Ion Leahu: Ar putea Moscova recurge la un conflict în Transnistria?

După schimbarea persoanelor în ”conducerea” regiunii transnistrene, se tinde a demonstra, că în scurt timp populația va avea un trai îmbelșugat. La procesul de convingere a populației sunt activ implicate forțe din exterior, deseori persoane destul de cunoscute în FR, ce ar însemna, că Moscova este la direct implicată în formarea mitului a eficienței reformelor efectuate. În lipsa posibilităților de a reanima economia regională cu investiții, FR contribuie la extinderea basmului despre o economie prosperă, care ar putea fi în Transnistria,  dacă cineva, dra mai la concret – Moldova și Ucraina, nu i-ar fi încurcat. Din ansamblul situațiilor, destul de controversate la prima privire, care se conturează în urma acestei colaborări a Tiraspolului cu Moscova, am sesizat două întrebări de bază, care îmi par destul de important a le găsi răspuns și explicație.

Care ar fi interesul Rusiei întru un asemenea mod dezgustător a susține legenda prosperității transnistrene, în situația în care nu o susțin nici cifrele oficiale a structurilor de evidență locale? Astfel, potrivit datelor pe lunile  ianuarie-septembrie 2017 (”Novosti Pridnestrovia” din 18 octombrie 2017) venitul la bugetul ”de stat” a constituit 1 miliard 227,3 milioane ruble transnistrene, ceea ce ar fi cu 9,3%, sau 104,3 milioane mai mult ca în anul precedent 2016. Cheltuielile fiind pentru perioada respectivă – 1 miliard 930,9 milioane ruble, cu 6,6% (104,3 milioane ruble) mai mici ca în anul precedent. La bugetul consolidat venitul a constituit 2 miliarde 762,8 milioane ruble, pe când cheltuielile au constituit 4 miliarde 298,1 milioane ruble. Diferența rămâne destul de impunătoare, aproape 50%, de unde firească întrebare – în ce ar fi ascuns progresul, dacă deficitul bugetar rămâne unul îngrozitor? Și încă una, creșterea veniturilor nu este altceva decât reducerea din cheltuieli. Astfel, toată povestea de succes a ”noului guvern” este reducerea cheltuielelor prin disponibilizarea angajaților. 

Indiferent de aceste realități, Rusia la cel mai serios mod s-a angajat a promova activ ”succesele” Tiraspolului. Anterior am scris referitor la două foruri economice, la auditul efectuat de către specialiștii din Moscova. De data aceasta  un grup de ”experți” din FR, avândul ca șef pe Serghei Glaziev, consilierul lui V. Putin în problemele economice, au apreciat  pozitive ”reformele” care ar avea să se desfășoare în regiune. La 12octombrie current, la Universitatea de Stat din Moscova a fost organizat un seminar, la care cu un raport amplu a evoluat Alecsandru Martânov, ”prim-ministru” transnistrean. ”Reformele” aplicate în regiune ar putea deveni un capitol de studiere pentru specialiști în domeniu. Noi ne limităm la constatările efectuate de mijloacele informaționale, potrivit cărora ”reformele respective ar avea ca scop sporirea eficienței întreprinderilor industriale, aflate în proprietatea statului”. Asta deja e un non sens. Sectorul privat să fie mai puțin eficient ca cel de”stat”, poate doar în Transnistria. Aprecierea noastră indirect a recunoscut-o și Martânov, care a menționat că, în condițiile că este atins un temp de creștere a economiei cu 7-8% annual, că nu se majorează cheltuielele ”statale”, regiunea ar putea depăși dificitul bugetar nu mai degrabă de anul 2023. Cu această ocazie, Tiraspolul vine cu solicitarea către Moscova să-i acorde un împrumut financiar pentru a gestiona deficitul bugetar. Deci, toate cuvintele frumoase referitor la reforme, la eficiența acestora, au avut un singur scop – a ambala mai frumos solicitarea de bani. Cer până-n 2023, iar ce va fi mai departe puțin e interesează. Tiraspolul merită a fi lăudat pentru faptu, că suma nu s-a schimbat din perioada când ”reformele” nu au demarat – 60 milioane dolari SUA. Suma respectivă este destinată modernizării întreprinderilor și sporirii eficienții muncii. Astfel, la ce nivel real se află aceste întreprinderi și care ar fi sensul a le moderniza pentru FR, când la ea acasă multe solicită anume asta?

