Ion Leahu: Declarațiile lui D. Zelencov

Circumferințele politice, pe apele relațiilor moldo-ruse, provocate de reacția bolnăvicioasă a Kremlinului la afirmațiile Doamnei Sandu, au ajuns și la colonelul Dmitrie Zelencov, comandantul GOTR (Grupul Operativ de Trupe Ruse), dislocat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. La 4 februarie curent, Agenția de Știri ”Novosti Pridnestrovia” a publicat interviul oferit de acest colonel săptămânalului rusesc ”Zvezda” (Steaua), editat de Ministerul Apărării  din FR.

Materialul prezintă interes din mai multe puncte de vedere, cum ar fi informația referitoare la activitatea acestei structuri în Moldova, cât și aprecierile la acest capitol ale comandantului structurii. Factorul dat este unul foarte important pentru a înțelege cum poziția comandamentului GOTR este condiționată de legislație și, respectiv, cât se poate miza pe ea în procesul de tratative. De-facto, aspectul dat este cel de bază. Dacă ne convingem că, în persoana comandantului, avem un aliat care își propune într-adevăr să respecte statutul formațiunii, stabilit prin acordurile existente, atunci am putea spera la o asistență obiectivă în evoluțiile procesului de negocieri.  Avem în vedere că din discursul colonelului Zelenco ne interesează faptele; cuvintele în acești treizeci de ani s-au devalorizat complet.

Problemele cu obiectivitatea  poziției comandantului rus încep deja de la titlu. Interviul este intitulat pompos: ”Sarcinile noastre rămân neschimbate – realizarea misiunii de pacificare în Transnistria”. Cu alte ocazii am mai demonstrat că o asemenea asumare de funcții nu corespunde adevărului și, probabil, ar fi cazul ca de fenomen să se intereseze structurile judiciare. Cel puțin asta reiese din faptul că, la moment, nu există vreun acord bilateral plenipotențiar, care ar acorda trupelor ruse aceste împuterniciri. Politicienii și jurnaliștii din FR tare des apelează la Acordul de la Moscova, considerând că acesta  dovedește legitimitatea aflării trupelor ruse în Moldova. Da, există p.4 din Acordul din 21 iulie 1992 (Cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat în Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova”, potrivit căruia  ”Subdiviziunile Armatei 14 a forțelor armate a FR, dislocate în Republica Moldova, strict vor respecta neutralitatea.  Problemele statutului  armatei (armata 14 a FA a FR), ordinii și perioadei retragerii acestei treptate, vor fi stabilite în procesul de negocieri între Federația Rusă și Republica Moldova”. Referitor la alte abordări ale misiunii Armatei 14, precum și referitor la regiunea transnistreană, care ar fi parte la aceste negocieri, nu se spune nimic.  Deci, Acordul absolut clar stipulează neimplicarea trupelor în problemele interne ale RM în perioada de așteptare a deciziei de retragere din Moldova. Și punct. Nu se spune nici un cuvânt referitor la o careva altă misiune. Documentul  e ratificat de parlamentele ambelor state și depozitat la OSCE.  Ca să fim obiectivi, e cazul să menționăm că, în temeiul articolului vizat din Acordul respectiv, părțile au negociat soarta trupelor ruse și în 1994 au ajuns la anumite înțelegeri, care vizau procesul de retragere a GOTR din Republica Moldova. Însă, partea rusă insista ca în document să fie stipulată direct dependența retragerii trupelor rusești din RM de reglementarea politică a diferendului nistrean. Ca urmare, documentul nu a fost ratificat de parlamentul RM, ceea ce ar însemna că el nu a intrat în vigoare și nu este aplicat. Dar, și în acest caz, discuțiile au fost concentrate la procesul de retragere a trupelor. Referitor la transformarea acestora în pacificatoare nu se spune nimic. Prima concluzie pentru studiul dat: colonelul Zelencov afirmă lucruri neconfirmate – GOTR nu este și nu poate fi parte componentă a trupelor FR de menținere a păcii, odată ce atât partea moldovenească, cât și plenul Comisiei Unificate de Control (CUC)  nu s-a pronunțat în susținerea acestor transformări. Evident că absolut toate declarațiile și noțiunile care au ca bază statutul GOTR ca structură de menținere a păcii, nu pot fi calificate legale sau plenipotențiare.

