Ion Leahu: Agitație la Moscova

Am recurs la mai multe tentative pentru a înțelege adevăratele motive, ce au condiționat dezechilibrul autorităților de la Tiraspol. Propriu zis faptul, că la postul vamal ucrainean vor activa și reprezentanții RM, nu ar trebui  să provoace asemenea reacții.   Să urmărim acțiunile ce au avut loc, ca mai apoi să le analizăm, pentru a putea concluziona- ce anume ar putea fi motivul neliniștii la Tiraspol și întru cât ar putea fi reale amenințările Tiraspolului cu un nou conflict armat.

La 16 mai Palata obștească, un organ consultativ, format din adepții regimului, a lansat un apel către organul similar din Federația Rusă. În document subiectul de bază este, evident, decizia Chișinăului și Kievului cu privire la postul de control vamal mixt și decizia Curții Constituționale a RM cu privire la neconstituționalitatea aflării trupelor militare ruse în RM (Transnistria). Evident, din star autorii documentul au refortizat conținutul declarând că Curtea constituțională a RM a vizat în decizie ”pacificatorii” ruși, care se află în republică legal.

La 17 mai curent, potrivit agenției de știri „Novosti Pridnestrovia” Sovietul Suprem de la Tiraspol a apelat către parlamentele Rusiei, Ucrainei, Adunarea Parlamentară a UE și OSCE a se implica pentru a nu admite stabilirea ”blocarea” Transnistriei și a nu tensiona situația în jurul pacificatorilor din FR.

În declarația respectivă se afirmă, că Sovietul Suprem este profund îngrijorat de acțiunile destructive ale autorităților  Moldovei, prin care sun t încălcate actele juridice internaționale, anterior semnate, și drepturile generale ale omului.  Nu se face referință nici la un act concret.

Din start se indică, că se are în vedere tentativele RM de comun  cu Ucraina a instala un post de control vamal și de frontieră mixt moldo-ucrainean, care nu este alt ceva, de cât o tentativă de a organiza control asupra activității comerciale externe a ”rmn”. Nu trezește nici o îndoială, se spune în document, că tentativele date au ca scop intențiile a subordona economia ”republicii” jurisdicției moldovenești în condițiile conflictului ne reglementat.

Concomitent, consideră autorii adresării, este absolut evident, că Moldova intenționează a submina tratativele în formatul ”5+2”, în cadrul cărui ar fi cazul de examinat problemele existente, între care și cele ce țin de controlul vamal și de frontieră la hotar cu Ucraina, dat fiind faptul, că aceste acțiuni grav afectează interesele ”rmn”.  Eschivarea Moldovei de la examinarea problemei date, cât și de la realizarea prevederilor ”protocolului de la Berlin” din 2016, dezechilibrează dialogul între părți.

Suntem convinși, că asemenea probleme, cum ar fi controlul vamal și de frontieră poate fi abordat doar în formatul existent de negocieri, cu implicarea tuturor participanți.

Se fixează și intenții revanșarde a cercurilor politice din Moldova. Sovietul Suprem apreciază deciziile anterioare a Curții Constituționale din RM referitor la neutralitatea Moldovei drept o provocație, axată la misiunea de pacificare a Federației Ruse. Se recurge la un șir de aprecieri absolut propagandistice, ofensatoare la adresa Republicii Moldova, pentru a trasa următoarea concluzie: fără URSS și FR ar fi fost imposibilă existența actualei RM, nu ar fi fost în această regiune pacea și securitatea,  noțiuni, care la Chișinău nu sunt apreciate la justa lor valoare.

Sovietul Suprem susține acțiunile, întreprinse de către ”Președintele republicii moldovenești transnistrene” întru a minimaliza efectul negativ a planurilor Chișinăului și își rezervă dreptul de a reacționa la acțiunile dușmănoase prin adoptarea deciziilor politice și juridice necesare și a evita criza totală economică și socială, condiționată de acțiunile respective. Responsabilitatea pentru consecințele acestei crize v-a fi atribuită autorităților moldovenești și forțelor care le susțin, fiind cointeresate în escaladarea tensionărilor în regiune.

Din cele expuse, am putea face unele concluzii. Tiraspolul, deranjat de intențiile Chișinăului și a Kievului, totuși nu poate ascunde, că cel mai mult este deranjat de faptul, că Chișinăul treptat, dar consecvent, îndepărtează FR din pozițiile prioritare care aceasta și li sea atribuit în mod voluntar. Tiraspolul insistă, ca problema controlului la frontieră să fie examinată cu participarea tuturor participanți, indiferent de faptul, au ei sau nu atribuție la situația respectivă. La fel, se accentuează, că FR este principalul factor, care asigură menținerea păcii în regiune prin realizarea multiplilor acțiuni de pacificare.

