Ivan Babici – Bugetul Transnistriei 2018: Președintele, Guvernul și Consiliul Suprem au lucrat împreună / Бюджет Приднестровья 2018: работали сообща Президент, Правительство и Верховный Совет

În data de 1 ianuarie 2018 va intra în vigoare un nou buget al Transnistriei, care a  devenit rezultatul muncii în comun a executivului și legislativului. Proiectul de lege „cu privire la bugetul republican” a fost introdus de Guvern în Consiliul Suprem la mijlocul lunii noiembrie 2017. Documentul financiar este cel mai important al anului 2018 – social-orientat. Pentru prima dată din ultimii ani, Transnistria va sărbători Anul Nou cu un buget adoptat pentru anul viitor. În timpul săptămânii bugetul a fost aprobat aproape în unanimitate în lectura finală a Consiliul Suprem. Este necesar să amintim că bugetul pentru 2017 a fost adoptat abia în iunie 2017. În 2016 documentul financiar principal a fost adoptat cu greu, iar declarația sa a fost finalizată abia anul trecut, în primăvară. Reamintim că, din anul 2013, în general, Transnistria a trăit fără buget, iar cheltuielile guvernamentale au fost finanțate pe o bază lunară în sumă de 1/12 al costului din anul fiscal precedent. Astfel de situații creează condiții pentru creșterea corupției și a cheltuielilor netransparente.

De asemenea o problemă pentru adoptarea bugetului a devenit situația de la sfârșitul lunii decembrie 2016 – începutul lunii ianuarie anului 2017  din Transnistria, care nu a fost deloc una ușoară. De exemplu, cantitatea de rezerve valutare de la 1 ianuarie, s-a ridicat la minus 34,6 milioane de dolari. Mai mult decât atât, plata obligațiilor guvernamentale privind pensiile, beneficiile și salariile din sectorul public nu a fost realizată din veniturile economiei, ci din aproximativ 1 miliard de ruble transnistrene, care a  fost imprimat în mod ilegal, și care este echivalent cu aproximativ 65 milioane $. La casele de schimb valutar și la bănci nu era valută străină. Cele mai profitabile întreprinderi din sectorul public au lucrat cu consumatorii și furnizorii de materii prime prin intermediari – „firme de paravan”. Adică, a fost creat un sistem pentru spălarea valutei din țară și evitarea impozitării.

Din păcate, cheltuielile Transnistriei sunt de două ori mai mari decât câștigă, dar surse pentru acoperirea deficitului există și aceasta înseamnă că salariile, pensiile și ajutoarele sociale vor fi plătite integral și la timp, ceea ce este foarte important pentru locuitorii Transnistriei. Toate obligațiile sociale în noul an, Guvernul A. Martînov le va efectua în totalitate. Veniturile bugetare în 2018 vor fi de 2 miliarde 430 milioane de ruble. Cheltuielile maxime se așteaptă la 4 miliarde 279 milioane de ruble. Deficitul bugetar proiectat este de 43,2%. Din cheltuielile bugetare, circa 72% din acestea se încadrează în articolele protejate social.

O mare parte din cheltuieli vor fi acordate asistenței medicale – aproximativ 17%, politica socială ocupă 15% din costul total, autoritățile de protecție socială – 13,5%, educația – 8% și 6%, apărarea, administrația publică de stat și administrația publică locală – 5%, fondurile bugetare reprezintă 9,6%. Principala parte a cheltuielilor (mai mult de 2 miliarde de ruble) o formează plățile pentru pensii, care, la fel ca ajutorul social, se vor situa la nivelul acestui an.

„În bugetul pentru 2018, un articol separat este prevăzut pentru plata depozitelor sovietice, montarea și reparația majoră a construcțiilor de locuințe, infrastructura socială a orașelor și satelor. De asemenea, nu vom renunța la beneficii și alte măsuri de sprijin social care vor fi returnate oamenilor: vorbesc despre tarifele de utilitate „înghețate” și gazul liber pentru pensionari ”, a spus Vadim Krasnoselskii.

În 2018, după o activitate analitică serioasă din cadrul Guvernului, în plus față de fondurile financiare existente – al Drumurilor, Ecologic și Acreditar se va adăuga un nou Fond de investiții de capital. Datorită fondurilor sale, care sunt proiectate în valoare de 186 de milioane de ruble, se vor efectua lucrări de reparații și construcții de programe sociale (școli, grădinițe, spitale). Președintele precedent E. Șevchuk a făcut acest lucru din fondurile fondului umanitar, iar acum aceste cheltuieli au fost incluse în buget. Reparația unui număr de facilități este planificată să înceapă în 2018 și să fie finalizată în 2019 și 2020. Programul de investiții  capitale ar trebui să devină un punct de referință în dezvoltarea bugetelor pentru anii următori. De exemplu, în conformitate cu programul de dezvoltare al bazei materiale și tehnice, aceștia doresc să cumpere echipament medical pentru 11 spitale de sănătate. Programul de reparații capitale include 6 școli internat, pentru orfani și copii cu dezabilități, precum și 90 de grădinițe și școli. Programul include 43 de facilități comunale și socio-culturale. De exemplu, se planifică construirea unui departament pediatric al spitalului central din Grigoriopol, amplasarea rețelelor de alimentare cu apă și instalarea turnurilor de apă în sate, reconstrucția și construcția cazanelor cu gaz în instituțiile de învățământ. De asemenea, în cadrul programului a fost inclusă repararea sucursalei infecțioase a ÎS „Spitalul Raional Central din Rîbnița” (3 milioane de ruble.), precum și construirea de instalații de tratare locale în satul Krasnîi Vinogradar din raionul Dubăsari (350 mii de ruble). Fondul va fi finanțat din două surse: vor fi transferate  57,7% (150 mln. ruble) din taxe vamale și va acumula 36,6 milioane de ruble din taxele comunale sociale, destinate pentru achiziționarea de echipamente medicale noi.

