Ivan Babici: Conducerea Transnistriei este satisfăcută de situația economică / Ситуацией в экономике Приднестровья руководство остается довольным

În ciuda situației globale caracterizată de răspândirea infecției coronavirus, guvernul transnistrean afirmă că situația din domeniul economic este sub control, iar în unele domenii aceasta crește constant.

Sunt date, potrivit cărora în anul 2020 declinul celor mai mari economii din lume poate varia de la 6% la 9%. Aceste cifre se aplică și economiei transnistrene. Scăderea cererii pe piețele externe afectează în mod direct Transnistria.

Trebuie menționat că, începând cu luna mai, în Transnistria și într-o serie de alte țări, a început o reducere treptată a măsurilor restrictive legate de carantină. Acest lucru a afectat imediat starea economiei Transnistriei. Pe lângă industria chimică, electrică și energetică, aproape toate sectoarele au înregistrat o creștere a producției. În general, în ianuarie-mai a acestui an, conform Serviciului de Statistică al Transnistriei, volumul producției industriale s-a ridicat la 4 miliarde 559,7 milioane de ruble. Aceasta este cu 0,6% mai mult decât nivelul producției din perioada anterioară.

În ceea ce privește situația generală din mai: în sectorul industrial, există o tendință de creștere comparativ cu luna aprilie, dar și un decalaj semnificativ în comparație cu nivelul lunii martie. În industria siderurgică s-au înregistrat schimbări pozitive, în comparație cu luna aprilie – o creștere de 15%. O creștere a indicatorilor a fost remarcată în industria alimentară, ușoară și a materialelor de construcție, construcția de mașini și prelucrarea metalelor. În ceea ce privește comerțul exterior: exporturile marilor producători industriali și agricoli din mai (față de aprilie) au crescut de 1,3 ori (datorită metalurgiei și industriei ușoare). Importul din ultimele săptămâni ale lunii trecute a crescut de 1,5 ori. „Acest lucru indică revenirea la programul complet de lucru al întreprinderilor și completarea proceselor lor interne de producție”, a adăugat vicepreședintele guvernului.

Creșterea plăților fiscale în luna mai (față de aprilie) a fost de 9%. În iunie, se estimează că indicatorul va crește cu încă 6%. Cu toate acestea, decalajul de la valoarea medie lunară a veniturilor fiscale din prima jumătate a anului va rămâne la un nivel ridicat – aproximativ 27%.

În luna mai, energia electrică a înregistrat o creștere de 8,6% față de perioada similară a anului trecut. Dar, din cauza reducerii sezoniere a producției la nivelul lunii precedente, luna mai a pierdut 6,3%.

Industria ușoară în luna mai a înregistrat, de asemenea, o creștere de 1,4 ori față de aprilie. În același timp, din cauza scăderii cererii pe piețele țărilor partenere, volumul producției a fost cu 15% mai mic decât luna trecută. Pentru perioada ianuarie – mai, producția de articole de îmbrăcăminte, țesături de bumbac, încălțăminte și haine a scăzut. Însă, producția hainelor de muncă și echipamentelor speciale de lucru a crescut.

În industria materialelor de construcții, extinderea cererii în luna mai a permis creșterea producției cu 48,4% față de luna aprilie. Cu toate acestea, nivelul este încă mai mic (12,8%) decât în aceeași perioadă a anului trecut. În general, conform rezultatelor din ianuarie – mai, s-au produs mai puține structuri și produse prefabricate din beton, ciment, materiale pentru pereți și mortar. Celelalte poziții din nomenclatură au arătat o creștere. În special, a crescut producția de produse din beton neforțat, beton amestecat și materiale de construcție nemetalice.

În luna mai, industria alimentară a produs cu 7,5% mai mult decât în aprilie, dar cu 16,6% mai puțin decât în perioada comparabilă a anului trecut. Dacă luăm parametrii de la începutul anului, producția de vin, vodcă și bere, produse finite din carne și carnea proaspătă au scăzut. Cofetăria, pâinea și produsele de panificație, cârnații și produsele din carne semi-finite au prezentat, de asemenea, o scădere. Însă, fructele și legumele congelate rapid, carnea congelată, pastele și produsele din lapte integral au fost lansate în producție mai mare. Același lucru este valabil și pentru producția de făină, cereale și hrana pentru animale.

