DIALOGURILE LACT

– Proiect de cercetare al Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean –

 Scop:

Creșterea capacității de cercetare a Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, prin crearea de instrumente de lucru, actualizarea sistematică a bibliografiilor relevante, multiplicarea relațiilor științifice care oferă acces la baze de date, bibliografii și analize în problema conflictului transnistrean

 Obiective:

 1. Conectarea resurselor de cercetare LACT la expertiza relevantă din Republica Moldova, Federația Rusă, Ucraina și alte spații de cercetare interesate de conflictul transnistrean, prin invitarea experților (profesori, cercetători, funcționari publici, jurnaliști ș.a.m.d.) la activități organizate la Sibiu
 2. Creșterea capacității de cercetare LACT în contact experții invitați, prin colectarea sistematică de bibliografie relevantă (cărți și articole, documente scrise, documente foto-video) și consemnarea analizelor primare (prin înregistrarea expunerilor și dialogurilor în scopul arhivării, colecționarea prezentărilor în format .ppt, ofertă de publicare a unor articole în reviste și volume științifice)
 3. Diseminarea expertizei LACT astfel actualizată, în mediul profesorilor, cercetătorilor, studenților și mass-media
 4. Utilizarea rezultatelor proiectului în elaborarea de articole, studii, volume și rapoarte de cercetare
 5. Integrarea expertizei obținute în procesul de învățământ desfășurat de către Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, precum și în cadrul altor departamente.

 Metode și mijloace:

 1. Întâlniri ale experților străini cu public avizat (studenți, profesori, mass-media), în format de expunere, prelegere sau dezbatere
 2. Invitarea experților străini la cursuri și seminarii care abordează tematica conflictelor internaționale
 3. Mese rotunde care întrunesc experții invitați cu membrii și experții LACT.

 Durata:

Nelimitată, în funcție de: proiectele LACT în derulare, actualitatea transnistreană, disponibilitatea experților străini de a se deplasa la Sibiu

 Resurse: proiectul va mobiliza

 1. resusele materiale și de cercetare ale LACT și Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
 2. resursele materiale și de cercetare ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultății de Științe Socio-Umane și Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate (în funcție de amploarea evenimentelor și nivelul de interes în valorificarea rezultatelor proiectului)
 3. parteneriatele LACT și Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene cu alte instituții de cercetare, cu organizații neguvernamentale românești și străine care au capacitate financiară, cu organizații internaționale care derulează proiecte în gestionarea conflictelor, cu organizațiile studențești interesate în profilul proiectului (ex.: Liga Absolvenților și Studenților în Științe Politice și Relații Internaționale)

 

Coordonator de proiect: prof univ. dr. Eugen Străuțiu