Dmitri Palamarciuk: Toate demersurile întreprinse de Transnistria la începutul anului vin în întâmpinarea intereselor părții moldovenești / Все действия, предпринятые Приднестровьем в начале года, идут навстречу интересам молдавской стороны

Discursul lui D.N. Palamarciuc, orașul Sibiu (România)

(17 septembrie 2017)

Aș dori să mulțumesc universității Lucian Blaga din orașul Sibiu și tuturor organizatorilor conferinței de astăzi pentru invitația adresată reprezentanților autorităților din Transnistria de a participa la proiectul ”Dosarele conflictului transnistrean. Blocaje și soluții pentru dezvoltarea societății pe cele două maluri ale Nistrului”.

Formatul evenimentului, care presupune prezența reprezentanților comunității științifice și ai comunității experților alături de persoanele implicate în mod direct în procesul de negociere dintre Transnistria și Republica Moldova, ne permite să preconizăm purtarea unor discuții temeinice din punct de vedere teoretic și utile din perspectiva practică.

Evenimentul anterior din cadrul proiectului, care a avut loc în luna mai 2016, s-a desfășurat într-o atmosferă de optimism și anticipare legată de așteptările privind organizarea în viitorul imediat a întrunirii ”Conferinței permanente…” în format 5+2. Trebuie menționat că runda care a avut loc după o pauză consistentă a corespuns nivelului așteptărilor. În urma întrunirii menționate, având în vedere activitatea fructuoasă de pregătire prealabilă desfășurată de ambele părți la nivel de reprezentanți pe probleme politice și grupuri (de lucru) de experți, precum și datorită rolului activ și energiei mediatorilor, s-a reușit semnarea Protocolului de la Berlin, acesta fiind un document ce reprezintă la ora actuală o temă neefectuată pentru ambele părți și partenerii lor internaționali.

Cu toate acestea, de la momentul respectiv, situația legată de procesul negocierilor a pornit pe un făgaș incorect și îngrijorător. Procesul politic al negocierilor s-a blocat ca urmare a demersurilor întreprinse de societatea civilă moldovenească împotriva Protocolului de la Berlin, inspirate de conducerea Republicii Moldova. Principalul ”călău” al dialogului în format 5+2 a fost OSCE, care a avut parte de cele mai multe critici din partea activiștilor sociali moldoveni în urma rundei de la Berlin.

În condițiile stagnării discuțiilor la nivel politic, sub un pretext inventat și contrar Principiilor și procedurilor de desfășurare a procesului de negociere, relațiile dintre părți se degradează în mod precipitat. Nu lasă loc de optimism nici întrunirile dintre Președinții Transnistriei și Republicii Moldova, reluate în anul 2017, în urma cărora nu a rezultat o îmbunătățire a situației.

Absența unui dialog consistent în format internațional are două consecințe principale și anume extinderea capacității Republicii Moldova de a pune în practică anumite măsuri unilaterale de presiune și discriminare împotriva poporului și agenților economici din Transnistria, precum și modalitatea alunecoasă de identificare a compromisurilor pentru anumite probleme de actualitate aflate pe ordinea de zi a negocierilor, inclusiv pentru cele cuprinse în Protocolul de la Berlin.

În termeni practici, primul aspect semnifică faptul că Republica Moldova în fapt, fără să afișeze și fără să poarte un dialog cu Transnistria, a reușit să asigure instituirea unui control vamal de frontieră comun moldo-ucrainean în punctul de trecere Kuciurgan – Pervomaisk, să desființeze înțelegerile privind comunicațiile feroviare legate de transportul de mărfuri, să complice regimul de acces în Transnistria pentru cetățenii și oaspeții Republicii.

În interiorul Republicii Moldova, judecând după comunicatele din mass-media, se dezbate chestiunea privind implementarea unei proceduri de notificare în ceea ce privește deplasarea oficialilor din Transnistria în străinătate, în timp ce cu Ucraina se urmărește instituirea interdicției de acces pentru mijloacele de transport înregistrate în Transnistria. Toate aceste măsuri, implementarea cărora contravine intereselor transnistrene, împreună cu ignorarea ostentativă a instrumentelor de negociere existente, au un impact negativ asupra atmosferei relațiilor dintre părți, ducând la degradarea terenului de negocieri și la lezarea drepturilor și intereselor legitime ale poporului transnistrean.

