Gov.md – Guvernul a aprobat alocaţii bugetare în valoare de circa 8 milioane lei pentru a susţine fermierii din r-nul Dubăsari

La şedinţa Executivului din 11 ianuarie 2018 a fost aprobată Hotărârea Guvernului „Cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole, amplasate după traseul Râbniţa-Tiraspol pentru anul 2017”, care prevede alocarea din fondul de rezervă al Guvernului a 7 986 513,37 lei pentru a compensa parţial unele pierderi suportate de către proprietarii terenurilor agricole din raionul Dubăsari, amplasate după traseul Râbniţa-Tiraspol, cu repartizarea mijloacelor respective sub forma unor plăţi directe, în mărime de 1229,68 lei/per hectar, conform procedurilor regulamentar stabilite de către Consiliul raional Dubăsari.

Acţiunea vine în sprijinul acelor fermieri care suportă prejudicii materiale considerabile, începând cu anul 2013 şi până în prezent, în condiţiile când reprezentanţii pretinselor structuri de la Tiraspol le îngrădesc în mod ilegal accesul la loturile de pământ ce le aparţin.

Este de menţionat faptul că alocaţii similare au fost repartizate şi în anii precedenţi. Spre exemplu, în temeiul hotărârilor Guvernului nr.836 din 08.10.2014, nr.859 din 18.12.2015 și nr.1201 din 31.10.2016, suma acestora a constituit 11,94 mln. lei în 2014, și câte 7,98 mln. lei în 2015 și 2016.

Sursa:

http://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-alocatii-bugetare-valoare-de-circa-8-milioane-lei-pentru-sustine-fermierii