În industria tipografiei, producția din mai a crescut cu 21,2% față de luna precedentă și cu 8,2% față de luna mai a anului trecut.

În ceea ce privește calea ferată transnistreană, cifra de afaceri a acestei a scăzut de 7 ori față de același interval de timp din 2019. Tranzitul mărfurilor prin Transnistria este practic înghețat.

O situație dificilă este înregistrată la Uzina Metalurgică din Moldova. Din cauza interdicțiilor impuse universal pentru combaterea coronavirusului, furnizarea de materii prime este dificilă. Un alt punct este declinul activității consumatorilor europeni care cumpără de la gigantul metalurgic din Rîbnița. Consecința acestui fapt este o scădere a prețurilor la produsele rulate. Acești factori afectează veniturile uzinei. În ciuda dificultăților, UMM intenționează să proceseze, cel puțin, 32.000 de tone de materii prime. Pentru guvern, prioritar este încărcarea capacității uzinei pentru a asigura funcționarea normală și menținerea forței de muncă a întreprinderii. Colecția intensivă de fier vechi este observată în toate așezările din Transnistria.

Potrivit primului adjunct al 0 Băncii Republicane Transnistrene, Aleksey Melnik, pentru aproape cinci luni din 2020, starea pieței valutare poate fi considerată stabilă și echilibrată. Acest lucru este indicat de cifrele cererii înregistrate, care au însumat 270,1 milioane de dolari, iar oferta – a depășit cererea și a atins nivelul de 274,4 milioane de dolari. De asemenea, s-au înregistrat și vârfuri: de exemplu, în martie, mulți rezidenți și companii au solicitat achiziționarea de valută străină, dar în aprilie și mai excitația a scăzut. Măsurile de carantină au influențat asupra acestui factor. Cu toate acestea, după anularea lor, Banca Centrală se așteaptă din nou la o creștere a activității. Însă, există și anumite preocupări în ceea ce privește reglementarea cursului de schimb, în special datorită întăririi rublei transnistrene față de monedele străine (inclusiv a rublei rusești), deoarece competitivitatea prețurilor întreprinderilor noastre orientate spre export suferă. Din această cauză, cererea pentru bunurile lor este în scădere, ceea ce duce la o deficiență a ofertei de valută de-a lungul lanțului. De asemenea, este proiectată reducerea remitențelor din străinătate. De stabilitatea situației pe piața valutară, depinde și stabilitatea nivelului de venit al rezidenților transnistreni.

În Transnistria, întreprinderile au tarife la utilități favorabile pentru activitatea sa. Politica tarifară pentru anul 2021 pentru  principalele sectoare comunale va fi următoarea: nu va exista o creștere în sectorul energiei electrice; însă aprovizionarea cu gaz va crește cu 1%; furnizarea de căldură pentru abonații la „Tirasteploenergo” vor plăti cu 1% mai mult, la „Benderyteploenergo” prețul bunului va rămâne același. Modificări notabile în programul tarifar sunt înregistrate în aprovizionarea cu apă (+ 5,5%) și eliminarea apei (+ 13,7%). Reevaluarea proprietăților realizate de experți a afectat creșterea serviciilor la Apa Canal. Auditul a relevat faptul că Apa Canal anterior a păstrat în mod eronat înregistrările și costurilor, precum și o depreciere a taxelor pentru echipamente și rețele. În consecință, prețul costului tarifului a fost, de asemenea, calculat incorect. Acum, lacunele găsite sunt reduse la minim, iar tarifele iau în considerare toate costurile reale de livrare a resurselor de apă consumatorului final. A. Martînov a spus că auditul a atins, pe lângă Apa Canal, și alte două întreprinderi de stat – „Tirasteploenergo” și „ERES”. Această lucrare a făcut posibilă deschiderea rezervelor la acești furnizori de energie și stabilirea proceselor organizaționale interne. Nici o întreprindere, din sectorul locuințelor, nu poate subvenționa pe altele, din sectorul real al economiei, din detrimentul politicii tarifare. Pentru că, în cele din urmă, toate acestea vor conduce la faptul că compania nu va avea fonduri suficiente pentru a realiza modernizarea rețelelor și a echipamentelor, ceea ce va afecta calitatea serviciilor publice furnizate sau va trebui să fie trecută la cheltuieli bugetare. Iar, dacă anumite categorii au nevoie de sprijin, cum ar fi populația (întrucât tarifele justificate economic sunt mari), guvernul transnistrean finanțează întreprinderile prin diferența inter-tarifară, care nu afectează populația și nu dăunează întreprinderilor de utilități.