În aceste circumstanțe, justificarea propriilor măsuri restrictive devine pentru partea moldovenească o preocupare facilă, deoarece se izolează în mod artificial spațiul liberei concurențe a ideilor și informațiilor pentru intermediarii care prestează în mod cinstit servicii de brokeraj. De exemplu, celor care își desfășoară activitatea pe plan internațional le este mult mai simplu să dea crezare ”inofensivității” controlului mixt dacă nu au cunoștință de argumentele ambelor părți, expuse în cadrul unui dialog ”viu”. Situația actuală conferă părții moldovenești posibilitatea de a trece sub tăcere multe probleme, minimalizând prin demagogie semnificația și perspectiva efectului negativ produs de acestea.

La rândul său, cel de-al doilea aspect negativ este legat de drumul fără ieșire pe care au fost direcționate o serie de probleme sectoriale de actualitate, impasul fiind provocat de deficitul spațiului de manifestare a voinței politice. Cel mai adecvat exemplu îl reprezintă participarea autovehiculelor înregistrate în Transnistria la traficul rutier internațional. Pe parcursul a doi ani, experții reprezentând părțile, precum și Ucraina și EUABM, au desfășurat o activitate consistentă în scopul identificării unor soluții tehnice, generând astfel cel puțin câteva idei de perspectivă. Cu toate acestea, Moldova continuă să insiste ferm asupra adaptării autovehiculelor transnistrene la procedura de înregistrare existentă în Republica Moldova, anunțându-și doar disponibilitatea de a exclude majoritatea costurilor financiare pentru proprietarii acestora. În același timp, absența unei înțelegeri în domeniul transportului rutier reprezintă o consecință directă a deciziilor politice impuse experților moldoveni de la un nivel mai înalt.

Se creează impresia că partea moldovenească provoacă în mod intenționat o criză în sectorul transporturilor, mizând pe obținerea din partea Ucrainei a interdicției de deplasare pentru autovehiculele transnistrene pe teritoriul său. Anume din această perspectivă trebuie percepută declarația principalului negociator din Republica Moldova dată în urma întrunirii din data de 8 septembrie anul curent: după cum se spune, „ceea ce are în minte Guvernul Moldovei se regăsește în cuvintele lui Gheorghe Bălan”. Pentru Republica Moldova se creează a priori o situație de câștig în cazul în care conducerea Transnistriei este nevoită să aleagă pe de o parte între a-și susține interesele în calitate de parte a procesului de reglementare a situației și a obține o blocadă în sfera transporturilor, sau, pe de altă parte, a se concentra pe drepturile oamenilor și a-și ceda atribuțiile suverane în favoarea Moldovei. Este regretabil că Moldova nu înțelege că ambele scenarii conduc în perspectivă la o situație de criză.

Același lucru se întâmplă în cazul majorității problemelor care prezintă interes pentru partea transnistreană. Pentru luarea oricărei decizii în interesul populației, Moldova impune condiția acordării unor concesii politice semnificative. Însă chiar și așa, într-un cadru avantajos pentru Republica Moldova, se bate pasul pe loc, deoarece procesul negocierilor la un nivel care presupune aplicarea semnăturii pe documente este blocat de OSCE.

Toate demersurile întreprinse de Transnistria la începutul anului care vin în întâmpinarea intereselor părții moldovenești (cum ar fi simplificarea regimului de migrare, îmbunătățirea condițiilor din școlile românești, încetarea urmăririi penale a 10 oficiali din Republica Moldova, reducerea prețurilor la utilități pentru instituțiile moldovenești din Republica Moldovenească Nistreană) au rămas fără un răspuns din partea Republicii Moldova.

Totalitatea scenariilor legate de situația actuală cu care se confruntă procesul de soluționare ne obligă să constatăm interesul cel puțin al părții moldovenești și, în consecință, agravarea iminentă a situației, care poate duce chiar la o coliziune directă a părților (posibil, nu doar a părților).

