Ivan Babici: Alexandr Martînov consideră anul 2019 – anul dezvoltării. Raportul guvernamental întârziat și deficitul bugetar al anului 2020 / Александр Мартынов считает 2019 год – годом развития. Запоздалый отчет Правительства и дефицит бюджета 2020 года

În Transnistria, raportul premierului cu privire la lucrările din ultimul an este contabilizat în mod sistematic în lunile iunie-iulie. Este destul de incomod, întrucât timp de șase luni din noul an toată lumea privește înainte, iar raportul pentru ultimul an și multe puncte din acesta nu mai sunt relevante. Majoritatea au uitat deja ce s-a întâmplat anul trecut și este posibil ca aceste informații să nu fie utile pentru rezumarea și planificarea lucrărilor pentru anul următor. Ar fi mult mai util ca guvernul să facă un raport în ianuarie-februarie, mai ales că teritoriul și populația Transnistriei nu este mare, ceea ce face posibilă colectarea rapidă a tuturor datelor statistice necesare și analizarea acestora.     

Despre ce s-a reușit de obținut în anul 2019 și în ce direcții, Alexandr Martînov a prezentat în discursul său către deputații Sovietului Suprem din Transnistria în data de 24 iunie. În ceea ce privește dezvoltarea economică a Transnistriei, premierul consideră că anul următor a fost anul dezvoltării Transnistriei: a avut loc o creștere economică, o creștere a investițiilor (s-a ridicat la aproximativ 30%), s-au creat locuri de muncă suplimentare, iar salariile au crescut. Această dezvoltare a avut loc și datorită contribuției guvernului Transnistriei prin utilizarea unei politici monetare, tarifare și vamale mai echilibrate, mai adecvate, care permite întreprinderilor transnistrene să avanseze. 2019 a fost al doilea an al implementării programului Fondului de investiții de capital.

Împreună cu Sovietul Suprem a fost realizată o reformă a sistemului de impozitare pentru antreprenorii individuali. Acest lucru a avut un efect pozitiv – antreprenoriatul a început să se dezvolte în Transnistria. Guvernul consideră că indicatorii s-au îmbunătățit, dar nimeni nu analizează părerile antreprenorilor înșiși. Este important să se simtă cum reforma a îmbunătățit sau a înrăutățit viața antreprenorilor.

În 2019, guvernul a continuat reforma administrativă. Autoritățile executive trec treptat către „proiectele pilot”. Esența lor constă în reducerea numărului de personal și o mărire a salariilor prin creșterea productivității muncii. În acest moment, 11 organe executive ale puterii de stat din Transnistria au trecut deja la „proiectul pilot” pentru salarizare. Această metodă afectează reducerea populației și crește volumul de muncă asupra personalului ministerelor și departamentelor, ceea ce va duce la neîndeplinirea tuturor funcțiilor în mod eficient și la timp.

Anul trecut, guvernul Transnistriei a introdus un set de măsuri care au contribuit la transparența financiară și la reducerea ponderii sectorului din umbră în economie și la îmbunătățirea legislației fiscale. Alexandr Martînov a prezentat datele obținute în economie ca urmare a măsurilor luate de guvern. De exemplu, creșterea PIB-ului a fost de 2%, producția industrială a crescut cu 11% (excluzând UMM) față de 2018, iar investițiile în economie au crescut de 1,3 ori.

În 2019 a fost lansat un nou instrument – subvenționarea diferenței inter-tarifare, datorită căreia a fost posibilă susținerea atât a serviciilor comunale, cât și a populație. În același timp, a fost asigurată soluția a două sarcini: consolidarea infrastructurii comunale și renovarea echipamentelor infrastructurii; a fost acordată asistență populației, deoarece tarifele la utilități nu au crescut, ceea ce a avut un efect benefic asupra stării de spirit a populației. Vorbim despre subvenționarea diferenței inter-tarifare (45,3 milioane de ruble în 2019), care se formează între valoarea reală a bunurilor naturale și prețul plătit de populație pentru acestea. Astfel, tarifele pentru utilități au fost apropiate de o justificare economică, dar în același timp nu au crescut pentru populație.

Activitatea Fondului de Dezvoltare Antreprenorială a înregistrat o direcție pozitivă. Pentru prima dată, a fost lansată o școală de afaceri în detrimentul bugetului Transnistriei cu ajutorul Camerei de Comerț și Industrie din Transnistria, în care au fost instruite 272 de persoane. În ultimul an, implementarea foilor de parcurs a continuat să îmbunătățească activitățile antreprenorilor și să sprijine accesul producătorilor transnistreni pe piețele externe. A început să funcționeze Consiliul pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din cadrul guvernului, unde au fost ridicate și soluționate problemele de actualitate ale comunității de afaceri.

