Ion Leahu: Stabilizarea conflictului?

Soluționarea transnistreană ar putea să pășească pe o treaptă principial nouă, fiind ghidată,  în sfîrșit, de un plan argumentat, întru realizarea căruia depun eforturi și organele statale și societatea civilă. A fost nevoie de 27 de ani și pierderi enorme materiale și umane, ca această situație să devină realitate. Dar, e bine că o vedem și putem spera, că vor fi atinse careva succese în detrimentul eforturilor subversive, care zi de zi devin tot mai active, mai variate și mai periculoase.

Rusia a activizat atacurile pe mai multe direcții. La 25 aprilie curent, în cadrul întrunirii cu Lambert Zanier, Secretar General al OSCE, Serghei Lavrov, ministru de externe al FR, a declarat că există obstacole serioase în calea soluționării conflictului transnistrean. În opinia ministrului rus, pozitiv e faptul că factorii externi implicați ar fi disponibili de a crea condiții ca părțile implicate să se concentreze asupra identificării compromiselor necesare. Odată ce la subiectul care ne interesează nu s-a spus nimic, putem constata că Moscova nu vede în realitate un rol important al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în procesul de reglementare. Mai mult ca atît, datele de ultima oră ne permit a presupune că Moscova are propriile planuri, în care nu prea se găsește loc pentru OCSE. Am dori să greșim, însă evoluțiile de ultima oră indică o derapare a situației spre o tensionare periculoasă. Deci, potrivit lui Lavrov, ar fi existat obstacole serioase pentru soluționarea diferendului. Ministrul rus poate să nu le numească, că lucrul dat se face zilnic de alte persoane. Toate problemele cu care se confruntă Transnistria și procesul de negocieri, ar fi consecință a politicii subversive a Chișinăului și Kievului.

În prim plan în această paradigmă este plasată problema conrtrolului comun la hotarul moldo-ucrainean. Subiectul este atît de sensibil pentru regiune, încât a provocat o nouă abordare a activității administrației locale. Evident, masiv susținută de Federația Rusă. Începând cu aprilie current, Moscova a reluat livrarea suplimentului la pensii, plătit locuitorilor regiunii de către FR. Suplimentul nu mai este atît de esențial – 150 ruble transnistrene (nu mai mult de 10 dolari SUA în cazul actualului curs de schimb). Este important faptul că, pornind de la fenomenul dat, administrația de la Tiraspol poate cu o fermitate evidentă să declare, că „Moscova ne susține”. Din alt punct de vedere, situația economică a FR nu a înscris mai succese, ceea ce ar putea explica reluarea plăților. Înseamnă, că decizia are subtitluri politice.

În cadrul vizitei în regiune, efectuată în primele zile a lunii mai, Kazbec Taisaev, deputat în Duma de Stat a FR, a făcut unele declarații chemate a încuraja localnicii. El a promis că parlamentarii din FR vor continua acordarea unei asistențe maxime conaționalilor aflați în străinătate. În cadrul conversației cu Alexandru Șerba, președintele Sovetului Suprem, membrul Comitetului Dumei de Stat pentru problemele integrării euroasiatice și relațiilor cu conaționalii, a afirmat că unica problemă care unește indiscutabil toate fracțiunile legislativului, este cea transnistreană. „Noi am susținut și vom susține pe viitor poporul transnistrean, vom oferi maximal asistența la soluționarea problemelor, cu care acesta se confruntă”. În special deputatul rusesc a comunicat că s-au atins efecte esențiale în simplificarea procedurii de obținere a cetățeniei FR de către locuitorii regiunii. Actuala vizită a reprezentantului Dumei de stat permite Tiraspolului a afla poziția Moscovei și în problema evenimentelor ce se produc la hotar cu Ucraina.

Deci, și Moscova tot mai activ se implică în problematica sensibilă a situației din regiune, fenomen care deloc nu o va simplifica. Potrivit presei de la Tiraspol (Novosti Pridnestrovia din 29 aprilie curent), în timpul apropiat la Tiraspol este așteptat Serghei Gubarev, reprezentantul Moscovei la negocieri în formatul 5+2. Diplomatul rus, potrivit sursei citate, intenționează să inițieze studierea riscurilor condiționate de modificările la hotar cu Ucraina, în special la punctul de trecere Cuciurgan.  Potrivit lui Vadim Krasnoselischii, diplomatul rus va încerca a convinge Chișinăul să renunțe la planurile respective și să accepte colaborarea cu Tiraspolul. El a mai menționat că evoluția situației a atins punctul în care a devenit necesară  bunăvoința tuturor participanților la negocieri. Rusia și Transnistria au demonstrat prezența acesteia; așteptăm acțiunile Moldovei, UE, SUA și a OSCE.

Astfel, putem constată că Rusia și Tiraspolul au decis a obține neapărat renunțarea Chișinăului la plasarea efectivului la punctul de control. Problema dată a devenit actuală ca și cea a Termocentralei de la Cuciurgan, indiferent de faptul că, din punctul de vedere al intereselor cetățenilor, exact acesta e primordial. Valuta a dispărut din casele de schimb, cursul la negru e cu 40% mai mare, dar și la acest preț, bani nu sunt.

Ar părea, că într-o asemenea situație, că administrația de la Tiraspol ar fi obligată a recurge la activizarea dialogului cu reprezentanții Chișinăului – în special ținând cont de caracterul relațiilor personale ale președinților. Tiraspolul, însă, a preferat și retorica metalică și acțiuni de natură amenințătoare.