Sarcina guvernului Transnistriei este de a menține întreprinderile și de a oferi impozite bugetului. Sarcina este destul de dificilă. Pe de o parte, este necesar să fie susținut sectorul real al economiei și să se fac totul pentru ca întreprinderile să se poată recupera, să continue să lucreze și să își păstreze echipele de lucru. Pe de altă parte, întreprinderile sunt contribuabili, iar execuția bugetului de stat depinde de modul în care se transferă impozitele și în ce măsură.

Însă, președintele Guvernului consideră că „Este dificil de prognozat în astfel de condiții, iar situația din economie nu este simplă. Oricât de dificil este pentru noi din punct de vedere al finanțelor statului, vom căuta oportunitatea de a sprijini întreprinderile și colectivele lor de muncă”.

Întreprinderile se confruntă cu probleme care sunt responsabilitatea guvernului Transnistriei, de exemplu, unele dintre acestea până în prezent nu pot fi soluționate:

1) Sprijinul pentru organizațiile de transport. Mihail Cîrnaț, vicepreședintele SPAPP pentru Transporturi și Drumuri, a prezentat mai multe propuneri privind asistența financiară pentru transportatori – entități care au suportat costuri semnificative din cauza restricțiilor. În special, vorbim despre dreptul de a solicita compensații de la buget pentru plățile pentru lucrătorii inactivi și plățile în avans ale statului pentru datoriile trecute către lucrătorii de transport.

2) Plata concediului medical. Directorul „Softshuz”, Iurie Ceban, a ridicat o altă problemă. Potrivit acestuia, femeile lucrează la multe companii de cusut, cele mai multe dintre ele neputând în prezent să meargă la locul lor de muncă. Motivul este că sunt forțate să stea cu copiii – grădinițele sunt închise cu scopul de a preveni răspândirea COVID-19. În consecință, întreprinderile trebuie să preia plata concediilor medicale pentru mame, ceea ce înseamnă niște costuri considerabile. În conformitate cu prognozele epidemiologilor, instituțiile preșcolare în viitorul apropiat nu se vor deschide.

Conform rezultatelor lunii iunie, în economia Transnistriei sunt prognozate schimbări pozitive. Una dintre noutățile pozitive este că Comisia Confederației Europene a Metalurgiei Feroase a confirmat decizia de a menține cote pentru furnizarea de produse ale Uzinei Metalurgice din Moldova. În următoarea jumătate de an, exporturile către piața europeană vor fi majorate cu 3%. Întreprinderile din domeniul construcțiilor de mașini din Transnistria au avut și oportunitatea de a exporta produse cu dublă utilizare. Drept urmare, Uzina de Inginerie din Bender și-a crescut producția de 12,5 ori.

Întreprinderile de frunte din industria electrică prezintă performanțe similare. „Moldavkabel” a redus volumele de producție, însă „Elektromash” a ridicat cifra generală, care a crescut producția de 4 ori.

În industria alimentară, o dinamică pozitivă este observată în aproape toate întreprinderile cheie – volumul producției în industrie este de 26%. Cea mai intensă dinamică a fost înregistrată de Uzina de Conserve de la Camenca, care a început să prelucreze mazărea verde. Faină și industria cerealelor arată o creștere a producției cu 5% față de perioada anterioară.

Operațiunile de export în ansamblu, cu excepția metalurgiei feroase, s-au dublat datorită dinamicii din industria ușoară și alimentară, volumul importurilor (fără UMM) s-a dublat, reflectând creșterea volumului achizițiilor de materiale de construcție, industrie ușoară și alimentară.