Anul trecut a fost realizată o reformă a sistemului de impozitare pentru antreprenorii individuali, care a dus la o creștere a numărului de antreprenori și o creștere a plăților de impozite față de anul 2018.

În anul precedent, prin eforturile comune ale guvernului și ale parlamentului Transnistriei au fost adoptate o serie de proiecte de legi privind ajustarea sarcinii fiscale pentru entitățile economice. În special, au fost reduse impozitele:

– pentru întreprinderile din sectorul locuințelor și serviciilor comunale atunci când se alocă fondurile eliberate pentru implementarea programelor de investiții;

– pentru organizațiile din industria ușoară, care realizează o creștere a salariilor pentru angajați;

– pentru organizațiile care efectuează lucrări de inginerie hidraulică;

– pentru anumite tipuri de industrii, cu scopul de a stimula deschiderea de noi tipuri de producție, care la momentul de față sunt absente pe teritoriul Transnistriei;

– pentru persoanele juridice care desfășoară activități în gestionarea clădirilor rezidențiale cu mai multe apartamente.

Este posibil ca rezerva financiară creată în 2019 să contribuie la combaterea amenințărilor de astăzi cauzate de infecția cu coronavirus.

Din octombrie 2020, este prevăzut ca pentru persoanele juridice să se introducă un sistem de raportare electronică financiară, fiscală și statistică. Produsul software a fost dezvoltat împreună cu specialiștii de la  „Agroprombank”. Trebuie mențiun faptul că participarea „Agroprombank” nu este întâmplătoare, această structură va controla un număr mare de tranzacții și operațiuni financiare efectuate de agenții economici din Transnistria.

În 2019 cu scopul de a atrage investiții, a crea locuri de muncă și pentru a populariza legislația privind investițiile, o misiune de oameni de afaceri formată din 50 de companii italiene a fost invitată pe teritoriul Transnistriei. De asemenea, a avut loc Forumul Economic Internațional de Investiții din Transnistria. S-a continuat interacțiunea cu Consiliul pentru dezvoltarea comerțului exterior al Federației Ruse, se implementează proiectul „Casa de comerț din Transnistria”, în cadrul căruia este organizată o expoziție permanentă de produse și mărfuri ale producătorilor transnistreni. Pe parcursul anului 2019 au fost elaborate peste 30 de proiecte de investiții. A fost încheiat un acord de investiții pentru proiectul „Reciclarea deșeurilor de producție metalurgică”, echipamentul a fost deja pus în funcțiune, producția a început. În total, au fost încheiate patru acorduri de investiții pentru o valoare totală de 5,8 milioane de euro. Încă două acorduri de investiții sunt pregătite pentru semnare.

Vorbind despre atragerea de capital din afară, atunci putem afirma dinamica scăzută a acestei direcții, cauzate de cerința deponenților de a oferi garanții bancare a unui sistem bancar al statelor recunoscute. În această direcție, există o problemă în atragerea investițiilor din cauza lipsei recunoașterii Transnistriei.

În 2019 a fost consolidat sectorul întreprinderilor de stat, în mare parte datorită activităților Companiei de Management de Stat. Către Compania de Management de Stat, au fost transferate 10 organizații în care blocul de acțiuni este deținut integral de stat. Pe baza datelor rezumate privind rezultatele activităților lor pentru anul 2019 (în comparație cu anul 2018), s-au obținut următoarele rezultate:

            1) producția totală a crescut cu 17%;

            2) veniturile din vânzări în 2019 au crescut cu 35%;

            3) profitul net a fost de 10,3 milioane de ruble.

Președintele guvernului acordă o atenție deosebită activității „Uzinei Metalurgice Moldovenești”. Volumul producției de UMM în ultimul an a scăzut cu 27,8% față de 2018. Această cifră a fost influențată de sancțiunile impuse. Pentru a îmbunătăți rezultatele financiare și economice, a fost elaborat și pus în aplicare un plan cuprinzător de măsuri anti-criză.