Continuă interviul și continuă afirmațiile pompoase, propagandistice ale colonelului Zelencov.  ”Aproape trei decenii contingentul militar rusesc se află pe pozițiile care au fost linia frontului între Tiraspol și Chișinău”. Cum le merge serviciul concetățenilor, despărțiți prin două hotare de stat de Patrie, ne povestește comandantul colonelul Dmitrie Zelencov.

Întrebare:  Care sunt sarcinile GOTR și, cum apreciați faptul că, în Occident, trupele ruse sunt  calificate ca simbol de ocupație a unei părți a Republicii Moldova (Transnistria)?

Răspuns: Sarcinile sunt neschimbate – realizarea misiunii de pacificare în Transnistria. Personalul supraveghează situația, controlează persoanele și unitățile de transport care acced în zona de securitate. Însă sarcina de bază a trupelor este securitatea și protejarea celor mai importante obiective ale infrastructurii, a armamentului și tehnicii de luptă a trupelor FR, aflate în regiune. Cât ține de opiniile experților occidentali, ele mă interesează mult mai puțin decât asigurarea nivelului necesar de pregătire a efectivului și menținerea în stare de luptă a armamentului și tehnicii militare.

Este dificil de a fi de acord cu domnul colonel. Obiectivele infrastructurii de mare importanță la care se referă d-lui, ar putea fi podurile peste Nistru. În actele Comisiei Unificate de Control sunt indicații referitor la atenția majoră a trupelor de menținere a păcii acordată acestor construcții. Însă, s-au scurs zeci de ani de la terminarea conflictului. Misiunea de pacificare săptămânal afirmă categoric, că ”situația este stabilă, controlată și dirijată”, tentative de agravare nu se fixează. Mai este încă un element important al situației: în afară de 4 poduri peste Nistru, protejate de trupele mixte de menținere a păcii, în zona de responsabilitate a trupelor de menținere a păcii există încă cel puțin trei poduri, care nu sunt posturi a pacificatorilor – factor care demonstrează că acestea pot activa și fără prezența militarilor. Cât ține de depozitele de armament moștenite de la URSS, Chișinăul nu o singură dată s-a pronunțat pentru retragerea acestora și s-a angajat a contribui cu mijloacele de care dispune. Nu există motive obiective pentru prezența în teritoriul Moldovei a trupelor militare ruse, cu excepția asigurării politice a intereselor FR. Pornind de la faptul, că Chișinăul (cu mici excepții) nu acceptă această prezență, fenomenul ușor se încadrează în definiția ”ocupație”.

Întrebare: Cu ce se deosebește modul de trai al GOTR de activitatea zilnică a trupelor dislocate nemijlocit în Rusia? Care sunt planurile de instruire pentru anul 2021?

Răspuns: Noi practic nu ne deosebim de oricare altă unitate militară a FR. Excepție este instruirea militarilor în conformitate cu un program special, care include studierea limbii (române, destul de formal, mai mult în scopuri propagandistice) și activitatea la postul staționar a trupelor de menținere a păcii. Odată ce rotația efectivului are loc anual, asemenea instrucțiuni au loc permanent. O mare atenție se acordă formării deprinderilor pușcașilor de a activa individual, cât și în componența secției, plutonului și a companiei. O atenție sporită se acordă antrenamentelor comune cu subdiviziunile de combatere a terorismului.

