Decizia protocolară „Cu privire la unele măsuri de reglementare a problemelor legate de realizarea „Mecanismului din anul 2006” referitor la utilizarea terenurilor agricole, amplasate în raionul Dubăsari, după traseul Tiraspol – Camenca”

Republica Moldova și Transnistria (în continuare – Părți),

subliniind importanța soluționării întrebărilor problematice asociate cu utilizarea terenurilor agricole, situate la nord-est de autostrada Tiraspol-Camenca,

recunoscând faptul că, Mecanismul de 2006 „Cu privire la punerea în aplicare a acordurilor obținute cu privire la proiectarea înregistrării temporare a persoanelor juridice și fizice, care prelucrează terenurilor agricole din satele Doroțcaia, Coșnița, Pohrebea, Pîrîta, Cocieri, Vasilevka, Molovata Nouă, situate la nord-est de autostrada Tiraspol-Camenca” (în continuare „Mecanismul din 2006”), este o bază acceptabilă pentru interacțiunea dintre părți cu privire la utilizarea acestor terenuri agricole,

au convenit asupra următoarelor:

 

  1. Părțile au convenit să considere documentul „Mecanismul din 2006” semnat cu participarea reprezentanților Federației Ruse, Ucrainei și OSCE, drept

Document, care reglementează utilizarea terenurilor agricole aflate în spatele autostrăzii Tiraspol-Camenca.

  1. Partea transnistreană confirmă încetarea Ordonanței din 8 aprilie 2014 „Cu privire la aprobarea unui mecanism special temporar de furnizare și utilizare a terenurilor agricole din raionul Dubăsari”.
  2. Partea moldovenească va înainta administrației raionului Dubăsari și orașului Dubăsari informații actualizate, în conformitate cu prevederile paragrafelor 2 și 3 ale „Mecanismului din 2006” de la persoanele fizice și juridice, care solicită prelucrarea acestor terenuri agricole.
  3. După primirea informațiilor actualizate în conformitate cu cerințele „Mecanismului din 2006, partea transnistreană va crea condiții pentru a oferi oportunități de utilizare a terenurilor pentru persoanelor fizice și juridice interesate, în termen de două luni.
  4. După reînnoirea „Mecanismului din 2006” și acordarea de oportunități de utilizare a terenurilor de către persoanele fizice și juridice interesate, partea moldovenească se angajează să inițieze în fața autorităților competente din Republica Moldova, problema revizuirii, în ordinea legală, a deciziilor privind cauzele penale împotriva funcționarilor și antreprenorilor din Transnistria, inițiate anterior în contextul adoptării și punerea în aplicare a documentului menționat în punctul 2 din prezenta decizie.
  5. Dacă va fi necesar, Părțile vor continua lucrările privind actualizarea „Mecanismului din 2006” și vor organiza consultări în cadrul grupurilor de experți (de lucru) pentru a rezolva eventualele diferențe.

 

S-a înfăptuit în orașul Bender, 25 noiembrie 2017, în prezența reprezentanților mediatorilor și observatorilor procesului de negociere.

Semnat din partea R. Moldova – G. Bălan,  din partea Transnistriei – V.  Ignatiev.

 

Bender, 25.11.2017

 

Sursa:

http://gov.md/ro/content/reprezentantii-politici-din-partea-chisinaului-si-tiraspolului-au-semnat-4-decizii