Ion Leahu: Ce joc joacă Tiraspolul?

În situația, când nici guvernul RM, nici societatea civilă nu dispun de o strategie bine închegată și clară la aspectul scopului final – va fi atinsă reglementarea, și cum ea va arăta – suntem nevoiți a testa orice eveniment, mai mult sau mai puțin important din punctul nostru de vedere, sub un singur aspect: apropie el reglementarea, sau aprofundează și mai  mult divergențele între maluri. O asemenea analiză ne pare absolut utilă și în alt context: Părțile, în special Tiraspolul, sunt predispuse a exagera, a mări importanța fenomenului sau a evenimentului pentru a nu lăsa publicului spațiu de îndoială în corectitudinea propriului act de guvernare și, respectiv, a deciziilor și aprecierilor adoptate. Posibil, nu am fi recurs la această abordare pur teoretică a unei probleme extrem de pragmatice, cum este soluționarea diferendului nistrean, de nu am fi martori unor evoluții destul de spectaculoase a subiectului, însoțite de comentarii destul de contradictorii. Evident, este vorba de organizarea controlului vamal și de frontieră la postul de control ucrainean „Cuciurgan” de către structurile respective ale Republicii Moldova. Nu ne acordăm completamente cu afirmațiile reprezentanților Chișinăului, potrivit cărora, exercitarea funcțiilor respective la postul indicat de către structurile RM în nici o formă nu vor afecta interesele spațiului de afaceri transnistrean, și condițiile în care acestea se vor realiza. Orice control are și partea negativă, și, posibil, nu era cazul de a afirma contrariul. Din altă parte, întrucât e de mare pericolul, ar fi el adecvat aprecierilor,ce vin de la Tiraspol, și mai grav, a acțiunilor cărora li suntem martori oculari?

La 2 iunie curent, în cadrul întâlnirii cu corpul didactic și studenții universității din Tiraspol (AS „Novosti Pridnestrovia”), Vadim Krasnoselischii a menționat că decizia Chișinăului de a constitui acest post este calea spre „escaladarea situației”. Evident, spune „președintele rmn”, că Moldova v-a afirma că de la această acțiune vom avea doar a beneficia. Tot așa asemenea primea asigurări poporul transnistrean de la M. Snegur în 1992, când a declanșat instaurarea ordinii constituționale. Dar cu ce s-a terminat, cunoaștem foarte bine. Deci, atitudinea factorului politic de bază în regiune este clară: el e în așteptarea „escaladării” situației, și nu exclude un nou conflict.

Acest punct de vedere este susținut și în departamentul pentru relații externe transnistrean, cel puțin în asemenea tonalități este formulată declarația acestui din 31 mai curent.

Potrivit declarației, apariția angajaților serviciului vamal și a poliției de frontieră la postul „Cuciurgan” ar însemna „subminarea integrală a mecanismelor de colaborare transfrontalieră și crearea unor mari pericole pentru stabilitatea regională”.  Acțiunea se realizează în afara cadrului acceptat de tratative, fără a se ține cont de punctul de vedere a Transnistriei. Sunt încălcate mai multe principii de bază ale procesului de reglementare, cum ar fi inadmisibilitatea blocadei și sancțiunilor, soluționarea tuturor problemelor în exclusivitate la masa de tratative, libertatea relațiilor economice externe ale Transnistriei și alte acorduri, atinse anterior. Tiraspolul fără a cugeta, a apelat la diferite documente, indiferent de legalitatea acestora, valoarea lor și atitudinea la actualul proces de negocieri.

Apelarea haotică la acte din diferite procese, ne impune o întrebare: cine ar fi consumatorul unei asemenea afirmații și, respectiv, care este efectul așteptat?

Se declară că acest control mixt ar fi impus părților ucrainene și moldovenești de către Uniunea Europeană. Că controlul respectiv nu este alt ceva decât element a blocadei complexe a regiunii, având ca scop limitarea potențialului economic a regiunii. Din afirmația dată am putea constata că UE este considerată de către autorii documentului între principalii organizatori ai problemelor grave ale populației transnistrene.

