Infotag.md – AUTORITĂŢILE TRANSNISTRIEI AŞTEAPTĂ ÎN ANUL 2020 O CREŞTERE A PIB-ULUI DE 2,6% ŞI O INFLAŢIE DE 6,5%

Ministerul economiei al autoproclamatei RMN aşteaptă în anul 2020 o creştere a economiei transnistrene de 2,6%. Despre aceasta se menţionează în raportul actualizat al Băncii Centrale (BCT) a regiunii „Direcţiile principale ale politicii monetar-creditare de stat pentru anul 2020”.
Potrivit agenției INFOTAG, drept obiective principale ale politicii sunt evidenţiate „promovarea creșterii economice și menținerea stabilității în sectorul financiar al republicii, inclusiv prin formarea unor condiții de preț relativ echilibrate pentru exportatori, importatori și populaţie, prin mecanisme de targetare a cursului valutar”.
Potrivit documentului, rata inflației în anul următor va fi de 6,5%. Deficitul contului curent în balanța de plăți poate varia de la $63 mil. la $14 mil., „în general, sub influența dinamicii comerțului exterior de mărfuri”.
„Formarea balanței comerciale externe va fi determinată în mare măsură de riscurile continue de instabilitate în comerțul mondial, de continuarea sau înăsprirea politicii de sancțiuni, precum și de volatilitatea pe piețele valutare”, notează autorii documentului, care speră că dezechilibrul în comerțul de bunuri și servicii va fi nivelat din contul „surplusului de transferuri curente”, care este estimat la nivelul de $630 mil.
În 2020, BCT intenționează să mențină cursul rublei locale la nivelul de 16,1-16,5 pentru 1 dolar, la fel ca şi în anul curent.
În același timp, „ritmul de devalorizare va fi de aproximativ de 1,2%, iar cursul de schimb va fi determinat de starea balanței de plăți a RMN, de volumul fluxurilor de valută ce intră/ies din regiune și de situația de pe piața valutară”.
INFOTAG precizează: În 2018, PIB-ul Transnistriei a crescut cu 3,6%, iar inflația a fost de 6,97%. În acest an, autoritățile din regiune așteaptă ca aceste cifre să fie cuprinse între 1% și, respectiv, 6%.

Sursa: http://www.infotag.md/