O altă problemă acută, cu care se confruntă economia regională este cea a cadrelor. La una din cele mai prospere întreprinderi industriale – Uzina Metalurgică –  vârsta media a angajaților este de 46-47 ani. În regiune există sistem de pregătire a cadrelor pentru industrie, însă mai mulți de 50% de absolvenți pleacă peste hotare îndată după obținerea diplomei. Savanții din FR au susținut conținutul reformelor efectuate în Transnistria și au propus aderarea regiunii la programele din Rusia și Belarus. Probabil Tiraspolul nu ar fi refuzat o asemenea ofertă, iar Alexandru Martânov a solicitat includerea Transnistriei în programele de compensare a produselor de import sancționate – însă la nivel oficial nimeni în FR așa ceva nu le-a propus. Forul s-a terminat  cu o susținere spirituală a modului de promovare a reformelor în regiune.

Aproximativ la fel s-au finalizat și un șir de întâlniri ale deputaților în Sovietul Suprem transnistrean cu deputații în Duma de stat a FR.  Are sens a indica problemele, la care s-au concentrat deputații din FR, pentru a putea constata unde sunt solicitările Tiraspolului și care este reacția la Moscova. S-a discutat modul în care au loc lucrările de secretariat și elaborarea legilor. Concomitent s-a decis a mai avea întâlniri la acest nivel. Pentru a discuta modul, în care este organizată  evidențierea documentelor? Acest aspect ar putea contribui la stabilizarea economiei?

Unicul element real a fost oferirea pachetelor de condiții pentru ONG-uri, care ar putea beneficia de granturi în cadrul programelor patronate de președintele FR. Însă ONG-urile transnistrene nu formează bugetul.

S-a menționat că în Duma de Stat insuficient cunosc situația în care se află regiunea. Nu e de mirare, regiunea demult nu e prezentă în agenda Dumei de Stat. Tiraspolenilor li s-a promis că Duma se va preocupa de problemele acordării cetățăniei a FR, a capitalului mamelor, a accesului transnistrenilor la serviciile medicale prin asigurare.  Însă și aceste laturi, foarte departe de producere, abia doar s-a promis că vor fi propuse de a fi incluse ca supliment în legile deja existente.

Cum a constatat Krasnoselischii, nici faptul că în regiune locuiesc mai mult de 220 mii de cetățeni ai FR nu este suficient, ca problemele să se rezolve fără impulsionare zilnică de la Tiraspol.

Pornind de la faptul că contactele cu reprezentanții conducerii FR nu au urmări reale, care ar influența pozitiv situația în regiune, putem constat că aceste contacte poartă un caracter simbolic, contribuie la rezolvarea altor probleme, nu celo de care se informează presa. Se formează caz informațional, care permite a declara că în regiune sunt mari probleme – soluționarea cărora poate avea loc doar în parteneriat cu Rusia.

În afară de problemele financiar-economice, presa transnistreană activ abordează și altele, care ar putea fi numite sociale și de securitate.

La 12 octombrie curent, Tiraspolul a fost vizitat de către o delegație a Consiliului Europei, condusă de  Nils Muijniecs, comisar pentru problemele dreptului omului al Consiliului Europei.   Regiunea au reprezentat-o deputatul în Sovietul Suprem Mihail Burla și împuternicitul pentru drepturile omului Veaceslav Kosinschii. Potrivit delegației transnistrene, ei au adus la cunoștința oaspeților că, în cadrul formatului ”5+2”, nu se soluționează problema liberei circulații și a comerțului extern, primind asigurări că oaspeții cunosc gravitatea problemei.

S-a mai discutat nivelul de studiere în limbile moldovenești și ucraineană, însă doar formal. Importă faptul că presa a avut posibilitate, oferită de vizita funcționarilor europeni, a declara că în Transnistria de către Moldova și Ucraina se încalcă drepturile omului, în special la libera circulație și la efectuarea comerțului extern, despre ce au fost informați reprezentanții UE. 

