Dezbaterea „Cooperarea celor două maluri ale Nistrului în domeniul sanitar, pe perioada pandemiei COVID-19”

Autor: Mihai Melintei

 

Având scopul de a crește capacitățile de cercetare a Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean prin crearea de instrumente de lucru și analize în problema conflictului transnistrean, precum și pentru a conecta resursele de cercetare ale LACT la expertiza relevantă de la Chișinău și Tiraspol, în data 10 noiembrie 2021 în cadrul proiectului „Dialogurile LACT” a avut loc în format online dezbaterea intitulată: „Cooperarea celor două maluri ale Nistrului în domeniul sanitar, pe perioada pandemiei Covid-19”.

La dezbatere au fost invitați doamna Zinaida Bezverhni din Chișinău – secretar de stat în Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și coordonator al grupului de lucru (experți) pentru ocrotirea sănătății din cadrul procesului de negociere, și domnul Veaceslav Popescul din Tiraspol – expert în politici de sănătate și coordonatorul proiectului „Platforma pentru sănătate” parte a programului Uniunii Europene de „Măsuri pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În calitate de organizatori ai dezbaterii au participat directorul LACT, prof. univ. dr. Eugen Străuțiu, și membrii LACT: lect. univ. dr. Nicoleta Annemarie Munteanu; asist. univ. dr. Marius Liviu Șpechea; lect. univ. dr. Tetiana Toma și asist. univ. drd. Mihai Melintei.

Subiectul principal pus în dezbatere s-a referit la pandemie și activitatea sistemului sanitar de pe cele două maluri ale Nistrului, dar totodată a fost atins și subiectul importului de medicamente și dispozitive medicale pe teritoriul regiunii transnistrene în contextul lansării cele de-a doua faze a controlului vamal comun moldo-ucrainean al frontierei Republicii Moldova pe segmentul transnistrean.

Remarcile introductive au fost adresate de către directorul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, prof. univ. dr. Eugen Străuțiu. A fost menționată activitatea de cercetare și proiectele derulate de LACT, precum și parteneriatul între Laborator și Biroul politici de reintegrare al Guvernului Republicii Moldova.

În urma remarcilor introductive cuvântul a fost transferat experților de la Chișinău și Tiraspol. Doamna Zinaida Bezverhni, secretar de stat în Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și coordonator al grupului de lucru (experți) pentru ocrotirea sănătății și-a început prezentarea comunicării sale din cadrul dezbaterii printr-o remarcă referitoare la reglementarea transnistreană: „Drumuri spre pace prin – sănătate”, menționând că Guvernul Republicii Moldova are ca scop rezolvarea conflictului transnistrean. A fost atrasă atenția asupra faptului că pandemia a îngreunat unele probleme din procesul de negocieri, dar în același timp în anumite direcții părțile s-au apropiat. În contextul pandemiei COVID-19, doamna Zinaida Bezverhni a menționat că Guvernul Republicii Moldova implementează pe deplin programul de ajutor umanitar în stânga Nistrului. A fost descrisă asistența constant oferită de către Chișinău, care conform unei practici deja stabilite, din fiecare lot de donație venit cu titlu de ajutor umanitar în adresa Republicii Moldova sau achiziție publică efectuată din resurse bugetare (vaccinuri, echipamente și articole medicale) se redirecționează în mod proporțional în adresa beneficiarilor din stânga Nistrului și mun. Bender, fiind date asigurări că un asemenea mecanism va avea un caracter permanent. Totodată, a fost menționat că Republica Moldova a luat un împrumut de la CEC pentru procurarea echipamentelor medicale necesare pentru contracararea pandemiei COVID-19. 10% din echipamente sunt prevăzute pentru malul stâng al Nistrului.

În cadrul prezentării sale, doamna Zinaida Bezverhni a remarcat că părțile cooperează activ în instruirea medicilor de pe cele două maluri ale Nistrului în direcția contracarării răspândirii virusului COVID-19. „În contextul pandemiei are loc o comunicare cu instituțiile medicale din partea stângă a Nistrului, un schimb de experiență continuu”, a menționat doamna Zinaida Bezverhni. Mai mult de atât, locuitorii din stânga Nistrului, deținători ai polițelor de asigurare au acces la sistemul medical din partea dreapta a Nistrului. Pe lângă această parte constructivă de dialog, doamna Zinaida Bezverhni a menționat și problemele din cadrul domeniului sanitar de pe cele două maluri ale Nistrului. Acestea se întâlnesc în integrarea sistemului medical și în cazul accesului la datele personale ale locuitorilor din stânga Nistrului, care manifestă o reticență față de autoritățile de la Chișinău. Cu toate acestea, în urma colaborării părțile au ajuns la un numitor comun cu privire la certificatele de vaccinare. Astfel, locuitorii din stânga Nistrului pot solicita confirmarea certificatului de vaccinare, eliberat de instituțiile medico-sanitare din regiunea transnistreană.