În anul viitor vor funcționa și alte programe de stat: „Manualul” privind prevenirea HIV și a tuberculozei, privind imunizarea, îngrijirea oncologică. Însă, în practică, finanțarea acestor programe este de 10-20 de ori mai mică decât necesitățile regiunii transnistrene.

Fonduri au fost, de asemenea, rezervate pentru sprijinirea complexului de recuperare (această asistență a fost promisă timp de trei ani de către Federația Rusă, dar până acum nu există rezultate), precum și subvenții pentru producătorii interni de lapte care urmează să fie reciclat.

O altă inovație a bugetului pentru 2018 a fost programul de executare a ordinelor alegătorilor în valoare de 4.300.000 de ruble. Trebuie remarcat faptul că, din 2008, în Transnistria a intrat în vigoare legea „Cu privire la sancțiunile electorale”. Potrivit legii, finanțarea inclusă în programul de stat (municipal) pentru executarea ordinelor alegătorilor se realizează din resursele bugetului republican (local). Anterior, autoritățile executive au considerat că nu a fost necesară finanțarea ordinelor de alegători, care determină necesitățile fiecărui membru în districtul său, iar fondurile ar trebui să fie utilizate în mod eficient de către autoritățile locale, dar munca bine coordonată a Guvernului și a Consiliului Suprem au schimbat abordarea și a decis împotriva opiniei populației.

Un rol pozitiv ar trebui de asemenea să joace reducerea sarcinii fiscale asupra sectorului real al economiei. Din noul an, ratele impozitului pe venit pentru întreprinderile industriale vor fi reduse cu 20-50%, în funcție de situația din întreprinderea respectivă. Această decizie ar trebui să stimuleze creșterea producției de produse industriale, deoarece, după reducerea sarcinii fiscale, costurile pe unitate de producție vor scădea, ceea ce înseamnă că bunurile produse de companiile transnistrene vor deveni mai competitive la preț. În același timp, după scăderea ratelor impozitului pe profit, venitul bugetar nu va scădea, deoarece atunci când crește producția și baza fiscală va crește. În plus, creșterea volumului de producție va necesita angajarea unui nou personal, iar aceasta este plata unor noi impozite suplimentare la buget și la Fondul unic de asigurări sociale de stat.

În planurile Guvernului pentru anul 2018 este reducerea cu 10-15% a sarcinii fiscale asupra economiei, în primul rând în sectorul industrial. În termen de 3-5 ani, A. Martînov se așteaptă la o creștere economică semnificativă. Anul viitor, creșterea producției industriale este estimată la aproximativ 7%. Pentru atingerea acestui obiectiv, în Transnistria a fost lansat un complex de reforme structurale. Recomandări privind reformarea sistemului de gestiune a finanțelor publice au fost date și de experții companiei ruse de audit, care au analizat sistemul financiar din Transnistria în vară. Se preconizează că, în 2018, execuția bugetului de stat va fi verificată printr-un audit rus independent. Rezultatele auditului vor fi publicate în mass-media. Se așteaptă schimbări în administrația publică,  în afaceri, în finanțarea educației și medicinii. În plus, întreprinderile de stat vor fi reformate, iar procesul bugetar va fi revizuit pentru a-și îmbunătăți eficiența. Ca urmare a reformelor din administrația publică vor fi reduse costurile, va scădea numărul de funcționari publici. Aceasta este reforma noului prim-ministru A. Martînov.

Sarcina Consiliului Suprem și a Guvernului pentru prima jumătate a anului 2018 va fi găsirea mijloacelor pentru indexarea plăților sociale, salariilor angajaților de stat și a pensiilor. Consiliul Suprem consideră că, indiferent de cât de dificil este bugetul, acesta ar trebui să includă nu numai cheltuielile curente, ci și să devină un buget pentru dezvoltare. În ciuda bugetului adoptat, situația economică va rămâne extrem de dificilă în noul an, în care Guvernul trebuie să acorde atenție unor schimbări coordonate ale economiei. Acum, Transnistria trebuie să își diversifice economia; astăzi cea mai mare parte a veniturilor fiscale prevede un pic mai mult de o duzină de companii, o parte semnificativă a veniturilor în valută depinde de activitatea uneia sau a două societăți, precum Centrala Termoelectrică și Uzina Metalurgică. În acest sens, Transnistria este ușor vulnerabilă din exterior, pe baza conjuncturii emergente a piețelor externe. Pentru a schimba situația este nevoie de a înregistra o creștere în sferele economiei, care nu au ocupat încă o pondere mare în PIB-ul total. Cel mai mare potențial are sfera de industrie ușoară, metalurgică – producția de oțel special, extracția și prelucrarea materiei prime, managementul producției de îngrășăminte anorganice, industriile high-tech, inclusiv sectorul IT – tehnologii și inovații, precum și dezvoltarea modernă a tehnologiilor de procesare în complexul agroindustrial pentru a obține produse competitive cu valoare adăugată mai mare. În sistemul complexului agroindustrial, Transnistria este angajată acum, în principal prin cultivarea culturilor tehnice și de cereale. La un moment dat, industria de prelucrare a fost bine dezvoltată pe teritoriul regiunii și este logic să lucrăm în această direcție astăzi, deoarece producția de prelucrare și congelare a legumelor și fructelor este foarte solicitată în F. Rusă și pe piețele externe.