Nu a ratat această posibilitate și Vitalie Ignatiev, care în cadrul propriei întâlniri cu Nils Muijniecs,  la departamentul relații externe, a repetat afirmațiile anterioare. S-a accentuat că Moldova permanent încalcă drepturile transnistrenilor. Ignatiev a menționat că la moment ”republica” asigură respectarea în tocmai a drepturilor omului, pe când Moldova le încalcă cu regularitate.  Ignatiev a accentuat că incapacitatea Moldovei de a soluționa problemele social-economice existente la masa de negocieri, condiționează aplicarea a noilor mecanisme de blocare, care în exclusivitate vizează cetățenii transnistreni. Sperăm, a accentuat Ignatiev, că misiunea care o reprezentați, va contribui la asigurarea mai stabilă a respectării drepturilor cetățenilor din Transnistria. Mass-media transnistreană a chefuit cu această ocazie. Din o știre de două-trei cuvinte s-au făcut mai multe, și din fiecare suna: Moldova încalcă drepturile omului, atacă transnistrenii. Lucru adus la cunoștința înaltului oficial de la UE. Au mai fost vizite la Tiraspol ale reprezentanților diferitor organisme internaționale, în cadrul cărora oficialii locali se lăudau pe sine, însă nu recurgeau la asemenea bufonade, doar pentru a acuza Moldova.

Deci, avem două elemente importante a situației. Economia e la pământ și careva perspective de a fi redresată nu se identifică.

Activ ignorând orice norme ale bunului simț se difuzează defăimări că Moldova este de vină și pentru situația precară în economie, și penru încălcările grave ale dreptului omului. Și, că toate intențiile Tiraspolului de a soluționa problemele respective la masa de tratative, nu au efect, fiind blocate de Moldova și Ucraina.

În principiu, dacă și este ceva nou în o asemenea abordare, ar doar insistența și volumul. Nu e zi ca temele respective să nu apară pe toate formele de distribuire a informațiilor. Și, paralel, au loc

unele activități, care nu pot fi trecute cu atenția.

În Transnistria vor continua examinarea capacităților de mobilizare. Începând cu 9 octombrie current toți cetățenii bărbați, cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani vor fi invitați la antrenamente a efectuării mobilizării. Actuala etapă este secundă, prima a avut loc în august 2017, când s-a verificat prezența bărbaților, adresele corecte ale locului de trai.  La această etapă se va verifica sistemul de înștiințare și a concentrării rezerviștilor. Un asemenea obiectiv, cum ar fi mobilizarea totală ar trebui să fie argumentat. Colonelul Vladimir Palicinschii, comisarul militar al regiunii, a menționat pentru presă, că fenomenul este condiționat de cataclismele naturale ce au loc tot mai frecvent în lume. Cam slabă argumentarea, pentru o formațiune care este nevoită să reducă masiv angajații, pentru a asigura celor rămași un salariu mizer. Cu atât mai mult, că în comentariul oficial se spune franc, că ”testarea resurselor de mobilizarea este axată spre consolidarea capacităților de apărare a statului, coordonarea departamentelor în activități de apărare a statului…”! Deci, catastrofele naturale și cele provocate de procesele tehnogene trec pe linia secundă. La rampă sunt cele de apărare. Și lucrul, spre deosebire de alte aspecte, nu este lăsat la voia soartei. În toate raioanele au demarat pregătiri pentru mobilizare. La 6 octombrie curent la Slobozia a avut loc o ședință a consiliului local, în cadrul căreia s-a decis asupra modului în care se va efectua mobilizarea: modul de înștiințare, locurile de concentrare, timpul primului antrenament – care va avea loc la 17 noiembrie între orele 6-00 și 13-00. Evident, asemenea decizii au fost luate în toate raioanele regiunii. Ce e important, în afară de structurile oficiale, în cazul dat executivul rational și comisariatul militar, la acțiune activ participă struturile neguvernamentale radicale, cum ar fi ”garda populară”. Apariția acestora are o prestație deosebit de negativă.