Un nou investitor a ajuns în Transnistria – compania bulgară va produce structuri din oțel, produse metalice, rulote, precum și produse din plastic și lemn. Conform condițiilor acordului, valoarea investiției va fi de aproximativ 2 milioane de euro. Au fost angajate aproximativ 20 de persoane, peste 4 ani această cifră poate crește la 200 de unități de personal. La rândul său, Transnistria oferă preferințe fiscale și garanții legale. Totul se încadrează în cadrul legislației în domeniul sprijinului pentru investiții. Producția principală este axată pe producția de structuri metalice, iar subproiectul este concentrat pe fabricarea de componente de mobilier din lemn. Acesta este deja al șaselea investitor care a început să lucreze după introducerea unei noi politici de investiții în Transnistria. Alte trei proiecte sunt în lucrări, care vor duce în curând la noi acorduri de investiții.

Însă, nu sunt create condiții de lucru pentru toate întreprinderile și antreprenorii din Transnistria. Unele entități de afaceri suferă pierderi și sunt în pragul falimentului. Se schimbă regulile de lucru pentru toți antreprenorii individuali care au importat anterior mărfuri din Ucraina, Belarus, Rusia etc. Măsurile de carantină le-au pus într-o situație grea. Comitetul vamal de stat din Transnistria a publicat informații pentru întreprinzătorii individuali cu privire la modul de importare a mărfurilor necesare pe teritoriul Transnistriei pe timp de carantină, atunci când antreprenorii individuali nu pot merge personal în statele vecine. Atunci când se lucrează în astfel de restricții, întreprinzătorii individuali pot utiliza serviciile unui transportator vamal. El poate accepta pentru transport orice mărfuri ai căror destinatari sunt persoane înregistrate ca antreprenori individuali. Informațiile privind transportatorii vamali autorizați, care au dreptul să se angajeze în acest tip de activitate, sunt disponibile pe site-ul oficial al Comitetului vamal și sunt prezentate sub forma unei singure organizații, „Trans-Logistic”, or. Bender, satul Varnița, str. Lipkanskiy 24, ceea ce face posibilă îndoiala asupra libertății de acțiune a acestei companii din partea autorităților de stat din Transnistria.

Antreprenorii văd că în cei trei ani și jumătate de la domnia lui Vadim Krasnoselskiy, controlat de „Sheriff”, puterea de cumpărare a populației transnistrene a scăzut de 2 ori, iar noi locuri de muncă suplimentare sunt puține. Economia s-a redus până la nivelul de acum șase ani. Relațiile cu Rusia în rândul conducerii Transnistriei s-au agravat, programele lor de susținere a economiei transnistrene lipsesc. Mulți cred că astăzi întreaga populație din Transnistria se află într-o rezervație cu prețuri ridicate la alimente și salariile mici, în comparație cu Moldova și Ucraina. Prin urmare, optimismul președintelui guvernului, Alexandr Martînov, este considerat nejustificat de către populație, situația este de fapt diferită de ceea ce arată presa locală: cifrele de pe ecranele televiziunii și sentimentele reale ale populației nu coincid…

 

 

Несмотря на ситуацию с распространением в мире короновирусной инфекции Приднестровское Правительство рассказывает, что ситуация в экономике находится под контролем и по некоторым позициям ест стабильный рост.

Есть данные, что по итогам 2020-го спад в крупнейших экономиках мира может составить от 6% до 9%. Эти цифры касаются и Приднестровской экономики, т.к. она является открытой. Падение объемов спроса на внешних рынках прямо сказывается и на Приднестровье.

Нужно отметить, что с мая в Приднестровье и в ряде других стран начали постепенное послабление ограничительных мер, связанных с карантином. И это сразу отразилось на состоянии экономики Приднестровье. Кроме химической, электротехнической промышленности и электроэнергетики практически все отрасли показали рост производства. В целом за январь-май этого года, по данным Госслужбы статистки Приднестровья, объём индустриального выпуска составил 4 млрд 559,7 млн рублей. Это на 0,6% превысило уровень прошлого периода.