Avantajul produsului agriculturii și al industriei de prelucrare și  dezvoltare a culturilor în creștere este în faptul că au un potențial mai mare de rentabilitate. În plus, acest tip de afacere agricolă oferă o mai mare valoare adăugată, ceea ce înseamnă că bugetul va primi mai multe taxe și  va crește fluxul de valută. În viitor, sectorul agricol ar putea aduce Transnistriei la fel de mult venit ca de la vânzarea de energie electrică în prezent. Cu toate acestea, pentru aceasta este necesar să se investească în agricultură o sumă totală de un miliard de dolari. Acest lucru poate fi hotărât prin atragerea investițiilor rusești pe anumite termene, prin care produsele vor fi livrate în cadrul programului de substituire a importurilor către regiunile din Federația Rusă (Kaluga, Briansk și altele). Cu toate acestea, pentru ca sectorul agricol să se dezvolte, investițiile de numerar străine nu sunt suficiente, anumite activități ar trebui făcute de companiile transnistrene. Rețelele de tranzacționare sunt, în general, interesate de livrări într-un volum mare, pe care o întreprindere transnistreană nu le poate oferi. Prin urmare, agricultorii din regiunea transnistreană trebuie să coopereze și să-și unească eforturile.

Problema nu este numai în sfera agricolă, ci în întreaga economie. Sarcina fiscală ridicată care a existat în Transnistria în ultimii ani a împiedicat întreprinderile să direcționeze suficiente fonduri pentru dezvoltarea, modernizarea și achiziționarea de noi echipamente. Posibilitatea de atragere a resurselor de credit este, de asemenea, minimă, deoarece ratele dobânzilor la credite rămân ridicate. A lua împrumuturi din băncile străine cu o dobândă mai mică, întreprinderile transnistrene nu pot din cauza regiunii nerecunoscute, deoarece aceste împrumuturi sunt de obicei emise sub garanțiile guvernului țării. În aceste condiții, singura cale de ieșire este de a atrage investiții din afacerile străine. Cu toate acestea, pentru că antreprenorii străini să vină, ei trebuie să fie interesați, este nevoie de garanții că în anii următori „regulile jocului” vor rămâne stabile, sarcina fiscală nu va crește, drepturile de proprietate vor fi strict respectate, iar politica vamală stabilă.

Agricultura din Transnistria ar trebui să asigure obiectivul principal – acela de a asigura securitatea alimentară a regiunii. Dezvoltarea producției și a prelucrării produselor agricole ar trebui considerată drept unul dintre domeniile prioritare. Principala sarcină a Guvernului Transnistriei este crearea condițiilor economice favorabile pentru participarea la proiecte de producție și prelucrare a produselor alimentare de înaltă calitate. Pentru a pune în aplicare securitatea alimentară a Transnistriei, este necesar să se dezvolte sectorul zootehnic, pentru a încuraja dezvoltarea întreprinderilor de prelucrare a produselor agricole. În producția vegetală este necesar să se acorde atenție conservării și creșterii fertilității solului. Punerea în aplicare a securității alimentare va contribui la extinderea numărului de producători individuali de produse vegetale și la stimularea producției de produse ecologice. Populația a reacționat la creșterea prețurilor pentru pâine și produse lactate, motivul fiind o creștere a cursului dolarului, dar și necesitatea de a crește prețurile pentru a menține un număr de întreprinderi, deoarece unele dintre ele sunt închise astăzi din cauza lipsei de venituri din activitate.

Guvernul și Consiliul Suprem depun deja eforturi în această direcție, unde au fost pregătite hărți rutiere pentru a sprijini accesul producătorilor transnistreni pe piețele externe și sprijinul pentru exporturi. În ceea ce privește reducerea sarcinii din partea autorităților vamale la vămuirea de bunuri de export, a avut loc o muncă destul de grea: reducerea timpului de vămuire, trecerea treptată la declarația electronică, preferințe pentru eliberarea condiționată și așa-numita antrepozit vamal.

O altă soluție pozitivă, care este foarte importantă pentru întreprinderile orientate spre export, a fost extinderea perioadei de repatriere a câștigurilor de schimb valutar în momentul livrării de bunuri pe teritoriul Federației Ruse. Acum perioada de repatriere este de 365 de zile. Foarte des, agenții ruși sunt invitați să acorde amânare de plată până când vor fi revândute bunurile livrate. În aceste condiții, nu s-a reușit întotdeauna să se plătească la timp, iar întreprinderile din regiunea transnistreană, din motive independente de voința lor, nu se încadrau în termenii repatrierii.

