Ivan Babici: Pandemia și sprijinul economic pentru întreprinderile și populația din Transnistria / Пандемия и экономическая поддержка предприятий и населения в Приднестровье

Anul 2020, care trece în contextul unei pandemii, este foarte dificil din punct de vedere economic, iar diminuarea exporturilor a dus la reducerea veniturilor fiscale în bugetul transnistrean. Majoritatea planurilor trebuie modificate în funcție de circumstanțele existente. În același timp, cheltuielile neplanificate au crescut semnificativ. Costurile suplimentare sunt asociate cu lupta împotriva coronavirusului, precum și…

Eugen Cara: Pe scurt despre interacţiunea în domeniul prevenirii şi combaterea criminalităţii între cele două maluri ale Nistrului

Criminalitatea este un fenomen (anti) social complex. Or, membrii societăţii dintotdeauna au dat curs tendinţelor de a încălca normele de conduită umană stabilite chiar de ei însăşi. Cu regret, odată cu dezvoltarea societăţii şi a măsurilor de asigurare a securităţii, avansează şi criminalitatea, pe măsură să devină o adevărată ameninţare pentru întreaga omenire. Republica Moldova…

Ivan Babici: Alexandr Martînov consideră anul 2019 – anul dezvoltării. Raportul guvernamental întârziat și deficitul bugetar al anului 2020 / Александр Мартынов считает 2019 год – годом развития. Запоздалый отчет Правительства и дефицит бюджета 2020 года

În Transnistria, raportul premierului cu privire la lucrările din ultimul an este contabilizat în mod sistematic în lunile iunie-iulie. Este destul de incomod, întrucât timp de șase luni din noul an toată lumea privește înainte, iar raportul pentru ultimul an și multe puncte din acesta nu mai sunt relevante. Majoritatea au uitat deja ce s-a…

Ion Leahu: Disponibilitatea „Apărătorilor Transnistriei” de a recurge la metodele din 1992 e evidentă

Subsemnatul a mai avut ocazii a presupune că procesul de reglementare transnistrean este unul deloc simplu, că problema (la fel ca și la inițierea conflictului) are în sine un element colosal de rivalități interetnice. Evident că teza respectivă nu a fost susținută de majoritatea comentatorilor, oponenții declarând că conflictul este unul profund politic. De parcă…

Deputatul Chiril Moțpan: Regimul separatist profită de pandemie pentru a-și extinde influența asupra localităților aflate sub jurisdicția Chișinăului

Chiril Moțpan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru în ”Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică”, a transmis Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean (lact.ro) o analiză referitoare la înființarea de către autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol, în contextul pandemiei de COVID-19, a unor noi puncte de control în jurul localităților aflate sub jurisdicția Chișinăului.   …

Ion Leahu: De cine s-ar teme liderii de la Tiraspol?

La 3 iulie curent, la Tiraspol a avut loc un eveniment, a cărui importanță profundă poate fi înțeleasă doar prin evidențierea completă a factorilor care l-au însoțit. La Tiraspol au avut loc manifestații de sărbătoare, organizate cu ocazia celor 25 de ani de la fondarea Grupului Operativ de Trupe Ruse (GOTR) în Transnistria. Cu acest…