Что касается в целом ситуации по маю: в промышленном секторе наблюдается тенденция к росту по сравнению с апрелем, но заметное отставание от уровня марта. В отраслевом разрезе позитивные сдвиги по сравнению с апрелем зафиксированы в черной металлургии – рост на 15%. По сути, восстановлен выпуск почти до уровня марта. Увеличение показателей отмечено в пищевой, легкой промышленности и отрасли стройматериалов, машиностроении и металлообработке. По внешней торговле: экспорт крупных промышленных и сельхозпроизводителей за май (по отношению к апрелю) увеличился в 1,3 раза (за счет металлургии и легкой промышленности). Импорт в последние недели прошлого месяца вырос в 1,5 раза. «Это говорит о возврате к полноценному графику работы предприятий и наполнению их внутренних производственных процессов», – добавил зампред Правительства.

Прирост по налоговым платежам за май (против апреля) составил 9%. В июне показатель по прогнозам увеличится еще на 6%. Тем не менее, отставание от среднемесячного значения налоговых поступлений в первом полугодии сохранится на высоком уровне – порядка 27%.

Электроэнергетика в мае показала 8,6%-ный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но из-за сезонного сокращения выработки к уровню предыдущего месяца май уступил 6,3%.

Лёгкая промышленность в мае также показала рост по отношению к апрелю в 1,4 раза. В то же время из-за падения спроса на рынках стран-партнёров объём производства оказался на 15% ниже мая прошлого года. Если брать период января-мая, то снизилось производство швейных изделий, хлопчатобумажных тканей, обуви и одежды. А вот выпуск спецодежды вырос.

В промышленности стройматериалов расширение спроса позволило в мае нарастить выпуск на 48,4% по отношению к апрелю. Однако это всё ещё ниже (на 12,8%), чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом по итогам января-мая в натуральном выражении меньше произвели сборных конструкций и изделий из бетона, цемента, стеновых материалов и стройраствора. По остальным номенклатурным позициям наблюдался рост. В частности, повысился выпуск неармированных бетонных изделий, товарного бетона и нерудных стройматериалов.

В пищевой промышленности в мае произвели на 7,5% больше, чем в апреле, но на 16,6% меньше, чем в сопоставимом периоде прошлого года. Если брать параметры с начала года, то в натуральном выражении сократилось производство винно-водочных изделий и пива, готовых мясных продуктов и свежего мяса. Падение также показали кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. А вот быстрозамораживаемой плодоовощной продукции, замороженного мяса, макаронных изделий и цельномолочной продукции выпустили больше. Это же касается и выработки муки, крупяных изделий и комбикормов.

В полиграфической промышленности выработка в мае увеличилась на 21,2% к уровню предыдущего месяца и на 8,2% по сравнению с маем прошлого года.

Что касается Приднестровской железной дороги, то ее товарный оборот упал в 7 раз в сопоставлении с аналогичным временным интервалом 2019 года. Транзит грузов через Приднестровье фактически заморожен.

Непростое положение на Молдавском Металлургическом Заводе. Из-за запретов, повсеместно введенных для борьбы с коронавирусом, затруднена поставка сырья. Еще один момент – снижение активности европейских потребителей, которые покупают прокат у Рыбницкого металлургического гиганта. Следствием этого является падение цен на прокатную продукцию. Эти факторы отражается на доходах завода. Несмотря на сложности, ММЗ как минимум собирается перерабатывать 32 000 тонн сырья. Для Правительства приоритетная задача – это загрузка мощностей для обеспечения нормального режима работы и сохранение трудового коллектива предприятия. Наблюдается интенсивный сбор металлолома по всем населенным пунктам Приднестровья.

По словам первого заместителя главы Приднестровского республиканского банка Алексей Мельник почти за пять месяцев 2020-го состояние валютного рынка можно оценить как стабильное и сбалансированное. На это указывают цифры по спросу, который составил 270,1 млн долларов, и предложению – оно превысило потребности и достигло отметки в 274,4 млн долларов. Фиксировались и пики: так, в марте за покупкой валюты обращалось много жителей и компаний, однако в апреле и мае ажиотаж сошел на нет. Повлияли на это в том числе и карантинные мероприятия. Однако после их отмены в Центробанке ожидают вновь всплеска активности. Есть и определенные опасения в регулировании курса валют, в частности, из-за укрепления рубля ПМР по отношению к корзине иностранных валют (в том числе к российскому рублю) страдает ценовая конкурентоспособность наших экспортоориентированных предприятий. Из-за этого падает спрос на их товары, соответственно, это по цепочке приводит к недопоступлениям валюты. Так же прогнозируется сокращение денежных переводов из-за рубежа. Из-за стабильности ситуации на валютном рынке зависит и стабильность уровня доходов жителей Приднестровья.