În cadrul prezentării, un subiect pe care l-a atins doamna secretar de stat al Ministerului Sănătății Republicii Moldova, a fost problema accesului la medicamentele pe cele două maluri ale Nistrului și procedurile de import, de autorizare și de plasare pe piață a medicamentelor introduse în Republica Moldova. În acest sens, a fost menționat că Tiraspolul nu dorește o dependență în domeniul produselor farmaceutice față de Chișinău și că în regiunea transnistreană nu există un sistem recunoscut și eficient de aprobare a medicamentelor. Drept urmare, doamna Zinaida Bezverhni a reiterat poziția conform căreia operatorii licențiați în domeniul produselor farmaceutice, cu respectarea standardelor de calitate și de securitate corespunzătoare trebuie să aplice cerințe unice pe ambele maluri ale Nistrului. În problema accesului la medicamente pe ambele maluri ale Nistrului, a fost remarcată deschiderea din partea Chișinăului.

Expertul în politici de sănătate de la Tiraspol, domnul Veaceslav Popescul a prezentat o situație per general al sistemului sanitar din partea stângă a Nistrului în calitate de reprezentant al comunității civile și coordonator al Platformei pentru sănătate. Conform prezentării domnului Veaceslav Popescul, scopul Platformei pentru sănătate este consolidarea eforturilor întregii societăți pentru formarea unui sistem de sănătate care să asigure accesibilitatea și eficiența ridicată a asistenței medicale pe ambele maluri ale Nistrului.

Domnul Veaceslav Popescul a remarcat că la începutul pandemiei au fost multe blocaje în stânga Nistrului, care au încălcat drepturile omului. Cea mai gravă problemă fiind libera circulație între cele două maluri ale Nistrului, în special problema circulației medicilor. Expertul a menționat că, în timpul pandemiei, Platforma pentru sănătate a sprijinit cu locuințe pe medicii care efectuau servicii medico-sanitare în partea stângă a Nistrului, dar care locuiau în partea dreaptă a Nistrului.

În cadrul expunerii sale, expertul de la Tiraspol a atras o atenție asupra spațiului mediatic din partea stângă a Nistrului, menționând că vaccinul Sputnik V este cel mai popular și mediatizat în mass-media din regiune. În context, a fost remarcat faptul că în domeniul digital, sectorul civil din regiunea transnistreană are pârghiile necesare pentru a informa societatea în vederea contracarării pandemiei.

Expertul a prezentat o varietate de date statistice despre situația pandemică din partea stângă a Nistrului. Majoritatea societății este împotriva vaccinării, doar 24,2 % din populația regiunii transnistrene este vaccinată. În același timp, aproximativ 700-800 de oameni se vaccinează zilnic în regiunea transnistreană. Din persoanele bolnave cu COVID-19 din stânga Nistrului, 80% sunt nevaccinați, iar 20% sunt vaccinați. În total, în regiunea transnistreană sunt înregistrați 72.000 bolnavi cu COVID-19, iar 1.600 de oameni au murit în timpul pandemiei. Aproximativ 10-15 oameni mor zilnic din cauza pandemiei. 90% din instituțiile medico-sanitare din stânga Nistrului sunt supraîncărcate cu pacienții bolnavi de COVID-19.

Conform prezentării expertului de la Tiraspol, oficial autoritățile de la Tiraspol afirmă că sunt destule capacități pentru instituțiile medicale din regiune, însă situația din teren/reală este mai dificilă. Sistemul medical și instituțiile medico-sanitare din regiunea transnistreană nu sunt digitalizate. Acest lucru complică rezolvarea operativă a problemelor medicale în contextul pandemiei COVID-19. De asemenea, un subiect special abordat a fost medicina familiei. Întrucât se intenționează să fie introdus acest sistem pe malul stâng al Nistrului, a fost menționat că Platforma pentru sănătate va participa la dezvoltarea unui model de medicină de familie și va oferi un program de pregătire pentru specialiștii din domeniul sănătății de pe malul stâng al Nistrului.