Altă afirmație ține de caracterul deciziei, care ar fi una integral politică, lipsită de orice sens economic. Merită atenția și următorul „argument” – nici o forță politică din Chișinău nu este dispusă a dialoga cu Tiraspolul și în loc de a conjuga eforturile pentru a spori nivelul de trai pe ambele maluri ale Nistrului, invers, aplică măsurile de care dispun pentru a minimaliza la maximum nivelul de trai în Transnistria. Evident, că această atitudine se va reflecta asupra procesului de negocieri, categoric negativ.

În document se afirmă că „organizarea controlului mixt la unul din sectoarele hotarului de stat între Ucraina și Transnistria este un pas premeditat provocator, la care s-a recurs anume cu scopul de a impune Transnistria să reacționeze prompt și dur. Nu trezește nici o îndoială că tactica aplicată de organizatorii postului, are ca scop provocarea tensionării situației, inclusiv la nivel regional, pentru a avea temei de a aplica contra Tranbsnistriei măsuri agresive de reprimare. În contextul dat, departamentul de externe transnistrean atrage atenția reprezentanților RM, Ucrainei și participanților la tratativele internaționale în procesul de reglementare transnistreană, că Transnistria a utilizat un complex deplin de măsuri pentru a soluționa problema dată în cadrul formatului politico-diplomatic. Prin respingerea acestor forme de soluționare civilizată a problemei, inclusiv cel de tratative în formatul ”5+2”, organizatorii acțiunii și-au asumat integral responsabilitatea pentru consecințele inevitabile ale acestor acțiuni destructive.

Iată, avem și o poziție mult mai dură. De-facto, este o amenințare directă. Rămâne doar de a analiza dacă amenințarea, indiferent de faptul de la cine revine, este reală, sau e o acțiune dictată de disperare în situația în care devine evident că Ucraina și Moldova nu mai respectă hotarul ucraineano-transnistrean?

Este necesar de menționat un moment, în opinia noastră important. Consecințele despre care se vorbește în demersul transnistrean, nici de cum nu vizează procesul de negocieri în perspectiva integrării teritoriale a RM. Totul, la ce se referă Tiraspolul, inclusiv  la responsabilitatea Kievului și a Chișinăului, vizează stabilitatea și securitatea în regiune. A atenta la această stabilitate ar putea or nemijlocit populația regiunii, prin proteste, or conflictele între structurile de forță ale RM și regiunii transnistrene, la inevitabilitatea cărora permanent atenționează Tiraspolul.

Fenomenul excluderii oricăror posibilități de a reveni la examinarea variantelor de reintegrare în confirmă discursul lui Alexandru Martânov, „prim-ministru” transnistrean din 29 mai curent.

Tiraspolul s-a arătat ofensat de declarațiile lui Dodon din 19 mai curent, prin care acesta a acuzat regiunea de utilizarea incorectă a ajutoarelor financiare oferite de Moscova. Potrivit lui Dodon, în ultimii 20 de ani, Tiraspolul ar fi risipit mai mult de 15 miliarde de dolari, oferite de către FR în calitate de asistență financiară.

Martînov a menționat că Dodon face declarații nesusținute de argumentele necesare. În special el a replicat declarațiilor lui Dodon, potrivit cărora Tiraspolul s-ar fi eschivat de la transferarea către SA rusească „Gazprom” a banilor pentru gazele naturale. Dacă domnul Dodon dispune de fapte, care ar confirma  aceste eschivări, nu are d cât să le facă publice. Dar fapte și nu insinuări. La moment, spune Martânov, în Transnistria la solicitatarea Tiraspolului activează două companii de audit din FR, ceea ce face declarațiile lui Dodon absolut nefondate. Martânov consideră că, prin aceste afirmații, Igor Dodon trece în tabăra celor care tind a dezechilibra societatea transnistreană, a o lansa în panică, a submina încrederea în organele de conducere. Domnul Dodon, mai spune Martînov, le propune cetățenilor noștri să se determine. Eu afirm că cetățenii Transnistriei și au ales destinul în 2006 absolut ferm. Ei au pledat pentru independența Transnistriei.