La 19 mai curent, potrivit sursei informaționale citate, ”Consiliul de securitate a ”rmn” a examinat informația parvenită de la Kiev. Potrivit lui Efim Coval, așa zisul ministru al agriculturii din Transnistria, începând cu 19 mai 2017, Ucraina nu v-a mai permite tranzitarea propriului teritoriu a mărfurilor alimentare adresate regiunii  transnistrtene.

Informația, potrivit lui Coval, parvine de la Servicul  de Stat al Ucrainei pentru securitatea alimentară și protecția consumatorului.

În document este specificat că accesul produselor în teritoriul Transnistriei poate fi admis doar cu concursul agenției naționale a RM pentru securitatea alimentară. Decizia ar fi luată la inițiativa Direcției Generale pentru  protejarea intereselor statului în domeniul economic a Serviciului de Securitate a Ucrainei, pentru ”a asigura localizarea provocărilor la adresa securității naționale a Ucrainei”.

Permisiunile de tranzitare, eliberate anterior, din 20 mai curent, vor fi anulate. Cum a menționat ”ministrul” Coval, în lunile precedente Tiraspolul a înaintat 83 de solicitări pentru tranzitarea teritoriului ucrainean a mărfurilor, care sunt supuse controlului fito-sanitar. De la începutul anului, prin teritoriul Ucrainei au fost permutate circa 6 mii tone de mărfuri alimentare.

Coval a specificat că mărfurile de export ar putea să nu fie admise în port pentru a fi îmbarcate pe nave, și depozitate la anumite terminale, ce ar condiționa plăți suplimentare pentru păstrarea acestora. În caz de tranzitare terestră, mărfurile ar putea fi returnate expeditorului. Restricțiile, a menționat Coval, ar putea viza nu numai mărfurile de import, dar și cele produse în Ucraina. În general, ținând cont de cele spuse, situația devine extrem de serioasă, a concluzionat ”ministrul”.

Cu o zi înainte de a primi informația din Kiev, Tiraspolul și a anunțat direcțiile de activitate. Vatalie Ignatiev, pretinsul ”ministru de externe” transnistrean, a declarat pentru ”RIA Novosti”, că în caz că postul moldo-ucrainean va fi instalat, Transnistria va apela către Rusia cu solicitarea de a o asista la asigurarea securității. Potrivit lui Ignatiev, apelul ar avea următoarea explicație: ”Rusia este oficial garant ai securității la Nistru, un intermediator responsabil în procesul de tratative”, pe când intențiile Moldovei și a Ucrainei a organiza respectivul post comun ar putea condiționa reluarea fazei armate a conflictului. Ignatiev încearcă a argumenta această teză și noi, pe parcurs, vom demonstra întrucît argumentele invocate sunt reale sau improvizate în anumite scopuri.

Primul ”argument” – în caz, că la hotarul de este apar structurile de forță a RM, cina va garanta excluderea diferitor provocațiuni cu consecințe fatale?”

Acțiunile respective, potrivit lui Ignatiev, dramatizează situația și neapărat provoacă deraparea acesteia spre faza armată a conflictului. Evident că în asemenea situație, pentru a forma cadrul garanțiilor internaționale, Transnistria va apela către FR cu solicitarea de a plasa propriile forțe armate la hotar cu Ucraina, în punctele de control, în calitate de forță, care ar asigura pacea”.

Evident, aceste declarații ale funcționarului de la Tiraspol, nu pot fi considerate drept argumente, odată ce ele nu invocă nici o explicație la capitolul – ”de ce ar trebui apariția angajaților serviciului vamal și a poliției de frontieră la postul din Ucraina, se provoace altercații armate?” La moment există cel puțin 6 posturi de control vamal și de frontieră transnistrene (la Bender două, la Dubăsari, la Coșnița, la Doroțcaia, la Pohrebea), în imediata apropiere ai căror stau posturile de poliție a RM. Între ele nu sunt forțe pacificatoare, cum încearcă să afirme Ignatiev, care ar putea interveni și aplana eventualele conflicte. Mai mult ca atât, în actualele circumstanțe, când necesitatea intervenției structurilor operațiunii de menținere a păcii nu este una universală pentru părți, aceste structuri ar putea și să nu intervină. Implicarea grupurilor de observatori militari, sau a comandantului militar de sector poate fi obținută doar ca o manifestare de consens. De ordine, în funcție de situație, reprezentanții Tiraspolului nu admit deplasarea observatorilor, ce exclude și documentarea situației și luarea deciziilor de către Comandamentul Militar Unificat sau de Comisia Unificată de control. Admitem că Rusia se aventurează și dă curs solicitărilor Tiraspolului, și plasează trupele la hotar cu Ucraina. Care va fi statutul lor, în temeiul căror acte vor acționa? CUC în cazul dat nu poate fi nicidecum implicat. Sper că la Moscova spre deosebire de Tiraspol,  mai au capacitatea de a gândi.

