DIALOGURILE LACT

– Proiect de cercetare al Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean –  Scop: Creșterea capacității de cercetare a Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, prin crearea de instrumente de lucru, actualizarea sistematică a bibliografiilor relevante, multiplicarea relațiilor științifice care oferă acces la baze de date, bibliografii și analize în problema conflictului transnistrean  Obiective: Conectarea resurselor de cercetare…

RESURSE TRANSNISTRENE ONLINE

– PROIECT DE CERCETARE – Scopul proiectului: Crearea unui instrument de lucru la dispoziția cercetătorilor, profesorilor, jurnaliștilor, studenților, membrilor organizațiilor neguvernamentale, funcționarilor publici interesați de cunoașterea informațiilor esențiale referitoare la instituțiile oficiale, partidele politice, organizațiile neuvernamentale, mass-media și programele/proiectele culturale care funcționează în regiunea de est a Republicii Moldova. Activități: Cercetarea mediului virtual în vederea…