Asociația Națională de Marketing: Studiul Percepţiei stării Economiei Naţionale, realizat pe ambele maluri ale Nistrului

Pentru cunoașterea modului de percepere, de către cetățeni, a evoluției economiei naționale, Asociația Națională de Marketing a efectuat un studiu (SPEN), realizat în premieră, pe teritoriul Republicii Moldova și înTransnistria.

Miercuri, 18 decembrie 2013, ora 11:00, în sala de conferinţe a ASEM, str. M. Bănulescu-Bodoni 61, bloc B, sala 104, et. 1, va avea loc conferinţa de presă “Studiul Percepţiei stării Economiei Naţionale” (SPEN) , Ediția a III, organizată de Asociaţia Naţională de Marketing din R. Moldova (ANM).

Raportori: Igor Melnic – Preşedinte ANM, Vitalie Rapcea – Vicepreşedinte ANM,Golovco Vasile – Specialist principal analiza statistica a datelor ANM, Ivan Faina – Manager Proiecte ANM.

Studiul reprezintă o publicație marca ANM (Asociația Națională de Marketing), efectuat din surse proprii la fiecare 6 luni.

Reprezentanții mass-media sunt invitați să participe la eveniment.

 Obiectivele studiului:

a)        Identificarea modului de percepere de către cetățenii Republicii Moldova a vectorului evoluției economiei țării.

b)        Studierea aprecierilor cetățenilor referitor la reforme întreprinse de actuala guvernare.

c)         Studierea percepţiei cetăţenilor referitoare la eficienței utilizării resurselor financiare externe și destinația finală e banilor publici conform opiniei cetățenilor.

d)        Studierea percepţiei cetăţenilor Republicii Moldova cu referire la capacitatea actualei guvernări de a soluționa problemele economice din țară.

e)        Identificarea priorităților și măsurilor care, în opinia cetăţenilor ar trebui luate imediat de către Guvernul Republicii Moldova.

f)          Identificarea perceperii nivelului de trai comparativ cu perioada precedentă și modul de evoluție a acestuia.

g)        Determinarea atitudinii respondenților referitoare la siguranța locului de muncă.

h)        Studierea intenției respondenților de a părăsi țara și stabilirea motivelor migrării forței de muncă.

i)          Identificarea modului de percepere a nivelului venitului care ar trebui să asigure un trai decent și a modului în care nivelul venitului actual permite cetățenilor Republicii Moldova să facă economii.

j)          Determinarea modului de percepere de către respondenți a nivelului prețurilor raportate la veniturile acestora.

k)         Identificarea factorilor care în opinia respondenților determină un nivel înalt al prețurilor.

l)          Identificarea gradului de accesibilitate a creditelor de consum în Republica Moldova și a nivelului dobânzii aplicate pentru acestea etc.

Va prezentăm o parte din concluziile studiului:

  1. În opinia respondenţilor de pe ambele maluri ale Nistrului prioritatea Nr.1 a guvernului trebuie să fie crearea locurilor de muncă
  2. 73% din respondenţii de pe malul drept şi 60% din respondenţii de pe malul stâng al Nistrului afirmă că nu reuşesc să facă economii.
  3. În comparaţie cu primăvara 2013 a scăzut ponderea celor care afirmă că-şi ţin economiile în bănci.
  1. Locuitorii din stânga Nistrului, în proporţie mult mai mare decât cei din dreapta Nistrului, percep calitatea produselor alimentare autohtone drept fiind mai înaltă decât a celor de import.
  1. Preţul de import, interesul la nivel politic şi costurile înalte de producere sunt, în percepţia respondenţilor, top 3 cauze ce determină un nivel înalt al preţurilor.
  1. Respondenţii din mediul urban au o predispunere mai accentuată de a părăsi ţara decât respondenţii din mediul rural.
  1. Atât respondenţii din stânga Nistrului cât şi cei din dreapta Nistrului consideră că embargoul impus de Federaţia Rusă pentru vinurile şi fructele moldoveneşti este nejustificat şi este mai mult o decizie politică.

 

Sursa: http://anm.md/conferinta-de-presa-anm/