DEZVOLTAREA CA SOLUȚIE A RECONCILIERII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN

Finanțator:

Ministerul Afacerilor Externe al României prin Programul României de Cooperare pentru Dezvoltare (RoAid), și implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Biroul Regional pentru Europa și Asia Centrală.

Calendar:

  1. Lansarea proiectului, în cadrul workshopului „Transnistria: formatul problemei și posibile soluții” (ediția a II-a) – parte a Conferinței interaționale „Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate” (ediția a VIII-a), organizată de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în perioada 23-25 mai 2014.

Perioada: mai 2014.

  1. Identificarea experților din mediile decidenților politici și societății civile de la Chișinău și Tiraspol care dețin expertiză relevantă pentru a analiza și indica fracturile, diferențele semnificative și asemănările/similaritățile de dezvoltare a societății pe cele două maluri ale Nistrului. Realizarea portofoliului de experți care sunt de acord să se implice în proiect, conform cu formatul care li se aduce la cunoștință.

Perioada: iunie-august 2014.

  1. Organizarea și desfășurarea dialogului „în oglindă”, la Sibiu.

Perioada: octombrie 2014.

  1. Realizarea Raportului cu propuneri de politici privind reducerea diferențelor de dezvoltare în interiorul societății moldovene.

Perioada: noiembrie 2014-ianuarie 2015.

  1. Traducerea Raportului cu propuneri de politici privind reducerea diferențelor de dezvoltare în interiorul societății moldovene, în limbile rusă și engleză.

Perioada: februarie-martie 2015.

  1. Editarea și tipărirea Raportului cu propuneri de politici privind reducerea diferențelor de dezvoltare în interiorul societății moldovene, în versiune trilingvă (română, rusă, engleză).

Perioada: aprilie- mai 2015.

  1. Difuzarea Raportului cu propuneri de politici privind reducerea diferențelor de dezvoltare în interiorul societății moldovene.

Perioada: mai-iunie 2015.

  1. Mediatizarea obiectivelor, stadiului de derulare și rezultatelor parțiale și finale ale proiectului.

Perioada: mai 2014–iunie 2015.

  1. Încheierea festivă a proiectului în cadrul workshopului „Transnistria: formatul problemei și posibile soluții” (ediția a III-a), parte a Conferinței interaționale „Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate” (ediția a IX-a), organizată de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Perioada: 29 – 31 mai 2015.