Deși creșterea producției industriale în Transnistria este deja observată astăzi, iar acest lucru poate fi văzut potrivit datelor Serviciului de Statistică al Transnistriei, producția brută a întreprinderilor din complexul industrial în ianuarie-noiembrie a constituit 8.846,3 milioane ruble. Aceasta este cu 12,2% mai mare decât valoarea perioadei de bază din 2016.

În noiembrie, întreprinderile din regiunea transnistreană au produs bunuri în valoare de 1.065,5 milioane de ruble, cu 37,6% mai mult decât în ​​noiembrie 2016. Principalul generator al creșterii economice a fost metalurgia feroasă. Lucrările ritmice ale fabricii metalurgice au asigurat o creștere a volumelor de producție de 1,8 ori pe parcursul a 11 luni, până la 2.495,3 milioane ruble. Industria electrotehnică și cea a construcțiilor de mașini în termeni de valoare a crescut volumul producției cu un sfert la 163,5 milioane ruble și 269,8 milioane de ruble, respectiv. Rezultatele din noiembrie ale activității industriei electrotehnice au înregistrat o creștere de 46,7% față de perioada corespunzătoare din 2016.

În același timp, ingineria de mașini, datorită bazei ridicate de comparație, a înregistrat o scădere de 3,8%. O dinamică pozitivă au înregistrat industria alimentară și industria morăritului, care au crescut volumul producției de 14,3% (până la 1 190, 1 mln. ruble.) și 21,9% ( 110,3 mln. ruble) respectiv, formând un total de 14,7% din indicatorul generalizat. Această creștere se datorează, în mare parte, extinderii producției de produse de cofetărie, de conserve (de 2,1 ori) și de produse lactate (până la 11,4 mii tone). În urma lucrărilor din ianuarie-noiembrie a înregistrat o creștere a producției de băuturi alcoolice: șampanie (de 2,7 ori), băuturi alcoolice tari (1,5 ori), și vin (17,8%). Volumul produselor fabricate în industria ușoară a crescut cu 4,6%. Scăderea volumului de energie electrică furnizată din Transnistria a scos industria de pe pozițiile de lider în structura producției industriale. Conform rezultatelor din 11 luni ale acestui an, producția în industria energiei electrice în termeni valorici a constituit 2 741,7 milioane ruble. (-18.1%).

Analiza activității administrației de la Tiraspol timp de 11 luni, ne-a oferit următoarele cifre în veniturile bugetelor locale de la Tiraspol, care au primit mai mult de 21 de milioane de ruble în luna noiembrie, care este de 1,9 milioane de ruble mai mult decât în ​​noiembrie 2016. Inițial, s-a planificat ca veniturile să ajungă la 18,9 milioane de ruble. În Fondul Teritorial Ecologic au fost transferate 31,5 mii de ruble. Subvențiile de la bugetul republican pentru dezvoltarea industriei rutiere s-au ridicat la peste 935 mii ruble. În general, pentru 11 luni ale acestui an, bugetul local al Tiraspolului a primit 210 de milioane de ruble. Aceasta este cu 9,2 milioane de ruble mai puțin decât anul trecut. Pentru a asigura finanțarea cheltuielilor prioritare sociale ale bugetelor locale din rezervă de transferuri prevăzute de bugetul republican al Transnistriei, în luna noiembrie au fost alocate 3 milioane de ruble transnistrene. Cel mai important lucru este că salariile angajaților instituțiilor și organizațiilor finanțate din fondurile din bugetul de capital au fost plătite integral. Aceste cifre arată că situația din partea veniturilor din Tiraspol scade în comparație cu anii anteriori și acest lucru necesită introducerea unor noi reforme în activitatea autorităților locale.

Începând cu 1 octombrie 2017, în opinia președintelui V. Krasnoselskii, a fost posibilă crearea a 1.595 de noi locuri de muncă, plus 991 de brevete noi în acest sens. Pentru standardele din Transnistria aceasta este o performanță bună. Guvernul nu a mers în 2017 pe drumul de a reduce lucrătorii de stat, nu a optimizat nici o școală, ci dimpotrivă, a optimizat birocrația, unde Ministerul Dezvoltării Economice fuzionase deja cu Ministerul Industriei și Dezvoltării Regionale din Transnistria.

În anul 2017 a avut loc scutirea taxelor de import la acele bunuri care nu sunt produse în Transnistria sau producția lor este mică. Drept urmare, taxele au fost reduse nu numai pentru produsele de tutun, ci și pentru îmbrăcăminte. Taxele de la 15% la 10% pentru produsele din metale prețioase au scăzut. Din lista mărfurilor supuse accizelor, cafeaua a fost exclusă. Întreprinderile transnistrene ar trebui să fie capabile și să știe cum să exporte produse, astfel încât să aducă valută în regiune. Mari dificultăți legate de importul și exportul de mărfuri cu care se confruntă Transnistria este blocada, în cazul în care în mai 2015 Guvernul Ucrainei a impus o interdicție privind importul Transnistriei prin punctele de control a  produselor accizabile – alcool, produse din tutun, produse petroliere. În plus, în 2017, a existat un control comun moldo-ucrainean asupra secției de graniță transnistreano-ucraineană.

