AV Devyatkov, AR Zalevina, “De facto state” and their participation in the production of Russian identity (for example, Transnistria)

Данные об авторах. Девятков Андрей Владимирович, к.и.н., старший преподаватель кафедры новой истории и международных отношений Тюменского государственного университета. Круг научных интересов: Молдова и Приднестровье в международных отношениях, российская внешняя политика, сецессия и непризнанные государства. Залевина Анна Руслановна, студент-бакалавр Тюменского государственного университета, направление «Международные отношения». Круг научных интересов: венгерское нацменьшинство, права человека, сецессия. Аннотация. Статья посвящена рассмотрению того,…

Ion Leahu: Riscuri și provocări în preajma summitului de la Vilnius

În ultimele zile ale lui octombrie au avut loc evenimente care, posibil, vor marca timpul ce a rămas până la summitul de la Vilnus. Regretabil însă, evoluţiile ar putea fi destul de triste pentru Republica Moldova. Presa comunistă a lansat o „ştire”, potrivit cărei Bruxelles-ul s-a răzgândit şi Chişinăul nu va parafa niciun acord de…

Ion Leahu: recenzie la cartea lui A. Deveatcov, „Provocările europenizării: politica Federației Ruse în reglementarea transnistreană (1992-2012)”

Monografia lui A. Deveatcov, „Provocările europenizării: politica Federației Ruse în reglementarea transnistreană (1992-2012)”, Universitatea de Stat din oraşul Tiumen, Catedra “Istoria contemporană şi relaţii internaţionale”, Federația Rusă   Cum afirmă personal Deveatcov, lucrarea este consacrată studierii politicilor Federației Ruse în procesul de reglementare a diferendului transnistrean. Autorul îşi propune examinarea modalităţilor aplicate de către Rusia…

Nikolai Buceaski: My Language: My Essence and My Soul

On the eve of the 22-year celebration of the foundation of the Republic, an intelligent mind from the leadership came up with the idea to fill the streets with huge banners with the slogan “NMR (Nistrian Moldovan Republic) was created to live!” Generally speaking, wild dogs also live, although they are not subject to the…

Nikolai Buceaski: Limba mea: esența și sufletul meu

În ajunul împlinirii a 22 de ani la fondarea Republicii, unei minți inteligente de la conducere i-a venit idea să umple străzile cu bannere uriașe cu lozinca „RMN (Republica Moldovenească Nistreană) a fost creată pentru a trăi!” În general vorbind, și câinii vagabonzi trăiesc, deși nu sunt supuși statalității transnistrene. Văd, respiră, alungă muștele cu…