REGULAMENT

REGULAMENT privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice  efectuată în cadrul Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională, a Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică, și a O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.   CAPITOLUL I. ORGANIZARE…

MEMBRI

Eugen Străuțiu – Director, Coordonator Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean / Coordonator al Consiliului Științific  Nicoleta Munteanu – Secretar Științific / Membru al Consiliului Științific  Delia Ștefenel – Coordonator Laboratorul pentru Analiza Securității Umane / Membru al Consiliului Științific Dana Alexandru Dragos Dragoman Bogdan Gheorghiță Grațian Lupu Iuliana Neagoș Gabriel Șerban Marius Șpechea     …