După prezentarea comunicărilor de către experții de la Chișinău și Tiraspol, a fost deschisă sesiunea de întrebări și comentarii cu privire la subiectul dezbaterii. În cadrul acestei sesiuni, experții au fost întrebați despre problema digitalizării sistemului medico-sanitar de pe cele două maluri ale Nistrului și integrarea sistemelor medicale; a fost ridicată întrebarea cu privire la organizarea centrelor comune de sănătate (despre modul cum acestea vor fi gestionate); membrii LACT au adresat întrebări referitoare la riscurile și dezavantajele importurilor medicamentelor pentru regiunea transnistreană și despre politicile de luptă cu dezinformarea în contextul pandemiei.

Ca urmare a întrebărilor adresate, experții au oferit un set de răspunsuri constructive. În privința digitalizării sistemului medico-sanitar de pe cele două maluri ale Nistrului, doamna Zinaida Bezverhni a menționat că Guvernul Republicii Moldova implementează proiectul e-Health. Însă, în același timp nu toate instituțiile medico-sanitare din Republica Moldova sunt dotate cu tehnologii informaționale. Totodată, doamna Zinaida Bezverhni a remarcat că sistemele medicale de pe cele două maluri ale Nistrului sunt diferite. Tiraspolul folosește modelul „Semașko” – sistem de sănătate, în care serviciile medicale sunt furnizate de un sistem ierarhic de instituții guvernamentale, unite în ministerul sănătății și finanțate de la bugetul național (un sistem medical centralizat). Din acest punct de vedere, a fost menționată subfinanțarea sistemului medical din stânga Nistrului, care nu își poate permite digitalizarea anumitor procese medicale. De asemenea, din cauza volatilității puterilor politice de pe ambele maluri ale Nistrului, nu este posibilă o integrare a sistemelor de sănătate. În concluzie doamna Zinaida Bezverhni a conchis că digitalizarea sistemelor medicale este posibilă, dar integrarea lor este imposibilă.

Cu privire la organizarea centrelor comune de sănătate în partea stângă a Nistrului, domnul Veaceslav Popescul a remarcat că momentan nu sunt bani alocați pentru finanțarea centrelor comune de sănătate. Însă, activitatea acestor poate fi susținută din finanțările Platformei pentru sănătate, care va participa la dezvoltarea unui model și va oferi un program de pregătire pentru specialiștii din domeniul sănătății de pe cele două maluri ale Nistrului. La întrebarea despre riscurile și dezavantajele importurilor medicamentelor pentru regiunea transnistreană adresată domnului Veaceslav Popescul, acesta a menționat că în prezent Tiraspolul este loial sistemului de import al medicamentelor din Ucraina, Rusia și alte state ale CSI, ocolind sistemul și nomenclatura medico-sanitară de la Chișinău. Domnul Veaceslav Popescul a mai precizat că multe medicamente care nu se găsesc pe malul drept al Nistrului, se găsesc pe malul stâng, iar acest lucru creează o „zonă economică gri” pentru afacerile farmaceutice. Referitor la întrebarea cu importul de medicamente, doamna Zinaida Bezverhni a adăugat că în regiunea transnistreană agenții economici au o piață farmaceutică liberă, unde TVA nu există, ceea ce creează un avantaj pentru companiile de afaceri din domeniul medical, dar creează un risc major pentru stat și sănătatea publică, deoarece multe medicamente nu sunt supuse controlului normativ.

În privința dezinformării în contextul pandemiei, secretarul de stat din Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, doamna Zinaida Bezverhni a menționat că 50% din atacurile cibernetice în direcția problemei COVID-19 au venit din partea Rusiei. Majoritatea atacurilor erau direcționate către atitudinea populației față de vaccinul Sputnik V. Doamna Zinaida Bezverhni a remarcat că în perioada pandemiei, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a închis mai multe rețele mass-media cu publicație în limba rusă despre COVID-19.

În încheierea dezbaterii, doamna Zinaida Bezverhni a fost întrebată despre soluția/propunerea de la Chișinău cu privire la rezolvarea problemei importului de medicamente în regiunea transnistreană. Ca răspuns, Chișinăul propune să fie formată o Comisie pentru aprobarea rapidă a medicamentelor necesare, într-o perioadă utilă și favorabilă părților. În vederea aprobării acestora este necesar sa fie elaborată și o listă a medicamentelor esențiale.

La finalul dezbaterii, experții au concluzionat că sănătatea poate apropia unele subiecte importante din agenda procesului de negocieri. De asemenea, au fost aduse mulțumiri directorului și membrilor Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, pentru efortul și interesul în organizarea dezbaterii: „Cooperarea celor două maluri ale Nistrului în domeniul sanitar, pe perioada pandemiei Covid-19”. Materialele și expertiza obținută de la invitații dezbaterii urmează să fie sintetizată într-un articol științific.