Arie Tematică / Topics

Vom publica articole de cercetare științifică destinată, în principal, următoarelor teme relevante pentru înțelegerea și prognozarea conflictului transnistrean:

 • Originea și evoluția conflictului;
 • Stadiul prezent și perspectivele de soluționare a conflictului;
 • Interesele și acțiunile actorilor internaționali implicați;
 • Platformele de negociere: arhitectura instituțională și rezultate;
 • Dosarele negociate (sub aspect de securitate, politic, economic, al drepturilor omului, dar și dosare cu caracter tehnic);
 • Descrierea și înțelegerea organizărilor sociale și instituționale pe malul stâng al Nistrului;
 • Politicile Republicii Moldova în gestionarea conflictului.

Pe de altă parte, vom oferi instrumente de lucru necesare cercetării, publicând analize, interviuri, documente și recenzii care au fost găzduite / diseminate de către Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean în cursul anului precedent.


We will publish scientific research articles mainly dedicated to the following topics relevant to the understanding and prognosis of the Transnistrian conflict:

 • The origin and evolution of the conflict;
 • Present status and perspectives for conflict resolution;
 • The interests and actions of the international actors involved;
 • Negotiating platforms: institutional architecture and results;
 • The files negotiated (in terms of security, political, economic, human rights, as well as technical files);
 • Description and understanding of social and institutional organizations on the left bank of the Dniester River;
 • The Republic of Moldova’s conflict management policies.

On the other hand, we will provide working tools for research, published analyzes, interviews, documents and book reviews that were hosted / disseminated by the Laboratory for the Transnistrian Conflict Analysis during the previous year.