Un element important care confirmă faptul că aceste temeri sunt îndreptățite îl reprezintă înăsprirea vertiginoasă a relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă, relații care erau oricum complicate chiar și fără a lua în calcul acest aspect. În pofida unor tentative dizgrațioase izolate de a minimaliza recentele manifestări antirusești ale conducerii moldovenești, devine foarte evident faptul că Republica Moldova mizează pe adâncirea fisurilor din relațiile moldo-ruse.

Cu toate acestea, un simptom și mai îngrijorător al degradării status-quo-ului care s-a extins pe o perioadă ce a cuprins mai mulți ani îl reprezintă isteria politico-diplomatică dezlănțuită de Moldova în jurul operațiunii de menținere a păcii pe Nistru și prezenței militare rusești în Transnistria. „Dansul neîndemânatic” în jurul structurii existente de menținere a păcii este în mod categoric o preocupare contraproductivă, care poate trage în jos relațiile dintre părți, aducându-le înapoi la nivelul din 1992.

Se creează impresia că partea moldovenească, mărind miza, face o înlocuire conștientă a vidului de progres în ceea ce privește soluționarea situației cu un vid de securitate. Nu este o simplă curiozitate dacă această strategie a fost adoptată pornind de la scopurile politicii interne din Republica Moldova sau dacă i-a fost impusă de cineva din exterior, ori și una și alta, însă răspunsul la această întrebare nu este vizibil din Transnistria, probabil că îl cunoaște doar conducerea Moldovei. Un lucru este evident și anume faptul că această strategie nu se aliniază în niciun fel cu scopurile declarate privind soluționarea pe cale pașnică și diplomatică și nici cu interesele procesului de negociere în ansamblu, soluționarea situației căpătând astfel pentru conducerea Moldovei un caracter instrumentalist ce face parte dintr-un joc mai extins de politică internă sau geopolitică.

În tot cazul, demersurile conducerii Moldovei (orice remarci cu privire la faptul că Republica Moldova aspiră la „o reintegrare blândă, lipsită de violență” sunt ridicole a priori și e puțin probabil ca măcar cineva din însăși Moldova să creadă așa ceva) împing situația către colaps. În „sistemul vaselor comunicante”, cu care se aseamănă Europa contemporană, colapsul uneia dintre regiuni provoacă replici-ecou în multe alte zone, posibil ca și în ordinea de pe mapamond.

Pentru a diagnostica în mod corect situația și pentru a identifica rețetele eficiente care ar conduce către remedierea acesteia este necesar să răspundem la o serie de întrebări interconectate:

–          Pentru care anume dintre părțile establishment-ului politic moldovenesc și, de asemenea, pentru care alți participanți ai procesului de negociere agravarea situației ar reprezenta un avantaj și de ce?

–          Care vor fi parametrii acestei agravări și care va fi reacția principalilor jucători vis-a-vis de agravarea situației, în speță ce rol va fi dispusă Ucraina să-și asume?

–          Care sunt resursele pe care părțile și aliații acestora le pot mobiliza?

–          Cum anume vor ieși „din spirala conflictului” toate părțile implicate? Cine va reuși să-și consolideze poziția? Și cine anume se va retrage?

Răspunzând cu înțelepciune și sinceritate la aceste întrebări, fiecare dintre noi poate opta cel puțin din perspectiva personală asupra modului de a reacționa la procesele care au loc: să cedeze fluxului și logicii conflictului sau să încerce să îl evite. Partea transnistreană lucrează în mod onest în scopul stabilizării situației și menținerii arhitecturii actuale a securității din regiune, dar este pregătită pentru oricare dintre scenarii.

 

 

Выступление Д.Н. Паламарчука в городе Сибиу (Румыния)

(17 сентября 2017 года)

Хотелось бы поблагодарить университет имени Лучиана Благи города Сибиу и всех организаторов сегодняшней конференции за приглашение представителей органов власти Приднестровья к участию в проекте «The transnistrian conflict files. Blockages and solutions to develop society on the two banks of the Dniester».

Формат мероприятия, предполагающий присутствие представителей научного и экспертного сообщества, наряду с лицами, непосредственно задействованными в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова, позволяет рассчитывать на проведение теоретически обоснованных и практически полезных дискуссий.