2019 a devenit anul continuării lucrărilor în cadrul reformei administrative, în special în direcția digitalizării. Astfel, anul trecut, pe Portalul serviciilor publice au fost înregistrați 2.063 de utilizatori, dintre care 1.977 erau persoane fizice și 86 de persoane juridice. La 31 decembrie 2019, numărul total de utilizatori înregistrați pe Portalul serviciilor publice a fost de 3.630 de utilizatori. Traficul mediu al Portalului în 2019 este de 480 de utilizatori pe zi. Este planificat transferul a 20 de servicii guvernamentale într-o formă digitală. Lista acestora a fost formată pe baza analizei cererii de servicii din partea solicitanților. Din noiembrie 2020, se planifică lansarea unui sistem de înregistrare a raportării financiare, fiscale și statistice în formă electronică, fără utilizarea mijloacelor de hârtie.

La momentul actual, toate departamentele guvernamentale din Transnistria sunt conectate la portalul de gestiune interdepartamentală a documentelor electronice și îl utilizează pentru schimbul de date. Pentru a reglementa legal utilizarea semnăturilor electronice în cadrul furnizării de servicii publice, Guvernul a adoptat o rezoluție privind tipurile de semnături electronice, a căror utilizare este permisă atunci când se solicită servicii publice, care definește specificul utilizării semnăturilor electronice simple sau îmbunătățite. Primul centru de certificare din Transnistria, deținut de „Agroprombank”, a trecut procedura de acreditare la Serviciul de comunicații de stat. Acesta poate elibera certificate calificate de semnătură electronică către organele guvernamentale, cetățeni și persoane juridice. La sfârșitul anului 2019, specialiștii „Agroprombank”, care aparține de Holdingul „Sherif”, au pregătit un program special care permite autorităților să folosească o semnătură electronică. Este planificat ca în 2020 Transnistria să treacă complet la gestionarea electronică a documentelor.

În 2019, a fost adoptat un set de măsuri pentru creșterea transparenței financiare și reducerea ponderii sectorului din umbră în economie. Punerea în aplicare a acestor măsuri s-a concentrat în principal pe direcțiile precum: interacțiunea cu organele ministerului afacerilor interne – impozite suplimentare, sancțiuni financiare și amenzi administrative, care au fost percepute în valoare de 7,5 milioane de ruble; cu BRT: taxe suplimentare, sancțiuni financiare și amenzi administrative în valoare de 3,6 milioane de ruble. A fost inițiat un dosar penal.

Toate demersurile făcute au permis să se discute despre o creștere a veniturilor la bugetul Transnistriei. Anul trecut veniturile la buget au crescut cu 6% mai mult decât în 2018. Veniturile fiscale au fost majorate cu 8%. În același timp, indicatorul sarcinii fiscale pe economie rămâne stabil – aproximativ 28% din PIB, ceea ce corespunde indicatorilor țărilor cu economii în curs de dezvoltare.

„Astfel, creșterea veniturilor fiscale ale bugetului în 2019 a fost asigurată în principal din cauza creșterii și extinderii bazei de impozitare, și nu din cauza creșterii sarcinii fiscale, care la rândul său este un stimul puternic pentru dezvoltarea economiei. Chiar și în condiții extrem de dificile asociate cu deficitul bugetului de stat, nu am mers la majorarea impozitelor și, așa cum arată practica, nu am greșit”, a declarat premierul.

În general, deputații Sovietului Suprem au fost mulțumiți de activitatea guvernului din 2019. Însă, s-au acumulat multe întrebări pentru șeful guvernului și șefii de ministere. De exemplu, Petr Pasat a specificat: ce face guvernul pentru a crea noi locuri de muncă, deoarece este problematic să găsești un loc de muncă în raionul Dubăsari. Alexandr Martînov a menționat: în urma rezultatelor a trei ani și jumătate, putem vorbi despre crearea a 5,5 mii de noi locuri de muncă. Există aproape 3,5 mii de locuri de muncă vacante pe piața muncii – lucrători sunt necesari în toate domeniile și sectoarele economiei. Însă, în baza întrebării deputatului P. Pasat, putem concluziona că populația din Dubăsari nu simte aceste locurile de muncă create.

Președintele parlamentului, A. Korshunov, a menționat că dezbaterea „soft” nu implică nici o sancțiune, ci se concentrează asupra acestor puncte pentru a lua decizii în viitor, fie mai rapid, fie mai eficient. „Suntem o singură echipă – o echipă de autorități de stat. Am reușit să rezolvăm mult în 2019, dar există încă întrebări deschise. Înțelegem că lucrăm constructiv pentru a ne dezvolta starea. Ușile Sovietului Suprem sunt întotdeauna deschise pentru dialog”, a subliniat Alexandr Korshunov.