Importante declarații. Potrivit structurii Contingentelor armate ale trupelor mixte de menținere a păcii, aprobate de Comisia Unificată de Control, nu sunt prevăzute în acestea, careva alte trupe. Cum nu are explicații activitatea militară a pacificatorilor în componența secției, plutonului, companiei. Acestea sunt proprii unităților militare ordinare, care sunt antrenate în instruirea pentru lupte pe front și nu la postul de pacificatori. Formarea și activitatea altor trupe, altor scopuri de instruire, care nu corespund celor fixate de CUC, contravin Acordurilor din 21 iulie 1992 și 20 martie 1998, și urmează a fi înlăturate. Și colonelul Zelencov ar trebui să cunoască și să respecte prevederile acordurilor interstatale, și să nu inventeze factori care ar permanentiza tensiunile în regiune, factor convenabili Federației Ruse. Deciziile, aprobate la 20 martie 1998, din contra – aveau un spirit de demilitarizare. S-au redus efectivele contingentelor militare ale părților până la 500 de militari. S-a insistat la reducerea maximală a posturilor fixe și la retragerea din locul de dislocare a acestora a tehnicii blindate de luptă. Urma ca posturile fixe să fie lichidate iar monitorizarea zonei de securitate să fie efectuată de către grupurile de observatori mobile. Asta ar fi redus la maxim prezența militară și influența negativă a acesteia în regiune. Lichidarea posturilor ar fi favorizat libera circulație în toate direcțiile – ceea ce, la rândul său, ar fi activizat comerțul, economia, relațiile culturale.  Anume partea rusă și reprezentanții Tiraspolului s-au opus realizărilor acestor hotărâri, frânând orice dinamică pozitivă în procesul de reglementare pașnică.

Întrebare: Cam câți militari în termen aveți în GOTR? După care principii se completează unitatea militară? De care profesie militară dispun angajații prin contract?

Răspuns: Începând cu 2013, GOTR este completat în exclusivitate cu persoane angajate prin contract. La acest capitol suntem prima unitate militară, care sută la sută este completată prin încheierea contractului. La angajare candidații (neapărat cei care dețin cetățenia FR), sunt testați de specialiști în domeniul psihologiei, de medicii militari. La fel obligatorii sunt probele  la nivelul de pregătire fizică. Cine pică una din aceste probe, nu poate pretinde la angajarea în GOTR. Vreau să menționez, că GOTR nu are în componența sa structuri de atac, mijloace de apărare antirachete sau antiaeriene. Nu deținem  structuri de testare a armelor, radare, centre de transmisiuni, artilerie, tancuri – mijloace pentru efectuarea operațiuni de ofensivă. Respectiv, nici nu avem specialiști de în aceste domenii. Profesiile militare, practicate în Grup, sunt cele de care avem necesitatea – predomină infanteriștii, dar avem și cercetași, geniști, specialiști în domeniul transmisiunilor, în logistică.

Nu este clar, din care considerente colonelul Zelencov și-a schimbat poziția. Anterior serviciul de relații cu mass-media, accentua diversitatea formelor pregătirii militare a trupelor din Transnistria. Potrivit acestora, unitatea participa la competiții sportive aplicate, cum ar fi triatlonul cu tancuri. Nu poți participa la asemenea competiții (probele sunt: viteza mișcării, traversarea obstacolelor, tragerea la țintă) fără a dispune de echipaje instruite, de mașini dotate și pregătite. Toată lumea a fost  afectată de aplicațiile efectivului GOTR, în cadrul cărora trupele au forțat cu blindate râul Nistru, imitând atacarea inamicului. Potrivit datelor din mai multe surse, în 1992 trupele ruse au lansat rachete de tipul ”Sol-aer”, factor care demonstrează că GOTR dispune de rachete de diferite tipuri, ce presupune și existența specialiștilor în domeniu.  Anterior, subsemnatul nu o dată a accentuat la materialele Serviciului de relații cu mass-media a Districtului Militar de Vest, potrivit cărora în GOTR activează o subdiviziune de transmisiuni, cu efectivul de cel puțin o sută de persoane. O asemenea structură există acolo, unde ea deservește o unitate militară mult mai numeroasă decât două batalioane, cum vor să ne convingă cei din GOTR.  Astfel, eliminând din listă mai multe specialități militare, în special cele de ofensivă, domnul colonel Zelencov nu este sincer, când spune că structura pe care o conduce este una deloc ofensivă, cu un număr redus de specialiști militari. Dar, să fie așa cum spune D-lui – asta nu schimbă nimic. GOTR nu este recunoscută de Chișinău, OSCE și partenerii de tratative ca parte a trupelor de menținere a păcii. Astfel, trebuie să plece.

