a energiei electrice și o sursă de venit. În acest caz, totalul  de credite al tuturor băncilor comerciale din Transnistria, pe care le pot aloca nu depășește suma de 370 milioane de dolari, în timp ce nevoia este de 1 miliard de dolari. Acest lucru înseamnă că, chiar dacă băncile transnistrene vor opri creditarea celorlalte zone, cu excepția agriculturii, investițiile interne nu vor fi suficiente pentru a efectua acest proiect pe scară largă, astfel încât dezvoltarea agriculturii Transnistriei fără resursele externe este indispensabilă. Un investitor ar putea fi F. Rusă, cu atât mai mult că Rusia însăși are o cerere față de produsele agricole transnistrene. Pentru a schimba situația, conducerea transnistreană ar trebui să facă eforturi mai mari pentru a construi o imagine pozitivă, și este necesar ca legea transnistreană să protejeze cu adevărat interesele creditorilor străini.
  4. Îmbunătățirea climatului investițional. Guvernul se bazează pe noua lege de investiții, care implică o abordare individuală a fiecărui investitor. Acesta este unul dintre domeniile-cheie. Îmbunătățirea vieții oamenilor poate fi efectuată în mod exclusiv odată cu dezvoltarea economiei, iar economia se dezvoltă cu ajutorul investițiilor. Astăzi, unii sunt de părere că în Transnistria nu se investește. Investitorii au nevoie de garanții substanțiale: inviolabilitatea proprietății, garantarea stabilității politicii fiscale, bariere administrative reduse și multe alte activități, care funcționează în alte țări dezvoltate. Analizând activitățile de investiții din Transnistria din ultimii patru ani, volumul investițiilor în active fixe în raport cu PIB au fost de 14% în 2013, în 2014, cu un punct procentual mai mic, în 2015 acest indice a atins din nou nivelul de 14%, în 2016 – 9%. Apropo, în conformitate cu FMI, rata brută normală (investiții) în PIB ar trebui să fie de 20-30%. Ponderea principală în structura investițiilor în active fixe o constituie un mijloc de implicare a companiilor transnistrene, adică întreprinderile din sectorul real al economiei. În contextul industriei situația este după cum urmează: 2014-2016 în industrie s-au investit până la 42%, în transport aproximativ 9%, comerțul și alimentația publică până la 10%, în agricultură au reprezentat doar 6% anul trecut. Declinul investițiilor în sectorul industrial și agro-alimentar au reprezentat aproximativ 41% în ultimii trei ani. Conceptul propus de Guvernul Transnistriei, Legea cu privire la activitatea de investiții sugerează să egalizeze în preferințe investitorii străini și locali, precum și să ofere anumite garanții din partea guvernului. Proiectul de lege diferă de predecesorii săi într-un număr de poziții. De exemplu, pentru prima dată a fost folosit termenul de „modul de stabilizare juridică”, care propune adoptarea noului proiect de lege „cu privire la investiții”. Au fost formulate unele  modificări sau completări fiscale sau de legislație vamală. În cazul în care legislația fiscală sau vamală va suferi modificări, investitorul poate alege să funcționeze în conformitate cu termenii contractului semnat sau să își desfășoare activitatea în cadrul noii legi.

În Transnistria este nevoie rapid de a îmbunătăți climatul de afaceri. Mulți astăzi se întreabă: Cine va investi în economia Transnistriei?. Nu există un astfel de investitor, deoarece Guvernul are o cerință mult prea dură și nu oferă o siguranță la momentul actual. Cu cât mai repede guvernul implementează „foaia de parcurs”, cu privire la îmbunătățirea climatului de afaceri, cu atât mai repede acești investitori vor veni aici.

Nu este un secret faptul că de nivelul de dezvoltare economică depinde nivelul de bunăstare a cetățenilor și însăși capacitatea statului de a îndeplini funcțiile și sarcinile sale. Prin urmare, noul guvern al Transnistriei trebuie să treacă printr-o schimbare radicală a situației și de a consolida societatea. Societatea de astăzi este în așteptare pentru noi locuri de muncă și stabilitate, ei doresc ca Transnistria să devină mai atractivă și confortabilă pentru viață.