Sovietul Suprem al Transnistriei a adoptat un proiect de rezoluție privind raportul privind activitatea guvernului pentru anul 2019. Însă, populația a dorit ca lecțiile învățate de anul trecut să ajute la îmbunătățirea vieții oamenilor obișnuiți în anul 2020. Nu mi-ar plăcea ca guvernul după un an, când se va raporta pentru activitatea din 2020, să ascundă eșecurile din cauza infecției cu coronavirus.

Mass-media oficială din Transnistria scrie frumos despre succesul autorităților din 2019, dar trebuie de citit o mulțime de materiale „printre linii”. De exemplu, experții sunt alarmați de știrile din presa locală, care spun că alte două întreprinderi sunt transferate către administrația de stat. Sistemul dezvoltat în Transnistria nu permite realizarea unui control public transparent asupra organismelor de stat, astfel încât să nu existe fraudă și furt de fonduri bugetare. Așadar, la inițiativa guvernului, întreprinderea unitară de stat „Asociația industrială și de producție” și întreprinderea unitară de stat „Institutul de proiectare Pridnestrovskiy” au fost supuse procedurii de deznaționalizare și au fost transformate în societăți pe acțiuni deschise. Acum acestea vor fi preluate sub control de către Compania de Management de Stat, care a fost atrasă de guvern pentru a scoate o serie de întreprinderi din sectorul public din criza financiară. Experții au desfășurat lucrări similare în legătură cu Fabrica de Brutărie din Bender, Fabrica de Brutărie din Rîbnița, Odema în numele lui V. Soloviev, Tirnistrom, Uzina de Conserve din Camenca, etc. De mai bine de doi ani la rând, specialiștii Companiei de Management de Stat (CMS) analizează o serie de întreprinderi din sectorul public. În 2020, CMS a studiat starea de lucruri la  „Tirasteploenergo” și la întreprinderea unitară de stat „Aprovizionare cu apă și canalizare” și a pregătit, de asemenea, recomandări pentru îmbunătățirea activităților lor financiare și economice. Următoarea pe linie este întreprinderea unitară de stat „Rețele de distribuție electrică unificate”. În curând se pregătește transferul documentelor Fabricii „Pâinea din Bender” la adresa CMS.

Acest format de activitate al CMS face posibilă fundamentarea activității întreprinderilor de stat, care aparțin oamenilor din Transnistria, trecând treptat la proprietatea privată. De asemenea, CMS poate reglementa procesul de vânzare a unui obiect „deținătorilor de drept” și, cel mai adesea, deținătorii sunt legați de Holdingul „Sherif”.

Din păcate, întreprinzătorii mici și mijlocii care nu fac parte din Holdingul „Sherif” așteaptă noi restricții și sarcini în activitățile lor. De exemplu, corpul parlamentar transnistrean a susținut în a doua lectură inițiativa guvernului de a modifica și suplimenta Legea „privind procedura de efectuare a inspecțiilor în exercitarea controlului de stat (supraveghere)” – aceasta constă în punerea în aplicare a unuia dintre punctele Conceptului de reformă administrativă. Este vorba despre îmbunătățirea activităților de control și supraveghere. În special, autoritatea executivă supremă are capacitatea de a aproba regulamente privind procedura de efectuare a controlului și supravegherii statului în anumite zone (construcții, drumuri, protecția muncii etc.). Data intrării în vigoare a noii abordări este anul 2021, ceea ce este probabil să extindă puterile organelor de inspecție decât au fost înainte și să facă munca antreprenorilor mai dificilă și mai puțin profitabilă.

Autoritățile din Transnistria nu trebuie să uite că anul acesta, care are loc în contextul unei pandemii, este foarte dificil din punct de vedere economic. Majoritatea planurilor trebuie schimbate în funcție de circumstanțele existente. În prezent aceste circumstanțe sunt astfel încât exportul aflat în scădere a dus la reducerea veniturilor fiscale către bugetul Transnistriei. În același timp, costurile suplimentare asociate cu lupta împotriva COVID-19, precum și sprijinul acordat întreprinderilor și populației în perioada măsurilor restrictive de carantină au crescut serios.

În Transnistria, construcția, repararea și reconstrucția mai multor obiecte incluse în programul Fondului de investiții de capital ar trebui amânate pentru anul următor, întrucât situația populației s-a deteriorat din cauza coronavirusului, prin urmare, bugetul local ar trebui să poată susține segmentele social vulnerabile ale populației pentru o lungă perioadă de timp. Transnistria ar trebui să treacă la forma de austeritate a fondurilor bugetare pentru a oferi populației, care a căzut în condiții de viață dificile, cel puțin un minimum de trai.

