Fumn.eu – Percepții, atitudini și valori ale populației din stânga Nistrului

Studiul de față constă în analiza și prezentarea datelor rezultate dintr-un demers complex de cercetare printr-o abordare multilaterală, realizat la inițiativa Fundației Universitare a Mării Negre, în perioada octombrie 2018 – februarie 2019. Cercetarea  include o componentă cantitativă (sondaj de opinie reprezentativ) și una calitativă (interviuri aprofundate cu experți și discuții de grup cu persoane care locuiesc în stânga Nistrului). Datele cantitative și o parte din datele calitative (3 Focus grupuri) au fost culese de compania CBS-AXA, iar instrumentele (chestionarul și ghidurile de interviu) au fost concepute de echipă de cercetători ai proiectului: Tatiana Cojocari, Radu Cupcea și prof. Dan Dungaciu și adaptate contextului specific al regiunii transnistrene împreună cu cercetătorii din cadrul CBS – AXA. Toate instrumentele de cercetare au fost traduse în limba rusă fiind disponibile în versiunea bilingvă română și rusă.

Scopul principal al cercetării a fost să măsoare opinia și percepțiile populației din regiunea transnistreană vis-a-vis de anumite aspecte ce țin de dimensiunea socială, economică, culturală, instituțională internă și externă. În acest scop am utilizat metoda chestionării populației prin sondaj de opinie reprezentativ, tehnica interviului prin ghid de discuții de grup și interviuri semi-structurate aprofundate cu experții de pe cele două maluri ale Nistrului. După prezentarea metodologiei, raportul este organizat în două secțiuni construite în jurul instrumentelor folosite, respectiv analiza combinată a rezultatelor sondajului de opinie și interpretarea discuțiilor de grup și analiza interviurilor cu experții de pe ambele maluri ale Nistrului prezentată într-un capitol separat.

Puteți vizualiza și descarca raportul AICI

 

Sursa: http://fumn.eu/perceptii-atitudini-si-valori-ale-populatiei-din-stanga-nistrului/