Modul în care tratează situația Ignatiev, ne demonstrează că Tiraspolul de aceste capacități nu dispune. ”Ministru” afirmă că ”Rusia și ea la rîndul său este alarmată de eventualele consecințe a stabilirii controlului comun. Se lucrează destul de activ. Însă, poziția partenerilor externi ne impune să dublăm eforturile pentru a evita scenariile catastrofale.” Probabil, Ignatiev, vorbind despre poziția partenerilor din exterior, s-a referit la reprezentanții Austriei, care nu se grăbesc să convoace ședința în formatul ”5+2”, unde Tiraspolul și Moscova ar avea posibilitatea a extinde o problemă internă la nivel internațional. Nu ratăm posibilitatea de a aminti cititorului, care sunt temerile de bază a Tiraspolului în situația cu completarea postului cu efectivul RM. Cum a menționat Ignatiev,  eventualele pierderi ale regiunii ar putea atinge 38 milioane dolari SUA pe an. Suma s-ar forma din completarea declarațiilor vamale suplimentare; din divergențile între legislația vamală a RM și a regiunii, de parcă această legislație transnistreană corespunde celei ucrainene. Evident că reprezentanții serviciului vamal moldovenesc vor cere respectarea  normelor RM, exact așa cum se procedează la punctele de control existente, în teritoriul RM, și ce nu provoacă nici un fel de complicații. E altceva la mijloc, despre ce Ignatiev vorbește indirect. În afara punctelor de control, la hotar, acolo unde trec contrabandiștii, ar putea avea loc altercații ale angajaților moldoveni cu militarii transnistreni, implicați și ei în aceste acțiuni. Dar, această situație se soluționează simplu – renunțați la contrabandă și va dispare motivul conflictului. Nu – nu pot ei renunța la ceea ce constituie esența acestei formațiuni pseudo-statale – ”republica moldovenească transnistreană”.

Ei nu numai că nu vor refuza, ei din contra, depun eforturi considerabile pentru a o consolida.

La 16 mai, potrivit AS ”Novosti Pridnestrovia”, au fost marcați 25 de ani de la fondarea ”ministerului de securitate”, cel mai monstruos organ de reprimare, format de regimul secesionist transnistrean. Nu vorba că la acțiune au asistat toți ”conducătorii” regimului, problema e că odată cu preluarea puterii de actuala echipă, se revitalizează și sarcinile criminale ale structurilor de forță, între care și a respectivei.

Mihail Lapițchii, șeful interimar al organizației, a menționat, că ”Transnistria activează în spațiul dușmănos a statelor-vecine, care au ca scop lichidarea acesteia. Reieșind din acest pericol, ”ministerul” depune eforturi pentru a apăra constituția și legislația, a proteja hotarele statului, a asigura securitatea economică și informațională; a depista activitatea agenților statelor străini la noi”. Simptomatică a fost alocuțiunea lui Vadim Krasnoselschii, care a ținut să afirme că ”există provocări permanente, este contrapunerea constantă între Est și Vest, o anumită frântură între care a devenit Transnistria”.

El a declarat, că timp de cinci ani (perioada guvernării echipei precedente), Transnistria consecvent ceda din securitatea și independența economică, ceea ce inevitabil condiționa subminarea suveranității politice.  La moment, a continuat el, toate structurile statului, inclusiv și omagiata, depun eforturi considerabile pentru a stabiliza situația economică a ”statului”. La ședință a fost sonorizat apelul de felicitare din partea lui Vladimir Antiufeev, fost șef a securității transnistrene, expulzat din regiune de echipa lui Șevciuc. Antiufeev – criminal de stat în Letonia și Lituania, care s-a manifestat prin crime antiumane și în Transnistria. O perioadă a activat în ”guvernul republicii din Donețk”, ca ”specialist în lupta cu adversarii separatismului”. Apariția acestui criminal la rampă putea însemna că Tiraspolul într-adevăr se pregătește de provocări și adună specialiști în domeniu.