Dacă vom privi la tendința din ultimele luni, exporturile au scăzut semnificativ, ceea ce a dus la o scădere a veniturilor fiscale la buget. Având în vedere că A. Martînov a recunoscut anul 2019 ca fiind un an reușit în ceea ce privește dezvoltarea tuturor sferelor de viață, acum trebuie întreprinse reforme și forme de management radicale, astfel încât indicatorii din 2020 să nu devină mult mai răi decât cei din anul trecut, ținând cont și de faptul că în decembrie 2020 vor avea loc alegerile pentru Sovietul Suprem al Transnistriei și autoritățile locale din orașe și raioane. Pentru ca deputații poporului să aibă ceva de spus la întâlnirile cu populația, guvernul trebuie să atingă indicatori buni privind nivelul de trai al populației în 2020. Însă, vedem că prognozele principale ale pierderilor pentru anul în curs sunt calculate în limita a 416 milioane de venituri pierdute. Măsurile dure pentru economie vor reduce această sumă cu mai mult de 90 de milioane de ruble. Cu toate acestea, deficitul negarantat, chiar și după suspendarea mai multor programe și punerea în aplicare a unor proiecte, rămâne la aproximativ 21 de milioane de ruble. De unde vor fi obținuți banii pentru acoperirea costurilor Transnistriei, rămâne preocuparea lui V. Krasnoselskiy și A. Martînov…

 

 

 

В Приднестровье систематически приходится отчет Председателя Правительства о работе за прошлый год на июнь-июль месяцы следующего года. Довольно неудобно так как уже за шесть месяцев нового года все стремительно смотрят вперед, а отчет за прошлый год и уже многие моменты уже не актуальны. Большинство уже и забыли, что было в прошлом году, и данная информация может не иметь никакой пользы для подведения итогов и планирования работы на следующий год.  Намного больше было бы пользы, что бы Правительство делало отчет в январе-феврале месяце, тем более территория Приднестровья не большая, населения не много, что позволяет оперативно собрать все необходимые статистические данные и проанализировать их.

О том, чего удалось достичь в 2019 году и по каким направлениям, обозначил в своем выступлении Александр Мартынов перед депутатами Верховного Совета Приднестровья 24 июня. По вопросу экономического развития Приднестровья Премьер считает, что очередной год был годом развития Приднестровья: рост экономики, рост инвестиций (он составил около 30%), созданы дополнительные рабочие места, рост зарплат. В этом есть и вклад Правительства Приднестровья за счет применения более взвешенной, более адекватной налоговой, тарифной, таможенной, кредитно-денежной политики, что позволяет Приднестровским предприятиям двигаться вперед. 2019-й год был вторым годом реализации программы по Фонду капитальных вложений.

Совместно с Верховным Советом была проведена реформа системы налогообложения индивидуальных предпринимателей. Это принесло положительный эффект – в Приднестровье начало развиваться предпринимательство. Правительство считает, что улучшились показатели, но никто не анализирует мнения самих предпринимателей, которых это коснулось, важны их ощущения насколько реформа улучшила или ухудшила жизнь предпринимателей.

В 2019 году правительство продолжило административную реформу. Исполнительные органы власти постепенно переходят на «пилотные проекты». Их суть – сокращение численности персонала и увеличение заработной платы за счет повышения производительности, но без увеличения фонда оплаты труда. На данный момент на «пилотный проект» по зарплате перешли уже 11 исполнительных органов государственной власти Приднестровья. Данный метод влияет на сокращения численности населения и на персонал министерств и ведомств увеличивается нагрузка, что приведет к невыполнению всех своих функций качественно и в сроки.

В прошлом году Правительство Приднестровья внедрило комплекс мер, которые способствовали финансовой прозрачности и сокращению доли теневого сектора в экономике, совершенствовалось налоговое законодательство. Александр Мартынов представил данные, которые были достигнуты в экономике в результате принимаемых правительством мер. Например, рост ВВП составил 2%, объем промышленного производства увеличился на 11% (без учета ММЗ) по сравнению с 2018 годом, а объем инвестиций в экономику увеличился в 1,3 раза.

