Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, Vol. III, No. 1 / 2019