„Transnistria, ca și mai înainte, consideră aceste acțiuni drept încercări unilaterale de a controla complet exporturile și importurile noastre, precum și deplasarea cetățenilor peste frontiera nistreană-ucraineană. Și dacă vă dau cifre care, potrivit estimărilor Ministerului Dezvoltării Economice al Republicii, numai pe un control comun la punctul de control „Kuciurgan – Pervomaisk” vom pierde 38 de milioane de $, sau 6% din PIB în fiecare an. În Transnistria trăiesc aproximativ 150 de mii de ucraineni etnici, 80 de mii de cetățeni ai Ucrainei. Ucraina este o țară garantă în soluționarea conflictului moldo-transnistrean, un mediator în formatul “5 + 2”, o țară de observator în cadrul Comisiei comune de control”, a declarat președintele.

Domeniu de lucru pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a afacerilor în Transnistria pentru anul 2018 mai există. Implementarea acestora așteaptă să reducă sarcina administrativă a afacerilor anunțată de Guvern, lucrările se desfășoară pe baza proiectului noului Cod Fiscal. Dar, din păcate, astăzi o mulțime de întreprinderi se sustrag de la plata impozitelor. În plus, există mai multe probleme de control financiar în Transnistria, în cazul în care cel mai important este lipsa conceptelor de control financiar, fără de care este imposibil de a realiza transparența în fluxul de fonduri în buget.

Parlamentul și Guvernul Transnistriei trebuie să înțeleagă că garantarea supraviețuirii și dezvoltării acestora este aplicarea abordării sistemice și a realizării faptului că toate reformele economice ar trebui să fie realizate pentru oameni și nu de dragul reformei.

 

 

Первого января 2018 года в силу вступит новый бюджет Приднестровья, который стал результатом совместной работы исполнительной  и  законодательной ветвей власти. Проект закона «О республиканском бюджете» был внесен Правительством в Верховный Совет в середине ноября 2017 года. Главный финансовый документ 2018 – социально-ориентированный. Впервые за несколько лет Приднестровье встретит Новый Год с принятым новым «Бюджетов 2018». На неделе его в окончательном чтении почти единогласно утвердил Верховный Совет. Нужно вспомнить, что бюджет на 2017 год был принят лишь в июне 2017 года.  В 2016-м основной финансовый документ принимался тяжело, а его утверждение завершилось лишь прошлогодней весной. Напомним, что в 2013 Приднестровье вообще жила без бюджета, а госрасходы ежемесячно финансировались в размере 1/12 к расходам предыдущего финансового года. Такие ситуации создают условия для роста коррупции и непрозрачного расходования средств.

Так же трудностями для принятия бюджета стали обстоятельства, когда на конец декабря 2016 — начало января 2017 ситуация в Приднестровье была не из простых. Например, величина золотовалютных резервов страны по состоянию на 1 января составила минус 34,6 миллионов долларов США. Более того, выплаты государственных обязательств по пенсиям, пособиям и зарплатам бюджетников производились не за счет поступлений из экономики, а за счет “печатного станка, где незаконно было напечатано порядка 1 миллиарда приднестровских рублей, что в эквиваленте составляет приблизительно 65 миллионов долларов США. В обменных пунктах и банках не было иностранной валюты. Большинство особо прибыльных предприятий госсектора работали с потребителем и поставщиками сырья через посредников — «фирмы-прокладки». То есть была создана система по вымыванию валюты из страны и уходу от налогов.

К сожалению, тратит Приднестровье два раза больше денег, чем зарабатывает, но источники покрытия дефицита – есть и это значит – зарплаты, пенсии, пособия будут выплачивать в полном объеме и вовремя, что очень важно для жителей Приднестровья, все социальные обязательства в новом году Правительство А.Мартынова выполнит в полном объеме. Доходы бюджета в 2018 году составят 2 млрд 430 млн руб. Предельный размер расходов ожидается в размере 4 млрд 279 млн рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета составит 43,2%. Из расходов бюджета около 72% из них приходится на социально защищенные статьи.

Большая часть расходов уйдет на здравоохранение – около 17%, социальная политика занимает в общей доле затрат  15%, правоохранительная деятельность – 13,5%, образование – 8% и 6%, оборона, государственное управление и местное самоуправление – 5%, на целевые бюджетные фонды приходится 9,6%. Основная часть расходов (более 2 млрд рублей) ЕГФСС составляют выплаты пенсий, которые как и пособия будут на уровне нынешнего года.

«В бюджете на 2018 год отдельной статьей предусмотрены средства на выплату советских вкладов, возведение и капитальный ремонт объектов жилищного строительства, социальной инфраструктуры городов и сёл. Также мы не собираемся отказываться от возвращенных людям льгот и иных мер социальной поддержки: говорю про “замороженные” коммунальные тарифы и бесплатный газ для пенсионеров», – сказал Вадим Красносельский.