В Приднестровье предприятия имеют благоприятные коммунальные тарифы для работы, вот как будет выглядеть тарифная политика на 2021 год где, в разрезе основных коммунальных секторов цифры для предприятий вырисовываются такие: по электроэнергетике роста не будет, по газоснабжению – увеличение равно 1%, по поставке тепла: абоненты «Тирастеплоэнерго» от уровня 2020-го заплатят на 1% больше, у «Бендерытеплоэнерго» цена блага останется прежней. Заметные изменения в тарифной сетке затронут подачу воды (+5,5%) и водоотведение (+13,7%). На повышении услуг Водоканала сказалась произведенная экспертами переоценка имущества. Аудит выявил, что ранее в ГУП «Водоканал» некорректно велся учет затрат, а также начисление износа оборудования и сетей. Следовательно, себестоимость тарифа рассчитывалась тоже неверно. Теперь обнаруженные пробелы сведены к минимуму и в тарифе учтены все реальные расходы на то, чтобы доставить водные ресурсы до конечного потребителя. А.Мартынов рассказал, что ревизия коснулась, кроме Водоканала, еще два ГУПа – «Тирастеплоэнерго» и «ЕРЭС». Эта работа позволила вскрыть резервы у этих энергопоставщиков и наладить внутриорганизационные процессы. Не одно предприятие, из сферы ЖКХ, не может заниматься дотированием других, из реального сектора экономики, за счет тарифной политики. Потому что в конечном счете все это приведет либо к тому, что у предприятия не будет хватать средств на проведение модернизации сетей и оборудования, что скажется на качестве оказываемых коммунальных услуг, либо это нужно будет перекладывать на бюджетные расходы. А если определенным категориям необходима поддержка, как например, населению (поскольку экономически обоснованные тарифы высоки), то Правительство Приднестровье финансирует через межтарифную разницу предприятиям, что не отражается на населении и не оказывает ущерб коммунальным предприятиям.

Задачей у Правительства Приднестровья является удержать на плаву предприятия и обеспечить налогами бюджет. Задача довольно непростая. С одной стороны, нужно поддержать реальный сектор экономики и сделать все, чтобы предприятия могли восстановиться, продолжить работать, сохранить свои трудовые коллективы. С другой стороны, предприятия являются налогоплательщиками и от того, как они перечисляют налоги и в каком объеме, зависит исполнение госбюджета, в том числе по социально защищенным статьям для населения.

Но Председатель Правительства считает, что «Прогнозировать в таких условиях тяжело, ситуация в экономике непростая. Как бы нам трудно ни было с точки зрения госфинансов, мы будем изыскивать возможность поддержать предприятия и их трудовые коллективы».

Предприятия сталкиваются с вопросами, которые в ведении решения Правительства Приднестровья, например некоторые из них, которые пока решать не удается:

1) Поддержка транспортных организаций. Вице-президент СПАПП по транспорту и дорожному хозяйству Михаил Кырнац выдвинул несколько предложений по поводу финансовой помощи для перевозчиков – субъектов, понесших значительные издержки из-за введенных ограничений. В частности, речь идет о праве претендовать на компенсацию из бюджета по выплатам за простой работников и авансировании государством прошлых долгов перед транспортниками.

2) Оплата больничных листов. Еще одну проблему поднял директор «Софтшуз» Юрий Чебан. По его словам, на многих обувных и швейных фирмах трудятся женщины, большинство из которых не могут в данный момент выйти на свое рабочее место. Причина в том, что они вынуждены сидеть с детьми – детсады с целью профилактики COVID-19 закрыты. Соответственно, предприятиям приходится брать на себя оплату больничных для мам, что выливается в немалые затраты. Но по прогнозам эпидемиологов дошкольные учреждения в ближайшее время н не откроются.