La 4 mai curent autoritățile tiraspolene au convocat deputații în primul legislativ pentru a lansa o campanie de pregătire a populației către eventualele agravări a situației. Este o practică cunoscută în arsenalul propagandistic sovietic, când  formularea unor aprecieri nepopulare se atribuie anumitor structuri neoficiale, însă nu lipsite de o anumită credibilitate în societate.  Tiraspolul a inițiat constituirea Adunării consultative a deputaților în primul soviet suprem, organ,indicat a sonoriza, cum s-a menționat, proiecte, decizii importante, însă incomode pentru oficialități. În cadrul primei sale sesiuni, Adunarea a formulat o adresare către FR, în care solicită Rusia să realizeze acțiuni de impunere a Moldovei a accepta un dialog constructiv cu Tiraspolul. Este evident că un dialog constructiv din punctul de vedere a ex-deputaților ar însemna renunțarea Chișinăului și a Kievului la planurile ce vizează instalarea postului mixt.

Merită atenție și argumentarea invocată, pentru a recurge la o asemenea decizie. În opinia vorbitorilor, plasarea efectivului RM la postul respectiv este în lanț cu decizia Curții Constituționale a RM  din 2 mai curent, prin care s-a declarat neconstituțională staționarea trupelor FR în teritoriul RM (Transnistriei). Ambele evenimente au fost calificate neprietenoase, odată ce, potrivit sursei transnistrene, afirmația neconstituțională referitoare la trupele ruse, ar însemna că Moldova este obligată să aplice pentru asigurarea integrității teritoriale întreg complexul de acțiuni de care dispune, inclusiv și cel militar. Deciziile de acest gen vor  tensiona situația în regiune, vor compromite formatul operațiunii de pacificare, și, cum au menționat ex-deputații, ar putea servi ca pretext pentru reluarea altercațiilor armate. Pornind de la cele spuse, ex-deputații au formulat adresarea către Rusia: „Apelăm către poporul Rusiei, Președintele V.Putin, Adunarea Federală și Guvernul FR, cu solicitarea de a nu admite  o nouă catastrofă în Transnistria, în care locuiesc 220 mii de ceîățeni ai Rusiei. Propunem conducerii FR să aplice referitor la Moldoma măsuri de influență pentru a o impune a accepta normalizarea situației”.

Crearea spiritului de cetate asediată, de pericol infernal în această ședință e aparține lui Vadim Krasnoselischii, președintele a.z. rmn. El a formulat teza de bază: pentru a riposta în războiul hibrid, e necesară consolidarea societății. Deja a găsit și război în acțiunile Moldovei.

Evident, că în calitate de elemente ai acestui război, și Krasnoselischii a indicat postul și decizia Curții Constituționale a RM, adăugînd problemele în procesul de negocieri. El a declarat că insistența Tiraspolulu privitor la includerea problemei posturilor în agenda formatului 5+2 are un singur scop: a obține lichidarea acestor posturi. „Noi nu acceptăm discuții  referitor la modul, în care aceste posture vor activa. Noi cerem lichidarea lor.” Potrivit lui Krasnoselischii, ei au eleborat un plan de acțiuni și consecvent îl realizează. Acționează structurile de forță (deja), însă este nevoie de implicarea pe larg a societății civile, a diplomației populare. Avem nevoie de consolidarea întregei societăți.

Absurditățile invocate la adunarea ex-deputaților au umbrit unele materiale mult mai importante din punctul de vedere a aprecierii obiective a situației, din care și ar putea fi trase concluziile decisive. Analistul Pavel Uvarov vine cu o analiză a dinamicului economic în regiune, încercând a presupune, care vor fi efectele pentru Transnistria. Cum consideră Banca transnistreană, la evaluările căreia face referință Uvarov, situația în statele-partenere economice ale regiunii transnistrene indică semne de depășire a crizei din 2014/2015. În special, o anumită creștere a prețurilor la petrol, ar fi condiționat stabilizarea rublei FR. O afirmație cam îndoilenică, odată ce prețurile nu s-au stabilizat. Cum scrie cotidianul rusesc „Kommersant”, bugetul FR în aprilie curent n-a obținut 46 miliarde de ruble, odată ce sub așteptări au fost vînzările de petrol la export. Din motiv că nu a fost obținute sumele respective, Ministerul finanțelor a FR va fi impus a reduce la minimal volumul de valută procurată, ceea ce ar putea influența capacitatea Rusiei de a susține enclavele în exterior, între care și Transnistria.

Indiferent de aceste inexactități, autorii consideră, că industria FR a crescut cu 3.2% iar agricultura cu 5%.  Ar fi fost redusă inflația în FR de la 12.9% la 5.4% în 2016. Pentru 2017 se prognozează o creștere de 1.5% a economiei rusești dacă prețurile la petrol se vor stabiliza.

Ucrainei i-a reușit stoparea derapajului economic și creșterea PIB în 2016 cu 2%.

În 2016 cu 4.1% a crescut PIB și în Moldova. Indicele industriale sunt modeste, însă agricultura a indicat o creștere de 18,6%. Inflația în Moldova nu a depășit 2,4%, ce poate fi considerat ca record. Potrivit autorilor, economiile RM și a regiunii transnistrene mult vor depinde de procesele în Ucraina și FR. Din Rusia se așteaptă creșterea volumului transferturilor.

Vedem că și prognosticurile economice au la bază date eronate, ca și cele politice și militare. În Transnistria s-a schimbat conducerea și nu și modul de abordare a realității. Evident că concluziile trase sunt la fel greșite. Un lucru este cert – Moscova nu dorește consolidarea controlului vamal la hotar cu Ucraina. Din acest punct de vedere, ea va accepta orice modalitate de reprimare.