Deci, și pentru Dodon nu se fac careva grațieri. Tiraspolul pedalează aspectul suveranității, factor care în aspectul  postului vamal comun cu ucrainenii, doar ar agrava situația. Tendința respectivă este fortificată și la nivel oficial. La Tiraspol este în toi pregătirea lecturii secunde a legii cu privire la „bazele negocierilor cu Moldova”. În afară de principiile generale, documentul va reflecta starea actuală a relațiilor între Chișinău și Tiraspol. Cu referință la opiniile alegătorilor, deputații cer examinarea în cadrul adoptării acestei legi, a proceselor la hotare, a limitărilor la importul mărfurilor necesare populației. Astfel, se pregătește și la nivel legislativ fundalul viitoarelor afirmații cu privire la înrăutățirea situației populației ca urmare a acțiunilor Chișinăului și Kievului. Spre deosebire de Departamentul de externe, parlamentarii au manifestat și o anumită rațiune în afirmații. Comentând situația cu legea respectivă, Galina Antiufeeva, vice-spicherul Sovietului Suprem, a menționat că  se mizează că acordurile încheiate anterior vor fi respectate de către „vecinii” regiunii (Moldova și Ucraina), se vor relua tratativele în formatul ”5+2”, ce va permite soluționarea problemelor  în această formulă. Astfel, legislativului i-a revenit funcția de amortizator. Executivul – președintele, departamentul de externe, etc., avertizează, legislativul înclină situația în altă direcție oportună Tiraspolului, în speranța că Kievul și Chișinăul vor accepta această oportunitate.

În această ordine de idei ar fi interesant de urmărit poziția Federației Ruse. Ca de obicei, direct la problemă oficialii din FR preferă să nu se expună, acordând această posibilitate partenerilor din mass-media privată. Într-un mod cunoscut a reflectat AS „Regnum” întrunirea președintelui Dodon cu ambasadorii statelor-participante la negocieri. Indiferent de faptul că în cadrul negocierilor se vorbea referitor la intențiile conducerii RM de a identifica noi decizii de compromis în cele mai stringente probleme a procesului de negocieri, fie în formatul ”5+2”, fie la nivel bilateral Chișinău-Tiraspol, ”Regnum” a concluzionat că la Chișinău se pregătește lichidarea „republicii mioldovenești nistrene”. Potrivit știrii, și președintele Dodon susține blocarea deplină a regiunii prin stabilirea postului vamal comun cu Ucraina. Astfel, promovând „federalizarea”, iar apoi acordarea unui statut special Transnistriei, Dodon ar fi pledat pentru lichidarea statalității transnistrene, lucru inadmisibil în opinia agenției de la Moscova.

Evident că opinia unei agenții de știri încă nu este și opinia oficială a unui stat. O s-o putem afla în curând, când Duma de stat a FR va examina situația în regiune, ce se formează ca consecință  a schimbărilor la hotar cu Ucraina. Nu este foarte greu de presupus care vor fi aprecierile și deciziile legislativului statului, care în mod obraznic fortifică prezența sa militară în Republica Moldova. Potrivit AS „Novosti Pridnestrovia” din 31 mai 2017, în perioada de iarnă de instruire, subdiviziunile Grupului Operativ de trupe ruse, au recrutat 150 de tineri în calitate de angajați militari în baza contractului. Declarația aparține colonelului Dmitrii Zerencov, șef al acestui GOTR. Recruții au studiat bazele activității militare și au susținut colocviile respective, devenind militari în pline drepturi. Colonelul a mai menționat că continuă modernizarea obiectelor Grupului – se repară cazarmele, orășelele sportive, cantina, în care s-a instalat cel mai sofisticat utilaj. O atenție deosebită s-a acordat muzeului gloriei militare a GOTR. Muzeul dispune de săli consacrate  Războiului „pentru apărarea Patriei”, celui din Afganistan și de la Nistru. Se iscă o întrebare – dacă pentru această unitate militară ar exista, fie și ipotetic, perspectiva evacuării în patrie, care ar fi rostul a arunca în aer mijloace, pentru a dota cantinele, a asambla muzeul cu aparate multimedii? Și; principalul – a recruta efectiv, a angaja militari prin contract?
Acești militari nu se preocupă, cum se declara anterior, cu paza depozitelor de la Colbasna.  Ocupațiile lor sunt tot atât de diverse, cum ar fi într-o unitate militară din interiorul FR. La 28 mai curent, militarii Districtului militar de Vest (așa e în știre), dislocați în Transnistria, au studiat asamblarea drumurilor și căilor de acces în condiții de câmp. La aplicații au participat ofițeri, comandanți de subunități specializate.

