Decizia protocolară „Cu privire la asigurarea funcționării școlilor moldovenești cu predare în grafia latină”

Republica Moldova și Transnistria (în continuare – Părți),

ghidate de scopul asigurării dreptului la educație și dorința de eliminare a problemelor existente în acest domeniu,

pe baza necesității de asigurare a condițiilor favorabile pentru implementarea procesului educațional în școlile moldovenești cu predare în grafia latină, situate în Transnistria (în continuare – școli),

au convenit asupra următoarelor:

 

  1. De a stabili pentru școli, tarife pentru toate utilitățile, la nivelul aplicat tuturor instituțiilor de învățământ general din Transnistria.
  2. De a stabili pentru școli, un nivel minim de plată pentru spațiile de închiriat.
  3. Contractele de închiriere a spațiilor cu școlile vor fi încheiate pentru o perioadă de 10 ani, cu prelungire ulterioară.
  4. De a transfera terenurile pe care se află școlile în folosința lor.
  5. Asigurarea liberei circulații a profesorilor și elevilor la locul lor de reședință, muncă și studii.
  6. Asigurarea condițiilor de livrare liberă a manualelor, materialelor didactice și alte mijloace necesare pentru implementarea procesului educațional în aceste școli.
  7. Părțile vor continua dialogul, cu scopul de a găsi oportunități de a îmbunătăți condițiile de desfășurare a activității educaționale a acestor școli.

 

S-a înfăptuit în orașul Bender, 25 noiembrie 2017, în prezența reprezentanților mediatorilor și observatorilor procesului de negociere.

Semnat din partea R. Moldova – G. Bălan,  din partea Transnistriei – V.  Ignatiev.

 

Bender, 25.11.2017

 

Sursa:

http://gov.md/ro/content/reprezentantii-politici-din-partea-chisinaului-si-tiraspolului-au-semnat-4-decizii