Infotag.md – GRUPURILE DE LUCRU ALE MOLDOVEI ȘI TRANSNISTRIEI AU DISCUTAT DESPRE REALIZAREA PROTOCOALELOR SEMNATE

Evoluția îndeplinirii protocoalelor semnate la 25 ianuarie 2017 la reuniunea „5+2” de la Viena a fost discutată joi, la oficiul Misiunii OSCE la Chișinău, de către experții Moldovei și Transnistriei în cadrul unei ședințe a grupurilor de lucru ale părților.

Potrivit agenției INFOTAG cu referire la Biroul pentru Reintegrare, participanții au făcut un schimb de opinii privind semnarea de către şcolile moldoveneşti din regiunea transnistreană a contractelor de arendă în condițiile prevăzute de Decizia protocolară respectivă. Delegația Moldovei, condusă de Igor Şarov, secretarul general de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, a pus accentul pe termenul de 10 ani, mărimea plății de arendă la un nivel minim, dar şi pe unele diferențe atestate în contractele de arendă, insistând asupra unificării conținutului acestora, conform înțelegerilor anterioare.

De asemenea, s-a discutat despre necesitatea rezolvării problemei sediului pentru Liceul teoretic „Evrica” din orașul Râbniţa, care din anul 2004 este blocat şi pentru construcția căruia au fost investite sume considerabile din bugetul de stat al Republicii Moldova.

Pe ordinea de zi a şedinţei a figurat şi chestiunea privind evoluția realizării înțelegerilor agreate de părți cu referire la apostilarea actelor de studii eliberate de Universitatea din Tiraspol, menţionându-se gradul avansat de realizare a acestora.

Discuţiile pe marginea acestor şi altor subiecte de actualitate vor continua la următoarea şedinţă, data urmând a fi stabilită în regim de lucru.

Sursa:

http://www.infotag.md/rebelion-ro/259144/