В 2018 году после серьёзной аналитической работы в Правительстве в дополнение к уже действующим целевым фондам – Дорожному, Экологическому и Паевому – добавится ещё один новый – Фонд капитальных вложений. За счёт его средств, которые прогнозируются в сумме 186 млн руб., будут проводиться ремонт и строительство социальных объектов по конкретным программам (школ, детских садов, больниц). Прошлый Президент Е.Шевчук это делал из средств гуманитарного фонда, а сейчас эти расходы заложили в бюджет. Ремонт ряда объектов планируется начать в 2018, а завершить – в 2019 и 2020 годах. Программа капитальных вложений должна стать ориентиром при разработке бюджетов на последующие годы, чтобы не получились долгострои. Например, по программе развития материально-технической базы хотят приобрести медицинское оборудование  для 11 учреждений здравоохранения. Программа капитального ремонта включает 6  интернатов, в том числе для сирот и слабослышащих детей, а также 90 детских садов и школ. В программу включены 43 коммунальных и социально-культурных объекта. Так, например, планируется строительство здания педиатрического отделения Григориопольской центральной больницы, прокладка сетей водоснабжения и монтаж водонапорных башен в сёлах, реконструкция и строительство газовых котельных в образовательных учреждениях.  Так же в программу включили ремонт инфекционного  отделения  ГУ «Рыбницкая ЦРБ» (3 млн руб.), а также строительство локальных очистных сооружений в селе Красный Виноградарь Дубоссарского района  (350 тыс. руб.). Фонд будет наполняться из двух источников: в него поступят  57,7% (150 млн руб.) таможенных пошлин, кроме того, в фонде будет аккумулироваться целевая часть единого социального налога – 36,6 млн руб., предназначенная для закупки нового медицинского оборудования.

В следующем году будут работать и другие госпрограммы: «Учебник», по профилактике  ВИЧ и туберкулеза, по иммунизации, онкологической помощи. Но по практике финансирование данных программ составляет в 10-20 раз меньше от потребностей Приднестровского региона.

Зарезервированы средства и на поддержку мелиоративного комплекса (данную помощь уже на протяжении трех лет обещает помочь российская федерация, но результатов пока нет), а также на финансирование дотаций отечественным производителям молока, сдающим его на переработку.

Еще одним новшеством бюджета на 2018 год стала программа исполнения наказов избирателей – в размере 4 300 000 руб. Отметим, что с 2008 года в Приднестровье действует закон «О наказах избирателей». Согласно ему финансирование,  включенное в государственную (муниципальную) программу исполнения наказов избирателей, осуществляется из средств республиканского (местного) бюджета. Ранее органы исполнительной власти считали, что нет необходимости в финансировании наказов избирателей, где нужды определяет каждый депутат на своем округе, так как средства должны рационально использоваться органами местного управления, но слаженная работа Правительства и Парламента изменила подход и приняли решение вопреки мнению населения.

Положительную роль должно сыграть и снижение налоговой нагрузки на реальный сектор экономики. С нового года ставки по налогу на доходы для промпредприятий будут снижены на 20-50% в зависимости от ситуации в той или иной отрасли. Это решение должно подстегнуть рост объёмов выпуска промышленной продукции, так как после снижения налоговой нагрузки уменьшатся и издержки на единицу продукции, а значит, товары, выпускаемые приднестровскими компаниями, станут более конкурентоспособными по цене.  При этом, вслед за снижением ставок налога на доходы организаций вовсе не обязательно последует падение доходов бюджета, ведь при росте производства увеличится и налогооблагаемая база. Кроме того, наращивание объёмов выпуска продукции потребует найма новых сотрудников, а это уплата дополнительных зарплатных налогов в бюджет и Единый государственный фонд социального страхования.

В планах Правительства на 2018 года снизить 10-15% налоговую нагрузку на экономику, прежде всего, в промышленном секторе. В пределах 3-5 лет А.Мартынов ожидает существенного экономического роста. Уже  в следующем году рост промышленного производства прогнозируется в пределах 7%. Чтобы достичь этой цели, в Приднестровье запустили комплекс структурных реформ. Свои рекомендации по реформированию системы управления государственными финансами дали и эксперты российской аудиторской компании, которые летом проанализировали финансовую систему в Приднестровье. Планируется, что в 2018 году исполнение государственного бюджета будет проверяться независимым российским аудитом. Результаты проверки будут публиковаться в СМИ. Изменения ожидаются в государственном управлении, условиях ведения бизнеса, финансировании образования и медицины. Кроме того,  будут переформатированы госпредприятия, а также пересмотрен бюджетный процесс в целях повышения его эффективности. В результате реформ будут сокращены расходы на госуправление, количество чиновников снизится, при этом подходы к оплате труда специалистов-управленцев станут рыночными, определяет новые реформы премьер-министр Александр Мартынов. 

Задачей Верховного Совета и Правительства на первое полугодие 2018 года станет изыскание средств для индексации социальных выплат – зарплат бюджетников и пенсий. В Верховном Совете считают, что вне зависимости от того, насколько сложным будет бюджет, он должен включать не только текущие расходы, но и стать бюджетом развития.

Несмотря на принятый бюджет экономическая ситуация будет оставаться крайне сложной в новом году, где Правительству необходимо обратить внимание на ряд координальных изменений в экономике.  Сейчас Приднестровью нужна диверсификация экономики, сегодня основную долю налоговых доходов бюджета обеспечивает немногим более десятка предприятий, при этом значительная часть валютных поступлений зависит от работы одного-двух предприятий: «Молдавской ГРЭС» и ММЗ. В связи с этим Приднестровье легко уязвимы извне, исходя из складывающейся конъюнктуры на внешних рынках. Для изменения ситуации необходим рост в сферах экономики, которые пока не занимают значительной доли в общей структуре ВВП. Наибольшим потенциалом, обладают сфера лёгкой промышленности, металлургии в сфере производства спецсталей, добыча и переработка кремнезёмного сырья, организация производства сложных  неорганических  удобрений, технологических участков «отвёрточной» сборки, высокотехнологичные отрасли, в том числе сектор IT-технологий и инноваций, а также развитие современных перерабатывающих технологий в агропромышленном  комплексе с целью получения конкурентной продукции с более высокой добавленной стоимостью. В системе аграрно-промышленного комплекса Приднестровье сейчас занимается, в основном выращиванием технических и зерновых культур. В своё время на территории региона была хорошо развита перерабатывающая промышленность и есть смысл работать в этом направлении сегодня, т. к. продукция переработки и заморозки овощей и фруктов весьма востребована в России и на внешних рынках.

