Ion Leahu: Tiraspolul își recrutează „ofițerii în rezervă”

Pe 24 noiembrie curent la Tiraspol au avut loc trei evenimente, care fiind separate la prima vedere, ar putea fi părți componente ale unui proces, sau ale unor procese, importanța cărora încă rămâne de analizat.

Potrivit AS ”Novosti Pridnestrovia”, așa zisul ”ministru al apărării” transnistrean Oleg Obrucicov a vizitat mai multe unități militare, între care școala militară A. Suvorov și institutul militar general-locotenent A. Lebedi. Potrivit funcționarului, scopul vizitelor a fost a totaliza efectele instruirii în anul de studii 2021. Formal, are tot dreptul – însă subiectele la care s-a referit militarul transnistrean nu prea corespund intențiilor declarate. Astfel, Oleg Obrucicov a vorbit referitor la pregătirea de luptă, reparația tehnicii militare și a armamentului (?), asigurării militarilor cu cele necesare, sporirea disciplinei și consolidarea prestigiului serviciului militar în regiune. Un subiect aparte din discursul lui Obrucicov l-a constituit problema sportului. S-a declarat că ocupațiile cu sportul la probele atletica ușoară, lupte, au obținut un caracter sistematic, și nemijlocit contribuie la perfecționarea militarilor.

Alt aspect, la care s-a referit Obrucicov – condițiile de satisfacere a serviciului militar, problemă care s-ar afla sub controlul permanent din partea ”Comandantului suprem” transnistrean – Vadim Krasnoselischii.

S-a menționat că, din contul mijloacelor alocate de ”guvernul” transnistrean au fost reparate capital mai multe edificii în școala militară A. Suvorov, au fost finanțate cursurile de pregătire ale specialiștilor militari, în unități militare cum ar fi Centrul de instruire (de la Bender-?), garnizoana Tiraspol și contingentul de menținere a păcii. Destul de mult s-a vorbit referitor la acțiunile efectuate pentru a spori imaginea pozitivă a forțelor armate în interiorul ”republicii” și în afara acesteia.

Știrea, în acest aspect, ar fi fost trecută cu atenție, dacă tot la 24 noiembrie curent ”Novosti Pridnestrovia” nu ar fi comunicat că așa numitul ”Președinte a rmn” Vadim Krasnoselischii a semnat ordinul nr. 399 prin care se lansează recrutarea ofițerilor aflați în rezervă la serviciul militar. Conform decretului, recrutarea în serviciul militar în forțele armate, alte trupe și organe militare ale ”republicii”, în care în baza legii se efectuează serviciul militar, sunt supuși bărbați cu vârsta până la 30 ani, absolvenți ai instituțiilor de stat de studii superioare care au fost trecuți în rezervă cu conferirea gradului militar de ofițer. Recrutarea se va desfășura pe parcursul anului 2022, în funcție de necesitățile ce vor apărea la completarea cu cadre ofițerești a unităților militare și a altor subdiviziuni. ”Ministerul apărării” va asigura ofițerii încorporați cu funcții care corespund specialității militare ale acestora, sau similare. Decretul va intra în vigoare peste o lună de la momentul semnării. Rare cazuri în practica birocratică, când decretul semnat va deveni obligatoriu la o asemenea distanță de timp. Asta și mai mult provoacă suspiciuni.

Le luăm de la un capăt. Am putea presupune că acțiunile vizate sunt consacrate alegerilor – fiind un element de agitație în favoarea lui Krasnoselischii. Dar peste o lună, când decretul va deveni actual, alegerile vor deveni istorie. Întâlnirea lui Obrucicov cu efectivul instituțiilor militare? Aici ”meritele” lui Krasnoselischii sunt propulsate mai mult. Dar, ”ministrul” dispune de alte oportunități pentru a lăuda departamentul. Probabil, este cazul de a presupune că au apărut careva condiții, care i-au pus pe jar pe cei de la Tiraspol, în special la capitolul asigurarea forțelor militare cu ofițeri. Dacă s-a observat, la moment semnatarii decretului și cei de îl realizează, nu cunosc la ce funcții vor fi antrenați recruții. Cu alte cuvinte, ei știu că vor apărea vacanțe, numai nu cunosc unde anume. Este puțin probabil că aceste vacanțe se apară în trupele armate ale regimului secesionist. Instituțiile militare pregătesc un contingent suficient pentru a completa vacanțele apărute în mod firesc – odată cu demobilizarea vârstnicilor. Plecările tinerilor ofițeri sunt în limitele normei, cel puțin anterior nu se bătea alarma din lipsa cadrelor. Ei au salarii satisfăcătoare, anumite perspective. Se admitem că Tiraspolul a decis a extinde numeric contingentele militare – e foarte greu de presupus așa ceva, ținând cont de faptul că chiar și actualul contingent este dotat de FR. La ce i-ar mai trebui suplimentare?

Rămâne o presupunere, care la moment este foarte puțin argumentată, însă ea se încadrează în evoluția evenimentelor. Se vorbește mult referitor la concentrarea trupelor ruse la hotar cu Ucraina. Nu putem exclude că aceste afirmații ar avea o acoperire argumentată. În acest caz, concentrarea cadrelor ofițerești ar fi elementar explicabilă – pentru a înlocui pe cei care vor fi antrenați în acțiuni în Ucraina, sau vor merge nemijlocit acolo. Reieșind din prevederile doctrinei militare a FR, ei vor fortifica în acest caz și hotarul de Vest (cu Moldova), iar pentru asta la fel ar avea nevoie de cadre militare. Cel puțin afirmația din Decret, că recruții vor completa nu doar trupele forțelor armate, dar și instituțiile unde angajații satisfac serviciul militar (Securitatea, trupele speciale ale ”ministerului justiției”) la fel ne oferă argumente la această versiune.

Evident că evenimentul ar putea să fie cu totul de altă natură. Tot la 24 noiembrie curent, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții companiei ruse  ”Inter RAO”, Vadim Krasnoselischii a comis o manifestare de iresponsabilitate completă. Menționând importanța vizitei oaspeților din Moscova, el a declarat că ”situația în sectorul gazelor este destul de complicată. Din cauza că Moldova nu-și respectă obligațiunile și nu a achitat la timp plata pentru gazele utilizate, au apărut probleme și în sectorul electroenergetic”. Mai mare obrăznicie este greu de imaginat. Regimul separatist de la fondarea sa nu achită nici un dolar furnizorului de gaze, dar el acuză Chișinăul.

Nu este exclus că regimul se confruntă cu anumite probleme, care nu pot fi soluționate într-un mod echilibrat. Se recurge la modul mai frecvent de activitate, la alogism, la inventarea problemelor și soluționarea acestora, în care ei se simt mai la ei acasă. Ar putea și decretul nr. 339 din 24 noiembrie 2021 să fie un element de consolidare a societății transnistrene. Cel puțin el merită luat în calcul pentru a monitoriza situația mai de aproape.