Evident, este important a cunoaște care ar fi atitudinea Moscovei către procesele ce le am trecut în revistă.

La 18 mai curent, AS ”Novosti Pridnestrovia” a comunicat că în regiune din nou vine Serghei Gubarev, ambasador cu misiuni speciale a MAE a FR, reprezentantul FR în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, care a declarat pentru agenția de știri TASS scopul actualei vizite. Potrivit sursei, Gubarev s-a arătat îngrijorat de pauza prea lungă, ce s-a iscat în procesul de negocieri în formatul ”5+2”.

Gubarev a menționat că, odată ce documentele care reglementează procesul, prevăd 5-6 întruniri pe an, e cazul de a tinde spre realizarea acestei norme. Suntem conștienți de faptul că nu toate întrunirile se vor încununa cu succese, dar numai străduindu-ne vom putea atinge rezultate. Fie că vor fi pași mici, important să fie pași. Iată de unde tactica ”pașilor mici” și fără ceva pozitiv pentru RM. Gubarev a declarat că intenționează să consulte părțile referitor la subiectele care ar putea constitui agenda întrunirii, începând cu problema postului mixt moldo-ucrainean. Nu pot rata ocazia de a a-mi exprima nedumerirea față de altă declarație a lui Gubarev. Ambasadorul rusesc a menționat că Transninstria și Moldova doresc reluarea ședințelor în formatul ”5+2”, se opune Viena, care deține prezidenția în OSCE și reglementează negocierile transnistrene. De ce Chișinăul ar trebui să fie de acord cu Tiraspolul? Ori, ar avea puține probleme, soluționarea cărora direct depinde de bunăvoința partenerilor de dezvoltare europeni? Gubarev a mai declarat că propunerile la agendă ar putea avea la bază înțelegerile anterioare atinse între Krasnoselischii și Dodon. Se cunoaște forte bine ce fel de înțelegeri au avut loc, absolut tot în interesul Tiraspolului. Evident că Gubarev ar fi satisfăcut, dacă aceste cedări ar fi votate în formatul ”5+2”.

Da, probabil pentru a convinge Chișinăul să fie mai indulgent și receptiv la solicitările lui Gubarev, concomitent cu sosirea reprezentantului, la Tiraspol s-au organizat testări ale militarilor din Grupul operativ de trupe ruse la specialitate. Cum a informat centru de presă a Districtului Militar de Vest a MA a FR, testărilor au fost supuși militarii din subdiviziunile de ingineri, geniști, de reparație a mecanismelor, lunetiștii și operatorii lansatoarelor de grenade.  Începând cu 16 mai curent, toți militarii grupului vor fi testați de către comisii speciale pentru a confirma categoria actuală, sau a pretinde la una superioară. Programul testărilor prevede formarea centrelor de campanie de telecomunicații și organizarea asigurări informative a comandamentului; amenajarea traseelor pentru circulația coloanelor militare; deminarea obstacolelor, anterior ”minate de inamic”; conducerea mașinilor de luptă pe timp de zi și de noapte; trageri la țintă din armele din dotare. Original complex de instruire pentru trupe, preocuparea cărora oficială ar fi paza depozitelor de armament și activitatea în cadrul trupelor de menținere a păcii.

Referitor la modul de abordare a evenimentelor de către ”garanții reglementării pașnice a diferendului”, adică de către reprezentanții FR, ne vorbește delegația din 18 mai curent a delegației FR în CUC. La 8 mai pe aeroportul Internațional ”Chișinău” a fost reținut Alexei Șcaranda, căpitan a FA a FR, care ar fi fost ofițer în contingentul de pacificare a FR. După ceva examinare, căpitanul a fost eliberat și a mers la destinație. Însă delegația FR în CUC nu a ratat ocazia de a lansa o adresare dură, în care afară de diferite insinuări, are loc și următorul pasaj. ”Delegatia FR in CUC afirmă că acțiuni de acest gen sunt tratate ca o provocare intenționată cu referire la Federația Rusă și ar avea scopul de a compromite operațiunea de pacificare. Înțeleg oare regizorii acestui scenariu, care subminează situația în zona de securitate, care ar putea fi consecințele?” Este cazul de menționat, că asemenea avertizări directe și dure din partea reprezentanților FR, nu s-au auzit demult. Probabil, Moscova cu greu păstrează calmul și este dispusă a efectua presiuni asupra Chișinăului.