В 2019 году заработал новый инструмент – это субсидирование межтарифной разницы, благодаря которому удалось поставить «плечо» и коммунальщикам, и населению. Одновременно было обеспечено решение двух задач – это укрепление коммунальной инфраструктуры, удалось уменьшить количество порывов на сетях, обновить оборудование. И была оказана помощь населению, в том, что не повышались тарифы за коммунальные услуги, что благоприятно сказалось на настроении населения. Речь идет о субсидировании межтарифной разницы (45,3 млн руб. в 2019 году), складывающаяся между реальной стоимостью природных благ и ценой, которую платит за них население. Таким образом, тарифы на коммунальные услуги приблизили к экономически обоснованным, но вместе с тем не повысили для населения.

Позитивным является работа Фонда развития предпринимательства. Впервые за средства бюджета Приднестровья была запущена бизнес-школа при помощи ТПП Приднестровья, обучение в которой прошли 272 человека. В минувшем году продолжилась реализация дорожных карт по улучшению деятельности предпринимателей и поддержке доступа приднестровских производителей на рынки зарубежных стран. Функционирует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве, где поднимались и решались актуальные вопросы бизнес-сообщества.

В минувшем году проведена реформа системы налогообложения индивидуальных предпринимателей, в результате которой отмечен рост количества предпринимателей и увеличение налоговых платежей по сравнению с 2018 годом.

В прошлом году совместными усилиями Правительства и парламента Приднестровья был принят ряд законопроектов, касающийся корректировки налоговой нагрузки на хозяйствующих субъектов. В частности, снизили налоги:

− для предприятий сферы ЖКХ при направлении высвободившихся средств на реализацию инвестиционных программ;

− для организаций легкой промышленности, осуществляющих повышение оплаты труда работникам;

− для организаций, выполняющих гидротехнические работы, в том числе природоохранные от уплаты налога на доходы;

− для отдельных отраслей промышленности в целях стимулирования к открытию на территории Приднестровья отсутствующих в настоящее время видов производств;

− для юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами в целях возможности направления высвободившихся средств на осуществление ремонта жилищного фонда.

Возможно, что созданный в 2019-м финансовый задел помогает противодействовать сегодняшним угрозам, вызванным коронавирусной инфекцией.

С октября 2020 года планируют для юридических лиц внедрять систему электронной финансовой, налоговой и статистической отчетности. Программный продукт разработан совместно со специалистами «Агропромбанка». Отметим, что участие «Агропромбанка» не спроста, данная структура будет контролировать большее количество финансовых сделок и операций осуществляемые экономическими агентами в Приднестровье.

Для привлечения инвестиций и создания рабочих мест в 2019 году и в целях популяризации инвестиционного законодательства на территорию Приднестровья была приглашена бизнес-миссия, состоящая из 50 итальянских компаний. Прошел и Приднестровский международный инвестиционный экономический форум. Продолжено взаимодействие с Советом по развитию внешней торговли Российской Федерации, реализуется проект «Торговый Дом Приднестровья», в рамках которого организована постоянно действующая выставка товаров и продукции приднестровских производителей. В течение 2019 года проработано более 30 потенциальных инвестиционных проектов. Заключен инвестиционный договор по проекту «Переработка отходов металлургического производства», оборудование уже введено в эксплуатацию, запущено производство. Всего же заключено четыре инвестиционных договора на общую сумму инвестиций 5,8 млн евро. Готовятся к подписанию еще два инвестиционных договора.

Если говорить о привлечении капитала извне, то можно констатировать низкую динамику, вызванную требованием со стороны вкладчиков обеспечить гарантии поручительствами банковской системы признанных государств. В этом направлении складывается проблема в привлечении инвестиций в силу не признанности Приднестровья.

В 2019 году удалось укрепить и сектор государственных предприятий благодаря деятельности Государственной управляющей компании (ГУК). В Государственную управляющую компанию (ГУК) передали в управлении 10 организаций где пакет акций полностью принадлежат государству. Исходя из обобщенных данных по результатам их деятельности за 2019 год (в сравнении с 2018-м) были достигнуты следующие результаты:

1) совокупный объем производства увеличился на 17%;

2) доходы от продаж в 2019 году выросли на 35%;

3) чистая прибыль составила 10,3 млн. рублей.

Особое внимание Председатель Правительства уделяет работе ОАО «Молдавский металлургический завод». Объем производства ММЗ за минувший год по сравнению в 2018-м снизился на 27,8%. На это повлияли введенные санкции. Для улучшения финансово-экономических результатов разработан и реализован комплексный план антикризисных мероприятий.