Punctul pe procesul de pregătire a fost aplicat la o ședință specială, ce a avut loc la ”președintele” Krasnoselischii la 11 octombrie curent. S-a decis că Ministerul Apărării și cel de interne sunt instituțiile de bază în organizarea antrenamentului, celelalte contribuie cu capacitățile de care dispun. S-a decis că antrenamentele vor fi în termini diferiți, ca să fie posibilitatea de a organiza controlul și examinarea eficienței acestora.

Și la sfârșit un element absolut incredibil, la prima privire. La Tiraspol desori vin diferite persoane, care sunt arătate de presa locală ca ceva important, ca să se demonstreze apoi că ele nu prezintă nimic și au fost invitate doar cu un singur scop: a crea acel pretext informațional, pentru a difuza o anumită informație. De această natură a fost și vizita la Tiraspol a lui unui Vladimir Homerichi, personaj absolut necunoscut, dar anunțat ca un politician de valoare.

În discursul său Homerichi a spus multe de toate, noi evidențiem următoarele. El a menționat, că situația în jurul Transnistriei este una complicată. Au influențat procesele ce au loc în Ucraina. Din partea Moldovei se fixează tot mai insistent intențiile de a o acapara (pe Transnistria) și a o lipsi de suveranitate. Însă, a menționat Homerichi, -”nimeni nu-și va pierde capul întru atât, ca să încerce să soluționeze ”problema transnistreană prin aplicarea forței”. Aici locuiesc mai mult de 200 mii cetățeni ai FR, pe care Rusia, indiscutabil, îi va proteja.  Iar asupra Rusiei nimeni nu va ridica vocea, este cunoscut cum s-a terminat asemenea intenții în 2008 în Georgia. Tbilisi a pierdut și Osetia de Sud și Abhasia”. Însă Chișinăul pare a nu ține cont de cele  spuse. Intenționând să stăpânească Transnistria, ei au înăsprit retorica anti rusă, activ cer evacuarea trupelor ruse, adresând cu această solicitare și la ONU. MAE a FR au calificat această activitatea drept provocatoare. Apoi el a declarat, că pe curând Rusia se va angaja mai activ în soluționarea problemelor cu care se confruntă regiunea, și totul va fi bine.

Straniu lucru. La capitolul economic, domeniu în care ar fi specialist, profesorul a scăpat câteva fraze generale, lipsite de conținut. Iar la aspectul militar a făcut mai multe declarații. Ar fi cazul de căutat un sens ascuns? Noi considerăm, că la moment declanșarea unui război de scurtă durată ar fi în interesul FR. Argumentele.

1.Nervozitatea cu care Moscova a reacționat la intențiile Chișinăului de a solicita aportul ONU pentru retragerea trupelor ruse din Moldova, denotă că Rusia nu admite o asemenea evoluție, dar se confruntă cu tot mai mari probleme la capitolul argumentarea poziției sale și cu o fermitate în creștere a intențiilor Moldovei. În această ordine de idei, un scurt război, inițierea căruia ar fi atribuită Republicii Moldova (sus este indicată o parte din materiale, care ar putea fi utilizate în acest scop), iar stoparea – trupelor ruse, inclusiv a GOTR.

2. ”Victoria” le ar permite Tiraspolului și Chișinăului să încheie pacea cu condițiile dictate de ei. Moldovei i s-ar fi impus renunțarea categorică la cursul pro-european și să urmeze calea uniunii euro-asiatice.

3. În regiunea transnistreană administrația ar putea limita influența SA ”Șerif” și a neutraliza definitiv activitatea opoziției, care devine tot mai zgomotoasă.

Astfel, Moscova ar soluționa multe probleme, care la moment, ca consecință a poziției Kievului și a Chișinăului, devin o ”durere de cap” considerabilă pentru FR.

Pretextul ar putea fi oricare tensionare a situației la posturile deja existente, unde poliția și miliția se află nemijlocit, ori la cele care urmează să fie instalate în conformitate cu acordurile moldo-ucrainene.