La locul de instruire au fost imitate terenuri minate, care urmau a fi identificate și deminate. Asemenea subiecte ar fi utile în regiuni unde au loc acțiuni de luptă. Care ar fi oportunitatea lor în Moldova? Posibil, următoare știre conține și explicația.

Cum relatează agenția de știri ”Novosti Pridnestrovia” din 1 iulie 2017, Grupul Operativ de trupe ruse a lansat perioada de vară de instruire. Evenimentul a coincis cu unul caracteristic integral forțelor armate din Federația Rusă. Încă o confirmare a faptului că GOTR, contrar actelor internaționale existente, reprezintă o formațiune militară a FR, dislocată în RM fără acordul acesteia.

Instruirea are ca obiectiv  perfecționarea deprinderilor și aprofundarea acestora în anumite direcții. Actualul ciclu de instruire are careva particularități. În primul rând, concomitent cu militarii experimentați, în proces se vor implica și tinerii recrutați recent. În materialul dat se spune că anul curent GOTR a contractat 100 de tineri. Anterior, se declara, că au fost înrolați 150 de cetățeni ai FR cu viza de reședință în regiunea transnistreană a RM. Este încă o violare a normelor operațiunii de pacificare, potrivit cărora GOTR nu se implică în problemele interne a RM. Înrolarea în baza de contract a militarilor este atac la suveranitatea RM.

Cei contractați deja au obținut pregătirea militară preventivă, au primit armele din dotare și tehnica de luptă și s-au inclus în procesul de perfecționare a deprinderilor militare.

Conform declarațiilor a comandantului GOTR colonelului Dmitrii Zelencov, pregătirea militarilor este separată în două aspecte. Primul (principalul) – pregătirea militarilor de a lupta în cadrul subdiviziunilor, începând cu secție, pluton, companie, batalion și în cadrul GOTR. Alt aspect în constituie pregătirea pentru activitatea în componența contingentului de menținere a păcii. Colonelul Zelencov nici nu face secret din faptul că acest domeniu este unul secundar pentru GOTR. El spune: „pregătim militarii pentru a activa în zona de securitate, în care scop ei sunt familiarizați cu unele particularități ale acestui serviciu”. Cum a menționat Zelencov, militari GOTR anul curent vor participa la cantonamente „strategice”. „Evenimentul de bază ai anului curent – a spus Zelencov – vor fi aplicațiile strategice a Districtului de Vest a Ministerului Apărării a FR „Vest 2017”, pentru care avem sarcina a ne pregăti în special. Vom participa la aplicații în conformitate cu destinația militară a GOTR. În primul rând de la GOTR se va cere a demonstra unitatea militarilor la nivele de pluton, campanie, batalion”.

Deci, în loc să respecte p. 4 din Acordul din 21 iulie 1992 și să retragă trupele din RM, Moscova le-a implicat în componența trupelor terestre și le-a formulat sarcini în cadrul Districtului de Vest.

Într-o adresare către Guvernul FR, Tiraspolul a solicitat plasarea trupelor militare ruse la hotar cu Ucraina, pentru  a exclude altercații între militarii lor și a RM. Să nu fie această direcție cea mai primejdioasă din punctul de vedere a posibilelor destabilizări în regiune.