Преимущество плодоовощного земледелия и развития перерабатывающей промышленности перед выращиванием зерновых культур заключается в потенциально большей рентабельности, несмотря на более ощутимые затраты. Кроме того, этот вид аграрного бизнеса даёт большую добавленную стоимость, а значит, в бюджет будет поступать больше налогов, а также увеличится приток валюты. В перспективе сельскохозяйственная сфера могла бы приносить Приднестровью столько же валюты, сколько поступает сегодня благодаря продаже электричества. Однако для этого необходимо инвестировать в АПК значительные средства на уровне проектных инвестиций на общую сумму в миллиард долларов. Выходом могло бы стать привлечение российских инвестиций на условиях, что затем выращенная и переработанная продукция будет поставляться по программе импортозамещения в регионы РФ (Калужская, Брянская и другие). Однако для того чтобы сельскохозяйственный сектор развивался, одних иностранных денежных вливаний недостаточно, определенную работу должны провести и приднестровские компании. Торговые сети, как правило, заинтересованы в крупных оптовых поставках в таком объёме, который одно предприятие Приднестровья не способно обеспечить. Поэтому приднестровским аграриям необходимо кооперироваться и объединять усилия

Проблема не только сельскохозяйственной сферы, но и всей экономики в целом. Действовавшая в Приднестровье в последние годы высокая налоговая нагрузка не позволяла предприятиям направлять достаточно средств на развитие, модернизацию и закупку нового оборудования. Возможность привлечения кредитных ресурсов тоже минимальна, так как ставки по займам остаются высокими. А брать кредиты в иностранных банках под меньший процент Приднестровские предприятия не могут из-за непризнанности региона, так как такие кредиты обычно выдаются под гарантии правительства страны. В этих условиях практически единственным выходом является привлечение инвестиций со стороны иностранного бизнеса. Однако для этого зарубежных предпринимателей надо заинтересовать, нужны гарантии, что в ближайшие годы «правила игры» будут стабильными, не будет увеличиваться налоговая нагрузка, права собственности будут неукоснительно соблюдаться, а таможенная политика стабильная.

Сельское хозяйство Приднестровья должно обеспечить главную цель – это  обеспечить продовольственную безопасность. Развитие производства и переработка сельскохозяйственной продукции должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений. Ключевой задачей Правительства Приднестровья является создание благоприятных экономических условий для участия в проектах по производству и переработки продовольственных товаров высокого качества. Для осуществления продовольственной безопасности Приднестровья  необходимо развивать отрасль животноводства, поощрять развитие предприятий, перерабатывающих продукцию сельского хозяйства. При производстве продукции растениеводства необходимо уделять внимание сохранению и увеличению почвенного плодородия. Осуществлению продовольственной безопасности будет способствовать расширению числа индивидуальных производителей при производстве овощной продукции и стимулирование производства экологически чистой продукции. Остро население отреагировало на повышение цен на хлеб и молочные продукты, где причина – это изменение курса доллара, а также необходимость поднятия цен с целью сохранения предприятий, поскольку некоторые из них на сегодняшний день закрываются по причине отсутствия дохода от деятельности.

Правительство и Верховный Совет уже предпринимают усилия на этом направлении, где были подготовлены дорожные карты, направленные на поддержку доступа приднестровских производителей на зарубежные рынки и поддержку экспорта.  Что касается снижения нагрузки со стороны таможенных органов при таможенном оформлении экспорта товаров предприятий, проведена достаточно большая работа: сокращение времени таможенного оформления, постепенный переход на электронное декларирование, преференции по условному  выпуску и по так называемому таможенному складированию, по сопровождению, где произошла модернизация работы Государственного таможенного комитета.

Ещё одним положительным решением, которое весьма важно для экспортоориентированных предприятий, стало продление сроков репатриации валютной выручки при поставках товаров на территорию РФ. Теперь срок репатриации составляет 365 дней. Очень часто российские контрагенты просят предоставить отсрочку платежа до тех пор, пока не перепродадут поставленный   товар. В этих условиях они не всегда успевали рассчитываться вовремя, и приднестровские предприятия по независящим от них причинам  не укладывались в сроки репатриации.

И хотя рост промышленного производства в Приднестровье отмечается уже сегодня и это можно увидеть согласно данным Государственной службы статистики Приднестровья, валовой выпуск предприятий индустриального комплекса в январе-ноябре составил 8 846,3 млн руб. Это на 12,2% выше значения базисного периода 2016 года.