Предыдущее мероприятие в рамках проекта, состоявшееся в мае 2016 года, проходило в атмосфере оптимизма и предвкушения, связанной с ожиданием скорейшего проведения заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2». Следует отметить, что раунд, случившийся после длительного перерыва, эдрессд имевшиеся ожидания. По его итогам благодаря плодотворной подготовительной работе, проделанной обеими сторонами на уровне представителей по политическим вопросам и экспертных (рабочих) групп, а также активной роли и напористости посредников удалось подписать «Берлинский протокол» – документ, представляющий на сегодняшний день невыполненное домашнее задание для обеих сторон и их международных партнёров.

Однако с тех пор ситуация в переговорном процессе развивалась в неправильном, тревожном направлении. Политический переговорный процесс оказался заблокированным после инспирированных руководством Республики Молдова демаршей молдавского гражданского общества против «Берлинского протокола». Основным «палачом» диалога в формате «5+2» выступила ОБСЕ, которой досталось больше всего критики со стороны молдавских общественников после берлинского раунда.

В условиях стагнации политического уровня дискуссий под надуманным предлогом и в противоречие Принципам и процедурам ведения переговорного процесса отношения между сторонами интенсивно (drastically or dramatically) деградируют. Не добавляют оптимизма возобновившиеся в 2017 году, но не приведшие к улучшению ситуации встречи между Президентами Приднестровья и Республики Молдова.

Отсутствие полноценного диалога в международном формате имеет два основных последствия – расширение возможностей Республики Молдова по реализации односторонних мер давления и дискриминации против народа, хозяйствующих субъектов Приднестровья, а также пробуксовки в поиске компромиссов по актуальным вопросам переговорной повестки, в том числе отражённым в «Берлинском протоколе».

В практическом плане первое означает, что Республика Молдова, фактически «втихаря», вне диалога с Приднестровьем, смогла обеспечить установление совместного молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск», слом договорённостей по грузовому железнодорожному сообщению, усложнить пропускной режим в Приднестровье для граждан и гостей республики.

Внутри РМ, судя по сообщениям СМИ, обсуждается вопрос введения уведомительного порядка передвижения должностных лиц Приднестровья за рубеж, с Украиной – запрета на въезд транспортных средств, зарегистрированных в Приднестровье. Все эти меры, реализуемые против приднестровских интересов и с демонстративным игнорированием существующего переговорного инструментария, негативно влияют на атмосферу взаимоотношений сторон, ведут к деградации переговорного пространства и ущемлению законных прав и интересов народа Приднестровья.

Оправдание своих ограничительных мер становится в таких обстоятельствах для молдавской стороны простой заботой, поскольку площадка для свободной конкуренции идей и информации при честных брокерских услугах посредников искусственно отсечена. Международным акторам, к примеру, гораздо проще поверить в «безвредность» совместного контроля, если они не знакомы с аргументами обеих сторон, высказываемыми в ходе «живого» диалога. Нынешняя ситуация даёт молдавской стороне возможность замалчивать многие проблемы, девальвируя посредством демагогии их значение и будущий негативный эффект.

В свою очередь, второй отрицательный момент касается тупика по ряду актуальных отраслевых вопросов, спровоцированного дефицитом площадок для проявления политической воли. Наиболее адекватный пример – участие зарегистрированных в Приднестровье автомобилей в международном дорожном движении. На протяжении двух лет эксперты сторон, а также Украины и EUBAM проделали существенную работу по поиску технических решений и генерировали, как минимум, несколько перспективных идей. Однако молдавская сторона продолжает упёрто настаивать на адаптации приднестровских автомобилей к действующей в РМ процедуре регистрации, анонсировав лишь готовность исключить большинство финансовых издержек для их владельцев. При этом отсутствие договорённости по автотранспорту является прямым следствием политических установок, транслируемых молдавским экспертам с более высокого уровня.