2019-й стал годом продолжения работы в рамках административной реформы, особенно в ее электронной составляющей. Так, на Портале государственных услуг в прошлом году было зарегистрировано 2 063 пользователей, из которых физических лиц – 1 977, юридических лиц – 86. По состоянию на 31 декабря 2019 года общее количество зарегистрированных пользователей с момента запуска Портала составило 3 630 пользователей. Средняя посещаемость Портала в 2019 году – 480 пользователей в сутки. Предполагается перевести в электронную форму еще 20 государственных услуг. Их перечень был сформирован исходя из анализа востребованности услуг у заявителей. С ноября 2020 года планируется запуск системы подачи финансовой, налоговой и статистической отчетности в электронной форме без применения бумажных носителей.

К настоящему моменту все органы государственной власти Приднестровья подключены к ГИС «МЭД» и используют ее для обмена данными. В целях правовой регламентации использования электронных цифровых подписей в рамках предоставления государственных услуг и МЭД принято постановление Правительства о видах электронных подписей, использование которых допускается при обращении за получением государственных услуг, которым определены особенности использования простой или усиленной квалифицированной электронных подписей. Процедуру аккредитации в Государственной службе связи прошел первый в Приднестровье удостоверяющий центр, принадлежащий ЗАО «Агропромбанк», которым выдаются квалифицированные сертификаты электронной подписи государственным органам, гражданам и юридическим лицам. В конце 2019 года специалистами «Агропромбанка», который относится к Холдингу «Шериф», была подготовлена специальная программа, позволяющая использовать органам власти электронную подпись. Планируется, что в 2020 году Приднестровье полностью перейдет к электронному документообороту.

В 2019 году предпринят комплекс мер, целью которых является усиление финансовой прозрачности и сокращение доли теневого сектора в экономике. Реализация таких мероприятий была сконцентрирована, главным образом, на таких направлениях как: взаимодействие с  органами внутренних дел – доначислено налогов, финансовых санкций и административных штрафов на сумму 7,5 млн. руб; с ПРБ: доначислено налогов, финансовых санкций и административных штрафов в размере 3,6 млн руб., возбуждено 1 уголовное дело.

 Все предпринимаемые шаги позволили говорить об увеличении доходов в бюджет Приднестровья. В прошлом году их стало на 6% больше, чем в 2018 году. Налоговых доходов поступило больше на 8%. При этом показатель налоговой нагрузки на экономику от года к году остается стабильным – на уровне около 28% ВВП, что соответствует показателям стран с развивающейся экономикой.

«Таким образом, прирост налоговых доходов бюджета в 2019 году был обеспечен преимущественно за счет роста и расширения налогооблагаемой базы, а не за счет роста налоговой нагрузки, что в свою очередь является мощным стимулом развития экономики. Даже в крайне сложных условиях, связанных с дефицитом государственного бюджета, мы не пошли на увеличение налогов и, как показывает практика, не ошиблись», – констатировал Премьер.

В целом, депутаты Верховного Совета остались удовлетворены работой Правительства в 2019 году. Но вопросов к главе правительства и руководителям министерств накопилось много. Например, Петр Пасат уточнил, что делает правительство для создания рабочих мест, так как в Дубоссарском районе найти работу проблематично. Александр Мартынов отметил: по итогам трех с половиной лет можно говорить о создании 5,5 тысяч новых рабочих мест. Только на рынке труда почти 3,5 тысячи вакансий – работники нужны во всех сферах и отраслях экономики. Но исходя из вопроса депутата П.Пасат созданных рабочих мест население в Дубоссарах не чувствует.

Председатель Парламента А.Коршунов отметил, что «мягкий» разбор полетов не предполагает каких-то санкций, а акцентирует внимание на этих моментах. Для того, чтобы в будущем решения принимались либо более оперативно, либо более эффективно. «Мы одна команда – команда органов государственной власти. Много удалось решить в 2019 году, но остались и открытые вопросы. Мы понимаем, что работаем конструктивно по развитию нашего государства. Двери Верховного Совета всегда открыты для диалога», – подчеркнул Александр Коршунов.

Верховный Совет Приднестровья принял проект постановления об отчете работы правительства за 2019 год. Но населению хотелось, чтобы выученные уроки прошлого года помогли улучшить жизнь простых людей в 2020 году. Не хотелось бы, что бы Правительство через год при отчете за работу 2020 года прикрывалось неудачами из-за коронавирусной инфекции.

