Nikolai Buceaski: My Language: My Essence and My Soul

On the eve of the 22-year celebration of the foundation of the Republic, an intelligent mind from the leadership came up with the idea to fill the streets with huge banners with the slogan “NMR (Nistrian Moldovan Republic) was created to live!” Generally speaking, wild dogs also live, although they are not subject to the…

Nikolai Buceaski: Limba mea: esența și sufletul meu

În ajunul împlinirii a 22 de ani la fondarea Republicii, unei minți inteligente de la conducere i-a venit idea să umple străzile cu bannere uriașe cu lozinca „RMN (Republica Moldovenească Nistreană) a fost creată pentru a trăi!” În general vorbind, și câinii vagabonzi trăiesc, deși nu sunt supuși statalității transnistrene. Văd, respiră, alungă muștele cu…

Decizia autorităților de la Chișinău de a introduce puncte de control migrațional pe Nistru

Fostul membru al delegației moldovene in comisia unificata de Control Ion Leahu vorbeste despre decizia autoritarilor de la Chișinău de a introduce puncte de control migrational pe Nistru.   Europa Liberă: Ce părere aveţi dumneavoastră despre instalarea acestor puncte de control al migraţiei în Zona de Securitate?   Ion Leahu:„Este o atitudine destul de controversată….

Corneliu Filip: Etapele separatismului transnistrean. Lupta pentru limbă și alfabet latin

              Programul de reforme, numit perestroika – restructurare, însoţit de cel al transparenţei în luarea deciziilor politice, sociale sau economice – perestroika, a fost iniţiat de echipa lui Mihail Gorbaciov dintr-o necesitate obiectivă, legată de ceea ce s-a numit ,,stagnare”, în toate domeniile, datorită anchilozei specifice oricărui sistem centralizat…

Eugen Străuțiu: Expertiza non-guvernamentală moldoveană în conflictul transnistrean

EXPERTIZA NON-GUVERNAMENTALĂ MOLDOVEANĂ ÎN CONFLICTUL TRANSNISTREAN   Introducere             Conflictul din Transnistria, expri-mat în formă militară în anul 1992 și trecut ulterior într-un stadiu de evoluție pe care literatura de specialitate îl consideră „conflict înghețat”, mobilizează numer-oase energii în vederea abordării analitice și negocierii, cu scopul final al soluționării preferabil pașnice.             Actorii aflați în…

Partidele politice din Transnistria

Partidele politice din Transnistria   1.      Sistemul politic Conform Constituției Republicii Moldovenești Nistrene, Transnistria este un statunitar, suveran, independent, democratic şi de drept. Conform legilor Republicii Moldovenești Nistrene, puterea de stat în ţară se realizează pe baza separării ei, și anume în puterea legislativă, executivă şi judecătorească. Constituţia ca în orice altă țară reprezintă…