Складывается впечатление, что молдавская сторона преднамеренно провоцирует кризис в транспортной сфере, рассчитывая добиться запрета Украины на движение приднестровских автомобилей по её территории. Именно в таком ключе следует воспринимать заявление главного переговорщика РМ после встречи 8 сентября с.г. – как говорится, «что у Правительства Молдовы на уме, то у Георгия Бэлана на языке». Для РМ складывается априори выигрышная ситуация, когда руководство Приднестровья вынужденно выбирать – отстаивать свои интересы как стороны урегулирования и получить транспортную блокаду или же ориентироваться на права людей и согласиться на сдачу своих суверенных полномочий Молдове. Вызывает сожаление факт непонимания Молдовой того, что оба сюжета являются в перспективе кризисными.

Схожее положение дел имеет место по большинству вопросов, представляющих интерес для Приднестровской стороны. Любое решение в интересах населения обуславливается Молдовой значительными политическими уступками. Но даже в таких, выгодных Молдове, рамках движения нет, поскольку переговорный процесс на уровнях, подразумевающих подпись под документами, заблокирован ОБСЕ.

Все шаги навстречу интересам молдавской стороны, сделанные Приднестровьем в начале года (такие как упрощение миграционного режима, улучшение положения румынских школ, прекращение уголовного преследования 10-ти должностных лиц РМ, снижение коммунальных тарифов для работников молдавских учреждений в ПМР), остались (met no) без ответа РМ.

Совокупность сюжетов, относящихся к теперешней ситуации в процессе урегулирования, заставляет констатировать заинтересованность, как минимум, молдавской стороны и, следовательно, близость обострения вплоть до прямого столкновения сторон (возможно, не только сторон).

Важным элементом, подтверждающим справедливость подобных опасений, является стремительное «похолодание» и без того непростых отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Несмотря на отдельные неловкие попытки девальвировать недавние беспрецедентные антироссийские акции молдавского руководства, становится совершенно очевидной ставка РМ на углубление раскола в молдавско-российских отношениях.

Однако ещё более тревожным симптомом «разложения» многолетнего статус-кво является развязанная Молдовой политико-дипломатическая истерия вокруг миротворческой операции на Днестре и российского военного присутствия в Приднестровье. «Пляски с бубном» вокруг существующей миротворческой конструкции категорически опасны, поскольку могут низвести отношения сторон до уровня 1992 года.

Складывается впечатление, что молдавская сторона, поднимая ставки, делает сознательный размен вакуума прогресса в урегулировании на вакуум безопасности. Принята ли эта стратегия, исходя из внутриполитических целей РМ, или навязана кем-то извне, или и то, и другое – вопрос не праздный, однако ответ на него из Приднестровья не просматривается, и доподлинно известен, пожалуй, только руководству Молдовы. Очевидно одно, что эта стратегия никак не совпадает с декларируемыми целями мирного дипломатического урегулирования и с интересами переговорного процесса в целом, приобретающего, таким образом, для молдавского руководства инструменталистский характер части более широкой внутриполитической или геополитической игры.

В любом случае действия молдавского руководства (любые ремарки о том, что РМ стремится добиться «мягкой, ненасильственной реинтеграции», априори смехотворны, и в них вряд ли хоть кто-то верит в самой Молдове) толкают ситуацию к коллапсу. В «системе сообщающихся сосудов», коей является современная Европа, коллапс одного региона отзовётся эхом во многих других, да и в глобальной повестке, вероятно, тоже.

Чтобы корректно диагностировать ситуацию и найти действенные рецепты её выправления, важно ответить на ряд взаимосвязанных вопросов:

– какой части молдавского политического истеблишмента, а также кому ещё из участников переговорного процесса выгодно обострение и почему?

– каковы будут параметры этого обострения и реакция на него основных игроков, в том числе какую роль будет готова сыграть Украина?

– каковы ресурсы, которые смогут мобилизовать стороны и их союзники?

– какими выйдут «из конфликтной спирали» все вовлечённые стороны? Кому удастся укрепиться? А кто сдаст свои позиции? 

Ответив дальновидно и искренне на эти вопросы, каждый из нас сможет сделать, как минимум, личный выбор о том, как реагировать на происходящие процессы – поддаться ли течению и логике конфликта или постараться его не допускать. Приднестровская сторона искренне работает на стабилизацию ситуации и сохранение существующей архитектуры безопасности в регионе, но готова к любым сценариям.