Pentru atingerea acestor obiective este necesar punerea în aplicare a reformelor structurale, este important ca noile autorități să dezvolte  noi strategii și concepte de dezvoltare economică. Astăzi, Transnistria are nevoie de o  consolidare publică pentru punerea în aplicare a reformelor stabilite de Guvern. Dacă conducerea transnistreană va acționa fără a ține cont de cerințele oamenilor, fără să observe modul în care reformele afectează  veniturile reale ale populației,  societatea va fi destabilizată în continuare.

 

Экономика Приднестровья тесно вовлечена в процессы международного обмена, характеризуется высокой степенью открытости и зависимости от внешних факторов. В современных условиях, когда существенно возрастает роль внешнеэкономических факторов, на первый план выдвигается проблема  координации внутренней и внешней экономической политики. Сегодня Приднестровье находится в непростой ситуации, т.к. в экономике были достигнуты критические значения диспропорций в экономике, банковской сфере и системе государственных финансов. Так, на одного занятого в экономике приходится один пенсионер, а каждый второй занятый в экономике является работником бюджетной сферы. Налоговая нагрузка на экономику составляет более 30% ВВП, расходы государства более 50% от ВВП, дефицит бюджета более 20%. А расходы на заработные платы и пенсии составляют 44% ВВП, что значительно снижает гибкость бюджета и ограничивает возможность фискальных корректировок. Совокупность данных диспропорций говорит о наличии острого структурного кризиса в экономике и несет в себе колоссальные риски, как для экономических агентов, так и для жителей Приднестровья. Макроэкономической политикой в Приднестровье вообще достаточно долго  не занимались, т.к. в 2000 годах  были деньги от приватизации государственных объектов, потом газовые деньги и вопрос проведения реформ и грамотной экономической политики не возникал. Существует практика, что реформы в экономике начинаются тогда, когда заканчиваются деньги, вот именно это должно сейчас и произойти в Приднестровье, т.е. должно наступить время экономических реформ.

Правительство Приднестровье сформировало свое видение по основным направлениям реформ и по опыту России создало по направлениям соответствующие «дорожные карты».  Конечно, негативное влияние внешних факторов, непризнанность во многом влияет  на текущее положение дел. Но бюджетная политика 2016 года привела к значительному наращиванию дефицита и росту налоговой нагрузки, экономическому спаду на фоне серых схем Е.Шевчука, что привело к подрыву потенциала, дестабилизации банковской системы Приднестровья.

Однако новая власть в Приднестровье  сегодня должна  двигаться вперед и оправдывать ожидания граждан – создавать рабочие места и делать Приднестровский регион привлекательный и комфортный для жизни.  Для достижения этих целей органов исполнительной власти Приднестровья планируют реализовать реформы по сферам:

  1. Бюджетная реформа. С начала 2017 года введены ограничения на текущие расходы всех органов государственного управления. Дальнейший рост экономики только возможем преимущественно за счет наращивания экспорта. Приднестровье ожидает переформатирование структуры госрасходов от текущего потребления к капитальным вложениям. В первую очередь в сферу образования и здравоохранения. С 2018 года Правительство Приднестровья планирует в рамках бюджета предусмотреть целевой бюджетный фонд, средства из которого будут расходоваться на эти цели. Важным направлением является пересмотр системы финансирования государственных органов в разрезе функциональной и экономической классификации. Акцент будет делаться на пересмотре механизма сметного финансирования, переходе к нормативно-подушевому финансированию и придания бюджетным организациям статуса автономных учреждений. По аналогии с Российской Федерацией, где основной целью создания автономных учреждений является повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а также создание условий органам исполнительной власти для оптимизации имеющейся подведомственной сети учреждений. При создании автономных учреждений важно, в каких социально-экономических условиях они формируются, что бы они не создавались в отрыве от современных подходов к развитию государственного управления и от принципов оптимальности и достаточности для предоставления государственных и муниципальных услуг. Если в Приднестровье будет введен статус автономного учреждения, то бюджет Приднестровья может значительно средств сэкономить, но это повлияет это на количество просветительских учреждений в регионе.