По итогам июня в экономике Приднестровья прогнозируют позитивные изменения. Одной из позитивных новостей, что комиссия Европейской конфедерации чёрной металлургии подтвердила решение о сохранении квоты на поставку продукции Молдавского металлургического завода. В следующем полугодии объём экспорта на европейский рынок будет увеличен на 3%. Также приднестровские машиностроительные предприятия получили возможность экспортировать продукцию двойного назначения. В результате Бендерский машиностроительный завод увеличил отгрузку в 12,5 раз.

Ведущие предприятия электротехнической промышленности демонстрируют похожие показатели. «Молдавкабель» снизил объемы производства, но общий показатель подтянул «Электромаш», увеличивший объём производства в 4 раза.

В пищевой промышленности положительная динамика наблюдается практически на всех ключевых предприятиях – объём производства в отрасли произошел на 26%. Самая интенсивная динамика у Каменского консервного завода, который начал переработку зелёного горошка. Мукомольно-крупяная промышленность демонстрирует увеличение выпуска продукции на 5% по сравнению с предыдущим периодом.

Экспортные операции в целом, без учета черной металлургии, выросли почти в 2 раза за счёт динамики в лёгкой и пищевой промышленности, Объём импорта (без ММЗ) также увеличился в 2 раза, отразив наращивание объёмов закупки предприятий промышленности строительных материалов, легкой и пищевой промышленности.

В Приднестровье пришел новый инвестор – болгарская компания будет производить стальные конструкции, металлические изделия, автоприцепы, а также изделия из пластика и дерева. Согласно условиям договора, сумма инвестиций составит порядка 2 млн евро. В процессе занято порядка 20 человек, в течение 4 лет эта цифра может увеличиться до 200 штатных единиц.

Приднестровье в свою очередь предоставляет налоговые преференции и правовые гарантии. Все в рамках законодательства в сфере поддержки инвестиций. Основное производство ориентировано на выпуск металлических конструкций, субпроект – изготовление деревянных комплектующих для мебели. Это уже 6 инвестор, приступивший к работе после внедрения новой инвестиционной политики в Приднестровье. В работе находятся еще 3 проекта, которые в скором времени выльются в новые инвестиционные соглашения.

Но не для всех предприятий и предпринимателей в Приднестровья создаются условия, некоторые субъекты предпринимательство деятельности терпят убытки и на грани банкротства. Так меняются правила работы для всех индивидуальных предпринимателей, которые раньше завозили товары из Украины, Белоруссии, России и т.д. Ситуация с мерами карантина их поставила в тески. Государственный таможенный комитет Приднестровья опубликовал информацию для индивидуальных предпринимателей о том, как можно ввезти необходимые товары на территорию Приднестровья в условиях карантина, когда индивидуальных предпринимателей не могут лично выехать за ними в соседние государства. При работе в таких ограничениях индивидуальные предприниматели могут воспользоваться услугами таможенного перевозчика. Он может принимать к перевозке любые товары, получателями которых являются лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Информация о лицензированных таможенных перевозчиках, имеющих право заниматься данным видом деятельности, размещена на официальном сайте Таможенного комитета и представлена в виде только одной организации ООО «Транс-Логистик» г.Бендеры, село Варница пер. Липканский 24, что позволяет сомневаться в свободе действий данной фирмы со стороны государственных органов Приднестровья.

Предприниматели видят, что за три с половиной года правления подконтрольного фирмой «Шериф» Вадима Красносельского упала покупательная способность приднестровского населения более чем в 2 раза, дополнительных рабочих мест создано незначительно. Экономика скатилась на уровень шестилетней давности. Отношения с Россией у руководства Приднестровья ухудшились, отсутствуют их программы по поддержке экономики Приднестровья. Многие считают, что на сегодняшний день все население Приднестровья находится в резервации с высокими, по сравнению с Молдовой и Украиной, ценами на продовольствие и низкими заработными платами. Поэтому оптимизм Председателя Правительства Александра Мартынова не оправдан населением, ситуация на самом деле иная, чем ее показывают местные СМИ: цифры на телеэкранах и реальные ощущения населением не совпадают…