CALL FOR PAPERS: ”ANUARUL LABORATORULUI PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN / THE YEARBOOK OF THE LABORATORY FOR THE TRANSNISTRIAN CONFLICT ANALYSIS”, VOL. 5, 2021

”ANUARUL LABORATORULUI PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN / THE YEARBOOK OF THE LABORATORY FOR THE TRANSNISTRIAN CONFLICT ANALYSIS” (ISSN: 2601-1174) este publicația academică peer-review a Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean – structură de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (asociat Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu).

Este indexată în bazele de date internaționale CEEOL, Index Copernicus, Socionet.ru, e-Library.ru.

Revista este tipărită o dată pe an. Volumul 5/2021 va apărea la începutul lunii ianuarie 2022.

Invităm profesorii și cercetătorii interesați de analizarea conflictului și reglementării transnistrene să propună articole spre publicare, conform cu regulile de redactare publicate la Pentru Autori / For Authors – Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean (lact.ro).

Publicăm articole în limbile română, rusă și engleză.

Propunerile sunt așteptate până la data de 01.12.2021, pe adresa de mail office@lact.ro.

 

„ANUARUL LABORATORULUI PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN / THE YEARBOOK OF THE LABORATORY FOR THE TRANSNISTRIAN CONFLICT ANALYSIS” (ISSN: 2601-1174) works as the peer-reviewed academic publication of the Laboratory for the Transnistrian Conflict Analysis – a research structure within the Research Center for Political Sciences, International Relations and European Studies (associated with the Faculty of Social Sciences and Humanities of the “Lucian Blaga” University of Sibiu).

International affiliation: CEEOL, Index Copernicus, Socionet.ru.

It is printed once a year. Volume 5/2021 will appear at the beginning of January 2022.

We invite professors and researchers interested in analyzing the conflict and the Transnistrian settlement to propose articles for publication, in accordance with the drafting rules published in Pentru Autori / For Authors – Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean (lact.ro).

We publish papers in Romanian, Russian and English.

The proposals are expected until 01.12.2021, on the email address office@lact.ro.

 

«ANUARUL LABORATORULUI PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN / THE YEARBOOK OF THE LABORATORY FOR THE TRANSNISTRIAN CONFLICT ANALYSIS (ЕЖЕГОДНИК ЛАБОРАТОРИИ ПО АНАЛИЗУ ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА)(ISSN: 2601-1174) это научная рецензируемая публикация Лаборатории по Анализу Приднестровского Конфликта – исследовательская структура в рамках Научного Центра Политических Наук, Международных Отношений и Европейских Исследований (учреждение Факультета социально-гуманитарных наук, Университета «Лучиан Блага» города Сибиу).

Международная принадлежность: CEEOL, Index Copernicus, Socionet.ru, e-Library.ru.

Журнал печатается один раз в год. Том 5/2021 выйдет в начале января 2022 года.

Мы приглашаем профессоров и исследователей, заинтересованных в анализе конфликта и приднестровского урегулирования, предложить статьи для публикации в соответствии с правилами редакции, опубликованными в Pentru Autori / For Authors – Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean (lact.ro)

Статьи публикуются на румынском, русском и английском языках.

Предложения ожидаются до 01.12.2021, на электронный адрес office@lact.ro.