 

  1. Административная реформа целью является создание компактной и высокоэффективной системы государственного управления. Нужны новые подходы и принципы к оплате труда высококвалифицированных государственных служащих, основанные на рыночных принципах. Приднестровье очень маленькое, чтобы позволить себе большое количество чиновников. Важным направлением административной реформы является создание электронного правительства, единого портала государственных услуг, системы электронных паспортов граждан. Это позволит оптимизировать численный состав органов государственной власти, максимально устранить прямой контакт чиновника и гражданина, юридического лица, что в значительной степени должно снизить административные барьеры и уровень коррупции. В этом направлении Правительство Приднестровья начало работу с Всемирным банком.

Сегодня новым Правительством идет  оценка оставшейся государственной собственности после чего будет процесс разгосударствления и приватизации. Для управления оставшимся у государства имуществом в ближайшее время будет создана управляющая компания, которая будет руководствоваться в работе единым международным стандартом корпоративного управления. Все это в значительной степени позволит повысить эффективность использования государственного имущества со всеми вытекающими последствиями для бюджета.

 

  1. Земельная реформа. Земельный вопрос является одним из самых сложных и острых вопросов во многих странах. Исключением тому не является и Приднестровье, где отсутствует частная собственность на землю. Но и действующий механизм, основанный на субъективной раздаче земли решениями чиновников не эффективный. Земля должна быть вовлечена в рыночный оборот, что откроет широкие возможности для развития аграрного сектора, создаст дополнительные возможности для кредитования, ограничит коррупционную составляющую. В Приднестровье нет залогового инструмента, поэтому банки не спешат кредитовать сельхозпроизводителей под низкие проценты.

Но президент Приднестровья В.Красносельский считает, что земля должна находиться в государственной собственности и ее использование должно находиться под контролем государства. По его словам, государство должно создать механизм по изъятию земли у недобросовестных пользователей. В спорных моментах суд должен решать о праве передачи земли, но в досудебных порядке государство должно иметь механизм, чтобы добросовестные землепользователи работали, а у недобросовестных изымали право на землю.

Так, всего в Приднестровье  367 100 га земли, из них около 70% – земли сельхозназначения. По подсчетам специалистов, неэффективно используется сельскохозяйственной земли в объеме 17 666 га. Если государство правильно выстроит механизм использования земельными ресурсами, то вырастет показатель ВВП в агропромышленном секторе, сейчас эта цифра составляет менее 7%. Приднестровью необходимо свыше 1 млрд. долл. инвестиций для развития плодоовощного сельского хозяйства, эти средства необходимы для организации систем орошения, обустройства складов и холодильников, закупки сельскохозяйственного оборудования. Этот вид аграрного бизнеса требует сравнительно малых первоначальных вложений, но и приносит также не слишком большую прибыль по сравнению с выращиванием овощей и фруктов. Таким образом, продажа фруктов и овощей за рубеж могла бы стать альтернативным экспорту электроэнергии источником валюты.

При этом совокупный кредитный портфель всех приднестровских коммерческих банков, т. е. общий объём средств, который они могут выделить в качестве кредитов не превышает и 370 млн долл. США, а потребность в 1 млрд. долларов. Это означает, что если даже приднестровские банки перестанут кредитовать все иные сферы, кроме сельского хозяйства, внутренних инвестиций всё равно не хватит, чтобы осуществить этот масштабный проект, поэтому для развития сельского хозяйства Приднестровью без внешних ресурсов не обойтись. Выходом могли бы стать российские инвестиции, тем более, что в самой РФ есть спрос на приднестровскую сельхозпродукцию. Для изменения ситуации руководство Приднестровье должно прилагать больше усилий по выстраиванию позитивного имиджа, а также необходимо, чтобы приднестровское законодательство и правоприменительная практика действительно защищали интересы внешних кредиторов.