В ноябре приднестровскими предприятиями было выпущено продукции на сумму 1 065,5 млн руб., что на 37,6% выше показателей ноября 2016-го. Основным генератором роста экономики стала чёрная металлургия. Ритмичная работа Молдавского металлургического завода в текущем году обеспечила по итогам 11 месяцев увеличение объёмов производства в 1,8 раза до 2 495,3 млн руб. Электротехническая и машиностроительная промышленности в стоимостном выражении на четверть нарастили объёмы производства до 163,5 млн руб. и 269,8 млн руб. соответственно. Ноябрьские результаты деятельности электротехнической отрасли отразили прирост на 46,7% к соответствующему периоду 2016 года. В то же время машиностроение ввиду высокой базы сравнения показало спад на 3,8%. В перерабатывающих отраслях также отмечалась повышательная динамика: организации пищевой и мукомольно-крупяной промышленности увеличили объёмы производства на 14,3% (до 1 190,1 млн руб.) и 21,9% (до 110,3 млн руб.) соответственно, сформировав в совокупности 14,7% обобщающего показателя. Данный рост в большей степени обусловлен расширением товарного выпуска кондитерских изделий, консервной (в 2,1 раза) и молочной (до 11,4 тыс. тонн) продукции. По итогам работы в январе-ноябре зафиксирован рост выработки алкогольной продукции: шампанского (в 2,7 раза), крепких алкогольных напитков (в 1,5 раза) и вин (+17,8 %). Объём произведённой продукции в лёгкой промышленности возрос на 4,6%. Уменьшение объёма отпускаемой за пределы Приднестровья электроэнергии сместило отрасль с лидирующих позиций в структуре промышленного производства. По итогам 11 месяцев текущего года выработка в электроэнергетике в стоимостном выражении составила 2 741,7 млн руб. (-18,1%).

Например, анализируя работу Тираспольской администрации за 11 месяцев, можно привести следующие цифры в доходную часть местного бюджета Тирасполя в ноябре поступило более 21 млн рублей, что на 1,9 млн рублей больше, чем за ноябрь 2016 года. Изначально планировалось, что доходы составят 18,9 млн рублей. В территориальный целевой экологический фонд перечислено 31,5 тысяч рублей. Субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли составили более 935 тысяч рублей. В целом за 11 месяцев этого года местный бюджет Тирасполя получил 210 миллионов рублей. Это на 9,2 млн рублей меньше, чем в прошлом году. Для обеспечения финансирования первоочередных социально защищенных расходов местных бюджетов из резерва трансфертов предусмотренного республиканским бюджетом Приднестровья, в ноябре выделено 3 млн. рублей. Самое важное, что заработная плата работникам учреждений и организаций, финансируемых за счёт средств столичного бюджета, выплачена в полном размере. Данные цифры показывают, что ситуация в доходной части Тирасполя уменьшается по сравнению с прошлыми годами  и это требует внедрение новых реформ в работу местных органов власти.

По состоянию на 1 октября 2017 года, по словам Президента В.Красносельского, удалось создать новых 1595 рабочих мест, плюс к этому выдан 991 новый патент. По меркам Приднестровья это хорошие показатели. Правительство не пошло в 2017 году по пути сокращения рабочих государственных предприятий, не оптимизировали ни одну школу, а наоборот, будут оптимизировать чиновничий аппарат, где уже произошло объединения Министерства экономического развития с Министерством промышленности и регионального развития Приднестровья.

В 2017 году обнулить ввозные пошлины на те товары, которые в Приднестровье не производятся либо же их производство мало. В результате были уменьшены пошлины не только на табачные изделия, но и на предметы одежды. С 15% до 10% снизилась пошлина на изделия из драгоценных металлов. Из перечня подакцизных товаров был исключен кофе. Приднестровские предприятия должны уметь и знать как экспортировать продукцию, тем самым привозить в регион валюту. Большие трудности связанные с импортом и экспортом товаров Приднестровье испытывает из-за блокады, где в мае 2015 года правительство Украины ввело запрет на ввоз в Приднестровье через свои пункты пропуска всех подакцизных товаров — этиловый спирт, табачные изделия, нефтепродукты. Ко всему прочему, в 2017-м появился совместный молдо-украинский контроль на приднестровско-украинском участке границы.

«Приднестровье, как и прежде, расценивает эти действия как односторонние, как попытки полностью контролировать наш экспорт и импорт, а также передвижение граждан через приднестровско-украинскую границу. А если приводить цифры, то, по подсчетам Министерства экономического развития республики, только от совместного контроля на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» мы теряем ежегодно 38 миллионов долларов США, или 6% ВВП. В Приднестровье  проживают порядка 150 тысяч этнических украинцев, 80 тысяч граждан Украины. Украина это страна-гарант в урегулировании молдо-приднестровского конфликта, страна-посредник в формате «5+2», страна-наблюдатель в Объединенной контрольной комиссии», – констатировал президент.

Поле для работы над улучшением условий ведения предпринимательской деятельности в Приднестровье на 2018 год ещё есть. Реализации ожидает анонсированное Правительством сокращение административной нагрузки на бизнес, ведется работа над проектом нового Налогового кодекса и по другим направлениям. Но к сожалению, сегодня очень много предприятий уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, можно выделить несколько проблем финансового контроля в Приднестровье, где самая главная – это отсутствие концепции финансового контроля без которой нельзя добиться прозрачности в поступлении средств в бюджет.

Парламент и Правительство Приднестровья должно понимать, что гарантия их выживания и развития является применение системного подхода и осознание того, что все реформы в сфере экономики должны осуществляться для людей, а не ради реформ.