Întrebare: Care este atitudinea față de pacificatori a localnicilor? Cum vă stau lucrurile?

Răspuns: Anul curent vom avea 29 de ani de la introducerea pacificatorilor. În acest timp nu a avut loc nici un incident armat, care ar fi provocat destabilizarea situației în zona de securitate. Regiunea este unica în Europa de Est, unde acțiunile armate, odată oprite prin introducerea pacificatorilor, nu au mai fost reluate. Orice ar spune experții din Occident, anume datorită soldatului rusesc situația este destul de stabilă. Localnicii văd asta și manifestă o atitudine destul de binevoitoare. Asta ne permite să ne simțim liber în regiune.

Colonelul trebuie completat. Faptul că acțiunile armate nu au fost reluate după 21 iulie 1992, nu se datorează, cum spune D-lui, ”soldatului rusesc”. Partea moldovenească inițial nu a dorit conflict armat, a renunțat la el cu prima ocazie și a decis a exclude pe viitor o asemenea evoluție. Indiferent de prezența pacificatorilor, în perioada de după apariția acestora, regimul de la Tiraspol a provocat multe, foarte multe situații grave, care ușor puteau evolua în conflicte armate. Însă Chișinăul a identificat măsuri pentru a evita acestea, deseori soldate cu pierderi mari politice, de imagine, etc. Cu foarte mici excepții, care revin perioadei inițiale a operațiunii de menținere a păcii, putem afirma că pacificatorii nu au asigurat pacea și stabilitatea. Este suficient de amintit, cum au decurs alegerile în localitatea Corjova, pentru a declara această operațiune nu pacificatoare, dar de suport a regimului secesionist.

Întrebare: Vă satisfaceți serviciul în teritoriul unui alt stat. Nu aveți senzația că sunteți străini?

Răspuns: Străini nu ne simțim. Participăm activ la măsurile, inițiate de conducerea Transnistriei, cum ar fi parade militare, acțiuni prilejuite zilei de 9 Mai. La rândul nostru organizăm acțiuni culturale în locurile de dislocare a militarilor ruși. Ofițerii și soldații activ participă la viața culturală a orașelor, la educarea patriotică a tineretului. Suntem gata a ne implica în caz de calamități naturale. Patronăm 150 de școli transnistrene, elevii acestora sunt implicați în procesul de pregătire militară, trag la țintă, participă la lecții de educație patriotică. Nu, străini nu ne simțim, și nici nu poate fi asta, doar suntem același popor.

Probabil, pentru acest final a și fost inițiat interviul. Absolut fără un pic de remușcare, Zelencov ne comunică cum trupele rusești, dislocate ilegal în teritoriul altui stat, promovează politica de ruinare teritorială a Republicii Moldova. Declară localnicii, între care majoritatea sunt de etnie română (fie că se declară moldoveni) – unul și același popor, adică popor din FR. Promovează valorile altui stat – ale FR. Formează spiritualitatea tineretului (150 de școli sunt majoritatea din cele existente în regiune) după clișeele ruse, deseori ostile celor moldovenești.

Am putea face concluzia, că renunțând formal la tancuri, Moscova atacă ideologic, separă populația și face imposibilă și pe viitor reintegrarea teritorială a Republicii Moldova.