В официальных СМИ Приднестровья красиво пишут об успехах органов власти в 2019 году, но нужно многие материалы читать «между строк». Например, настораживают экспертов новости в местных СМИ, где говориться, что передается в государственное управление еще два предприятия. Сложившиеся в Приднестровье система не дает возможности осуществлять прозрачный общественный контроль и надзор за государственными органами, что бы там не было осуществлено махинаций и воровства бюджетных средств. Так по инициативе Правительства ГУП «Промышленно-производственное объединение» и ГУП «Проектный институт «Приднестровский» прошли процедуру разгосударствления и были преобразованы в открытые акционерные общества. Теперь их под свое управление возьмет Государственная управляющая компания (ГУК), которая была привлечена Правительством для того, чтобы вывести из управленческого и финансового кризиса ряд предприятий государственного сектора. Подобную работу специалисты провели в отношении Бендерского комбината хлебопродуктов, Рыбницкого хлебокомбината, Одемы им. В.Соловьевой, Тирнистрома, Каменского консервного завода и др. Более двух лет подряд специалисты Государственной управляющей компании (ГУК) занимаются анализом ряда предприятий госсектора. В 2020 году ГУК изучила положение дел на МГУП «Тирастеплоэнерго» и ГУП «Водоснабжение и водоотведение», а также подготовила рекомендации по улучшению их финансово-хозяйственной деятельности. На очереди – ГУП «Единые электрические распределительные сети». На подходе – передача в адрес ГУК документов ОАО «Бендерский хлеб».

Данный формат работы Государственной управляющей компании позволяет обосновано работу государственных предприятий, которые принадлежат народу Приднестровья, переводить поэтапно в частную собственность. Так же ГУК может регулировать процесс продажи объекта в «нужные руки», а чаще всего правообладателями данных объектов становятся лица, имеющие отношение к Холдингу «Шериф».

К сожалению, в свою очередь мелкие и средние предприниматели, которые не входят в Холдинг «Шериф» ждут новых ограничений и обременений в своей деятельности. К примеру, депутатский корпус Приднестровья поддержал во втором чтении правительственную инициативу о внесении изменений и дополнений в Закон «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» – это реализация одного из пунктов Концепции административной реформы. Речь идет о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности. В частности, за Высшим исполнительным органом власти закрепляются полномочия по утверждению положений о порядке проведения госконтроля и надзора в отдельных сферах (строительной, дорожной, охраны труда и др.). Дата вступления в силу нового подхода – 2021 год, который скорее всего расширит круг полномочий проверяющих органов, чем они были до этого и сделает работу предпринимателей более сложной и не выгодной.

Не нужно органам власти в Приднестровье забывать, что нынешний год, проходящий в условиях пандемии, очень непрост с экономической точки зрения. Большинство планов приходится менять исходя из складывающихся обстоятельств. На данный момент они таковы, что заметно просевший экспорт привел к сокращению налоговых поступлений в бюджет Приднестровья. При этом серьезно выросли дополнительные расходы, связанные с борьбой с COVID-19, а также поддержкой бизнеса и населения в период действия ограничительно-карантинных мер.

В Приднестровье должны перенести на следующий год строительство, ремонт, реконструкцию ряда объектов, включенных в программу Фонда капитальных вложений, так как положение населения ухудшилось в связи с короновирусом, поэтому местный бюджет должен быть способен поддерживать социально незащищенные слои населения в течении продолжительного времени. Приднестровье должно перейти на форму жесткой экономии бюджетных средств, чтобы обеспечивать население, которое попало в тяжелые жизненные условия, самым минимальным.

Если смотреть тенденцию последних месяцев – заметно сократился экспорт, что привело к снижению налоговых поступлений в бюджет. Учитывая, что А.Мартынов признал 2019 год успешным в плане развития всех сфер жизнедеятельности, то сейчас он должен предпринять радикальные реформы и формы управления, что бы показатели 2020 года не стали намного хуже прошлого года с учетом того, что в декабре 2020 года будут проходить выборы в Верховный Совет Приднестровья и в местные органы власти в городах и районах. Что бы народным избранникам было что говорить на встречах с населением, Правительство должно выйти на хорошие показатели уровня жизни населения в 2020 году. Но мы видим, что первичные прогнозы потерь текущего года рассчитаны в пределах 416 млн выпадающих доходов. Жесткая экономия средств позволит сократить эту сумму на более чем 90 млн рублей. Однако необеспеченный дефицит, даже после приостановки действия ряда программ и отложенной реализации некоторых проектов, сохраняется в пределах – 21 млн рублей. Где брать деньги на покрытие расходов Приднестровья остается заботой В.Красносельского и А.Мартынова…