 

  1. Улучшение инвестиционного климата. Правительство рассчитывает на новый закон об инвестициях, предполагающий индивидуальный подход к каждому инвестору. Это одно из ключевых направлений. Повысить уровень жизни людей можно исключительно за счет развития экономики, а экономика, развивается за счет инвестиций. Сегодня у некоторых бытует мнение, что в Приднестровье вкладывать никто финансы не желает и что инвестиций не предвидится. Инвесторам нужны существенные гарантии: неприкосновенности собственности, гарантии стабильности налоговой политики, низкие административные барьеры и многие другие действующие в других развитых странах.

Анализируя инвестиционную деятельность в Приднестровье за прошедшие четыре года: объем инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП в 2013 году составил 14%, в 2014 на один процент меньше, в 2015 этот показатель снова достиг уровня 14%, а в 2016 упал до 9%. К слову, согласно данным МВФ, нормальное отношение валового накопления (инвестиций) к ВВП должно составлять 20-30%.

Основную долю в структуре инвестиций в основной капитал составляют средства приднестровских организаций, то есть предприятий реального сектора экономики. В разрезе по отраслям ситуация складывается следующим образом: с 2014 по 2016 годы в промышленность инвестировалось до 42%, на транспорт около 9%, торговлю и общепит до 10%, в сельское хозяйство доля инвестиций понижалась и в прошлом году составила всего 6%. Спад инвестиций в сектор промышленности и АПК за последние три года составил порядка 41%.

Концепция предлагаемого Правительством Приднестровья закона об инвестиционной деятельности предполагает уравнять в преференциях иностранных и внутренних инвесторов, а также предоставить определенные гарантии со стороны государства. Законопроект отличается от своих предшественников по ряду позиций. Например, впервые применяется понятие «режим стабилизации законодательства» – который предлагает принять в новом проекте закона «Об инвестициях», что в случае внесения изменений или дополнений в налоговое или таможенное законодательство Приднестровье инвестор в рамках реализуемого инвестиционного проекта, а также инвестируемое предприятие, отвечающие установленным условиям, в течение пяти лет со дня подписания соглашения о стабилизации имеют право выбора наиболее благоприятных для них условий по уплате налогов, сборов и пошлин, а также иных платежей в порядке, установленном налоговым и или таможенным законодательством Приднестровья. Другими словами, если налоговое или таможенное законодательство претерпит изменения, инвестор сможет выбрать, либо работать на условиях подписанного договора, либо проводить свою деятельность в рамках нового закона. При этом ему потребуется дополнительно, помимо инвестиционного контракта с Правительством, подписать и соглашение о стабилизации. К слову, специальные инвестиционные контракты Правительство будет заключать сроком на пять лет с компаниями, которые решили вложить средства в сферу промышленного производства.

В Приднестровье оперативно нужно улучшать бизнес-климат внутри, многие сегодня задаются вопросом: а кто будет инвестировать в экономику Приднестровья деньги. Нет таких желающих, т.к. у них  есть требование к налоговой нагрузке, к регуляторике со стороны государства и есть требования по государственным гарантиям в части неприкосновенности собственности. И чем скорее Правительство реализует «дорожные карты», связанные с улучшением бизнес-климата, тем быстрее эти инвесторы сюда придут.

Не секрет, что именно от уровня развития экономики зависит уровень благосостояния граждан, сама способность государства выполнять возложенные на него функции и задачи. Если не будет органы управления в Приднестровье предпринимать координальных мер, то это приведет к девальвации приднестровского рубля, что весьма опасно для обнищанию населения. Поэтому новое Правительство в Приднестровье должно пойти  радикальным путем по изменению ситуации и консолидировать общество. Общество ждет сегодня новые рабочие места, стабильность, что Приднестровье станет более привлекательным и комфортным для жизни.

Для достижения этих целей нужна реализация структурных реформ, важно что бы новые органы власти при разработке новых стратегий и концепций эти документы еще на стадии проектов разрабатывали совместно с бизнесом, представителями гражданского общества и слышали их мнения и опыт. Сегодня Приднестровью нужна общественная консолидация для реализации поставленных Правительством реформ. Нужно чувствовать, как те или иные реформы скажутся на жизни рядовых жителей Приднестровья. А если руководство Приднестровья будем действовать без оглядки на людей, не замечая, как сказываются реформы на реальных доходах населения, то и в обществе будет ситуация дестабилизирована.